PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7382/SL/20

Vastaaja: Turun Sanomat

Asia: Yksityisyydensuoja, arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyyden paljastuminen, alaikäisen uhrin suojeleminen

Ratkaistu: 4.11.2020

Lehti kertoi törkeistä seksuaalirikoksista tuomitun nimen. Tekojen kuvailuun yhdistettynä se mahdollisti erityisen arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden paljastumisen.

Kantelu 27.6.2020

Kantelu kohdistuu Turun Sanomien 24.6.2020 julkaisemaan nettijuttuun ”Koskettelua kuvaamista ja Instagramissa houkuttelua – nuori mies tuomittiin useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista viiden vuoden vankeuteen”.

Kantelija vetoaa kantelussaan Journalistin ohjeiden kohtiin 30 ja 33. Neuvosto on lisännyt kanteluun Journalistin ohjeiden 34.

Kantelun mukaan jutussa on rikottu Journalistin ohjetta 33 julkaisemalla rikoksen tekijän nimi, jonka voi helposti yhdistää uhrin henkilöllisyyteen.

Kantelun mukaan kantelija on ollut yhteydessä Turun Sanomien päätoimittajaan Kari Vainioon puhelimitse 25.6.2020 ja pyytänyt tuomitun nimen poistamista jutusta uhrien suojelemiseksi.

Kantelun mukaan muut tiedotusvälineet ovat kysyneet asiaa uhrien asianajajilta, eivätkä ole saaneet lupaa julkaista rikoksen tekijän nimeä uhrien suojelemiseksi.

Päätoimittajan vastaus 2.10.2020

Turun Sanomien päätoimittaja Kari Vainion mukaan hänelle on soitettu 25.6.2020 noin kello yksi yöllä ja pyydetty, että seuraavan päivän painetussa sanomalehdessä ei kerrottaisi kyseisen rikoksen tekijän nimeä, ja keskustelun aikana hän ymmärsi, että soittajan perusteluna oli uhrien suojeleminen ja että hän oli yhden uhrin omainen. Päätoimittaja muistaa sanoneensa ensimmäiseksi, että – ottamatta kantaa nimenjulkaisemiseen – lehti on jo painettu ja sitä jaetaan parhaillaan tilaajille, joten nimeä ei voi enää poistaa paperilehdestä.

Päätoimittaja kertoo varmistaneensa puhelinkeskustelun aikana sen, minkä toimitus oli jo aikaisemmin selvittänyt, että uhrien ja tekijän nimien välillä ei ole yhteyttä, eikä myöskään soittajan, samoin sen, ettei tekijä kuulu hänen edustamansa uhrin lähipiiriin. Päätoimittajan mukaan näin ollen kantelijan mainitsema rikoksen tekijän nimen harvinaisuus ei ole voinut myöskään johtaa rikoksen uhrin henkilöllisyyden paljastumiseen.

Päätoimittaja toteaa, että hän ei muista kaikkia yksityiskohtia unisena käyneestään keskustelusta, kuten sitä, pyysikö soittaja poistamaan nimen verkkojutusta. Sille ei päätoimittajan mukaan kuitenkaan olisi ollut perusteita. 

Päätoimittajan mukaan toimittaja oli kirjoittanut uutisen käräjäoikeuden tuomiosta julkisen selosteen sekä tuomiosta ilmi käyvien seikkojen perusteella. Uhrien suojelemiseksi jutussa ei kerrottu uhrien tarkkoja ikiä, tekijän kotikuntaa tai rikosten tekopaikkakuntia.

Päätoimittajan mukaan nimen julkaisemisesta sekä verkkojutussa 24.6. että printtilehden jutussa 25.6. käytiin toimituksen sisäisen ohjeistuksen mukainen keskustelu vuorossa olleen uutispäällikön johdolla. Siinä yhteydessä selvitettiin, että käräjäoikeuden tuomion mukaan kukaan uhreista ei kuulunut tekijän lähipiiriin tai olisi tunnistettavissa tekijän henkilöllisyyden myötä.

Päätoimittajan mukaan lapsiin kohdistuvat törkeät seksuaalirikokset sosiaalisessa mediassa ovat hälyttävästi lisääntyneet. Ne ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ilmiöitä, joita on syytä kaikin keinoin torjua. Päätoimittajan mukaan siinä mielessä tekijöiden nimien julkaisemisella on merkitystä, kunhan aina otetaan huomioon uhrien suojaaminen.

Päätoimittajan mukaan tässä tapauksessa nimen julkaisemiselle oli perusteita: tuomion mukaan kyse oli törkeästä rikoskokonaisuudesta, jossa oli toistakymmentä uhria, ja tekijä määrättiin pidettäväksi vangittuna ja tuomittiin viiden vuoden ehdottomaan vankeustuomioon. Lisäksi nimen julkaisemista puolsi se, että tekijä oli tuomion mukaan houkutellut alaikäisiä uhrejaan sosiaalisessa mediassa.

Päätoimittajan antama tarkennus 9.10.2020

Päätoimittaja vastasi neuvoston esittämään lisäkysymykseen, miten toimitus on varmistanut ennen jutun julkaisemista, ettei uhrien ja tekijän nimien välillä ole yhteyttä.

Päätoimittajan mukaan tapauksen julkisessa selosteessa ei ole uhrien nimiä eikä toimituksella ole voinut olla tiedossa uhrien nimiä. Päätoimittajan mukaan mikään selosteessa ei viitannut siihen, että tekijällä olisi suoria yhteyksiä uhreihin. Teot oli kaikki tehty sosiaalisen median kautta. Jos joku osaa yhdistää tekijän ja uhrin, hänen täytyy päätoimittajan mukaan jo tietää uhrin joutuneen rikoksen kohteeksi ja nimenomaan tuon tekijän tekemän rikoksen kohteeksi.
 
Päätoimittaja muistaa kysyneensä asiasta, kun toimituksessa käytiin keskustelua yleisesti tapauksen uutisoinnista. Päätoimittaja huomauttaa vielä, että puhelu käytiin yöllä ja hän heräsi soittoon ja että keskustelusta on kulunut kantelun vastaushetkellä yli kolme kuukautta.


Ratkaisu

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

JO 33: Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.

JO 34: Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Turun Sanomat julkaisi alaikäisiin kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista tuomitun nimen. 

Kyseessä oli vakava rikos, ja alan vakiintuneen käytännön mukaan lehdellä olisi ollut perusteet tuomion perusteella tuomitun nimen julkaisemiselle. Tässä tapauksessa tuomitun nimen julkaiseminen ja tekojen kuvailu yhdessä mahdollistivat alaikäisen uhrin henkilöllisyyden paljastumisen siten, että hän oli tunnistettavissa lähipiiriään laajemmin. Tämä oli kohtuutonta arkaluonteisen rikoksen uhria kohtaan. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat  on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 30, 33 ja 34 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Jukka Ruukki, Pentti Mäkinen, Henrik Rydenfelt, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Tuomas Rantanen ja Taina Tukia.

Tämä päätös on avattu 1913 kertaa