PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7302/SJL/20
Journalisti-lehti

Samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Journalistien ammattilehti viittasi jutussaan tunnetusta toimittajasta muualla esitettyyn kritiikkiin. Kantelija ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai jälkikäteen.

Langettava 7295 & 7309/SL/20
Ilta-Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7292/AL/20
Hymy

Mainonnan merkitseminen

Terveys-Hymy-mainosliitteen sisältöjä ei ollut erotettu riittävän selvästi Hymyn toimituksellisesta aineistosta netissä eikä printissä.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Langettava 7288/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Langettava 7285/SL/20
Aamulehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen

Alueellista vesihanketta käsitelleessä kolumnissa oli yksi selvä olennainen asiavirhe ja useita kohtia, joista saattoi saada väärän käsityksen asiasta. Lehti ei korjannut virheitä saatuaan niistä tiedon. 

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7165/PL/19

Vastaaja: Akaan Seutu

Asia: Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Ratkaistu: 4.12.2019

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Kantelu 17.9.2019

Kantelu kohdistuu seuraaviin Akaan Seudun verkkosivuillaan julkaisemiin juttuihin:

1. ”Koululaisen pahoinpitelyksi kuvailtu somevideo herätti kiivaan keskustelun: Väkivaltaa vai kiusaamista, ja miten Toijalan tapaukseen pitäisi reagoida? – Sivistyslautakunta pohtii asiaa ensi viikolla” (7.9.2019): https://akaanseutu.fi/2019/09/07/vakivaltaa-vai-koulukiusaamista-ja-miten-toijalan-tapaukseen-pitaisi-reagoida-pahoinpitelyksi-kuvailtu-somevideo-heratti-kiivaan-keskustelun-ja-tulee-sivistyslautakunnan-kasittelyyn/

2. ”Oppilaan pahoinpitely oli kolmas suunniteltu väkivallanteko kuuden vuoden sisällä – Rehtori pitää myös poliitikkoja kiusaajina, sivistysjohtajankin mielestä toiminta oli asiatonta” (10.9.2019): https://akaanseutu.fi/2019/09/10/perjantain-pahoinpitely-oli-kolmas-suunniteltu-vakivallanteko-kuuden-vuoden-sisalla-toijalan-yhteiskoulun-rehtori-ehdottaa-erottamista-ja-pitaa-poliitikkoja-kiusaajina-ja-kaksinaismoralistei/

Kantelija on jutuissa mainittu kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen. Ensimmäisessä jutussa kerrotaan hänen tykänneen Facebookin Akaalaiset-ryhmässä julkaistusta kommentista, jonka mukaan ”Akaan koulujen rehtorit ja muu yläkerta ovat pelkkiä vässyköitä, ja oikea ratkaisu tilanteessa olisi välitön koulusta erottaminen, rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus” ja toisessa jutussa on siteerattu hänen omaa julkista Facebook-päivitystään, jossa hän otti kantaa aiheesta käytyyn keskusteluun ja lehden toimintaan.

Kantelun mukaan lehti on rikkonut Journalistin ohjetta 21, kun se julkaisi otteet Facebookista kysymättä kantelijan näkemystä. Kantelija kiinnittää huomiota myös siihen, että lehti on ”Facebook-peukutuksen” julkaistessaan julkaissut myös kantelijan nimen, aseman ja puoluetaustan.

Kantelija ei ole pyytänyt lehteä korjaamaan juttua. Hän kertoo, ettei myöskään lähettänyt lehdelle omaa kannanottoa, eli vastinetta, koska pelkäsi, että se julkaistaisiin kielteisessä sävyssä.


Päätoimittajan vastaus 21.10.2019

Akaan Seudun vastaavan päätoimittajan Juha Kososen mukaan juttujen ydin oli Akaalaiset-nimisessä Facebook-ryhmässä ja muualla sosiaalisessa mediassa julkaistu video oppilaan väkivaltaisesta käyttäytymisestä toista oppilasta kohtaan koulun pihalla.

Päätoimittajan mukaan ensimmäisessä jutussa nostettiin esiin asiaa mitenkään kommentoimatta neljän akaalaisen valtuutetun, yhden varavaltuutetun sekä entisen valtuuston puheenjohtajan kommentit videosta. Valtuutetut ja varavaltuutettu ovat myös sivistyslautakunnan jäseniä, jolle koulukiusaamisasiat hallinnollisesti kuuluvat. Akaalaiset-ryhmä on yli 8 000 henkilön suljettu Facebook-ryhmä. Akaan kaupungissa on asukkaita lähes 17 000. Akaan Seudun jutussa esille nostetut luottamushenkilöt kommentoivat ryhmässä valtuuston ja sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimintaa. Päätoimittajan mukaan kysymys oli selkeästi luottamushenkilöiden poliittisesta toiminnasta ja yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka oli syytä nostaa keskusteluun. Päätoimittajan mukaan lehti lähtee siitä, että luottamushenkilöt ovat näin suuressa suljetussa ryhmässä vakavissaan liikkeellä.

Facebook-kommentin ”peukuttaminen” on päätoimittajan mukaan nykyisessä mediamaailmassa vahva kannanotto ja kantelija on merkittävässä asemassa Akaan kaupungissa. Hän esiintyy Akaan Seudun sivuilla usein ja on myös aktiivinen keskustelija valtuustossa ja sosiaalisessa mediassa. Akaan Seudulle ei ole syntynyt käsitystä, etteikö kantelija toimisi keskustelijana ja luottamushenkilönä vakavissaan ja tavoitteellisesti.

Päätoimittajan mukaan merkittävässä asemassa toimineen akaalaisen luottamushenkilön ja tässä tapauksessa vielä asiantuntijalautakunnan jäsenen kannanottoa ei ole ollut syytä epäillä niin, että häneltä olisi pitänyt etukäteen tai jälkikäteen varmistaa, mitä mieltä hän sittenkin on. Päätoimittajan mukaan jutussa on nostettu suljetusta ryhmästä esiin ja julkiseen keskusteluun merkittäviä kannanottoja tärkeään asiaan.

Päätoimittajan mukaan toinen juttu oli normaali jatkojuttu tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Jutussa käytiin läpi, kuinka Akaan kaupungissa koulukiusaamiseen puututaan ja minkälaisiin toimenpiteisiin koulussa oli ryhdytty. Juttuun lainattiin kantelijan avoimilta Facebook-suvuilta seuraavat kommentit: ”Kommenttiketju täyttyi nopeasti vanhempien kommenteista, joissa kerrottiin aiemmista kiusaamistapauksista, joihin koulun toimesta ei ole reagoitu. Silloin kun kiusaamiseen ei puututa, niin systeemissä todella on vikaa.” ”Valtuutettu tai ei, niin oikeutettu mielipiteeseen ja kyseisen asian kohdalla se nyt vain on niin, että liian kauan on hyssytelty kiusaamisasioita ja niihin on suhtauduttu liian kepeästi.”

Kyseisistä kommenteista, samoin kun ensimmäisen jutun peukutuksesta, ilmenee päätoimittajan mukaan selvästi valtuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä toimivan kantelijan kanta Akaan kaupungin sivistystoimen kykyyn hoitaa kiusaamisasioita. Päätoimittajan mukaan kantelija ei myöskään mitenkään kiistä peukutuksensa oikeellisuutta. Päätoimittajan mukaan kantelija ei joutunut jutuissa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi eikä kantelija ole toimittanut lehdelle vastinetta tai ollut muutenkaan lehteen mitenkään yhteydessä. 


Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

JO 29: Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

Akaan Seutu julkaisi verkkosivuillaan kaksi kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikalliset kuntapoliitikot olivat ottaneet aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Kantelija on jutuissa mainittu kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä voi käyttää lähteenä, kunhan niiden julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeita kaikilta osin. Tässä tapauksessa kuntapoliitikko ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, kun lehti kertoi hänen sosiaalisessa mediassa esittämistään kannanotoista. Neuvosto myös muistuttaa, että Journalistin ohjeiden mukaan tavanomainen poliittinen arviointi ei synnytä oikeutta omaan kannanottoon. Lehdellä ei siten ollut velvollisuutta kuulla kantelijaa samanaikaisesti haastattelemalla häntä. Lisäksi lehti oli myöhemmässä jutussa pyrkinyt kuulemaan kantelijaa jälkikäteen julkaisemalla hänen jatkokommenttinsa sosiaalisesta mediasta.

Kantelija on kunnallispoliittinen vaikuttaja, jolta voi odottaa oikaisu- ja vastinemahdollisuuksien tuntemista. Hän ei kuitenkaan ollut pyytänyt lehdeltä virheen korjaamista eikä tarjonnut lehdelle omaa kannanottoa tai mielipidekirjoitusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Akaan Seutu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.

Tämä päätös on avattu 3166 kertaa