PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7218/SL/19

Vastaaja: Aamulehti

Asia: Haastateltavan oikeudet, yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Ratkaistu: 11.3.2020

Lehti mainitsi nimeltä henkilön, joka ei ollut osallinen jutussa kuvattuun rikossarjaan. Vaikka kantelijan henkilöllisyys ja hänen rikostaustansa tuotiin jutussa esiin, juttu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Kantelu 25.11.2019

Kantelu kohdistuu Aamulehden paperilehdessään 24.11.2019 julkaisemaan juttuun "Kolariauto ja märkä kulkija johtivat poliisin liigan jäljille".

Kantelijan mukaan hänen nimensä ja talonsa kuva julkaistiin jutussa ilman hänen lupaansa. Kantelija vetoaa siihen, ettei ole julkinen henkilö eikä poliitikko. Hän ei myöskään ole asunut Suomessa neljään vuoteen tai tee töitä Suomessa. Kantelija toteaa myös suorittaneensa saamansa tuomiot tekemistään rikoksista.

Kantelijan mukaan hän ei suostunut haastatteluun, vaan toimittaja kysyi ainoastaan, voiko kysyä häneltä paria asiaa. Kantelija ei ymmärtänyt, että tämä tarkoittaisi heti julkaistavaa haastattelua.

Kantelun on tulkittu kohdistuvan Journalistin ohjeisiin 17, 27, 30 ja 31.


Päätoimittajan vastaus 30.1.2020

Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu toteaa vastauksessaan, että kantelussa esitetty väite siitä, että kantelijan nimi olisi julkaistu ilman kantelijan lupaa, tuskin edes ansaitsisi arvottomuudessaan vastausta. Hänen mukaansa edustaa poikkeuksellista, perustuslakia ja lehdistönvapautta kyseenalaistavaa sekä veret seisauttavaa röyhkeyttä edes vihjata, että vapaan maan media kysyisi etukäteen lupaa julkaista jonkun nimi.

Päätoimittaja toteaa, että kantelija tiesi nimensä käyttämisestä ennalta. Toimittaja oli yksiselitteisesti ja huolellisesti selittänyt kantelijalle, että haastattelee tätä, ja kertonut tarkasti haastattelun asiayhteyden. Aamulehden toimittaja haastatteli kantelijaa puhelimitse. Puhelun aikana toimittaja kertoi haastateltavalle kolmesti, että kyseessä on haastattelu. Haastateltava suostui kommentoimaan eikä kyseenalaistanut haastattelutilannetta miltään osin missään vaiheessa.
Päätoimittajan tulkinnan mukaan suostumuksen kysyminen nimenjulkaisun kohteelta olisi rikkonut Journalistin ohjeita 1, 2, 3, 18 ja 19.
                        
Päätoimittaja toteaa, että kantelija on aiemmin toiminut Pirkanmaalla valelääkärinä. Kyseessä oli hänen mukaansa poikkeuksellisen vakava ja laskelmoitu terveysalan huijaus, joka olisi voinut johtaa jopa potilaiden kuolemaan. Tekojen vakavuudesta kertoo kantelijan saama poikkeuksellinen ehdoton vankeusrangaistus. Sittemmin kantelija on päätoimittajan tietojen mukaan pyrkinyt useita reittejä uudelleen terveysalalle Suomessa.

Kantelijan rikostaustalla on päätoimittajan mukaan yhteiskunnallista merkitystä, ja se oli perusteltua tuoda esille, kuten ovat tuomion jälkeen tehneet useita kertoja myös muut tiedotusvälineet. Kantelijan talon naapurustossa hänen taustansa oli päätoimittajan vastauksen mukaan yleisesti tiedossa. Aamulehti ei katso rikkoneensa hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

Aamulehti julkaisi painetussa lehdessään jutun, joka kertoi omaisuusrikosten sarjaan liittyvästä poliisioperaatiosta. Kantelija mainittiin jutussa nimeltä, koska hän omisti varastetun tavaran kätköpaikkana toimineen talon, joka oli vuokrattu eteenpäin. Kantelijaan viitattiin myös jutun ingressissä. Jutusta kävi kuitenkin ilmi, ettei kantelijaa epäilty siinä kuvatuista rikoksista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jo sovitettujen tuomioiden tuominen julkisuuteen vaatii erityistä harkintaa. Tässä tapauksessa kantelijan rikoshistoria ei liittynyt jutussa käsiteltyyn asiaan eikä hänen tunnistetietojensa kertomisella ollut jutun asiayhteydessä erityistä merkitystä. Lehdellä oli kuitenkin perusteet tuoda esiin kantelijan henkilöllisyys, koska hän oli syyllistynyt aiemmin yhteiskunnallisesti merkittäviin rikoksiin, joita on käsitelty myös julkisuudessa laajasti. Hän on myöhemmin ollut julkisuudessa myös muissa yhteyksissä. Myöskään kantelijan omistaman talon kuvan julkaisu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalle pitää aina kertoa, onko haastattelu tarkoitettu julkaistavaksi vai tausta-aineistoksi. Tässä tapauksessa neuvostolla ei kuitenkaan ole edellytyksiä ottaa kantaa siihen, oliko kantelijalle tehty selväksi, että kyseessä oli julkaistavaksi tarkoitettu haastattelu, koska osapuolten kertomukset ovat keskenään ristiriitaiset. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Jukka Ruukki, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Pentti Mäkinen, Ismo Siikaluoma, Henrik Ryd

Tämä päätös on avattu 1833 kertaa