PÄÄTÖKSET

Langettava 7209/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7203/SL/19
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, otsikko

Savon Sanomat julkaisi pääkirjoituksen, joka otti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7194/SL/19
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennainen asiavirhe. Vaikka lehti oli saanut virheestä selvän korjauspyynnön pian jutun julkaisun jälkeen, se korjasi juttuaan vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Langettava 7189/AL/19
Caravan

Haastateltavan oikeudet

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.
 

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Vapauttava 7152/SL/19
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, joka käsitteli säätiön toimintaan liittyvää kiistaa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eivätkä kantelijat joutuneet niin kielteiseen julkisuuteen, että niitä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7189/AL/19

Vastaaja: Caravan

Asia: Haastateltavan oikeudet

Ratkaistu: 5.2.2020

Matkailuautoilun erikoislehti julkaisi jutun, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Juttu julkaistiin myös iltapäivälehdessä osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä. Haastatellulle ei kerrottu, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.
 

Kantelu 30.10.2019

Kantelu kohdistuu siihen, että Ilta-Sanomat julkaisi 1.10.2019 verkkosivuillaan matkailuautoilun ja -vaunuilun erikoislehti Caravanin jutun, johon kantelija oli antanut haastattelun tietämättä jutun julkaisemisesta Ilta-Sanomissa. Jutun otsikko oli: "Heikki pohti pari yötä ihastustaan ja osti erikoisen matkailuauton – näin vikalista kasvoi kilometrien myötä". Alkuperäinen juttu Caravan-lehdessä oli kantelijan mukaan tarkoitettu lehden kohdeyleisölle, muun muassa alan harrastajille. Ilta-Sanomat oli muun muassa muuttanut jutun otsikkoa, minkä vuoksi jutun luonne kantelun mukaan muuttui. 


Caravan-lehden päätoimittajan vastaus 18.12.2019

Caravan-lehden päätoimittaja Pauli Salokankaan mukaan lehti sopi syksyllä 2019 Ilta-Sanomien kanssa yhteistyöstä, jossa Ilta-Sanomat julkaisee verkkolehdessään tiettyjä, ennalta valittuja sisältöjä Caravan-lehdestä. Caravan-lehden kannalta yhteistyön päätavoite on ollut tehdä leirintämatkailua tunnetuksi suuren mediatalon kautta aiempaa laajemmalle joukolle suomalaisia.
 
Ennen juttujen edelleenjulkaisemista Caravan on päätoimittajan mukaan pyytänyt tähän Journalistin ohjeiden tarkoittaman suostumuksen kulloiseltakin haastateltavalta aina etukäteen. Kantelun kohteena olevan ensimmäisen jutun osalta meneteltiin harmillisista väärinkäsityksistä johtuen kuitenkin toisin. Päätoimittajan mukaan Caravan-lehdessä odotettiin, että suostumuksen kysymiselle olisi aikaa riittävästi, mutta Ilta-Sanomat ehti julkaista jutun ennen kuin se oli molemminpuolisesti yksilöity ja sen tarkasta julkaisuajankohdasta oli yhteisesti sovittu. Jutun julkaiseminen kyseisenä päivänä tuli päätoimittajan mukaan yllätyksenä myös Caravan-lehdelle.
Caravan on esittänyt haastatelluille asiasta pahoittelut ja välittänyt Ilta-Sanomille tiedon haastateltujen näkemyksistä tapaukseen liittyen. Päätoimittaja kuitenkin korostaa, että Ilta-Sanomien juttu on sisällöltään käytännössä aivan sama kuin Caravan-lehden juttu, jonka julkaisemisen haastatellut olivat jo kertaalleen hyväksyneet. Lisäksi Caravan ryhtyi lehtiyhteistyöhön vilpittömin aikein ja jaloin pyrkimyksin. Päätoimittaja katsoo, että Caravan-lehti on pyrkinyt toimimaan tapauksessa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.


Ilta-Sanomien selvitys 17.12.2019

Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Johanna Lahden mukaan Ilta-Sanomat ja Caravan-lehti ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Caravan-lehdestä valittuja sisältöjä julkaistaan Ilta-Sanomien verkkoversiossa. Asiaan liittyy poikkeuksellinen väärinkäsitys Ilta-Sanomien ja Caravan-lehden välillä koskien jutun julkaisuaikataulua. Ilta-Sanomat on päätoimittajan mukaan perustellusti luottanut asiassa siihen, että haastateltava on ollut Caravan-lehden kanssa sovitusti tietoinen siitä, että juttu julkaistaan Ilta-Sanomien verkkoversiossa.

Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat ja Caravan-lehti ovat sopineet, että Journalistin ohjeiden mukaisesti artikkeleiden tekijöiden kanssa on sovittava materiaalin uudelleen käyttämisestä ja haastateltavien tulee saada tietää, missä yhteydessä heidän haastattelujaan käytetään. Päätoimittajan mukaan Caravan-lehden tuli sopia nimenomaisesti kulloisenkin artikkelin toimittajan ja haastateltavan kanssa asiasta etukäteen. Kun Caravan-lehti toimitti materiaalit, Ilta-Sanomissa oli päätoimittajan mukaan perusteltu käsitys, että haastateltavien luvat on asianmukaisesti kysytty ja saatu ja että juttu on julkaisukelpoinen. Väärinkäsitys on selvinnyt Ilta-Sanomille vasta myöhemmin. Ilta-Sanomat on tarkan harkinnan perusteella päätynyt poikkeuksellisesti poistamaan jutun verkosta jutun prosessissa tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi.


Ratkaisu

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

Matkailuautoilun erikoislehti Caravan julkaisi juttukokonaisuuden, jossa haastateltu esitteli matkailuautoaan. Se julkaistiin myöhemmin Ilta-Sanomissa osana lehtien keskenään sopimaa järjestelyä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalistisen aineiston jakaminen eri tiedotusvälineiden kesken on nykyään yleistynyt käytäntö. Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri tiedotusvälineissä. Tämä voi olla haastateltavalle tärkeä tieto esimerkiksi, kun hän arvioi, millaisessa tiedotusvälineessä hän haluaa esiintyä ja millaiselle kohderyhmälle hän haastattelussa puhuu.

Neuvosto toteaa, ettei kantelijan voinut olettaa tietävän haastattelua antaessaan Caravan-lehden ja Ilta-Sanomien jutunvaihtojärjestelystä. Caravanin olisi pitänyt kertoa, että haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Caravan on rikkonut Journalistin ohjetta 17 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Riikka Mäntyneva, Pentti Mäkinen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 774 kertaa