PÄÄTÖKSET

Langettava 7209/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7203/SL/19
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, otsikko

Savon Sanomat julkaisi pääkirjoituksen, joka otti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7194/SL/19
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennainen asiavirhe. Vaikka lehti oli saanut virheestä selvän korjauspyynnön pian jutun julkaisun jälkeen, se korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Langettava 7189/AL/19
Caravan

Haastateltavan oikeudet

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.
 

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Vapauttava 7152/SL/19
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, joka käsitteli säätiön toimintaan liittyvää kiistaa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eivätkä kantelijat joutuneet niin kielteiseen julkisuuteen, että niitä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7194/SL/19

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 5.2.2020

Jutussa oli olennainen asiavirhe. Vaikka lehti oli saanut virheestä selvän korjauspyynnön pian jutun julkaisun jälkeen, se korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Kantelu 4.11.2019

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien nettiversiossaan 14.10.2019 julkaisemaan juttuun ”Pensselisika vaeltaa vieraille maille ja tuhoaa toisten pellot”:

https://www.hs.fi/blogi/viikonelain/art-2000006269973.html

Kantelun mukaan jutussa oli virhe, koska siinä väitettiin, että muslimit eivät syö lihaa. Jutussa todettiin: ”Laajalle levinnyt pensassika on merkittävä viljelysmaiden tuholainen, mutta Itä-Afrikassa sitä on suojellut islaminusko. Muslimit eivät syö lihaa, joten pensassikoja ei metsästetä.”

Kantelun mukaan lause oli harhaanjohtava, koska muslimit syövät lihaa mutta eivät sianlihaa.

Kantelija lähetti Helsingin Sanomille virheestä useita korjauspyyntöjä. Ensimmäinen näistä oli osoitettu jutun kirjoittaneelle toimittajalle (16.10.), toinen päätoimittajalle (19.10.) ja kolmas vastaavalle päätoimittajalle (21.10.).

 

Päätoimittajan vastaus 22.1.2020

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi toteaa, että kantelun kohteena oleva juttu oli osa lehden tiedesivujen pitkään jatkunutta Viikon eläin -kirjoitussarjaa, jossa tieteelliset faktat jostain eliölajista toimivat metaforana yhteiskunnalliselle, ajankohtaiselle ilmiölle. Kantelun kohteena olevassa kirjoituksessa pensselisika kytkeytyi muun muassa tiettyjen valtiomiesten ominaisuuksiin.

Helsingin Sanomat on kantelijan kanssa yhtä mieltä siitä, että muslimien lihansyöntiä koskeva väite oli sellaisenaan harhaanjohtava. Vastaavan päätoimittajan mukaan lukija voi kuitenkin hyvin päätellä asiayhteydestä, että kirjoituksen kohdassa oli kyse juuri sianlihasta. Kokonaisuudessa oli kyse HS:n tiedeosion sika-aiheisesta jutusta. Toiston välttämiseksi tekstissä oli päädytty käyttämään lyhyempää muotoa ”lihaa”. Vastaavan päätoimittajan mukaan tekstiä olisi pitänyt tältä osin tarkentaa käsittelyprosessissa, mutta inhimillisen virheen vuoksi tarvittava täsmennys oli jäänyt tekemättä.

Kantelijan ensimmäinen korjauspyyntö ei välittynyt HS:n toimituksen tietoon, koska sähköposti oli lähetetty kirjoittajan nimellä hs.fi-päätteiseen sähköpostiin. Jutun kirjoittaneella avustajalla ei ollut tällaista käytössään, koska hän ei ole työsuhteessa lehteen.

Jutun kirjoittaja tai HS:n tiedetoimitus eivät saaneet muita oikaisupyyntöjä asiasta. Vastaava päätoimittaja toteaa, että mikäli asiaan liittyviä oikaisupyyntöjä olisi saatu, niihin olisi varmasti reagoitu välittömästi. 

Kantelija oli lähettänyt oikaisupyyntönsä myös HS:n päätoimittajalle Antero Mukalle, joka kuitenkin sattui olemaan vuosilomalla. Automaattisessa vastausviestissä kerrottiin päätoimittajan poissaolosta ja aiotusta paluupäivästä.

Kantelija laajensi seuraavassa viestissään jakelua vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle, jolla sähköposti jäi tahattomasti vaille välitöntä reagointia työkiireiden takia. Vastaavalla päätoimittajalla oli myös vastauksensa mukaan perusteet luottaa siihen, että tämä yksinkertainen oikaisupyyntö olisi ollut jo lehden toimintaohjeiden mukaisesti asianmukaisesti hoidossa.

Vastaavan päätoimittajan mukaan virhe olisi oikaistu, jos oikaisupyyntö olisi tavoittanut toimituksen. HS toteaa, että oikaisun tekemättä jättämisessä ei ollut kyse lehden tietoisesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, vaan oikaisun tekeminen viivästyi teknisistä ja inhimillisistä syistä johtuneen tietokatkoksen vuoksi.

Vaikka lehti katsoo virheen kuuluvan oikaistavien joukkoon, jutun ydinviestin tai asiakokonaisuuden kannalta kyse ei kuitenkaan toimituksen käsityksen mukaan ollut Journalistin ohjeiden tarkoittamasta olennaisesta asiavirheestä, vaan pikemminkin epätarkasta ilmaisusta.

Helsingin Sanomilla on vastauksensa mukaan selkeät, sananvapauslain mukaiset ohjeet oikaisumenettelystä, ja niitä myös noudatetaan lehdessä aktiivisesti. Myös HS:n eri toimitusosastojen ja teemasivujen sähköpostiosoitteet ovat lehden vastauksen mukaan verkosta helposti löydettävissä. 

Lehti korjasi kantelun kohteena olevassa jutussa olleen harhaanjohtavan ilmauksen viipymättä, kun se Julkisen sanan neuvostolle tulleen kantelun myötä tuli toimituksen tietoon. Korjaus tehtiin 9.12.2019.

HS pahoittelee tapahtunutta ja vakuuttaa vilpitöntä pyrkimystä asiavirheiden oikaisuun. 
 


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. [---] Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Helsingin Sanomat julkaisi Viikon eläin -sarjaan kuuluvan nettijutun, jossa esiteltiin humoristiseen tyyliin eri mantereilla eläviä sikalajeja.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe kohdassa, jossa väitettiin, että muslimit eivät syö lihaa. Myöhemmin lehti korjasi juttuaan täsmentäen, että muslimit eivät syö sianlihaa. Neuvosto toteaa, että lukija saattoi saada alkuperäisestä jutusta väärän käsityksen asiasta.

Kantelija oli ilmoittanut virheestä jutun kirjoittaneelle toimittajalle, päätoimittajalle ja vastaavalle päätoimittajalle. Vaikka ensimmäinen pyynnöistä ei mennyt perille, virhe oli tullut kiistatta lehden tietoon pian jutun julkaisun jälkeen. Lehti kuitenkin korjasi virheen lähes kahden kuukauden viiveellä ja vasta saatuaan tiedon sitä koskevasta kantelusta Julkisen sanan neuvostolle. Neuvosto toteaa, että korjauksen tekemiseen meni kohtuuttoman kauan, sillä Journalistin ohjeiden mukaan olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä.

Neuvosto huomauttaa, että tiedotusvälineiden on huolehdittava siitä, että korjauspyynnöt tulevat käsitellyiksi. Tiedotusvälineiden on syytä tehdä yleisölleen selväksi, miten virheisiin voi pyytää korjausta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Taina Tukia, Sinikka Tuomi, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Pentti Mäkinen, Ismo Siikaluoma, Henrik Rydenfelt, Päivi Hietanen ja Heli Parikka.
 

Tämä päätös on avattu 1028 kertaa