PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7169/SL/19

Vastaaja: Keskipohjanmaa

Asia: Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Ratkaistu: 4.12.2019

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Kantelu 26.9.2019

Kantelu kohdistuu Keskipohjanmaan printtiversiossaan 23.8.2019 julkaisemaan juttuun ”Soite antoi yrittäjälle ajokiellon”. Kantelija on jutussa mainittu taksiyrittäjä.

Jutussa kerrottiin, että Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän antaman ajokiellon perusteena oli oikeusprosessi, jossa käräjäoikeus tuomitsi kantelijan seksuaalisesta ahdistelusta.

Kantelun ja sitä täydentävien sähköpostiviestien mukaan lehti loukkasi kantelijan yksityisyydensuojaa julkaistessaan hänen nimensä ajokieltoa käsitelleessä jutussa.


Päätoimittajan vastaus 24.10.2019

Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas toteaa vastauksessaan, että Keskipohjanmaa uutisoi asiasta kantelijan nimellä jo syytevaiheessa huhtikuussa, jolloin kantelija oli ehdolla eduskuntavaaleissa. Tuolloin lehti kertoi, että kantelija oli tuomittu käräjäoikeudessa sakkoihin seksuaalisesta ahdistelusta ja että Soite oli asettanut hänet tämän vuoksi ajokieltoon. Epäily liittyi lehden mukaan vammaispalvelun asiakkaan ahdistelemiseen.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli eduskuntavaaliehdokkaana sellaisessa yhteiskunnallisessa asemassa, että nimen julkaiseminen oli perusteltua.

Lehti julkaisi kantelijan nimen jutussaan uudelleen elokuussa, jolloin Soite käsitteli kantelijan saamaa ajokieltoa kokouksessaan. Jutussa kerrottiin, että paikallinen taksiyrittäjä hakee Soitelta saamansa ajokiellon kumoamista. Koska kantelijan saamaa tuomiota oli käsitelty lehdessä aiemmin nimi mainiten, päätoimittajan mukaan oli johdonmukaista, että nimi kerrottiin myöhemmissäkin samaan aiheeseen liittyvissä jutuissa.

Jos Keskipohjanmaa ei olisi kertonut ajokiellon saaneen taksiyrittäjän nimeä, päätoimittajan mukaan olisi saattanut syntyä spekulaatioita siitä, mistä yrityksestä pienehköllä paikkakunnalla oli kyse. Lisäksi ajokiellon sai vain kantelija eivätkä muut yrityksen kuljettajat.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että kantelijan nimi oli mainittu Soiten hallituksen kokouksen esityslistalla. Päätoimittajan mukaan kantelija oli myös tietoinen kantelun kohteena olevan jutun sisällöstä ja nimensä julkaisemisesta, koska häntä haastateltiin juttuun ja hän sai lukea sen etukäteen. 

Kantelija kirjoitti jutun julkaisemisen jälkeen lehteen omalla nimellään mielipidekirjoituksen, jossa hän kertoi oman näkemyksensä Soiten ratkaisusta. Päätoimittaja huomauttaa, että kirjoituksessaan kantelija ei kritisoinut Keskipohjanmaan tekemää juttua vaan Soiten ratkaisua.


Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.


Keskipohjanmaa kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta, jonka taustalla oli seksuaaliseen ahdisteluun liittyvä rikostuomio. Taksiyrittäjän nimi mainittiin jutussa.

Taksiyrittäjä oli ollut ehdolla eduskuntavaaleissa samaan aikaan, kun häneen kohdistuvia rikossyytteitä käsiteltiin käräjäoikeudessa ja lehti julkaisi ensimmäiset juttunsa aiheesta. Julkisen sanan neuvosto toteaa, ettei pelkkä vaaleissa ehdolle asettuminen tarkoita, että henkilön yksityisyyden suoja on pysyvästi alentunut.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että tässä tapauksessa lehdellä oli perusteet kertoa taksiyrittäjän henkilöllisyys jutussaan, sillä tapaus oli paikallisesti merkittävä ja yleisöllä oli oikeus tietää siitä. Juttu kertoi rikoksesta, jonka yrittäjä oli tehnyt ammattiroolissaan, ja ahdistelu oli kohdistunut vammaispalvelun asiakkaaseen. Henkilöllisyyden kertomista puolsi myös se, että kyse oli paikallisesti merkittävän tapahtuman uutisseurannasta. Neuvosto toteaa, ettei tuomitun henkilöllisyyden kertominen ollut hänen asemaansa tai tekoonsa nähden kohtuutonta eikä se rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Lehti kuuli taksiyrittäjää jutussaan ja antoi lisäksi hänelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä erillisessä mielipidekirjoituksessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 3337 kertaa