PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7044/PL/19

Vastaaja: Österbottens Tidning

Asia: Yksityisyydensuoja, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 29.8.2019

Lehti julkaisi printtiversiossaan ja verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin paikallisen seurakunnan nuoriso-ohjaajan irtisanoutumisen syistä. Juttu ei rikkonut nuoriso-ohjaajan yksityisyydensuojaa eikä jutun otsikossa ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 31.1.2019

Kantelu kohdistuu Österbottens Tidningin verkkosivuillaan 24.1.2019 julkaisemaan juttuun Ungdomsledare i Nykarleby sade upp sig – vill inte ha kvinnlig präst som chef sekä lehden printtiversiossaan 25.1.2019 julkaisemaan juttuun Avgick i protest mot kvinnlig chef.

Kantelun mukaan Österbottens Tidning on julkaissut kantelijan nimen ja työpaikan ilman hänen lupaansa, joten kantelun on tulkittu kohdistuvan Journalistin ohjeen 27 rikkomiseen.

Kantelijan mukaan hänen irtisanoutumisellaan ei ole sellaista yhteiskunnallista merkitystä, että lehdellä olisi perusteet asian julkaisemiselle.

Kantelijan mukaan jutun printtiversion otsikko on virheellinen, kun siinä väitetään, että hän olisi irtisanoutunut koska ei halunnut naispuolista esimiestä. Kantelijan mukaan hän on kuitenkin irtisanoutunut, koska ei hyväksy naispappeutta henkilökohtaisen vakaumuksensa vuoksi, joten kantelun on tulkittu kohdistuvan Journalistin ohjeen 20 rikkomiseen. Lisäksi hän toteaa, että hänen ja hänen työnantajansa välillä ei ole ollut mitään konfliktia. 

Kantelija kertoo puhuneensa Österbottens Tidningin päätoimittajan kanssa ja pyytäneensä tätä oikaisemaan juttua ja pyytämään anteeksi jutun julkaisemista. Lehti ei kuitenkaan oikaissut juttua. 

Kantelun mukaan väite, jonka mukaan kantelija ei halua tehdä yhteistyötä naispuolisen esimiehen kanssa on vakava ja väärä syytös, koska tässä tapauksessa kyseessä on papin virka ja jumalanpalveluksen järjestys. Kantelija painottaa irtisanoutuneensa tehtävästään myös jo ennen kuin hänen näkemyksensä naispappeudesta olisi tullut ongelmaksi.

Kantelija kertoo kieltäytyneensä kommentoimasta asiaa lehdelle mutta vahvistaneensa, että irtisanoutuminen liittyi hänen kielteiseen näkemykseensä naispappeudesta. Kantelija kertoo myös todenneensa, ettei julkinen keskustelu asiasta johtaisi mihinkään. Kantelun mukaan kantelijalle jäi keskustelusta toimittajan kanssa käsitys, että hänen kieltäytymistään kommentoinnista olisi kunnioitettu.

Päätoimittajan vastaus 9.4.2019

Päätoimittaja Kennet Myntin mukaan Österbottens Tidiningin  lukijoiden joukossa on useita henkilöitä, jotka kuuluvat luterilaisen kirkon eri suuntauksiin. Päätoimittajan mukaan eri suuntausten välisten konfliktien seuraamisella ja niistä kertomisella on paikallisesti tärkeä tehtävä.

Päätoimittajan mukaan Östebottens Tidningin toimitus oli saanut vinkin, jonka mukaan Uusikaarlepyyn seurakunnan nuoriso-ohjaajana työskennellyt kantelija oli irtisanoutunut virastaan pian sen jälkeen, kun seurakunnan ensimmäinen naispuolinen kirkkoherra otti virkansa vastaan. Päätoimittajan mukaan irtisanoutuminen oli periaatteellisesti kiinnostava, koska sillä oli yhteys naispappeuteen, joka on kirkossa  yhteisesti sovitulla päätöksellä hyväksytty ja vuosikymmeniä sitten.

Päätoimittaja kuvailee jutun tiedonhankintaa seuraavasti: ÖT:n toimittaja soitti 24.1.2019  seurakunnan kirkkoherralle ja kysyi pitääkö paikkansa, että seurakunnan nuorisotyöntekijä on irtisanoutunut toimituksen saaman tiedon mukaan, koska hän ei halua lähijohtajakseen naispuolista kirkkoherraan. Kirkkoherra vahvisti irtisanoutumisen, mutta totesi, ettei tiedä saako hän kerto irtisanoutumisen syyn ja halusi varmistaa asian seurakunnan oikeusoppineelta asessorilta ja lupasi palata asiaan.

Päätoimittajan mukaan toimittaja esitti kantelijalle saman kysymyksen, johon tämä vastasi, että asia pitää paikkansa. 

Jatkokysymykseen vastatessaan kantelija vahvisti, että kysymys on hänen kielteisestä kannastaan naispappeuteen. Päätoimittajan mukaan kantelija oli todennut, että se on kysymys, jota hän ei halua kommentoida syvemmin, koska naispappeudesta väitellään niin paljon. 

Päätoimittajan mukaan kantelija ei ollut puhelinkeskustelussa ilmaissut haluaan pysyä anonyyminä. 

Päätoimittajan mukaan kantelija toimitti lehdelle kommenttikirjoituksen juttuun samana päivänä, kuin juttu oli julkaistu printissä, eli perjantaina 25.1. kello 17.25. Päätoimittajan mukaan Österbottens Tidningin viikonlopun mielipidesivut tehdään valmiiksi perjantai-iltapäivänä. Tästä syystä kommenttikirjoitus julkaistiin vasta tiistaina 29.1., lehden ensimmäisessä viikonlopun jälkeen ilmestyvässä  printtinumerossa sekä lehden verkkosivuilla. 

Päätoimittajan mukaan kirjoitus julkaistiin kokonaisuudessaan otsikolla  Naispappeusnäkemys johti irtisanoutumiseen (Ämbetssynen styrde uppsägningen). Kirjoituksessaan kantelija selvensi, että hänen irtisanoutumisensa syynä ei ollut se, että hän oli saanut naispuolisen lähijohtajan. Päätoimittajan mukaan kantelija toisti kirjoituksessaan lausumansa, että hänen irtisanoutumisensa perustui kielteiseen naispappeuskantaan ja jumalanpalvelusjärjestykseen.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli tulkinnut lehden uutisen otsikkon siten, että siinä olisi virhe hänen irtisanoutumisensa syystä. Siksi päätoimittaja kertoo pyytäneensä jutun tehnyttä toimittajaa kirjoittamaan oman käsityksensä asiasta kantelijan kommenttikirjoituksen yhteyteen.

Päätoimittajan mukaan Österbottens Tidningissä on tapana julkaista kaikki mielipidekirjoitukset myös verkkosivuilla. Kantelijan kirjoitus julkaistiin otsikolla  ÖT:n otsikossa virhe - Kanta naispappeuteen johti irtisanoutumiseen (ÖT-rubriken felaktig – ämbetssynen styrde uppsägningen) 25.1.2019.

Päätoimittaja jatkaa, että jonkin aikaa kommenttikirjoituksen julkaisemisen jälkeen kantelija soitti hänelle ja vaati lehteä oikaisemaan juttujaan ja esittämään kantelijalle julkisen anteeksipyynnön. Päätoimittaja kertoo ilmoitaneensa kantelijalle, että tämä oli jo käyttänyt vastikeoikeutensa, joten lehdellä ei ollut enää syytä pyytää anteeksi saati oikaista juttujaan.

Päätoimittajan mukaan tapauksessa ei ole sellaisia piirteitä, jotka kuuluisivat yksityisyydensuojan piiriin. Kantelija oli suuren seurakunnan ainoa nuoriso-ohjaaja Uusikaarlepyyn keskustassa. Päätoimittajan mukaan näistä syistä johtuen kysymykseen esittäminen hänen äkillisestä irtisanoutumisestaan oli yleisen edun mukaista. 

Seurakunnannan palveluksessa on päätoimittajan mukaan myös toinen nuoriso-ohjaaja. Tästä syystä kantelijan anonymisointi lehden sjutussa olisi päätoimttajan mukaan vaikuttanut oudolta ja viitannut siihen, että asiassa olisi ollut jotakin moitittavaa. Päätoimittajan mukaan lehti ei halunnut luoda sellaista mielikuvaa vaan kertoa, että kantelija oli noudattanut vakaumustaan.

Päätoimittaja toteaa, että kantelijan väite siitä, että lehti ei ole oikaissut  olennaista asiavirhettä, on ristiriidassa sen kanssa, että hän on omassa kirjoituksessaan tuonut esille olennaislta osiltaan samat syyt irtisanoutumiselleen, kuin lehti oli uutisessaan kertonut. 
Päätoimittajan mukaan yhteenvetona voidaan todeta, että kantelijalle tarjottiin mahdollisuus tulla kuulluksi jutussa, kantelija ei esittänyt toivetta, että hänen nimeään ei julkaistaisi asian yhteydessä, ja että lehti on viipymättä julkaissut kantelijan kommenttikirjoituksen. 
Päätoimittaja toteaa lopuksi, että hän pitää kantelijan väitettä siitä, että ÖT olisi rikkonut hyvää journalistista tapaa perusteettomana.


Ratkaisu

JO 20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Österbottens Tidning julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutut, joissa kerrottiin seurakunnan nuoriso-ohjaajan irtisanoutumisesta ja sen syistä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että naispappeuteen liittyvä seurakunnan työntekijän irtisanoutuminen oli yhteiskunnallisesti merkittävä uutinen, josta yleisöllä oli oikeus tietää. 

Neuvosto toteaa, että työntekijän henkilöllisyyden kertominen ei loukannut hänen yksityisyydensuojaansa. Juttu käsitteli hänen toimintaansa ainoastaan hänen ammattiroolissaan seurakunnan työntekijänä. Henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua myös siksi, että kyseinen nuoriso-ohjaaja oli esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa keskustelemassa uskonnollisista kysymyksistä. Tapauksessa olisi myös ollut sekaantumisen mahdollisuus toiseen henkilöön, mikäli nimeä ei olisi kerrottu.

Neuvosto myös toteaa, ettei juttujen otsikoissa ollut olennaista asiavirhettä. Neuvoston ratkaisukäytännön mukaan otsikon ei tarvitse olla tyhjentävä, kunhan sen sisältö selviää jutusta. Otsikoiden tarkka sisältö tarkentui heti juttujen alussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Österbottens Tidning ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung Tuomas Rantanen, Taina Tukia, Sinikka Tuomi.

Tämä päätös on avattu 848 kertaa