PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7147/SL/19

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 30.10.2019

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Kantelu 23.8.2019

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 8.8.2019 julkaisemaan juttuun Kuussa on elämää – Israel lähetti Kuun pinnalle laatikollisen pirullisen sitkeitä karhukaisia.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/24185320-227f-43bd-bd50-641280aa72c9

Kantelija on freelance-tiedetoimittaja. Kantelijan mukaan Iltalehden juttu oli suurelta osin kopioitu hänen kirjoittamastaan jutusta, joka oli julkaistu edellisenä päivänä Helsingin Sanomissa. Kantelun mukaan Iltalehti rikkoi Journalistin ohjetta 7, jonka mukaan myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Iltalehti ilmoitti juttunsa lähteiksi The Guardianissa ja BBC:ssä julkaistut jutut Kuuhun päätyneistä karhukaisista. Kantelijan mukaan on kuitenkin täysin selvää, että Iltalehti oli kopioinut suuria osia ja jopa otsikon suoraan hänen Helsingin Sanomiin kirjoittamastaan jutusta, joka myös perustui kansainvälisiin lähteisiin. Kantelussa on eritelty kaikkiaan kahdeksan kohtaa, joissa Iltalehti on kantelijan mukaan plagioinut hänen tekstiään.

Kantelija huomautti asiasta Iltalehdelle Twitterissä, minkä jälkeen Iltalehti muokkasi juttuaan ja pahoitteli asiaa todeten: "Juttua on nyt muokattu. Osa ilmauksista oli liian yhteneväisiä. Toimitus pahoittelee asiaa". Jutun muokkaustietojen mukaan siitä on ”poistettu ja editoitu ilmauksia, jotka ovat muistuttaneet Helsingin Sanomien samasta aiheesta kirjoittamaa juttua”.

Samassa Twitter-viestiketjussa kantelija pyysi, että juttu lähteytettäisiin asianmukaisesti, koska sen lähteenä oli selvästi ollut hänen tekstinsä. Tähän Iltalehti ei kantelun mukaan reagoinut eikä myöskään liittänyt linkkiä kantelijan juttuun.

Kantelun mukaan juttuun jäi vielä muokkausten jälkeenkin tekstinpätkiä, jotka kantelija katsoo omasta jutustaan kopioiduiksi. Yksi näistä perustui kantelijan itsensä aiemmin Helsingin Sanomiin kirjoittamaan juttuun Kuun vedestä, eivätkä vastaavat tiedot käyneet kantelun mukaan ilmi Iltalehden uutiseensa linkkaamista kansainvälisistä lähteistä.


Päätoimittajan vastaus 24.9.2019

Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi toteaa, että jutun aiheena oli laajasti kansainvälistä huomiota saanut uutistapahtuma, josta kerrottiin värikkäin sanankääntein lukuisissa eri medioissa.
Päätoimittajan mukaan Iltalehden jutun kirjoittaminen oli aloitettu jo ennen Helsingin Sanomien jutun julkaisua, mutta kirjoittaminen jäi muiden uutistapahtumien vuoksi kesken.

Ponnin Iltalehden jutun tekoon ei siis tullut lehden päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomista vaan kansainvälisestä mediasta aivan kuten kantelijankin kirjoittamaan juttuun. Kummassakaan jutussa ei käytetty lähteinä tutkijoita tai tieteentekijöitä, vaan molemmat tehtiin siteeraamalla ulkomaisia lähteitä. Juttujen tekoprosessi oli siis sama.

Uutisen lähteenä käytettiin useita kansainvälisiä uutissivustoja, muun muassa The Guardiania ja BBC:tä. Lisäksi Iltalehden uutisen tehnyt toimittaja luki useita muita asiaa käsitelleitä ulkomaisia uutisia.

Koska Iltalehden ja Helsingin Sanomien jutut perustuvat samoihin ulkomaisiin lähteisiin, päätoimittajan mukaan on vain luonnollista, että uutisten sanavalinnat muodostuivat samankaltaisiksi kääntämisprosessissa. Jos Iltalehden uutisen jotkut sananmuodot muistuttivat Helsingin Sanomien tekstiä, se ei johdu päätoimittajan mukaan tarkoituksellisesta plagioinnista vaan siitä, että lähdeaineistot ovat samat.  Lisäksi on huomattava, että myös ulkomaisten medioiden käyttämät kielikuvat ja ilmaisut muistuttavat huomattavasti toisiaan.

Päätoimittaja käy vastauksessaan läpi kohta kohdalta kantelussa osoitetut samankaltaisuudet jutuissa.

Koska Helsingin Sanomat ehti julkaista oman uutisensa ensin ja Iltalehden toimittaja oli lukenut myös tämän, Iltalehti päätti tehdä omaan uutisensa muutoksia sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli esitetty plagiaattisyytöksiä. Iltalehti pitää mahdollisena, että jokin Helsingin Sanomien jutun sananmuoto on jäänyt Iltalehden jutun kirjoittaneen toimittajan mieleen. Tämä ei kuitenkaan ole ollut päätoimittajan mukaan tarkoituksellista.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei missään vaiheessa ollut yhteydessä Iltalehteen eikä yksilöinyt niitä kohtia Iltalehden jutussa, joiden hän koki rikkovan Journalistin ohjeita. Näin ollen Iltalehdellä ei olisi päätoimittajan mukaan ollut edes teoreettista mahdollisuutta korjata juttuaan kantelijan toivomalla tavalla, vaikka väitteet olisivatkin pitäneet paikkaansa.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta 2010: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan yleistajuisen tiedejutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa mainittiin lähteinä kaksi ulkomaista uutissivustoa. 

Journalistin ohjeet edellyttävät, että lähde on mainittava, kun käytetään toisen työtä. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa käytettiin ulkomaisten lähteiden lisäksi laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen juttua, jonka tiedot perustuivat muun muassa kantelijan omiin aiempiin juttuihin.

Neuvosto toteaa, että myös ulkomaisten lähteiden tulkitseminen ja suomeksi kääntäminen voivat olla journalistista työtä. Kantelun kohteena oleva juttu sisälsi niin runsaasti samoja ilmaisuja ja tulkintoja kuin toisen kotimaisen tiedotusvälineen aiemmin julkaisema juttu, ettei se ollut sattumaa. Neuvosto toteaa, että Iltalehden jutussa oli käytetty toisen työtä lähdettä mainitsematta. Tässä tapauksessa myös suomalainen lähde olisi pitänyt mainita ja siihen olisi ollut suositeltavaa linkittää.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7 ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Ismo Siikaluoma ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 5531 kertaa