PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7088/SL/19

Vastaaja: Savon Sanomat

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Ratkaistu: 29.8.2019

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

Kantelu 4.4.2019

Kantelu kohdistuu Savon Sanomien printtilehdessään 12.2.2019 julkaisemaan juttukokonaisuuteen ”Riita ravistelee Kuopion tennistä”.

Kantelija on jutussa mainittu tennisseura. Kantelun mukaan juttukokonaisuudessa esitettiin väitteitä tennisseuran sisäisistä riidoista ja annettiin kuva, että seurassa olisi väärinkäytöksiä tai epäasiallisia toimintatapoja, ja että seuran johtokunnan toiminta olisi arveluttavaa.  Kantelun mukaan lehti siteeraa seuran entistä johtokunnan jäsentä useaan otteeseen, mutta hänen mielipiteidensä totuudenmukaisuutta ei ole varmistettu millään tavalla ja lukija saa kuvan, että hänen väitteensä olisivat faktoja. Kantelun mukaan lähteellä on vahingoittamis- ja kostotarkoitus.

Kantelun mukaan seuran puheenjohtajasta esitetään totuudenvastaisia väitteitä, kun jutussa mainitaan, että syyttäjä vaatisi hänelle tuomiota rikollisesta menettelystä liiketoiminnassa. Lisäksi puheenjohtaja ei ole kantelun mukaan sellaisessa merkittävässä asemassa, että nimen julkaiseminen tässä yhteydessä olisi ollut kohtuullista. Kantelun mukaan puheenjohtaja ei ole todellisuudessa saanut syytettä mistään rikoksesta eikä häntä ole haastettu oikeuteen. Kantelun mukaan lehti on virheellisesti yhdistänyt toisiinsa mahdollisen, seuran puheenjohtajaa koskevan, yksityisen haastehakemuksen ja tennisseuran asiat. Kantelija ei ole kuitenkaan pyytänyt lehteä oikaisemaan syytteitä koskevia tietoja, joten neuvosto ei käsittele kantelua siltä osin, oliko jutussa niiden osalta asiavirhe. 

Kantelun mukaan seuralle ei ole annettu mahdollisuutta kommentoida lehden esittämiä väitteitä riittävästi. Kantelija on lähettänyt lehdelle oikaisupyynnön, jossa se on pyytänyt lehteä korjaamaan osan kantelussaan mainitsemistaan asiavirheistä.


Päätoimittajan vastaus 14.6.2019

Savon Sanomien vastaavan päätoimittajan Seppo Rönkön mukaan lehti on juttukokonaisuudessa kuvannut tapahtumien kulkua, joka on tulehduttanut henkilösuhteita Kuopion tennisväen keskuudessa. Se on johtanut päätoimittajan mukaan esimerkiksi siihen, että pitkään kaavailtu kahden tennisseuran yhdistyminen on käynyt mahdottomaksi.

Päätoimittajan mukaan asian käsittely oli senkin vuoksi perusteltua, että jutun julkaisun aikaan otettiin käyttöön tennisseuran uusi tennishalli. Seura sai 1,1 miljoonaa euroa maksavaan halliin julkista rahoitusta Kuopion kaupungilta yhteensä 425 000 euroa. Vaikka halliin rakentamiseen on käytetty verovaroja, siellä voivat toimia valmentajina ainoastaan kantelun tehneen seuran valmentajat.

Päätoimittajan mukaan juttuja varten kerättiin tietoja haastattelemalla lukuisia henkilöitä kokonaiskuvan saamiseksi. Päätoimittajan mukaan kantelun tehneen seuran puheenjohtajalla on ollut mahdollisuus samanaikaiseen kuulemiseen kahteenkin kertaan, ja puheenjohtajan kommentit on myös kirjattu juttukokonaisuuteen. Puheenjohtaja henkilökohtaisesti ei ole ollut yhteydessä toimitukseen artikkelikokonaisuuden julkaisun jälkeen vaan yhteyttä otti seuran johtokunnan puolesta toinen henkilö. Lehti on käynyt seikkaperäisesti läpi oikaisupyynnön ja katsonut, ettei sillä ole ollut perusteita oikaista jutuissa olleita tietoja.
 
Päätoimittajan mukaan kantelussa olevat tiedot siitä, että tennisseuran puheenjohtajaa vastaan nostetut rikossyytteet olisivat totuudenvastaisia, eivät pidä paikkaansa. Savon Sanomien tietojen mukaan syyttäjä vaatii puheenjohtajalle tuomiota törkeästä petoksesta liittyen hänen aiempiin yritystoimiinsa. Viranomaiset ovat vahvistaneet lehdelle, että asia on otettu käsittelyyn Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, ja Savon Sanomille ilmoitetun tiedon mukaan asia oli menossa pääkäsittelyyn. Päätoimittajan mukaan Savon Sanomat seuraa asian etenemistä hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

Asiassa vastaajana olevalla puheenjohtajalla on myös ollut mahdollisuus kommentoida asiaa juttukokonaisuudessa. Sen hän myös tehnyt, ja näin hän on päätoimittajan mukaan todennut syytteen olemassaolon. Tällä perusteella päätoimittaja katsoo, että kantelussa esitetty väite ja puheenjohtajan Savon Sanomille antama lausunto ovat ristiriidassa. Päätoimittajan mukaan syytteen julkistaminen oli perusteltua, koska puheenjohtajan seura on saanut tennishallinsa rakentamiseen Kuopion kaupungilta julkista tukea satoja tuhansia euroja. Lisäksi puheenjohtaja toimii yrittäjänä sekä hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä lukuisissa yrityksissä.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

JO 32: Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma ”Nimi rikosuutisissa 1981”. http://www.jsn.fi/periaatelausumat/nimi-rikosuutisissa-1981/

Savon Sanomat julkaisi printtilehdessään juttukokonaisuuden, jossa käsiteltiin kiistoja Kuopion tennispiireissä.
 
Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelussa ei osoiteta jutuista sellaisia yksittäisiä olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi pyynnöstä huolimatta oikaissut. Tiedotusvälineellä on oikeus valita näkökulmansa ja käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Jutuista käy selvästi ilmi, milloin niissä esitetyt väitteet ovat haastateltavien näkemyksiä. Lehti on käyttänyt lähteitä monipuolisesti, suhtautunut niihin kriittisesti ja tarkistanut tietoja useista lähteistä.

Saatuaan kantelijan oikaisupyynnön, jossa kantelija toi esiin näkemyksiään, lehti olisi voinut tarjota kantelijalle mahdollisuutta kertoa näkemyksensä mielipidekirjoituksessa. Neuvosto toteaa, että tämä ei kuitenkaan ollut välttämätöntä, sillä kantelijaa kuultiin jutussa jo samanaikaisesti, kun siinä haastateltiin tennisseuran puheenjohtajaa.

Koska kantelijan lehdelle lähettämässä oikaisupyynnössä ei pyydetty korjaamaan jutussa esitettyjä tietoja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista talousrikosepäilyistä, neuvostolla ei ole perusteita käsitellä asiaa olennaisen asiavirheen korjaamisen näkökulmasta. Jutuista kävi selvästi ilmi, etteivät epäilyt liity tennisseuran asioihin. Lisäksi neuvosto toteaa, että lehdellä oli perusteet kertoa epäilyistä. Neuvosto toteaa, että lukijoilla on oikeus tietää, jos paikallisesti merkittävän urheiluseuran puheenjohtajaa epäillään talousrikoksista. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 3495 kertaa