PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7194/SL/19

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 5.2.2020

Jutussa oli olennainen asiavirhe. Vaikka lehti oli saanut virheestä selvän korjauspyynnön pian jutun julkaisun jälkeen, se korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Kantelu 4.11.2019

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien nettiversiossaan 14.10.2019 julkaisemaan juttuun ”Pensselisika vaeltaa vieraille maille ja tuhoaa toisten pellot”:

https://www.hs.fi/blogi/viikonelain/art-2000006269973.html

Kantelun mukaan jutussa oli virhe, koska siinä väitettiin, että muslimit eivät syö lihaa. Jutussa todettiin: ”Laajalle levinnyt pensassika on merkittävä viljelysmaiden tuholainen, mutta Itä-Afrikassa sitä on suojellut islaminusko. Muslimit eivät syö lihaa, joten pensassikoja ei metsästetä.”

Kantelun mukaan lause oli harhaanjohtava, koska muslimit syövät lihaa mutta eivät sianlihaa.

Kantelija lähetti Helsingin Sanomille virheestä useita korjauspyyntöjä. Ensimmäinen näistä oli osoitettu jutun kirjoittaneelle toimittajalle (16.10.), toinen päätoimittajalle (19.10.) ja kolmas vastaavalle päätoimittajalle (21.10.).

 

Päätoimittajan vastaus 22.1.2020

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi toteaa, että kantelun kohteena oleva juttu oli osa lehden tiedesivujen pitkään jatkunutta Viikon eläin -kirjoitussarjaa, jossa tieteelliset faktat jostain eliölajista toimivat metaforana yhteiskunnalliselle, ajankohtaiselle ilmiölle. Kantelun kohteena olevassa kirjoituksessa pensselisika kytkeytyi muun muassa tiettyjen valtiomiesten ominaisuuksiin.

Helsingin Sanomat on kantelijan kanssa yhtä mieltä siitä, että muslimien lihansyöntiä koskeva väite oli sellaisenaan harhaanjohtava. Vastaavan päätoimittajan mukaan lukija voi kuitenkin hyvin päätellä asiayhteydestä, että kirjoituksen kohdassa oli kyse juuri sianlihasta. Kokonaisuudessa oli kyse HS:n tiedeosion sika-aiheisesta jutusta. Toiston välttämiseksi tekstissä oli päädytty käyttämään lyhyempää muotoa ”lihaa”. Vastaavan päätoimittajan mukaan tekstiä olisi pitänyt tältä osin tarkentaa käsittelyprosessissa, mutta inhimillisen virheen vuoksi tarvittava täsmennys oli jäänyt tekemättä.

Kantelijan ensimmäinen korjauspyyntö ei välittynyt HS:n toimituksen tietoon, koska sähköposti oli lähetetty kirjoittajan nimellä hs.fi-päätteiseen sähköpostiin. Jutun kirjoittaneella avustajalla ei ollut tällaista käytössään, koska hän ei ole työsuhteessa lehteen.

Jutun kirjoittaja tai HS:n tiedetoimitus eivät saaneet muita oikaisupyyntöjä asiasta. Vastaava päätoimittaja toteaa, että mikäli asiaan liittyviä oikaisupyyntöjä olisi saatu, niihin olisi varmasti reagoitu välittömästi. 

Kantelija oli lähettänyt oikaisupyyntönsä myös HS:n päätoimittajalle Antero Mukalle, joka kuitenkin sattui olemaan vuosilomalla. Automaattisessa vastausviestissä kerrottiin päätoimittajan poissaolosta ja aiotusta paluupäivästä.

Kantelija laajensi seuraavassa viestissään jakelua vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle, jolla sähköposti jäi tahattomasti vaille välitöntä reagointia työkiireiden takia. Vastaavalla päätoimittajalla oli myös vastauksensa mukaan perusteet luottaa siihen, että tämä yksinkertainen oikaisupyyntö olisi ollut jo lehden toimintaohjeiden mukaisesti asianmukaisesti hoidossa.

Vastaavan päätoimittajan mukaan virhe olisi oikaistu, jos oikaisupyyntö olisi tavoittanut toimituksen. HS toteaa, että oikaisun tekemättä jättämisessä ei ollut kyse lehden tietoisesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, vaan oikaisun tekeminen viivästyi teknisistä ja inhimillisistä syistä johtuneen tietokatkoksen vuoksi.

Vaikka lehti katsoo virheen kuuluvan oikaistavien joukkoon, jutun ydinviestin tai asiakokonaisuuden kannalta kyse ei kuitenkaan toimituksen käsityksen mukaan ollut Journalistin ohjeiden tarkoittamasta olennaisesta asiavirheestä, vaan pikemminkin epätarkasta ilmaisusta.

Helsingin Sanomilla on vastauksensa mukaan selkeät, sananvapauslain mukaiset ohjeet oikaisumenettelystä, ja niitä myös noudatetaan lehdessä aktiivisesti. Myös HS:n eri toimitusosastojen ja teemasivujen sähköpostiosoitteet ovat lehden vastauksen mukaan verkosta helposti löydettävissä. 

Lehti korjasi kantelun kohteena olevassa jutussa olleen harhaanjohtavan ilmauksen viipymättä, kun se Julkisen sanan neuvostolle tulleen kantelun myötä tuli toimituksen tietoon. Korjaus tehtiin 9.12.2019.

HS pahoittelee tapahtunutta ja vakuuttaa vilpitöntä pyrkimystä asiavirheiden oikaisuun. 
 


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. [---] Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Helsingin Sanomat julkaisi Viikon eläin -sarjaan kuuluvan nettijutun, jossa esiteltiin humoristiseen tyyliin eri mantereilla eläviä sikalajeja.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe kohdassa, jossa väitettiin, että muslimit eivät syö lihaa. Myöhemmin lehti korjasi juttuaan täsmentäen, että muslimit eivät syö sianlihaa. Neuvosto toteaa, että lukija saattoi saada alkuperäisestä jutusta väärän käsityksen asiasta.

Kantelija oli ilmoittanut virheestä jutun kirjoittaneelle toimittajalle, päätoimittajalle ja vastaavalle päätoimittajalle. Vaikka ensimmäinen pyynnöistä ei mennyt perille, virhe oli tullut kiistatta lehden tietoon pian jutun julkaisun jälkeen. Lehti kuitenkin korjasi virheen lähes kahden kuukauden viiveellä ja vasta saatuaan tiedon sitä koskevasta kantelusta Julkisen sanan neuvostolle. Neuvosto toteaa, että korjauksen tekemiseen meni kohtuuttoman kauan, sillä Journalistin ohjeiden mukaan olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä.

Neuvosto huomauttaa, että tiedotusvälineiden on huolehdittava siitä, että korjauspyynnöt tulevat käsitellyiksi. Tiedotusvälineiden on syytä tehdä yleisölleen selväksi, miten virheisiin voi pyytää korjausta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Taina Tukia, Sinikka Tuomi, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Pentti Mäkinen, Ismo Siikaluoma, Henrik Rydenfelt, Päivi Hietanen ja Heli Parikka.
 

Tämä päätös on avattu 3872 kertaa