PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7087/YLE/19

Vastaaja: Yle

Asia: totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 29.8.2019

Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin terrorismisyytteistä vapautettua henkilöä. Haastateltava sai tietää lausumiensa asiayhteyden riittävästi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 6–6, äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kantelu 4.4.2019

Kantelu kohdistuu Ylen 1.4.2019 televisiossa esittämään MOT-ohjelman jaksoon Terrorismin rahoitus sekä samana päivänä Ylen verkkosivuilla julkaistuun juttuun Starttirahaa pyhään sotaan.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/01/talousrikoksia-hyvauskoisten-lahjoituksia-pikavippeja-nain-terrorismia

Kantelija on juttuun haastateltu henkilö. Kantelun mukaan Ylen jutut olivat luonteeltaan panettelevia ja leimasivat hänet ja hänen perustamansa avustusjärjestön epäasiallisella ja epäeettisellä tavalla. Kantelijan mukaan jutuista aiheutui hänelle itselleen, hänen perheelleen ja avustusjärjestölleen sekä muille terrorismisyytteistä vapautetuille kohtuutonta harmia, vaikka hänelle oli luvattu toisin.

Kantelun mukaan jutuissa vihjattiin selvästi, että kantelija ja muut terrorismisyytteistä oikeudessa vapautetut olisivat rahoittaneet ja tukeneet terrorismia. Kantelijan omia sitaatteja käytettiin hänen mukaansa asiayhteyksistään irrotettuina. Kantelijan mukaan oli merkityksetöntä todeta, että hänet on vapautettu terrorismisyytteistä, koska koko juttu vihjasi selvästi hänen rahoittaneen terrorismia. Myös kantelijan perustaman avustusjärjestön videomateriaalia käytettiin hänen mukaansa asiayhteydestään irrotettuna ja leimaavassa kontekstissa.

Kantelijan mukaan hänelle ei kerrottu, että jutun pääteema olisi terrorismin rahoittaminen. Hän oli toimittajan kanssa käymänsä keskustelun perusteella siinä käsityksessä, että juttu käsittelisi terroristisyytteissä olleiden perheenjäsenten kokemuksia siitä, miten oikeusprosessi vaikutti heihin.

Kantelun mukaan Yle rikkoi myös sopimusta siitä, että kantelijan ääni ja kuva muutettaisiin tunnistamattomiksi.

Vaikka kantelija sai omat sitaattinsa luettaviksi, hänelle ei kantelun mukaan kerrottu niiden selvää asiayhteyttä tai sitä, mikä jutun näkökulma ja otsikko tulisivat olemaan. Kantelija ei myöskään saanut nähtäväkseen hänestä otettuja videopätkiä ennen niiden julkaisua. Myöskään kantelijan avustusjärjestön tuottaman videomateriaalin esittämisyhteyttä ei kerrottu etukäteen. 

Kantelun mukaan jutuissa yhdisteltiin asioita vastuuttomasti eikä tehty tarpeeksi selvää eroa terrorismin ja konfliktialueelle matkustamisen välillä. Kantelijan mukaan ei myöskään pidä paikkaansa, että häneen kohdistuneet oikeussyytteet olisivat kaatuneet näytön puutteeseen.

Tosiasiat, mielipiteet, sepitteelliset aineistot, ennakkoluulot ja epätäsmälliset määritelmät menivät kantelun mukaan jutuissa sekaisin.

Lisäksi kantelija kokee, että hänet ja muut terrorismisyytteistä vapautetut esitettiin jutuissa halveksivassa sävyssä erityisesti heidän vakaumuksellisen suuntautumisensa vuoksi.

Kantelija vaati Yleä poistamaan jutut jälkikäteen verkosta, mutta tähän ei suostuttu.

Kantelun mukaan jutut rikkoivat Journalistin ohjeita 8, 11, 17, 19, 20 ja 26. Valmisteluvaiheessa kanteluun on lisätty Journalistin ohjeiden kohdat 14 ja 18, koska kantelun on tulkittu kohdistuvan myös niihin. 


Päätoimittajan vastaus 15.5.2019

Yle luovien sisältöjen vastaava toimittaja Ville Vilén toteaa, että terrorismia ja sen rahoittamista käsittelevien juttujen aihe oli yhteiskunnallisesti perusteltu.

Kantelijaa haastateltiin juttuihin, koska hän on yksi harvoista suomalaisista, joita on syytetty oikeudessa terrorismirikoksista. Vastaavan toimittajan mukaan oikeustapauksen etenemisestä ja lopputuloksesta kerrottiin jutuissa totuudenmukaisesti. Jutuissa sanottiin oikeuden katsoneen, ettei näyttöä terroristisista rikoksista ollut, mutta kantelija sai tuomion talousrikoksista. Kantelija sai kertoa ohjelmassa elämästään ja oikeusprosessin vaikutuksista siihen.

Vastaavan toimittajan mukaan juttukokonaisuudessa ei vihjattu kantelijan rahoittaneen terrorismia. Jutuissa todettiin, että terrorismin rahoitukseen on käytetty samanlaisia talousrikosmenetelmiä, joita kantelija ja hänen kanssasyytettynsä käyttivät ennen matkustamistaan Turkin ja Syyrian väliselle rajalle.

Vastaavan toimittajan mukaan jutut oli tehty niin, että niiden katsojat ja lukijat pystyvät erottamaan tosiasiat mielipiteistä, eikä kantelijan antamaa haastattelua esitetty väärässä asiayhteydessä. Kantelijalta kysyttiin haastattelussa hänen itsensä ja häneen liittyvän ryhmittymän tekemistä talousrikoksista. 

Vastaavan toimittajan mukaan kantelija sai ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä hänen haastatteluaan käytettäisiin. Kantelija sai nähdä sitaattinsa ja niihin liittyvät spiikkiosuudet kokonaisuudessaan. Yhtä spiikkiä muutettiin tarkastuksen jälkeen. Kantelija antoi MOT:lle myös luvan käyttää avustusjärjestönsä kuvaamaa videomateriaalia, jossa kuvattiin Syyrian tilannetta ja avustustyötä.

Kantelijan kanssa oli sovittu, ettei hän ole tunnistettavissa jutuista. Varmistaakseen kantelijan yksityisyyden MOT:n toimitus anonymisoi kantelijan henkilöllisyyden. Kantelijan haastatteluosuudet oli animoitu ja hänen ääntään muutettu. Myös oikeudenkäynnissä kuvatusta arkistomateriaalista kantelijan kasvot peitettiin.

Kantelija ei kieltänyt haastattelunsa käyttöä ennen juttujen julkaisua, mutta pyysi jälkikäteen sekä televisio- että verkkojutun poistamista verkosta. Kantelija ei vastaavan toimittajan mukaan osoittanut, että jutuissa olisi ollut virheitä, eikä esittänyt toimitukselle korjauspyyntöä. Kantelija ei myöskään eritellyt asiayhteyksistään irrotetuiksi väittämiään tapahtumia. Kantelijalle vastattiin asianmukaisesti, ettei poistopyyntöön suostuta.

Kantelija kertoi itse jutuissa olevansa muslimi ja matkustaneensa Syyriaan auttaakseen muita. Näin kantelijan tai kenenkään muunkaan vakaumusta ei tuotu vastaavan toimittajan mukaan kokonaisuudessa esille asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Vastaavan toimittajan mukaan toimitus paneutui aiheeseen erittäin perusteellisesti ja terrorismin rahoitusta kuvattiin kokonaisuudessa monipuolisesti. Juttukokonaisuutta varten haastateltiin laaja kirjo erilaisia asiantuntijoita, minkä lisäksi toimitus kävi läpi laajan asiakirjamateriaalin ja kävi useita taustakeskusteluja.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 14: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 

JO 18: Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

JO 19: Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin henkilöä, joka oli tuomittu oikeudessa talousrikoksista mutta vapautettu kaikista terrorismisyytteistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija sai tietää lausumiensa asiayhteyden ennakolta riittävän hyvin ja hän sai tarkistaa ne ennen juttujen julkaisemista. Neuvosto myös toteaa, että kantelijan henkilöllisyys salattiin teknisesti siten kuin hänen kanssaan oli sovittu. Kantelijan tai muiden jutuissa esiintyneiden henkilöiden uskonnollista vakaumusta ei myöskään tuotu esiin halventavasti tai asiaankuulumattomasti.

Neuvosto kuitenkin huomauttaa, että syyttömyysperiaatteen kunnioittaminen on keskeinen osa journalismin etiikkaa ja toimituksen tehtävänä on huolehtia, ettei oikeudessa syyttömäksi todettua leimata tiedotusvälineessä syylliseksi. Tässä tapauksessa kantelija oli teknisestä salaamisesta huolimatta asiayhteydestä ja hänestä kerrotuista yksityiskohdista tunnistettavissa tapausta tuntevien piirissä, ja hänen lausumiaan käytettiin siten, että kantelijan saattoi tulkita rahoittaneen terrorismia. Neuvosto toteaa, että jutuista kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että terrorismisyytteet kaatuivat oikeudessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Hannele Peltonen ja Ismo Siikaluoma.

Langettavaa äänestivät:
Lauri Haapanen, Riitta Korhonen, Heli Parikka, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen ja Taina Tukia.

Äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Tämä päätös on avattu 3133 kertaa