PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7418/IL/20

Vastaaja: Nyhetsbyrån SPT

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 9.12.2020

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Kantelu 18.8.2020

Kantelu kohdistuu Nyhetsbyrån SPT:n 18.5.2020 asiakkailleen jakelemaan juttuun "Lärkan toppar statistiken på svenska gymnasier".

Kantelija on Svenska Ylen tutkivan toimituksen tuottaja.

Kantelun mukaan SPT:n olisi pitänyt mainita Svenska Yle lähteenään jo juttunsa otsikossa. Jutussa viitattiin kantelun mukaan virheellisesti ylioppilastutkintolautakunnan tilastoon, jonka mukaan Gymnasiet Lärkan selviytyi suomenruotsalaisista lukiosta parhaiten. Ylioppilastutkintolautakunta ei kuitenkaan ollut tehnyt tällaista tilastoa, vaan se tarjoaa ainoastaan raakadataa.

Kantelussa todetaan, että tilastot ovat määritelmällisesti tietojen keräämisen, arvioinnin, analysoinnin ja esittämisen tulosta. Tässä tapauksessa Svenska Ylen datajournalistit tekivät tilastollisen analyysin ja siihen pohjaavan esityksen ylioppilastutkintolautakunnan raakadatan perusteella. Vain Svenska Ylellä oli kantelun kohteena olevan jutun julkaisuhetkellä käytössään tilastot, joihin jutun keskeinen sisältö perustui. Näin ollen SPT:n juttu oli kantelijan tulkinnan mukaan yhteenveto Svenska Ylen datajournalistien tekemästä työstä, ja siksi lähde olisi ollut perusteltua kertoa jo otsikossa.

Svenska Yle pyysi 19.5.2020 SPT:tä sekä niitä lehtiä, jotka olivat sen jutun julkaisseet, korjaamaan viipymättä jutussa olleen tilastotiedon lähteen. Samalla kantelija pyysi ilmoittamaan selvästi ja avoimesti yleisölle virheestä ja siitä, miten ja koska se on korjattu.

Svenska Yle oli uudelleen yhteydessä SPT:hen 25.5.2020, koska juttua ei ollut korjattu alun perin virheellisen uutisen julkaisseissa lehdissä siihen mennessä. Yhdessä asiakaslehdessä myöhemmin samana päivänä julkaistu korjaus ei myöskään ollut kantelun mukaan oikaisupyynnön tai Journalistin ohjeen 20 mukainen.

Kantelija katsoo, että SPT rikkoi Journalistin ohjeita 7 ja 20, koska se ei korjannut tietolähdettä juttuunsa viipymättä eikä lähettänyt keskitetysti oikaisua kaikkiin lehtiin, joissa alkuperäinen juttu oli julkaistu.


Päätoimittajan vastaus 31.10.2020

Nyhetsbyrån SPT:n päätoimittaja Ari Sundberg käsittelee vastauksessaan sitä, kävikö
alkuperäisestä jutusta riittävästi ilmi, että se perustui toisen työhön. Lisäksi hän arvioi korjaustoimien riittävyyttä.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että jo jutun leipätekstin toisessa kappaleessa mainittiin, että siinä oli käytetty Svenska Ylen kokoamaa tilastoa. Svenska Yleä ei kuitenkaan mainittu lähteenä
otsikossa, ingressissä tai faktaruudussa, joka myös pohjautui Svenska Ylen tilastoon.

Päätoimittajan mukaan Nyhetsbyrån SPT:n periaatteena on, että uutisessa, jossa hyödynnetään toisen työtä, lähde mainitaan otsikossa, ingressissä ja leipätekstissä sekä myös muualla jutussa, jos sen katsotaan olevan tarpeen. Näin ollen vastaus kysymykseen siitä, kävikö alkuperäisestä jutusta riittävästi ilmi, että se perustui toisen työhön, on päätoimittajan mukaan kieltävä.

SPT lähetti korjauksen asiakkailleen (HSS Media, KSF Media ja Förlags Ab Sydvästkusten/Åbo Underrättelser) 25.5.2020 eli kuusi päivää sen jälkeen, kun kantelija oli huomauttanut jutussa olleesta virheestä. Päätoimittajan mukaan Nyhetsbyrån SPT pyrkii aina korjaamaan jutuissaan ilmenneet virheet viipymättä. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin hänen mukaansa katsoa, että korjauksen tekemisessä kesti liian kauan.

Päätoimittaja toteaa, ettei voi ottaa kantaa asiakkaidensa toimintaan korjausten julkaisemisessa. Hän kertoo keskustelleensa korjauksen lähettämisen jälkeen uutistoimiston asiakkaiden kanssa ja kuvailleensa ongelman. Tämän jälkeen se, miten asiakkaat ovat toimineet korjauksen suhteen, on
ollut päätoimittajan mukaan heidän päätösvallassaan. Nyhetsbyrån SPT ei voi pakottaa asiakkaitaan
julkaisemaan mitään, ja heillä on aina oikeus muokata SPT:n materiaalia kuten tarpeelliseksi näkevät.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta 2010: https://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Nyhetsbyrån SPT käsitteli asiakkailleen lähettämässä jutussa ruotsinkielisten lukioiden pärjäämistä kevään 2020 ylioppilaskokeissa. Juttu perustui kokonaisuudessaan Svenska Ylen tekemään vertailuun, jossa oppilaitokset oli asetettu keskiarvojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Svenska Yle oli selvittänyt oppilaitosten keskiarvot Ylioppilastutkintolautakunnan kokelaskohtaisesti ilmoittamista suoritustiedoista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että SPT:n juttu perustui kokonaan toisen tiedotusvälineen työhön, ja tämän olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ja näkyvästi ilmi. Vaikka Svenska Yleen viitattiin jutun toisessa kappaleessa, jutusta saattoi saada käsityksen, että oppilaitosten vertailu olisi perustunut suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta saatuun tietoon. SPT:n olisi pitänyt mainita Svenska Yle lähteenään jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen lähdettä koskevan korjauksen viiden päivän viiveellä. Neuvosto toteaa, ettei lähdeviitteen merkitsemättä jättäminen ole Journalistin ohjeissa tarkoitettu olennainen asiavirhe, jonka voisi paikata jälkikäteen korjaamalla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nyhestbyrån SPT on rikkonut Journalistin ohjetta 7, ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1748 kertaa