PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

Vapauttava 7087/YLE/19
Yle

totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen

Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin terrorismisyytteistä vapautettua henkilöä. Haastateltava sai tietää lausumiensa asiayhteyden riittävästi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 6–6, äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7124/SL/19

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 25.9.2019

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Kantelu 6.7.2019

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 29.6.2019 julkaiseman Pride-kulkueesta kertoneen jutun lukijakommenttiin.

Kantelun mukaan Iltalehti ei ole kahdesta yksilöidystä ilmoituksesta huolimatta poistanut selvästi nimettyä kansanryhmää panettelevaa ja solvaavaa viestiä, vaikka Journalistin ohjeiden liitteen kohdan 1 mukaan toimituksen pitäisi estää ja ainakin poistaa ihmisarvoa loukkaava sisältö. 

Kantelun mukaan viestissä panetellaan ja solvataan seksuaaliselta suuntautumiseltaan homoseksuaaleja ja väitetään heitä sairaiksi ja toivotaan, että sairauteen kehitettäisiin lääke. Kantelun mukaan homoseksuaalisuus ei ole sairausluokituksen mukaan sairaus, joten väite on ihmisarvoa loukkaavaa solvaamista.


Päätoimittajan vastaus 21.8.2019

Päätoimittaja Erja Yläjärven mukaan kaikista Iltalehden saamista kommenteista hylätään ennakkoon koneellisesti keskimäärin 12 prosenttia. Lisäksi vielä keskimäärin 8 prosenttia kommenteista hylätään ennakkoon käsin. Julkaisematta jätetyistä kommenteista tulee toimitukseen myös runsaasti palautetta. 

Päätoimittajan mukaan valtavan kommenttimäärän vuoksi ennakkomoderointijärjestelmä ei ole aukoton. Sen lisäksi lukijat voivat lähettää julkaistuja kommentteja ihmismoderaattoreiden tarkastettavaksi, kuten Journalistin ohjeiden liitteen neljäs kohta edellyttää.

Päätoimittaja toteaa, että tässä tapauksessa, on tarkasteltava, loukkaako kommentti ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa, yllyttääkö se väkivaltaan ja lietsooko se vihaa yksilöä tai kansanryhmää kohtaan.

Päätoimittajan mukaan kommentin kirjoittaja kertoo tuntevansa sääliä homoseksuaaleja kohtaan ja toivovansa, että homoseksuaalisuutta voitaisiin lääkitä. Päätoimittajan mukaan on itsestään selvää, ettei kommentti yllytä väkivaltaan tai lietso vihaa. Kommentissa ei myöskään ole yksilöity ketään ihmistä, joten sitä ei voida pitää yksityisyyden suojaa rikkovana.  

Päätoimittajan mukaan homoseksuaalisuus luokiteltiin Suomessa sairaudeksi vuoteen 1981 asti. Tautiluokituksen poiston takana ei kuitenkaan ole niinkään tieteellinen tutkimus vaan yhteiskunnallinen muutos.

Päätoimittajan mukaan tiedeyhteisö ei ole vieläkään ole yksimielinen homoseksuaalisuuden syistä ja osa tutkijoista pitää homoseksuaalisuutta edelleen patologiana. Tätä taustaa vasten esimerkiksi kommentti hormonitasapainon vaikutuksista tai psyykkisistä syistä ei loukkaa ihmisarvoa. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehden linjana on edistää kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja lehti on sitoutunut ihmisarvon kunnioittamiseen. Samaan aikaan lehden linjana on julkaista myös mielipiteitä, jotka eivät edusta sen omaa linjaa ja arvoja ja jotka voivat herättää voimakastakin närkästystä osassa lukijoita.

Päätoimittajan mukaan lukijakommentin poistaminen ei ollut tarpeen, sillä tässä tapauksessa on kyse pikemminkin sananvapaudesta – yksilön perustuslaillisesta oikeudesta ilmaista ja vastaanottaa mielipiteitä julkisuudessa. Sananvapauden täytyy koskea myös niitä mielipiteitä, jotka eivät edusta Iltalehden linjaa ja arvoja ja jotka eivät miellytä kaikkia Iltalehden lukijoita ¬– kunhan esitetyt mielipiteet eivät ole lainvastaisia eivätkä muuten esimerkiksi yksittäistä henkilöä herjaavia tai halventavia. IL katsoo toimineensa hyvän journalistisen tavan mukaisesti ja pitää kantelua aiheettomana.

 

Ratkaisu

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla (2011):

1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt.

2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.

Iltalehden uutista seuranneella kommenttipalstalla käytiin keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Lukijakommentissa pidettiin näihin vähemmistöihin kuulumista sairautena. Lehti ei poistanut kommenttia, vaikka sitä pyydettiin kahdesti. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineen tulee viipymättä poistaa tietoonsa tulleet ihmisarvoa loukkaavat sisällöt yleisön tuottamasta aineistosta verkkosivuillaan. Tässä tapauksessa kyseessä oli kuitenkin lukijan mielipide, jossa ei ollut halventavia ilmaisuja. Kommentti oli osa keskustelua, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei rikkonut hyvää journalistista tapaa. 


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia, Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 1908 kertaa