PÄÄTÖKSET

Langettava 7374/R/20
Radio City

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7350/SL/20
Keskisuomalainen

Konserniyhteys, piilomainonta

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

Langettava 7336/YLE/20
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe

Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
 

Vapauttava 7332 & 7394/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Asia oli osittain tulkinnanvarainen. Lehti julkaisi aiheesta täydentävän jatkojutun kantelijan otettua yhteyttä lehteen.

Langettava 7323/SL/20
Verkkouutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko

Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa. 

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7315/YLE/20
Yle

Toisen työn käyttäminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Koronapandemiaan liittyviä liikkumisrajoituksia käsittelevä juttu ei perustunut toisen työlle siten, että ulkomainen uutissivusto olisi pitänyt mainita lähteenä. Jutusta kävi riittävästi ilmi, että siinä esitetyssä simulaatiossa oli kyse kuvitteellisesta esimerkistä.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7295 & 7309/SL/20

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Asia: Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Ratkaistu: 26.8.2020

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Kantelut kohdistuvat Ilta-Sanomien 29.2.2020 julkaisemaan nettijuttuun, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kampanjatilaisuudessaan pitämää puhetta, ja jonka alkuperäinen otsikko oli Trump: koronavirus on demokraattien huijaus ja maahanmuuttajien syytä.


Kantelu 7295/SL/20, 29.2.2020

Kantelun mukaan Ilta-Sanomat vääristeli otsikossaan Trumpin sanomisia. Kantelun mukaan lehti irrotti asian kontekstistaan ja antoi lukijalle täysin väärän kuvan asiasta. Se, mitä Trump sanoi, olisi ollut tarkistettavissa itse puheesta. 

Kantelija kirjoittaa: ”Trump sanoi, että tämä on demokraattien uusi yritys keksiä uusia valheita, koska he syyttivät, ettei Trumpin hallinto ollut varautunut virukseen. Trump ei missään kohdin maininnut, että itse virus on valetta, vaikka IS näin otsikoi.” Kantelun mukaan Ilta-Sanomat väitti samana päivänä toisen juttunsa otsikossa ristiriitaisesti, että ”Trump syyttää demokraatteja viruksen leviämisestä”.

Kantelijan mielestä kansalaiset eivät pysty uutisoinnin vuoksi muodostamaan todellista kuvaa Yhdysvaltain tilanteesta. Kantelun mukaan kyse on otsikolla rahastamisesta, ja se tulee asettamaan ihmiset vastakkain: heihin, jotka ottavat itse asioista selvää ja ymmärtävät koko kuvan ja heihin, jotka tyytyvät virheellisiin uutisiin. Kantelun mukaan otsikon virhe on tuotu lehden tietoon lehden Twitter-päivitykseen kirjoitetuissa kommenteissa.


Kantelu 7309/SL/20, 23.3.2020

Kantelun mukaan Trump ei ole sanonut otsikossa väitettyä asiaa. Kantelun mukaan Trump sanoi, että demokraatit käyttävät koronaepidemiaa poliittisena aseena, ja näin tämä on samanlainen huijaus (englanniksi "hoax") kuin mitä demokraattipuolue on aiemminkin tehnyt. Kantelija kertoo pyytäneensä lehteä korjaamaan otsikon lähettämällä viestin lehden nettisivujen palautelomakkeella.


Päätoimittajan vastaus 17.6.2020

Vastaavan päätoimittajan Johanna Lahden mukaan, kuten jutun lopussa seisovista lähdemerkinnöistä käy ilmi, IS:n artikkeli perustuu arvostettujen Guardian ja Politico -tiedotusvälineiden juttuihin. Esimerkiksi Politico on otsikoinut oman artikkelinsa näin: ”Trump rallies his base to treat coronavirus as a ‘hoax’”.

JSN:n yhteydenoton jälkeen Ilta-Sanomat on pyrkinyt huolella perehtymään siihen, mitä presidentti todella kyseisessä, 28.2. pidetyssä tilaisuudessa sanoi. Ohessa suora sitaatti kyseisessä tilaisuudessa pidetystä puheesta, jossa Trump mainitsee huijauksen: ”Now the Democrats are politicizing the coronavirus, you know that right? Coronavirus, they’re politicizing it. We did one of the great jobs. You say, “How’s President Trump doing?” They go, “Oh, not good, not good.” They have no clue. They don’t have any clue. They can’t even count their votes in Iowa. They can’t even count. No, they can’t. They can’t count their votes. --- One of my people came up to me and said, “Mr. President, they tried to beat you on Russia, Russia, Russia.” That didn’t work out too well. They couldn’t do it. They tried the impeachment hoax. That was on a perfect conversation. They tried anything. They tried it over and over. They’d been doing it since you got in. It’s all turning. They lost. It’s all turning. Think of it. Think of it. And this is their new hoax.” 

Päätoimittajan mukaan Trump siis julistaa, että koronavirus on politisoitu ja että ”tämä on heidän (demokraattien) uusi huijauksensa”. Trump käsittelee koronaa myös myöhemmin puheessaan ja keskittyy sekä arvostelemaan demokraatteja että korostamaan Trumpin hallinnon toimia koronaviruksen kukistamiseksi. Hän kuitenkin tekee päätoimittajan mukaan selväksi, että virus on olemassa ja lähtenyt liikkeelle Kiinasta: ”My administration has taken the most aggressive action in modern history to prevent the spread of this illness in the United States. We are ready. We are ready. Totally ready. On January 31st, I ordered the suspension of foreign nationals who have recently been in China from entering the United States. An action which the Democrats loudly criticized and protested and now everybody’s complimenting me saying, ‘Thank you very much. You were 100% correct.’ Could’ve been a whole different story. But I say, so let’s get this right. A virus starts in China, bleeds its way into various countries all around the world, doesn’t spread widely at all in the United States because of the early actions that myself and my administration took against a lot of other wishes, and the Democrats’ single talking point, and you see it, is that it’s Donald Trump’s fault, right? It’s Donald Trump’s fault. No, just things that happened.”

Päätoimittajan mukaan Trump myös myöhemmin vahvasti vihjaa, että demokraatit ovat syyllisiä viruksen leviämiseen löyhän maahanmuuttopolitiikan kautta. Mutta missään vaiheessa Trump ei päätoimittajan mukaan suoraan väitä, että itse virus sinänsä olisi huijausta ja/tai valhetta, kuten IS:n jutun otsikon saattaa voida käsittää. Otsikko on siten päätoimittajan mukaan huonosti muotoiltu ja kantelijat ovat tässä oikeassa. 

Päätoimittaja toteaa kantelijoiden mainitsemista korjauspyynnöistä seuraavaa: ”Kantelijoista toinen sanoo lähettäneensä IS:lle sähköpostia. Valitettavasti tästä ei näy mitään jälkeä IS:n tiedostoissa: olemme hakeneet ko. sähköpostia sekä kantelijan nimellä että Trumpin nimellä, eikä niillä tai millään muullakaan haulla löydy kyseistä viestiä saapuneista, poistetuista tai välitetyistä. On mahdollista, että sähköposti ei ole tullut läpi tai mennyt roskapostiin, mikä on tietenkin kovin harmillista, jos näin on käynyt. Toinen kantelijoista puolestaan sanoo ilmoittaneensa virheestä Twitterissä. Twitter ei kuitenkaan ole oikea kanava oikaisupyyntöjen lähettämiseksi. Sosiaalisen median kanavia on tiedotusvälineissä mahdoton seurata siten, että lukijoiden kommentit sieltä varmuudella kaikki huomattaisiin. Eikä tällaista voida tiedotusvälineiltä edellyttääkään.”

Ilta-Sanomat on korjannut jutun otsikkoa saatuaan virheestä tiedon JSN:ltä ja tarkistettuaan puheen tarkan muotoilun. Uusi otsikko on: ”Trump syyttää koronaviruskritiikkiä demokraattien huijaukseksi” ja tieto korjauksesta löytyy jutun lopusta. Ilta-Sanomat kiittää kantelijoita tarkkaavaisuudesta ja pahoittelee sekä virhettä että sitä, että IS:lle sähköpostia lähettänyt kantelija ei ole saanut vastausta viestiin, jonka hän on sanonut IS:lle lähettäneensä.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilta-Sanomat julkaisi netissä ulkomaisten tiedotusvälineiden julkaisemiin tietoihin perustuvan uutisen, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Uutisen otsikko oli ”Trump: koronavirus on demokraattien huijaus ja maahanmuuttajien syytä”. Jutun leipätekstissä taas luki muun muassa: ”Trump pitää demokraatteja syypäänä koronaviruksen leviämiseen Yhdysvalloissa. Trumpin mukaan koronavirus on seurausta demokraattien avoimesta maahanmuuttopolitiikasta. (---) Trumpin mukaan rajan yli ei tule ainoastaan virus vaan muitakin ongelmia. (---) Trump syytti samalla demokraatteja koronaviruksen politisoimisesta. Trump kutsui koronavirusta demokraattien uudeksi huijausyritykseksi Venäjä-tutkintojen ja virkasyytteen jälkeen. Tiedotusvälineiden Trump puolestaan väitti lietsovan ilmiötä.”

Saatuaan tiedon kantelusta lehti korjasi otsikon muotoon ”Trump syyttää koronaviruskritiikkiä demokraattien huijaukseksi”. Koska kantelumateriaalin perusteella ei ole osoitettavissa, että lehti olisi saanut asiasta korjauspyynnön, neuvosto ei käsittele asiaa virheen korjaamisen näkökulmasta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että jutun alkuperäinen otsikko antoi lukijoille harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Itse jutussa Trumpin esittämä väite huijauksesta oli sidottu kontekstiin, jossa Trump sen puheessaan sanoi. Otsikolle ei siten löytynyt jutun sisällöstä katetta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8 ja 15 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Heta Heiskanen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Nina Stenros ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1961 kertaa