PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7071/MTV/19

Vastaaja: MTV

Asia: Olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 18.6.2019

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Kantelu 18.3.2019

Kantelu kohdistuu MTV:n 6.3.2019 verkkosivuillaan julkaisemaan juttuun ”Viiltäjä-Jackin mysteerin selvittänyt suomalaistutkija lupaa: Lisää on tulossa – ’mediasirkus oli aikamoinen’” sekä samana päivänä lähetettyyn Huomenta Suomi -ohjelmaan ja edellisen illan Kymmenen Uutisiin, jossa kerrottiin tekstinä aamu-tv-lähetyksen aiheista.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/maailmankuulun-viiltaja-jackin-mysteerin-selvittanyt-suomalaistutkija-lupaa-lisaa-on-tulossa-mediasirkus-oli-aikamoinen/7312166

Kantelun mukaan MTV väitti jutuissaan virheellisesti, että suomalainen dna-tutkija olisi selvittänyt vuonna 2014 niin kutsutun Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden. Kantelun mukaan väite ei pidä paikkaansa, vaan tutkimustuloksia pidetään kansainvälisesti epäluotettavina.

Kantelija pyysi MTV:tä korjaamaan totuudenvastaiseksi katsomansa väitteen kaikissa jutuissa, joissa aihetta oli käsitelty. Neuvosto kuitenkin käsittelee kantelun ainoastaan niiden juttujen osalta, jotka on yksilöity sekä oikaisupyynnössä että kantelussa.

MTV muokkasi korjauspyynnön perusteella yhden verkkojuttunsa otsikkoa ja lisäsi siihen maininnan, jonka mukaan tiedeyhteisö kiistelee yhä tutkimustuloksista ja Viiltäjä-Jackin henkilöllisyydestä. Kantelija pitää korjauksia riittämättöminä.
Alkuperäisen kantelun mukaan pätevät tieteilijät olivat kumonneet suomalaistutkijan esittämät väitteet tyhjentävästi jo heti niiden tultua julkisuuteen eikä tutkimustuloksia ollut julkaistu tieteellisessä julkaisussa, josta tiedeyhteisö voisi edes kiistellä.

Kantelija täydensi myöhemmin kanteluaan todeten, että asiassa on tapahtunut kantelun tekemisen jälkeen olennainen käänne, koska Viiltäjä-Jackia koskevat tutkimustulokset ilmestyivät vertaisarvioidussa tiedelehdessä. Tässä tutkija ei kantelijan mukaan edes väitä löytäneensä todisteita kuuluisan sarjamurhaajan identiteetistä, vaan ainoastaan esittää tästä tuntomerkkejä, jotka eivät ole ristiriidassa tutkimushypoteesin kanssa. Kantelijan mukaan tiedeyhteisössä vallitsee yhä konsensus siitä, ettei Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyttä tunneta.


Päätoimittajan vastaus 13.5.2019

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen toteaa vastauksessaan, ettei oikaisuun ollut aihetta.

Päätoimittajan mukaan kukaan ei voi 100-prosenttisella varmuudella sanoa, että yli 120 vuotta sitten rikoksensa tehnyt Viiltäjä-Jack oli jo alun perin pääepäiltyjen joukkoon kuulunut puolalainen parturi Aaron Kosminski. Suomalaisen dna-tutkijan tulosten perusteella tämä on kuitenkin erittäin todennäköistä.

Päätoimittaja toteaa, että jutuissa haastateltu tutkija on kiistatta ansioitunut ja pätevä alallaan, vaikka kantelija käyttää tästä mitätöiviä ja väheksyviä ilmaisuja. Lisäksi päätoimittaja huomauttaa, että Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyttä koskevia tutkimustuloksia on pidetty huomattavina halki maailman median.

Päätoimittajan mukaan kantelija pyrkii tarkoitushakuisesti dokumentoiden osoittamaan, että ”pätevät tutkijat” olisivat yksimielisesti kumonneet suomalaistutkijan tutkimustulokset. Tutkija kuitenkin esittelee ja perustelee niitä MTV:n juttujen julkaisemisen jälkeen ilmestyneessä, vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa, eikä MTV Uutisten tiedossa ole, että niitä vastaan olisi esitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuvia todisteita.

MTV katsoo, että jutuissa esiintyvän tutkijan tutkimustulokset edustavat parasta käytettävissä olevaa tietämystä vanhasta murhamysteeristä, jota kukaan ei täysin aukottomasti enää voi selvittää. Näin ollen toimituksella oli perusteet otsikoilleen ja juonnoilleen, joissa kerrottiin Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden selvittämisestä.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että verkkojutun ingressi ja alkuperäinen otsikko, aamutelevision juonto ja ohjelmaa mainostanut tv-uutisten tekstinauha saattoivat olla epätarkkoja, kun niissä todettiin, että suomalaistutkija olisi ratkaissut Viiltäjä-Jackin mysteerin. Neuvoston saamien asiantuntija-arvioiden perusteella on kiistanalaista, voidaanko suomalaistutkijan tutkimustuloksia tulkita siten, että hän olisi selvittänyt sarjamurhaajan henkilöllisyyden.

Neuvosto toteaa, ettei otsikoiden ja muiden esittelyjen tarvitse olla tyhjentäviä tai yksiselitteisiä, jos itse jutuista selviää asian oikea laita. MTV täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset, koska verkkojutusta ja aamutelevision haastattelusta kävi riittävästi ilmi, ettei dna-analyysi paljasta murhaajan henkilöllisyyttä aukottomasti ja että tutkija on saanut myös kriittistä palautetta. Jutuissa ei siten ollut olennaisia asiavirheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen ja Ismo Siikaluoma.

Langettavaa äänesti:
Lauri Haapanen

Hänen eriävä mielipiteensä:
Aamutelevision haastattelussa oli olennainen asiavirhe, koska siinä ei kerrottu tutkimustuloksen tieteellisestä epävarmuudesta.
 

 

Korjattu 19.6.2019 kello 14.37: Äänestyspäätös oli 8-1, ei 9-1, kuten aiemmin virheellisesti kerrottiin. Poistettu Lauri Haapasen nimi vapauttavaa äänestäneiden listasta.

Tämä päätös on avattu 2422 kertaa