PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7089/SL/19

Vastaaja: Verkkouutiset

Asia: Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Ratkaistu: 18.6.2019

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Kantelu 9.4.2019

Kantelu kohdistuu Verkkouutisten 6.3.2019 julkaisemaan blogikirjoitukseen ”Punavihreä valtamedia”.

https://www.verkkouutiset.fi/punavihrea-valtamedia/ 

Kantelun mukaan kirjoituksen ingressissä väitetään, että ”Ylen ja Hesarin toimittajista on kaksi kolmasosaa vasemmistolaisia ja vihreitä”, mutta kirjoituksesta ei käy lainkaan ilmi, mihin tieto perustuu. Kirjoituksessa ainoastaan viitataan tarkemmin määrittelemättömään tutkimukseen, kun siinä väitetään, että ”tutkittu fakta on, että nämä juuri valmistuneet toimittajat ovat vasemmistolaisia ja vihreitä 70-80-prosenttisesti”, mutta ei perustella, kuinka tästä voidaan johtaa ingressin väite.

Kantelija kertoo pyytäneensä lehdeltä virheen korjaamista ja on liittänyt toimitukselle lähettämänsä sähköpostiviestin kanteluunsa. Kantelun mukaan kirjoituksesta ei myöskään käy riittävästi ilmi, että se olisi juttutyypiltään mielipidekirjoitus.

 

Päätoimittajan vastaus 10.6.2019

Verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramuntin vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Verkkouutisilla on toimituksen ulkopuolisia blogisteja yli 70. Heille perustetaan oma blogitili. He kirjoittavat säännöllisesti ja itsenäisesti omakohtaisia yhteiskunnallisia kirjoituksia. Blogisteina on päättäjiä ja yhteiskunnallisesti valveutuneita tavallisia kansalaisia. Tuotokset ovat kirjoittajansa näköisiä mielipidekirjoituksia. Ne siis eroavat jo tyyliltään Verkkouutisten uutisaineistosta hyvin selvällä tavalla. Sen takia kirjoitukset on sijoitettu omaan blogiosastoonsa, joka on erillinen osa ja löydettävissä Verkkouutisten etusivulta yläpalkista. 

Myös Verkkouutisten toimittajat bloggaavat, mutta kirjoittajan henkilötiedoista lukija näkee heti, onko kyseessä vieraileva kirjoittaja vai toimituksen oma blogisti. Teemme, kuten Uusi Suomi, blogeista joskus uutisnostoja. Ne ovat osa toimituksellista prosessia – uutisia, jotka perustuvat vaikkapa yhteiskunnallisesti merkittävässä asemaassa olevan bloggaajan kirjoitukseen. Kantelun kohteena oleva blogi jäi tietenkin ilman uutisnostoa – se oli puhtaasti hänen oma mielipidekirjoituksensa. Tästä uutisnoston ja blogin välisestä erosta on myös Uuden Suomen päätoimittaja luonnehtinut vastauksessaan JSN:lle (Vapauttava 4408/IL/10).

Blogit voivat olla luonteeltaan ironisia ja viiltäviäkin yhteiskunnallisia analyysejä, ja niistä kirjoittajan mielipiteiden ja arvojen tuleekin näkyä. Kantelun kohteena oleva ex-maanviljelijän blogi on hänen näköisensä tuotos, joka pureutuu yhteen yhteiskunnalliseen vallankäyttäjätahoon, toimittajiin eli näkyvään ammattikuntaan. Kirjoittaja ei esimerkiksi nimeä ketään erikseen vaan puhuu yleisesti ammattikunnasta.

Toimituksen ulkopuoliset bloggaajat ovat Verkkouutisten mielipidekirjoittajia. Heidän tuleekin antaa persoonallinen panoksensa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kantelun kohteena oleva blogi ei ole millään muotoa asiaton, vaikka onkin asenteellinen. 

Kantelun kohteena oleva blogi on siis verkkolehden mielipidekirjoitus, joka on sijoitettu eri osastoon kuin uutisaineisto. 

Luotamme siihen, mitä JSN on itse sanonut blogeista. Suora sitaatti päätöksestä 5787/AL/15: ’Blogit ovat uusi ja yhä suuntaansa hakeva ilmaisumuoto. Neuvosto rinnastaa ne mielipideaineistoon, jossa kirjoittajilla on suhteellisen vapaat kädet ilmaista käsityksiään ja kirjoittaa myös hyvin henkilökohtaisista asioista.’”


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla, kohta 5.

Verkkouutiset julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kirjoittaja esitti näkemyksiään median puolueellisuudesta. Kirjoittaja väitti, että kaksi kolmasosaa Ylen ja Helsingin Sanomien toimittajista on vasemmistolaisia ja vihreitä, ja perusteli väitettään sillä, että tutkittu fakta olisi, että juuri valmistuneet toimittajat ovat vasemmistolaisia ja vihreitä 70-80-prosenttisesti.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden julkaisemat blogit ja muut mielipidekirjoitukset ovat lähtökohtaisesti toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Mikäli tiedotusväline julkaisee yleisön tuottamaa aineistoa, Journalistin ohjeiden liite edellyttää, että toimituksellisen aineiston ja yleisölle varattujen palstojen raja pidetään selvänä tiedotusvälineen verkkosivuilla. Kantelun kohteena olevaa mielipidekirjoitus oli julkaistu osastossa, jota ei ollut eroteltu mitenkään lehden muusta toimituksellisesta aineistosta, joten neuvosto tulkitsee myös sen olevan toimituksellista aineistoa. 

Neuvosto toteaa, että jutusta kävi riittävästi ilmi, että kyseessä oli mielipidekirjoitus eikä uutisjuttu ja jutun ingressi vastasi sen sisältöä. Olennaiset asiavirheet tulee kuitenkin korjata myös mielipidekirjoituksista. Tässä tapauksessa lehti esitti varmana tietona kiistanalaisen väitteen, jota se perusteli ainoastaan tutkimuksella, joka käsitteli eri kohderyhmää kuin mihin väitteellä viitattiin. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä tiedon. Lehti ei kuitenkaan korjannut kirjoitusta, eikä se perustellut ratkaisuaan kantelijalle tai neuvostolle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Verkkouutiset on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Tuomas Rantanen.
 

Tämä päätös on avattu 1274 kertaa