PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7145/AL/19

Vastaaja: Suomen Kuvalehti

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 30.10.2019

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Kantelu 20.8.2019

Kantelu kohdistuu Suomen Kuvalehden printtilehdessään 9.8.2019 julkaisemaan juttuun ”Kipupoliklinikoille kritiikkiä”.

Kantelija on juttuun haastateltu kipupoliklinikan vastuulääkäri. Jutussa kerrottiin, että kantelija oli kertonut aiemmin toiselle medialle antamassaan radiohaastattelussa parantuneensa itse kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Kantelun mukaan lehti ei olisi saanut tuoda jutussa esiin kantelijan uskonnollista vakaumusta, koska kyseessä on kantelijan mielestä yksityiselämään kuuluva erityisen arkaluonteinen seikka. Kantelun mukaan asialla ei ollut poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Kantelija kertoo, ettei ollut sopinut toimittajan kanssa henkilöhaastattelusta, ja siksi kantelijalle tuli yllätyksenä, että toimittaja alkoi selvittää henkilöön liittyviä asioita. Kantelija pyysi toimittajaa ja lehden päätoimittajaa olemaan ottamatta kantelijan uskonnollista vakaumusta esiin jutussa. Kantelun mukaan kantelija ei olisi suostunut koko haastatteluun, jos olisi tiennyt, että artikkelissa otetaan esiin henkilöön liittyviä asioita.


Päätoimittajan vastaus 23.9.2019

Suomen Kuvalehden vt. päätoimittaja Jarmo Raivion mukaan kantelijan vakaumukseen liittyvän asian mainitsemisessa kyseisessä jutussa ei voi olla kyse yksityiselämään kuuluvista arkaluonteisista seikoista, kun henkilö on itse aiemmin kertonut niistä täysin vapaaehtoisesti julkisuudessa.

Kantelija esiintyy vuoden 2017 radio-ohjelmassa omalla nimellään ja ammattiasemansa perusteella. Ohjelman aluksi kuuntelijoille kerrotaan, että ohjelma käsittelee parantumista rukoilemalla. Vieras esitellään kertaamalla hänen työkokemuksensa ja korostamalla hänen oppineisuuttaan lääkärinä. Kuulijalle ei jää epäselväksi, että henkilö on keskustelemassa rukouksen parantavasta voimasta nimenomaan ammattiasemassaan kipupoliklinikan lääkärinä.

Kantelijan mukaan hänen vakaumuksensa ei liity millään tavalla lehden käsittelemään aiheeseen. Väite on vt. päätoimittajan mukaan virheellinen. Vt. päätoimittajan mukaan on selvää, että kipupoliklinikan ylilääkärin julkisuudessa esittämä kokemus, jonka mukaan kivusta voi parantua rukoilemalla, liittyy jutun käsittelemään aiheeseen eli kivunhoitoon. 
 
Jutussa käsitellään potilaiden kokemuksia julkisin varoin toimivista kipupoliklinikoista eri puolella Suomea. Vt. päätoimittajan mukaan kävi ilmi, että runsaasti tyytymättömyyttä kohdistui kipupoliklinikkaan, jota kantelija johtaa, ja kriittisten potilaiden joukossa oli herännyt epäilys, että riittämättömäksi koettu kivunlievitys voisi liittyä ylilääkärin henkilökohtaisiin näkemyksiin.

Tämä kritiikki on vt. päätoimittajan mukaan aiheen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltua tuoda esiin. Lehti on hyvän journalistisen tavan mukaisesti antanut kantelijalle mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä samanaikaisesti. Kantelija toteaa jutussa: ”Tuolla asialla ei ole mitään tekemistä työni kannalta. Olen täällä uskontoneutraali. Minulla on hengellinen vakaumus, johon minulla on lain suoma vapaus.” 

Vt. päätoimittajan mukaan aiheeseen liittyvien asioiden monipuolinen ja huolellinen selvittäminen on tavanomaista journalistista työtä. Toimittaja ei ole raportoinut jutussa kantelijan yksityiselämän suojan piiriin sisältyviä asioita. Jutussa viitataan vain lyhyesti seikkaan, jonka kantelija on itse halunnut tuoda esiin julkisuudessa. Juttu ei ole henkilöhaastattelu.
 
Vt. päätoimittajan mukaan jutussa ei ole tuotu esille mitään edellä mainittuja asioita asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Jutussa kerrotaan monipuolisesti ja tavanomaisen uutiskerronnan keinoin yhteiskunnallisesti merkityksellisestä asiasta.  
 
Kantelija kertoo kieltäneensä rukouskokemuksen ottamisen esiin jutussa. Vt. päätoimittajan mukaan toimitus on ottanut kantelijan pyynnön huomioon ja pohtinut asiaa huolellisesti, mutta päätynyt lopulta siihen journalistiseen ratkaisuun, että edellä mainituilla perusteilla asia on syytä tuoda esille jutussa. 


Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Suomen Kuvalehti julkaisi printtilehdessään jutun, jossa kipupoliklinikoiden lääkärien arvioitiin suhtautuvan aiempaa kielteisemmin voimakkaiden kipulääkkeiden määräämiseen. Kantelijaa haastateltiin jutussa, koska hän on kipupoliklinikan vastuulääkäri. Jutussa mainittiin, että hän oli noin kaksi vuotta aiemmin kertonut radiohaastattelussa parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelijan uskonnolliseen vakaumukseen ja kivunhoitoon liittyvistä kokemuksista kertominen ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. Kantelija oli itse tuonut asian esiin radiohaastattelussa, jossa hän esiintyi ammattiroolissaan. Lehti ei tuonut uskonnollista vakaumusta esiin halventavasti tai asiaankuulumattomasti. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Kuvalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Riitta Korhonen (2. vpj.), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Ismo Siikaluoma, Sami Koski ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 4064 kertaa