PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7053/PL/19

Vastaaja: Loviisan Sanomat

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 18.6.2019

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Kantelu 14.2.2019

Kantelu kohdistuu Loviisan Sanomien printtiversiossaan 1.2.2019 julkaisemaan juttuun ”Passin saaminen helpottui, vai helpottuiko sittenkään?”

Kantelun mukaan lehti on julkaissut kantelijan Facebookiin kirjoittaman kommentin ja sen yhteydessä kantelijan nimen ilman lupaa. Kantelija kertoo kirjoittaneensa lehteen päätyneen kommentin Facebook-kaverinsa yksityiseen päivitykseen.

Kantelussa on mainittu Journalistin ohjeiden kohdat 10 ja 29, mutta siinä ei ole esitetty riittäviä perusteluja sille, miksi lehti olisi rikkonut kohtaa 10. Sen sijaan kantelun on tulkittu koskevan Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 30.


Päätoimittajan vastaus 15.4.2019

Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henrikssonin mukaan lehdessä julkaistu kantelijan sitaatti (”Entisenä passinluovuttaja/kiskantätinä tätä on surullisen hulvatonta lukea. Voi tuska!”) ei ole kantelijan kannalta mitenkään loukkaava eikä ihmisarvoa alentava, vaan ilmaisee kantelijan kokemusta sekä turhautumista passin hakemiseen liittyvään byrokratiaan. Kyseinen sitaatti ei päätoimittajan mukaan käsittele yksityiselämän suojan piirissä olevia asioita.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli kirjoittanut kommenttinsa juttuun haastatellun henkilön Facebook-kirjoitusta seuranneeseen pitkään keskusteluketjuun, johon kirjoitettiin yhteensä 53 kommenttia. Alkuperäisen Facebook-kirjoituksen julkaisseen henkilön Facebook-tilillä (seinällä) on 271 Facebook-kaveria.

Päätoimittajan mukaan juttu käsitteli yhteiskunnallisesti merkittävän passipalvelun muutoksia ja toimivuutta, ja sillä oli siten yleistä merkitystä. Juttu perustui aktiivisen Facebook-kirjoittajan omalla seinällään julkaisemaan kirjoitukseen ja keskusteluun, jossa hän kuvaili passin hakemisen vaikeutta ja kommelluksia uudessa tilanteessa, jossa ajokortti ei enää kelvannut henkilöllisyyden todistamiseen. 

Päätoimittajan mukaan asiassa on sovellettava JO 29:n periaatetta, jonka mukaan ”julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta”. Päätoimittajan mukaan Facebook on julkinen tila, johon kirjoittaminen voidaan rinnastaa siihen, että julkisella paikalla ilmaisee (ei pyri salaamaan) henkilöllisyytensä ja kasvonsa sekä kertoo mielipiteensä tai kommenttinsa ja emojia käyttäen ilmeensä tai mielentilansa avoimesti kaikille tilassa mukana oleville. Facebookin keskusteluketjun alussa, ennen kantelijan Loviisan Sanomissa siteerattua kirjoitusta, yksi keskustelija kirjoitti ja kysyi, saako tarinan jakaa. Siihen alkuperäisen kirjoituksen kirjoittanut vastasi, että saa. Päätoimittajan mukaan viimeistään tässä vaiheessa kantelijan olisi pitänyt ymmärtää, että keskustelu ei ole yksityinen, vaan on levinnyt ja leviämässä yhä useampien lukijoiden nähtäville.

Päätoimittajan mukaan Facebook-seinien on JSN:n aiemmissa päätöksissä todettu olevan rinnastettavissa julkiseen paikkaan etenkin, jos Facebook-toimijan lukijamäärä on suuri. Päätoimittaja katsoo, että Facebookia, ja etenkin sen monijäsenisiä ryhmiä ja sivuja voidaan pitää uutislähteinä muiden uutislähteiden tapaan, kunhan siteerauksissa ja sisällön käytössä muuten noudatetaan Journalistin ohjeita. JSN on päätoimittajan mukaan aiemmin päätöksissään todennut, että Facebook-ryhmiä voi käyttää lähteenä journalistisin perustein ja että myös suljetuissa Facebook-ryhmissä käytyjä keskusteluja voidaan käyttää Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Päätoimittajan mukaan yhtälailla kuin esimerkiksi toritapahtumassa tai muussa, ei yksityiselämän piiriin kuuluvassa, kokoontumisessa ilmaistu mielipide tai kommentti sekä sen lausuja saattaa tietämättään tallentua tunnistettavasti tiedotusvälineen video tai äänitallenteeseen sekä päätyä julkaistavaksi, on myös omalle tai kaverin Facebook-tilille tai muuhun julkiseen tilaan kirjoitettua pidettävä JO 29:n mukaisesti vapaasti julkaistavana, jos ei sen julkaiseminen muuten riko Journalistin ohjeita tai teoksena tekijänoikeuksia.
 

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 29: Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Loviisan Sanomat julkaisi printtilehdessään jutun, joka käsitteli passin noutamiseen liittyviä ongelmia yhden kansalaisen kokemusten kautta. Jutussa siteerattiin laajasti kyseisen henkilön yksityiselle Facebook-seinälleen kirjoittamaa päivitystä tämän luvalla. Lisäksi lehti siteerasi kommenttia, jonka kantelija oli kirjoittanut kyseiseen Facebook-päivitykseen, ja lehti julkaisi siteerauksen yhteydessä kantelijan nimen kysymättä kantelijalta lupaa.
 
Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että Journalistin ohjeiden mukaan kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Neuvosto toteaa, että lehden oli tarpeetonta julkaista kantelijan henkilöllisyys, kun se siteerasi kantelijan yksityishenkilönä kirjoittamaa kommenttia.

Neuvoston tulkinnan mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä voi käyttää lähteenä, kunhan niiden julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeita kaikilta osin, esimerkiksi yksityisyyden suojan osalta. Tässä tapauksessa lehden julkaisema kommentti ei sisältänyt mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loviisan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Tuomas Rantanen.
 

Tämä päätös on avattu 2511 kertaa