PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

Vapauttava 7087/YLE/19
Yle

totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen

Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin terrorismisyytteistä vapautettua henkilöä. Haastateltava sai tietää lausumiensa asiayhteyden riittävästi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 6–6, äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Yksityisyydensuoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi printtiversiossaan ja verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin paikallisen seurakunnan nuoriso-ohjaajan irtisanoutumisen syistä. Juttu ei rikkonut nuoriso-ohjaajan yksityisyydensuojaa eikä jutun otsikossa ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7071/MTV/19

Vastaaja: MTV

Asia: Olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 18.6.2019

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Kantelu 18.3.2019

Kantelu kohdistuu MTV:n 6.3.2019 verkkosivuillaan julkaisemaan juttuun ”Viiltäjä-Jackin mysteerin selvittänyt suomalaistutkija lupaa: Lisää on tulossa – ’mediasirkus oli aikamoinen’” sekä samana päivänä lähetettyyn Huomenta Suomi -ohjelmaan ja edellisen illan Kymmenen Uutisiin, jossa kerrottiin tekstinä aamu-tv-lähetyksen aiheista.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/maailmankuulun-viiltaja-jackin-mysteerin-selvittanyt-suomalaistutkija-lupaa-lisaa-on-tulossa-mediasirkus-oli-aikamoinen/7312166

Kantelun mukaan MTV väitti jutuissaan virheellisesti, että suomalainen dna-tutkija olisi selvittänyt vuonna 2014 niin kutsutun Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden. Kantelun mukaan väite ei pidä paikkaansa, vaan tutkimustuloksia pidetään kansainvälisesti epäluotettavina.

Kantelija pyysi MTV:tä korjaamaan totuudenvastaiseksi katsomansa väitteen kaikissa jutuissa, joissa aihetta oli käsitelty. Neuvosto kuitenkin käsittelee kantelun ainoastaan niiden juttujen osalta, jotka on yksilöity sekä oikaisupyynnössä että kantelussa.

MTV muokkasi korjauspyynnön perusteella yhden verkkojuttunsa otsikkoa ja lisäsi siihen maininnan, jonka mukaan tiedeyhteisö kiistelee yhä tutkimustuloksista ja Viiltäjä-Jackin henkilöllisyydestä. Kantelija pitää korjauksia riittämättöminä.
Alkuperäisen kantelun mukaan pätevät tieteilijät olivat kumonneet suomalaistutkijan esittämät väitteet tyhjentävästi jo heti niiden tultua julkisuuteen eikä tutkimustuloksia ollut julkaistu tieteellisessä julkaisussa, josta tiedeyhteisö voisi edes kiistellä.

Kantelija täydensi myöhemmin kanteluaan todeten, että asiassa on tapahtunut kantelun tekemisen jälkeen olennainen käänne, koska Viiltäjä-Jackia koskevat tutkimustulokset ilmestyivät vertaisarvioidussa tiedelehdessä. Tässä tutkija ei kantelijan mukaan edes väitä löytäneensä todisteita kuuluisan sarjamurhaajan identiteetistä, vaan ainoastaan esittää tästä tuntomerkkejä, jotka eivät ole ristiriidassa tutkimushypoteesin kanssa. Kantelijan mukaan tiedeyhteisössä vallitsee yhä konsensus siitä, ettei Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyttä tunneta.


Päätoimittajan vastaus 13.5.2019

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen toteaa vastauksessaan, ettei oikaisuun ollut aihetta.

Päätoimittajan mukaan kukaan ei voi 100-prosenttisella varmuudella sanoa, että yli 120 vuotta sitten rikoksensa tehnyt Viiltäjä-Jack oli jo alun perin pääepäiltyjen joukkoon kuulunut puolalainen parturi Aaron Kosminski. Suomalaisen dna-tutkijan tulosten perusteella tämä on kuitenkin erittäin todennäköistä.

Päätoimittaja toteaa, että jutuissa haastateltu tutkija on kiistatta ansioitunut ja pätevä alallaan, vaikka kantelija käyttää tästä mitätöiviä ja väheksyviä ilmaisuja. Lisäksi päätoimittaja huomauttaa, että Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyttä koskevia tutkimustuloksia on pidetty huomattavina halki maailman median.

Päätoimittajan mukaan kantelija pyrkii tarkoitushakuisesti dokumentoiden osoittamaan, että ”pätevät tutkijat” olisivat yksimielisesti kumonneet suomalaistutkijan tutkimustulokset. Tutkija kuitenkin esittelee ja perustelee niitä MTV:n juttujen julkaisemisen jälkeen ilmestyneessä, vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa, eikä MTV Uutisten tiedossa ole, että niitä vastaan olisi esitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuvia todisteita.

MTV katsoo, että jutuissa esiintyvän tutkijan tutkimustulokset edustavat parasta käytettävissä olevaa tietämystä vanhasta murhamysteeristä, jota kukaan ei täysin aukottomasti enää voi selvittää. Näin ollen toimituksella oli perusteet otsikoilleen ja juonnoilleen, joissa kerrottiin Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden selvittämisestä.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että verkkojutun ingressi ja alkuperäinen otsikko, aamutelevision juonto ja ohjelmaa mainostanut tv-uutisten tekstinauha saattoivat olla epätarkkoja, kun niissä todettiin, että suomalaistutkija olisi ratkaissut Viiltäjä-Jackin mysteerin. Neuvoston saamien asiantuntija-arvioiden perusteella on kiistanalaista, voidaanko suomalaistutkijan tutkimustuloksia tulkita siten, että hän olisi selvittänyt sarjamurhaajan henkilöllisyyden.

Neuvosto toteaa, ettei otsikoiden ja muiden esittelyjen tarvitse olla tyhjentäviä tai yksiselitteisiä, jos itse jutuista selviää asian oikea laita. MTV täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset, koska verkkojutusta ja aamutelevision haastattelusta kävi riittävästi ilmi, ettei dna-analyysi paljasta murhaajan henkilöllisyyttä aukottomasti ja että tutkija on saanut myös kriittistä palautetta. Jutuissa ei siten ollut olennaisia asiavirheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen ja Ismo Siikaluoma.

Langettavaa äänesti:
Lauri Haapanen

Hänen eriävä mielipiteensä:
Aamutelevision haastattelussa oli olennainen asiavirhe, koska siinä ei kerrottu tutkimustuloksen tieteellisestä epävarmuudesta.
 

 

Korjattu 19.6.2019 kello 14.37: Äänestyspäätös oli 8-1, ei 9-1, kuten aiemmin virheellisesti kerrottiin. Poistettu Lauri Haapasen nimi vapauttavaa äänestäneiden listasta.

Tämä päätös on avattu 1544 kertaa