PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7387/YLE/20

Vastaaja: Yle

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 4.11.2020

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Kantelu 4.7.2020

Kantelu kohdistuu Ylen TV1-kanavalla 14.6.2020 kello 17 ja 20.30 lähetetyissä uutislähetyksissä olleen virheen korjaamiseen.

Yhdysvaltain Atlantan levottomuuksia käsitelleessä uutisjutussa toimittaja kertoi: ”Raivostuneet asukkaat sytyttivät tuleen pikaruokaketjun ravintolan. Sen henkilökunta oli soittanut paikalle poliisin, sillä musta mies Rayshard Brooks nukkui autossaan ja oli tukkinut autokaistan. Valkoiset poliisit kävivät toimeen, Brooks raastettiin ulos autosta. Syntyi nujakka, joka päättyi poliisin ampumaan laukaukseen ja Brooksin kuolemaan.”

Kantelun mukaan uutisjutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että Brooks raastettiin ulos autosta. Kantelija on ollut yhteydessä Yleen pyytäen virheen korjaamista. Kantelija on viitannut tilanteesta kuvattuun videoon, jossa näkyy, kuinka Brooks nousee autosta rauhallisesti poliisin käskystä.

Yle myönsi virheen ja korjasi sen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä sekä aihetta käsitelleessä nettijutussa, mutta ei kello 20.30:n uutislähetyksessä. Tämä ei kantelun mukaan ollut riittävä toimenpide. JO 20:n mukaan olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.


Päätoimittajan vastaus 25.9.2020

Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen katsoo, että kyseessä oli olennaista pienempi virhe, joka korjattiin silti Journalistin ohjeiden mukaisesti. 

Päätoimittajan mukaan tv-juttu laadittiin sillä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Uutisen kärkenä oli, että poliisi oli ampunut aseettoman, tummaihoisen miehen. Jutun keskivaiheilla toimittaja käytti ilmaisua Brooks “raastettiin” ulos autosta. Kun tapahtumien kulusta saatiin myöhemmin tarkempaa tietoa, huomattiin, että oikeampi ilmaisu olisi “raastamisen” sijaan ollut “käskeä” ulos autosta. Päätoimittajan mukaan, vaikka virheellinen yksityiskohta ei muuta uutista, Yle korjaa myös olennaista pienemmät virheet, kun sellaisia sisällöissään havaitsee. Korjauksen huomioarvo suhteutetaan aina virheen vakavuuteen. Tämän vuoksi Yle Uutiset myönsi alun perin käytetyn ilmaisun virheelliseksi ja korjasi sen mahdollisimman pian, heti seuraavassa vastaavassa tv-uutislähetyksessä klo 17. Virhe korjattiin tv-uutislähetyksessä seuraavasti: “Toisin kuin eilen kerroimme kello 17- ja 20:30-lähetyksissä, poliisi ei raastanut Brooksia autosta, vaan hän nousi autosta vapaaehtoisesti ja nujakka syntyi vasta pidätystilanteessa.”

Päätoimittajan mukaan vastaavaa virhettä ei ollut toimituksen verkkosivuilla, mutta Yle lisäsi tiedon tv-jutun korjauksesta myös verkkojuttuun, jotta oikea tieto saavuttaisi yleisön laajemmin: “Ylen tv-uutisissa 14.6. kerrottiin virheellisesti, että poliisit olisivat raastaneet Brooksin autosta ulos, mistä syntyi nujakka. Brooks kuitenkin nousi autosta vapaaehtoisesti ja nujakka syntyi vasta pidätystilanteessa.”

Jotta tilanteesta syntyi varmasti oikea kuva, Yle käytti korjauksessaan ilmaisua “nousi autosta vapaaehtoisesti” ilmaisun “käskeä” sijaan. Tilanteesta myöhemmin saadun tiedon mukaan molempien ilmaisujen käyttö olisi päätoimittajan mukaan ollut oikein.

Näillä perustein Yle Uutiset on päätoimittajan mukaan noudattanut Journalistin ohjeita ja korjannut virheen ohjeiden mukaisesti. Päätoimittajan mukaan virhe on korjattu viipymättä sen huomaamisesta niin, että korjaus on kattanut virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistu kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. Lisäksi korjaus on julkaistu tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla, vaikka virhettä ei ole ollut itse verkkojutussa. Korjaus on kokonaisuudessaan suhteutettu virheen vakavuuteen.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Yle uutisoi kello 17:n ja kello 20.30:n televisiouutisissaan Yhdysvaltain Atlantassa puhjenneista levottomuuksista, joiden taustalla oli tummaihoisen miehen kuoleminen poliisin pidätystilanteessa ampumiin luoteihin. Jutun kuvamateriaalissa näytettiin miehen ja poliisien välistä nujakkaa sekä sitä edeltänyttä heidän välistään rauhallista keskustelua. Tätä ennen mies oli noussut autosta rauhallisesti poliisin käskystä, mutta toimittaja väitti juonnossaan, että poliisi olisi raastanut hänet ulos autosta. Yle korjasi raastamista koskeneen virheellisen väitteen seuraavan päivän kello 17:n uutisissa sekä aihetta käsitelleessä nettijutussa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että virhe olisi ollut suotavaa korjata myös pääuutislähetyksessä, koska siten virheen yleisö olisi todennäköisesti tavoitettu kattavammin. Neuvosto kuitenkin katsoo, että uutisissa ollut virhe tuli riittävästi korjatuksi suhteessa sen vakavuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Roth, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma ja Taina Tukia.
 

Tämä päätös on avattu 1516 kertaa