PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7053/PL/19

Vastaaja: Loviisan Sanomat

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 18.6.2019

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Kantelu 14.2.2019

Kantelu kohdistuu Loviisan Sanomien printtiversiossaan 1.2.2019 julkaisemaan juttuun ”Passin saaminen helpottui, vai helpottuiko sittenkään?”

Kantelun mukaan lehti on julkaissut kantelijan Facebookiin kirjoittaman kommentin ja sen yhteydessä kantelijan nimen ilman lupaa. Kantelija kertoo kirjoittaneensa lehteen päätyneen kommentin Facebook-kaverinsa yksityiseen päivitykseen.

Kantelussa on mainittu Journalistin ohjeiden kohdat 10 ja 29, mutta siinä ei ole esitetty riittäviä perusteluja sille, miksi lehti olisi rikkonut kohtaa 10. Sen sijaan kantelun on tulkittu koskevan Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 30.


Päätoimittajan vastaus 15.4.2019

Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henrikssonin mukaan lehdessä julkaistu kantelijan sitaatti (”Entisenä passinluovuttaja/kiskantätinä tätä on surullisen hulvatonta lukea. Voi tuska!”) ei ole kantelijan kannalta mitenkään loukkaava eikä ihmisarvoa alentava, vaan ilmaisee kantelijan kokemusta sekä turhautumista passin hakemiseen liittyvään byrokratiaan. Kyseinen sitaatti ei päätoimittajan mukaan käsittele yksityiselämän suojan piirissä olevia asioita.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli kirjoittanut kommenttinsa juttuun haastatellun henkilön Facebook-kirjoitusta seuranneeseen pitkään keskusteluketjuun, johon kirjoitettiin yhteensä 53 kommenttia. Alkuperäisen Facebook-kirjoituksen julkaisseen henkilön Facebook-tilillä (seinällä) on 271 Facebook-kaveria.

Päätoimittajan mukaan juttu käsitteli yhteiskunnallisesti merkittävän passipalvelun muutoksia ja toimivuutta, ja sillä oli siten yleistä merkitystä. Juttu perustui aktiivisen Facebook-kirjoittajan omalla seinällään julkaisemaan kirjoitukseen ja keskusteluun, jossa hän kuvaili passin hakemisen vaikeutta ja kommelluksia uudessa tilanteessa, jossa ajokortti ei enää kelvannut henkilöllisyyden todistamiseen. 

Päätoimittajan mukaan asiassa on sovellettava JO 29:n periaatetta, jonka mukaan ”julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta”. Päätoimittajan mukaan Facebook on julkinen tila, johon kirjoittaminen voidaan rinnastaa siihen, että julkisella paikalla ilmaisee (ei pyri salaamaan) henkilöllisyytensä ja kasvonsa sekä kertoo mielipiteensä tai kommenttinsa ja emojia käyttäen ilmeensä tai mielentilansa avoimesti kaikille tilassa mukana oleville. Facebookin keskusteluketjun alussa, ennen kantelijan Loviisan Sanomissa siteerattua kirjoitusta, yksi keskustelija kirjoitti ja kysyi, saako tarinan jakaa. Siihen alkuperäisen kirjoituksen kirjoittanut vastasi, että saa. Päätoimittajan mukaan viimeistään tässä vaiheessa kantelijan olisi pitänyt ymmärtää, että keskustelu ei ole yksityinen, vaan on levinnyt ja leviämässä yhä useampien lukijoiden nähtäville.

Päätoimittajan mukaan Facebook-seinien on JSN:n aiemmissa päätöksissä todettu olevan rinnastettavissa julkiseen paikkaan etenkin, jos Facebook-toimijan lukijamäärä on suuri. Päätoimittaja katsoo, että Facebookia, ja etenkin sen monijäsenisiä ryhmiä ja sivuja voidaan pitää uutislähteinä muiden uutislähteiden tapaan, kunhan siteerauksissa ja sisällön käytössä muuten noudatetaan Journalistin ohjeita. JSN on päätoimittajan mukaan aiemmin päätöksissään todennut, että Facebook-ryhmiä voi käyttää lähteenä journalistisin perustein ja että myös suljetuissa Facebook-ryhmissä käytyjä keskusteluja voidaan käyttää Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Päätoimittajan mukaan yhtälailla kuin esimerkiksi toritapahtumassa tai muussa, ei yksityiselämän piiriin kuuluvassa, kokoontumisessa ilmaistu mielipide tai kommentti sekä sen lausuja saattaa tietämättään tallentua tunnistettavasti tiedotusvälineen video tai äänitallenteeseen sekä päätyä julkaistavaksi, on myös omalle tai kaverin Facebook-tilille tai muuhun julkiseen tilaan kirjoitettua pidettävä JO 29:n mukaisesti vapaasti julkaistavana, jos ei sen julkaiseminen muuten riko Journalistin ohjeita tai teoksena tekijänoikeuksia.
 

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 29: Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Loviisan Sanomat julkaisi printtilehdessään jutun, joka käsitteli passin noutamiseen liittyviä ongelmia yhden kansalaisen kokemusten kautta. Jutussa siteerattiin laajasti kyseisen henkilön yksityiselle Facebook-seinälleen kirjoittamaa päivitystä tämän luvalla. Lisäksi lehti siteerasi kommenttia, jonka kantelija oli kirjoittanut kyseiseen Facebook-päivitykseen, ja lehti julkaisi siteerauksen yhteydessä kantelijan nimen kysymättä kantelijalta lupaa.
 
Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että Journalistin ohjeiden mukaan kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Neuvosto toteaa, että lehden oli tarpeetonta julkaista kantelijan henkilöllisyys, kun se siteerasi kantelijan yksityishenkilönä kirjoittamaa kommenttia.

Neuvoston tulkinnan mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä voi käyttää lähteenä, kunhan niiden julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeita kaikilta osin, esimerkiksi yksityisyyden suojan osalta. Tässä tapauksessa lehden julkaisema kommentti ei sisältänyt mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loviisan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Tuomas Rantanen.
 

Tämä päätös on avattu 716 kertaa