PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7218/SL/19
Aamulehti

Haastateltavan oikeudet, yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti mainitsi nimeltä henkilön, joka ei ollut osallinen jutussa kuvattuun rikossarjaan. Vaikka kantelijan henkilöllisyys ja hänen rikostaustansa tuotiin jutussa esiin, juttu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Langettava 7209/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7203/SL/19
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, otsikko

Savon Sanomat julkaisi pääkirjoituksen, joka otti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7201/SL/19
Etelä-Saimaa

Samanaikainen kuuleminen, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen

Lehti uutisoi kaupungin mailla kasvavan metsikön harventamiseen liittyvästä kiistasta. Puiden poistamista vaatinut henkilö ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla, vaikka hän saattoikin olla naapurustonsa tunnistettavissa. Jutussa ei myöskään ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7194/SL/19
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennainen asiavirhe. Vaikka lehti oli saanut virheestä selvän korjauspyynnön pian jutun julkaisun jälkeen, se korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Langettava 7189/AL/19
Caravan

Haastateltavan oikeudet

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.
 

Langettava 7184/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, lähdekritiikki

Kiinteistökauppariitaa käsittelevässä jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä ilmoitettiin toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut huomattavasti todellista pienemmiksi. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti saatuaan korjauspyynnön.

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7177/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi alaikäisen raiskaukseen liittyvästä rikostuomiosta. Tuomitun tunnistetietojen kertominen jutussa oli perusteltua, vaikka hänen lähipiirinsä saattoi olla siksi paikkakunnallaan tunnistettavissa.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Vapauttava 7152/SL/19
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, joka käsitteli säätiön toimintaan liittyvää kiistaa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eivätkä kantelijat joutuneet niin kielteiseen julkisuuteen, että niitä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7218/SL/19

Vastaaja: Aamulehti

Asia: Haastateltavan oikeudet, yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Ratkaistu: 11.3.2020

Lehti mainitsi nimeltä henkilön, joka ei ollut osallinen jutussa kuvattuun rikossarjaan. Vaikka kantelijan henkilöllisyys ja hänen rikostaustansa tuotiin jutussa esiin, juttu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Kantelu 25.11.2019

Kantelu kohdistuu Aamulehden paperilehdessään 24.11.2019 julkaisemaan juttuun "Kolariauto ja märkä kulkija johtivat poliisin liigan jäljille".

Kantelijan mukaan hänen nimensä ja talonsa kuva julkaistiin jutussa ilman hänen lupaansa. Kantelija vetoaa siihen, ettei ole julkinen henkilö eikä poliitikko. Hän ei myöskään ole asunut Suomessa neljään vuoteen tai tee töitä Suomessa. Kantelija toteaa myös suorittaneensa saamansa tuomiot tekemistään rikoksista.

Kantelijan mukaan hän ei suostunut haastatteluun, vaan toimittaja kysyi ainoastaan, voiko kysyä häneltä paria asiaa. Kantelija ei ymmärtänyt, että tämä tarkoittaisi heti julkaistavaa haastattelua.

Kantelun on tulkittu kohdistuvan Journalistin ohjeisiin 17, 27, 30 ja 31.


Päätoimittajan vastaus 30.1.2020

Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu toteaa vastauksessaan, että kantelussa esitetty väite siitä, että kantelijan nimi olisi julkaistu ilman kantelijan lupaa, tuskin edes ansaitsisi arvottomuudessaan vastausta. Hänen mukaansa edustaa poikkeuksellista, perustuslakia ja lehdistönvapautta kyseenalaistavaa sekä veret seisauttavaa röyhkeyttä edes vihjata, että vapaan maan media kysyisi etukäteen lupaa julkaista jonkun nimi.

Päätoimittaja toteaa, että kantelija tiesi nimensä käyttämisestä ennalta. Toimittaja oli yksiselitteisesti ja huolellisesti selittänyt kantelijalle, että haastattelee tätä, ja kertonut tarkasti haastattelun asiayhteyden. Aamulehden toimittaja haastatteli kantelijaa puhelimitse. Puhelun aikana toimittaja kertoi haastateltavalle kolmesti, että kyseessä on haastattelu. Haastateltava suostui kommentoimaan eikä kyseenalaistanut haastattelutilannetta miltään osin missään vaiheessa.
Päätoimittajan tulkinnan mukaan suostumuksen kysyminen nimenjulkaisun kohteelta olisi rikkonut Journalistin ohjeita 1, 2, 3, 18 ja 19.
                        
Päätoimittaja toteaa, että kantelija on aiemmin toiminut Pirkanmaalla valelääkärinä. Kyseessä oli hänen mukaansa poikkeuksellisen vakava ja laskelmoitu terveysalan huijaus, joka olisi voinut johtaa jopa potilaiden kuolemaan. Tekojen vakavuudesta kertoo kantelijan saama poikkeuksellinen ehdoton vankeusrangaistus. Sittemmin kantelija on päätoimittajan tietojen mukaan pyrkinyt useita reittejä uudelleen terveysalalle Suomessa.

Kantelijan rikostaustalla on päätoimittajan mukaan yhteiskunnallista merkitystä, ja se oli perusteltua tuoda esille, kuten ovat tuomion jälkeen tehneet useita kertoja myös muut tiedotusvälineet. Kantelijan talon naapurustossa hänen taustansa oli päätoimittajan vastauksen mukaan yleisesti tiedossa. Aamulehti ei katso rikkoneensa hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

Aamulehti julkaisi painetussa lehdessään jutun, joka kertoi omaisuusrikosten sarjaan liittyvästä poliisioperaatiosta. Kantelija mainittiin jutussa nimeltä, koska hän omisti varastetun tavaran kätköpaikkana toimineen talon, joka oli vuokrattu eteenpäin. Kantelijaan viitattiin myös jutun ingressissä. Jutusta kävi kuitenkin ilmi, ettei kantelijaa epäilty siinä kuvatuista rikoksista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jo sovitettujen tuomioiden tuominen julkisuuteen vaatii erityistä harkintaa. Tässä tapauksessa kantelijan rikoshistoria ei liittynyt jutussa käsiteltyyn asiaan eikä hänen tunnistetietojensa kertomisella ollut jutun asiayhteydessä erityistä merkitystä. Lehdellä oli kuitenkin perusteet tuoda esiin kantelijan henkilöllisyys, koska hän oli syyllistynyt aiemmin yhteiskunnallisesti merkittäviin rikoksiin, joita on käsitelty myös julkisuudessa laajasti. Hän on myöhemmin ollut julkisuudessa myös muissa yhteyksissä. Myöskään kantelijan omistaman talon kuvan julkaisu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalle pitää aina kertoa, onko haastattelu tarkoitettu julkaistavaksi vai tausta-aineistoksi. Tässä tapauksessa neuvostolla ei kuitenkaan ole edellytyksiä ottaa kantaa siihen, oliko kantelijalle tehty selväksi, että kyseessä oli julkaistavaksi tarkoitettu haastattelu, koska osapuolten kertomukset ovat keskenään ristiriitaiset. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Jukka Ruukki, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Pentti Mäkinen, Ismo Siikaluoma, Henrik Ryd

Tämä päätös on avattu 749 kertaa