PÄÄTÖKSET

Langettava 7209/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7203/SL/19
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, otsikko

Savon Sanomat julkaisi pääkirjoituksen, joka otti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7194/SL/19
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennainen asiavirhe. Vaikka lehti oli saanut virheestä selvän korjauspyynnön pian jutun julkaisun jälkeen, se korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Langettava 7189/AL/19
Caravan

Haastateltavan oikeudet

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.
 

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Vapauttava 7152/SL/19
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, joka käsitteli säätiön toimintaan liittyvää kiistaa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eivätkä kantelijat joutuneet niin kielteiseen julkisuuteen, että niitä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7209/MTV/19

Vastaaja: MTV

Asia: Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Ratkaistu: 5.2.2020

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Kantelu 14.11.2019

Kantelu kohdistuu MTV:n 2.11.2019 julkaisemaan nettijuttuun ”Kaikki päättyy aikanaan: Satoja rekkoja ja kuorma-autoja tuhonnutta siltaa korotetaan vihdoin”.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaikki-paattyy-aikanaan-satoja-rekkoja-ja-kuorma-autoja-tuhonnutta-siltaa-korotetaan-vihdoin/7607384#gs.ur7uj4

Kantelun mukaan jutussa oli sen aiheena olevan sillan korottamista koskeva asiavirhe. Jutussa luki: ”77-vuotiasta siltaa ei voida varsinaisesti korottaa sanan varsinaisessa merkityksessä, koska silloin myös läheistä tasoristeystä olisi nostettava. (---) Sen sijaan siltaa kannattelevia palkkeja tullaan ohentamaan. Operaatiolla ajoneuvoille saadaan parisenkymmentä senttiä lisää tilaa.” Kantelun mukaan tämä oli virhe, sillä siltaa korotettiin konkreettisesti kahdeksan tuumaa.

Kantelija viittaa kantelussaan nettivideoon, josta asian voi tarkistaa. Kantelija kertoo ilmoittaneensa asiavirheestä kolme kertaa jutun tehneelle toimittajalle ja kertaalleen päätoimittajalle. Kantelija ei ollut saanut viesteihinsä vastausta, eikä juttua ollut korjattu.


Päätoimittajan vastaus 21.1.2020

Vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan MTV Uutiset on käynyt läpi artikkelin ja siihen johtaneen prosessin ja korjannut artikkelia 14.1.2020. MTV Uutiset on korjannut virheellisen tiedon sillan kannatinpalkkien ohentamisesta korkeampien ajoneuvojen alikulun mahdollistamiseksi. Leipätekstissä ollut lause siitä, että siltaa ei koroteta, on muutettu, ja artikkeliin tehdyt muutokset on merkitty asianmukaisesti artikkelin loppuun. Lisäksi artikkelia on täydennetty lisäämällä siihen tietoa eri lähteistä sekä asiaa havainnollistava lisävideo. Myös nämä on kerrottu artikkelin lopussa olevassa korjauksessa.

Päätoimittajan mukaan korjaukseen johtanut virhe syntyi käännösvirheen ja jutussa käytetyn alkuperäisen lähteen virheellisen muotoilun yhteisvaikutuksesta. Virhe on ollut leipätekstin yhdessä kohdassa – sen sijaan otsikossa ja ingressissä on ollut alusta saakka oikea tieto siitä, että siltaa korotetaan. Päätoimittajan mukaan kyse on ollut virheellisestä tiedosta koskien sillan muokkaamisen prosessia, ei itse uutisesta, jonka mukaan onnettomuuksia aiheuttanut silta on päätetty muuttaa turvallisemmaksi.

Päätoimittajan mukaan JSN:lle tehdyn kantelun jälkeen asia selvitettiin perinpohjaisesti ja kantelijalle on henkilökohtaisesti pahoiteltu vastauksen ja korjaamisen viipymistä. Viipyminen johtui osittain siitä, että toimittajan käyttämän lähteen perusteella hän ei nähnyt asiavirhettä eikä tarvetta asian tarkempaan selvitykseen. Lisäksi palaute tuli anonyymista sähköpostiosoitteesta ilman palautteenantajan nimeä. 


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV Uutiset julkaisi nettijutun, joka käsitteli internethitiksi nousseen sillan korottamista Yhdysvalloissa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden on tarkistettava julkaisemansa tiedot mahdollisimman hyvin myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. Tässä tapauksessa MTV:n jutusta sai virheellisen käsityksen sen aiheena olleesta sillan korottamisprosessista. Virhe perustui yhden ulkomaisen nettilähteen muotoiluun, eikä MTV tarkistanut tietojaan muista lähteistä saatuaan aiheesta korjauspyynnön.

Jutussa oli olennainen asiavirhe, jonka MTV korjasi vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Neuvosto huomauttaa, että tiedotusvälineiden on huolehdittava siitä, että korjauspyynnöt tulevat käsitellyiksi. Tiedotusvälineiden on syytä tehdä yleisölleen selväksi, miten virheisiin voi pyytää korjausta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeita 10, 12 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Riikka Mäntyneva, Pentti Mäkinen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 963 kertaa