PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7189/AL/19

Vastaaja: Caravan

Asia: Haastateltavan oikeudet

Ratkaistu: 5.2.2020

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.
 

Kantelu 30.10.2019

Kantelu kohdistuu siihen, että Ilta-Sanomat julkaisi 1.10.2019 verkkosivuillaan matkailuautoilun ja -vaunuilun erikoislehti Caravanin jutun, johon kantelija oli antanut haastattelun tietämättä jutun julkaisemisesta Ilta-Sanomissa. Jutun otsikko oli: "Heikki pohti pari yötä ihastustaan ja osti erikoisen matkailuauton – näin vikalista kasvoi kilometrien myötä". Alkuperäinen juttu Caravan-lehdessä oli kantelijan mukaan tarkoitettu lehden kohdeyleisölle, muun muassa alan harrastajille. Ilta-Sanomat oli muun muassa muuttanut jutun otsikkoa, minkä vuoksi jutun luonne kantelun mukaan muuttui. 


Caravan-lehden päätoimittajan vastaus 18.12.2019

Caravan-lehden päätoimittaja Pauli Salokankaan mukaan lehti sopi syksyllä 2019 Ilta-Sanomien kanssa yhteistyöstä, jossa Ilta-Sanomat julkaisee verkkolehdessään tiettyjä, ennalta valittuja sisältöjä Caravan-lehdestä. Caravan-lehden kannalta yhteistyön päätavoite on ollut tehdä leirintämatkailua tunnetuksi suuren mediatalon kautta aiempaa laajemmalle joukolle suomalaisia.
 
Ennen juttujen edelleenjulkaisemista Caravan on päätoimittajan mukaan pyytänyt tähän Journalistin ohjeiden tarkoittaman suostumuksen kulloiseltakin haastateltavalta aina etukäteen. Kantelun kohteena olevan ensimmäisen jutun osalta meneteltiin harmillisista väärinkäsityksistä johtuen kuitenkin toisin. Päätoimittajan mukaan Caravan-lehdessä odotettiin, että suostumuksen kysymiselle olisi aikaa riittävästi, mutta Ilta-Sanomat ehti julkaista jutun ennen kuin se oli molemminpuolisesti yksilöity ja sen tarkasta julkaisuajankohdasta oli yhteisesti sovittu. Jutun julkaiseminen kyseisenä päivänä tuli päätoimittajan mukaan yllätyksenä myös Caravan-lehdelle.
Caravan on esittänyt haastatelluille asiasta pahoittelut ja välittänyt Ilta-Sanomille tiedon haastateltujen näkemyksistä tapaukseen liittyen. Päätoimittaja kuitenkin korostaa, että Ilta-Sanomien juttu on sisällöltään käytännössä aivan sama kuin Caravan-lehden juttu, jonka julkaisemisen haastatellut olivat jo kertaalleen hyväksyneet. Lisäksi Caravan ryhtyi lehtiyhteistyöhön vilpittömin aikein ja jaloin pyrkimyksin. Päätoimittaja katsoo, että Caravan-lehti on pyrkinyt toimimaan tapauksessa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.


Ilta-Sanomien selvitys 17.12.2019

Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Johanna Lahden mukaan Ilta-Sanomat ja Caravan-lehti ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Caravan-lehdestä valittuja sisältöjä julkaistaan Ilta-Sanomien verkkoversiossa. Asiaan liittyy poikkeuksellinen väärinkäsitys Ilta-Sanomien ja Caravan-lehden välillä koskien jutun julkaisuaikataulua. Ilta-Sanomat on päätoimittajan mukaan perustellusti luottanut asiassa siihen, että haastateltava on ollut Caravan-lehden kanssa sovitusti tietoinen siitä, että juttu julkaistaan Ilta-Sanomien verkkoversiossa.

Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat ja Caravan-lehti ovat sopineet, että Journalistin ohjeiden mukaisesti artikkeleiden tekijöiden kanssa on sovittava materiaalin uudelleen käyttämisestä ja haastateltavien tulee saada tietää, missä yhteydessä heidän haastattelujaan käytetään. Päätoimittajan mukaan Caravan-lehden tuli sopia nimenomaisesti kulloisenkin artikkelin toimittajan ja haastateltavan kanssa asiasta etukäteen. Kun Caravan-lehti toimitti materiaalit, Ilta-Sanomissa oli päätoimittajan mukaan perusteltu käsitys, että haastateltavien luvat on asianmukaisesti kysytty ja saatu ja että juttu on julkaisukelpoinen. Väärinkäsitys on selvinnyt Ilta-Sanomille vasta myöhemmin. Ilta-Sanomat on tarkan harkinnan perusteella päätynyt poikkeuksellisesti poistamaan jutun verkosta jutun prosessissa tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi.


Ratkaisu

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

Matkailuautoilun erikoislehti Caravan julkaisi juttukokonaisuuden, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Se julkaistiin myöhemmin Ilta-Sanomissa osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalistisen aineiston jakaminen eri tiedotusvälineiden kesken on nykyään yleistynyt käytäntö. Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri tiedotusvälineissä. Tämä voi olla haastateltavalle tärkeä tieto esimerkiksi, kun hän arvioi, millaisessa tiedotusvälineessä hän haluaa esiintyä ja millaiselle kohderyhmälle hän haastattelussa puhuu.

Neuvosto toteaa, ettei kantelijan voinut olettaa tietävän haastattelua antaessaan Caravan-lehden ja Ilta-Sanomien jutunvaihtojärjestelystä. Caravanin olisi pitänyt kertoa, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Caravan on rikkonut Journalistin ohjetta 17 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Riikka Mäntyneva, Pentti Mäkinen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 2944 kertaa