PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7120/YLE/19

Vastaaja: Yle

Asia: Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Ratkaistu: 25.9.2019

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Kantelu 27.6.2019

Kantelu kohdistuu Yle Kioskin 18.6.2019 YouTubessa ja Yle Areenassa julkaisemaan videoon, joka on osa TLDRDEEP-juttusarjaa. Kantelu kohdistuu jutun osaan, jossa käsiteltiin Seinäjoella vuonna 2015 tapahtunutta henkirikosta. 

Kantelun mukaan juttu rikkoi Journalistin ohjetta 28, joka edellyttää, että rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta. Kantelussa todetaan, että erityistä hienotunteisuutta olisi tullut noudattaa, koska sekä tekijä että uhri olivat 15-vuotiaita. Kantelun mukaan kyseessä oli kepeä viihteenomainen jutustelu traagisesta tapahtumasta.

Kanteluun on lisätty Journalistin ohjeiden kohdat 2 ja 26, koska sen on tulkittu kohdistuvan myös niihin.


Päätoimittajan vastaus 30.8.2019

Ylen Julkaisujen vastaava toimittaja Ismo Silvo toteaa, että TLDRDEEP-juttusarjassa noudatetaan samaa journalistista prosessia kuin muidenkin Ylen sisältöjen tekemisessä ja julkaisemisessa. Sarjan tekijä on Yle Kioskin toimittaja, ja videot ja ohjelmat käsikirjoitetaan ja julkaistaan yhteistyössä toimittajien ja tuottajien kesken.

Ylen vastauksen mukaan sarjan toimittaja ja sitä tekevä toimitus ovat hyvin tietoisia journalismin etiikasta, Ylen omista eettisistä ohjeistuksista ja lainsäädännöstä. Yleisradio noudattaa Journalistin ohjeita myös julkaistessaan sisältöä niin sanotuilla kolmansien osapuolten alustoilla kuten YouTubessa.

Vastaavan toimittajan mukaan TLDRDEEP-sarjan pääasiallista kohderyhmää ovat 18–25-vuotiaat nuoret miehet. Sarjan tekijä ja tyyli on mietitty tarkkaan tämän mukaan, ja sisältöä tehdään kohderyhmän näköisesti kuitenkaan unohtamatta journalismin etiikkaa. Sarjaa tekevän toimittajan esiintyminen ja kielenkäyttö ovat omanlaistaan, ja tyylin voi tulkita monella tavalla. Sisällön ja tyylin hyvyyden arvioivat vastaavan toimittajan mukaan sen katselijat. Ylen vastauksessa todetaan, että tällaisenkin sisällön esille tuonti on tärkeää sananvapauden kannalta.

Ideoita juttusarjan aiheista pyydetään videokanavan seuraajilta, ja ne toteutetaan journalistista itsenäisyyttä noudattaen. Tässä tapauksessa tarkoituksena oli vastaavan toimittajan mukaan suhtautua kriittisesti rikoksen tekijään, ei sen uhriin. Molempien nimet muutettiin heidän yksityisyytensä suojelemiseksi, eikä videolla kerrottu teosta mitään sellaista uutta, mitä ei olisi jo tuotu julkisuuteen muualla vastuullisessa mediassa.

Jutun noustua laajempaan julkisuuteen toimitus päätti poistaa sen YouTubesta edut ja haitat puntaroiden. Tällä haluttiin vastaavan toimittajan mukaan varmistaa, ettei videon julkaisua käsitetä väärin, kun se irrotetaan asiayhteydestään ja kokonaisuudesta osana Yle Kioskin alaista YouTube-kanavaa. Videon poistamisella Yle halusi myös viestiä noudattavansa tiukkaa linjaa herkkäluontoisiakin asioita, kuten alaikäisen tekemää surmatyötä, käsitellessään silloinkin, kun ilmaisumuoto- ja kieli ovat uutta ja kokeilevaa. Toimitus teki poistopäätöksen harkiten ja itsenäisesti, ja siitä kerrottiin avoimesti yleisölle.


Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa videon, jossa käsiteltiin henkirikosta. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden on onnettomuuksien ja rikosten uhreja käsitellessään noudatettava hienotunteisuutta. Videossa pilailtiin mauttomaan sävyyn henkirikoksella, jonka uhri ja tekijä olivat alaikäisiä. Käsittelytapa loukkasi uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Tapauksessa ei ollut viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta. Vastaavan toimittajan vastauksen perusteella julkaisupäätös oli tehty Ylen normaalin journalistisen prosessin mukaisesti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 26 ja 28 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Tuomas Rantanen ja Taina Tukia.
 

Tämä päätös on avattu 5378 kertaa