PÄÄTÖKSET

Langettava 7374/R/20
Radio City

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7350/SL/20
Keskisuomalainen

Konserniyhteys, piilomainonta

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

Langettava 7336/YLE/20
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe

Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
 

Vapauttava 7332 & 7394/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Asia oli osittain tulkinnanvarainen. Lehti julkaisi aiheesta täydentävän jatkojutun kantelijan otettua yhteyttä lehteen.

Langettava 7323/SL/20
Verkkouutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko

Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa. 

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7315/YLE/20
Yle

Toisen työn käyttäminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Koronapandemiaan liittyviä liikkumisrajoituksia käsittelevä juttu ei perustunut toisen työlle siten, että ulkomainen uutissivusto olisi pitänyt mainita lähteenä. Jutusta kävi riittävästi ilmi, että siinä esitetyssä simulaatiossa oli kyse kuvitteellisesta esimerkistä.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7253/MTV/20

Vastaaja: MTV

Asia: Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

Ratkaistu: 19.5.2020

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Kantelu 7.1.2020

Kantelu kohdistuu MTV:n 18.12.2019 julkaisemaan nettijuttuun ”Suomalaisen entisen NHL-kiekkoilijan Billebeino-vaatemerkin logossa yllättävä piilomerkitys: Heil Hitler!”

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisen-entisen-nhl-kiekkoilijan-billebeino-vaatemerkin-logossa-yllattava-piilomerkitys-heil-hitler/7664092#gs.xblht2

Kantelun mukaan MTV:n jutun tekoprosessissa rikottiin Journalistin ohjeiden kohtaa 21, joka edellyttää, että jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Kantelijan mukaan hänelle vastaamiseen tarjottu aikaikkuna ennen jutun julkaisua oli mitätön – alle kaksi ja puoli tuntia. Kantelun mukaan jutun yhteiskunnallista merkitystä ei voi pitää niin tärkeänä, että juttu olisi pitänyt julkaista näin nopealla aikataululla ilman kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneen kommentteja. Kantelija pitää riittämättömänä, että hänen vastauksensa lisättiin juttuun jälkikäteen.
 
Kantelijan mukaan hänen yrityksensä joutui MTV:n jutussa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Siitä osoituksena yksi yrityksen vaatteita jälleenmyyvä ketju ilmoitti jutun julkaisun jälkeen harkitsevansa tuotteiden vetämistä pois myynnistä seitsemässä liikkeessään. Kantelijan mielestä toimittajan olisi pitänyt olla tietoinen aiheuttamastaan kielteisestä julkisuudesta ja pitää siksi erityistä huolta siitä, että yrityksen edustajilla on aito mahdollisuus kommentoida jutussa esitettyjä väitteitä. 
 
Kantelija kertoo toimittajan lähettäneen hänelle sähköpostitse kysymyksensä julkaisupäivän aamuna kello 9.22. Kantelija oli tuolloin vielä aamutreeneissä, eikä siten ollut tavoitettavissa puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Treeneistä kantelija kertoo menneensä suoraan kello 11 alkaneeseen palaveriin, jonka aikana toimittaja oli soittanut hänelle 11 minuutin aikana kolmesti. Kantelijan puhelin oli hiljennettynä, eikä hän huomannut puheluita tai olisi voinut niihin muutenkaan palaverin vuoksi vastata.

MTV julkaisi juttunsa kello 11.42. Kantelijan palaveri päättyi hieman ennen puolta päivää, jonka jälkeen hän avasi puhelimensa ja huomasi ensimmäisenä tuttavansa viestin, jossa kerrottiin MTV:n julkaisemasta jutusta. Kantelijalle oli tullut useita puheluita, ja hänen tarkoituksenaan oli soittaa numeroihin takaisin myöhemmin. Kantelija alkoi kuitenkin ensin purkaa sähköposteja, jolloin hän huomasi toimittajan lähettämät kysymykset ja toimitti hänelle välittömästi vastauksensa. Tämä tapahtui kello 12.18. MTV päivitti kantelijan kommentit juttuunsa kello 12.25.

Kantelun mukaan jutun otsikolle ei löydy jutun sisällöstä katetta. Otsikossa väitetään, että Billebeinon logossa on piilomerkitys "Heil Hitler", mikä ei kantelun mukaan pidä paikkaansa. Logo muodostuu kirjaimista BB, jotka tulevat kantelijan mukaan luonnollisesti hänen yrityksensä nimestä. Kantelun mukaan otsikossa esitetty väite natsitervehdykseen viittaavasta piilomerkityksestä ei pidä paikkansa edes jutun sisällön tasolla, sillä juttu koostuu toimittajan omasta näkemyksestä ja perusteluista, jotka liittyvät hänen havaintoonsa mahdollisesta piilomerkityksestä. Kantelun mukaan jutun otsikossa olisi pitänyt tuoda vähintäänkin ilmi, että artikkelissa spekuloidaan mahdollisella piilomerkityksellä. 
 
Kantelun mukaan juttu rikkoi myös Journalistin ohjeiden kohtaa 11, jonka mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä. Toimittaja tekee kantelun mukaan jutussaan epämääräisiä oletuksia siitä, miten logo on mahdollisesti aiheuttanut hämmennystä myös kantelijan yrityksessä, ja lisäksi arvailee syitä sille, miksei yrityksen tuotteita enää myydä verkkokaupassa. Kantelun mukaan toimittaja esittää kesken uutisjutun oman mielipiteensä, sillä mahdollisiin lähteisiin hän ei viittaa.
Kantelija otti edellä esitettyihin väitteisiin kantaa jutun luettuaan, mutta hänen kommenttinsa sijoitettiin jutun loppuun, vaikka ne olisi kantelijan mielestä voinut esittää jo toimittajan oman spekuloinnin yhteydessä. 
 
Kantelun mukaan alkuperäisestä jutusta ja haastattelupyynnöstä käy ilmi, ettei jutussa ollut tarkoitustakaan käsitellä natsitervehdyksen ohella muita yhteyksiä ja merkityksiä, joista numerosarja 88 myös tunnetaan. Tästä syystä juttu rikkoi kantelun mukaan myös Journalistin ohjeiden kohtaa 10, joka edellyttää, että tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin.

Kantelun mukaan natsiyhteys oli puhtaasti toimittajan oma havainto, eikä asia ollut noussut aiemmin yleiseen keskusteluun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Juttu ei siis kertonut kohusta, vaan loi epämääräisin perustein kohun itse. 


Päätoimittajan vastaus 16.3.2020

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen toteaa vastauksessaan, että jutun kirjoittanut toimittaja yritti tavoittaa jutun julkaisuaamuna kantelijan yhtiön edustajia useaan otteeseen. Ensimmäinen sähköpostitse lähetetty yhteydenottopyyntö oli osoitettu kantelijan lisäksi myös yhtiön toiselle perustajalle. Lisäksi toimittaja lähetti pyynnön yhtiön yleiseen sähköpostiosoitteeseen.

Koska sähköpostiin ei tullut vastausta, toimittaja yritti seuraavaksi ottaa yhteyttä kantelijan yhtiökumppaniin. Koska häntä ei tavoitettu, seuraavaksi toimittaja yritti useaan otteeseen tavoittaa kantelijaa. Päätoimittajan mukaan yrityksiä oli vähintään kolme, mutta kantelijan puhelin oli varattuna.

Juttu päätettiin julkaista noin kaksi ja puoli tuntia ensimmäisen yhteydenottopyynnön jälkeen. Hyvin pian jutun julkaisemisen jälkeen kantelija vastasi toimittajan yhteydenottoon sähköpostilla ja soitti tämän jälkeen vielä perään. Juttua täydennettiin kantelijalta sähköpostitse saaduilla vastauksilla, eikä kantelijan ja toimituksen välisessä puhelinkeskustelussa tullut päätoimittajan mukaan tämän lisäksi ilmi mitään olennaista. Kantelija ei myöskään tässä yhteydessä ilmaissut tyytymättömyyttään jutun sisältöön.

Kaiken kaikkiaan juttu ehti olla julki noin 45 minuuttia ennen kuin sitä täydennettiin kantelijan vastauksilla. Päätoimittaja toteaa, että kun uutistoimituksessa ollaan ”uutisen päällä”, toiminta on ripeää. Tässä tapauksessa yhteydenottopyynnöt oli esitetty ”ihmisten aikaan” eli aamupäivällä, jolloin perustellusti voi olettaa ihmisten olevan tavoitettavissa, varsinkin kun kyseessä on julkisuudessa varsin tunnettu toimija.

Päätoimittajan mukaan voi perustellusti sanoa, että toimittaja näki vaivaa pystyäkseen täydentämään juttua yrityksen kommenteilla. Hän ei voinut tietää, oliko kantelija, hänen yhtiökumppaninsa tai joku muu yrityksen edustaja aikeissa vastata yhteydenottopyyntöön ylipäätään. Kantelija tai joku muu yrityksestä olisi päätoimittajan mukaan hyvin voinut ilmoittaa, että he tarvitsevat aikaa vastaukseen, mikä olisi hänen mielestään ollut täysin ymmärrettävää ja hyväksyttävää.

Päätoimittajan mukaan välinpitämättömyyttä ei osoitettu myöskään siinä vaiheessa, kun kantelija lopulta vastasi toimittajan sähköpostikysymyksiin, vaan juttua täydennettiin välittömästi.

Päätoimittaja toteaa myös, ettei kantelija henkilönä joutunut jutussa kielteisen, saati erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Hänen yrityksensä mahdollisesti joutui, mutta tunnetun ja julkisuudessa hyvin viihtyvän brändin pitää MTV:n vastauksen mukaan sietää myös kielteistä julkisuutta. Jutussa ei missään kohtaa väitetty, että yritys olisi tieten tahtoen luonut malliston, jonka logo mahdollistaa myös mainitun Heil Hitler -mielleyhtymän.

Päätoimittajan mielestä jutussa on varsin hyvin selostettu, mihin HH-mielleyhtymä perustuu. Siinä muun muassa todetaan: ”Natsiaatteeseen viittaavasta numeroyhdistelmästä on uutisoitu Suomessa muun muassa viime presidentinvaalien yhteydessä, kun kymmenet äänestäjät olivat Uudellamaalla äänestäneet ehdokasta numero 88. Samoissa vaaleissa äänestyslippuihin oli liimattu tarroja, joissa oli Adolf Hitlerin kasvot.”

Päätoimittajan mukaan mielleyhtymä on tässä tapauksessa jutun fakta, ei mitään sepitettä, ja niin ollen on virheellistä väittää, että HH:n esiin nostaminen olisi toimittajan oman mielikuvituksen tuotetta. 

MTV toteaa vastauksessaan, että kantelija saattaa pitää mielipiteellisenä jutun sisältämää toimittajan pohdintaa. Jutun kuvituksesta kuitenkin näkee, että myös vaatemalliston mainoksissa on käytetty vaatteista 88-merkintää sen sijaan, että numeroiden tilalla olisi ollut yksiselitteinen BB-merkintä. Tällä perusteella toimittajan pohdinta siitä, että logo on mahdollisesti aiheuttanut sekaannusta myös yrityksen sisällä, on päätoimittajan mukaan perusteltu. Kantelija sai oman kommenttinsa yhteydessä kertoa, mitä muita mielleyhtymiä numeroista 88 voi tulla.

Toisin kuin kantelija väittää, jutussa ei päätoimittajan mukaan ”arvailla syitä sille, miksi tuotteita ei julkaisuhetkellä myyty yrityksen verkkokaupassa”, vaan siinä yksinkertaisesti todettiin, ettei tuotteita jutun kirjoitushetkellä ollut verkkokaupassa. Jutussa ei myöskään päätoimittajan mukaan spekuloitu tai tehty perättömiä oletuksia siitä, miten juttu on aiheuttanut vahinkoa yritykselle.

Päätoimittajan käsityksen mukaan jutussa ei esitetty tietoja, jotka olisivat kantelijan esittämällä tavalla edellyttäneet tarkistamista. Jutun sisältö taas vastasi hänen mukaansa otsikointia, vieläpä varsin seikkaperäisesti.


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

MTV käsitteli nettijutussaan tunnetun suomalaisyrityksen logoa, johon jutun mukaan liittyi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Yritystä ei kuultu ensimmäisessä juttuversiossa, mutta sen edustajan kommentit lisättiin juttuun jälkikäteen.

Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että haastateltavalle annettu vastausaika oli lyhyt. Päätoimittajakaan ei esitä vastauksessaan painavia perusteita sille, miksi jutun julkaisemisella oli tässä tapauksessa niin kiire, ettei yritykselle olisi voitu antaa enemmän kuin noin 2,5 tuntia vastausaikaa ensimmäisestä tavoitteluyrityksestä.

Neuvosto toteaa, että jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei kuitenkaan niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt. Juttu ehti olla julki noin 45 minuuttia ennen kuin sitä täydennettiin yrityksen keulakuvan kommenteilla. Lisäksi kielteinen julkisuus kohdistui ennen kaikkea yritykseen eikä kantelijaan henkilönä.

Jutussa ei sekoitettu tosiasioita ja mielipiteitä toisiinsa, vaan siitä kävi selvästi ilmi, että kyse on tiedotusvälineen tekemistä tulkinnoista. Jutun otsikolle löytyi sisällöstä kate. Jutussa ei ollut asiavirheitä, joiden tarkistamisessa lehti olisi laiminlyönyt velvollisuutensa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1636 kertaa