PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

Vapauttava 7087/YLE/19
Yle

totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen

Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin terrorismisyytteistä vapautettua henkilöä. Haastateltava sai tietää lausumiensa asiayhteyden riittävästi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 6–6, äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7030/SL/19

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Konserniyhteys

Ratkaistu: 15.5.2019

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Kantelu 4.1.2019

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien 23.11.2018 julkaisemaan juttuun, joka ilmestyi printtilehdessä otsikolla ”Postin virheet ovat vähentyneet” ja verkkosivuilla otsikolla ”Posti on jatkuvasti kadottanut Anna Mäkisen lähetyksiä – Ei uskoisi, että oikeasti virheet ovat selvästi vähentyneet”.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005908391.html 

Kantelun mukaan Helsingin Sanomat rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 6, kun se jätti postinjakelun jakeluvirheitä käsittelevässä uutisessaan mainitsematta, että Helsingin Sanomien emoyhtiö Sanoma Media Finland Oy on Postin kilpailija kirje-, lehti- ja mainosjakelussa. Kantelun mukaan yhtiön omistama Early Bird kilpailee Postin kanssa mm. jakamalla kirjeitä Järvenpäässä, Keravalla, Vihdissä, Karkkilassa, Hyvinkäällä, Hyrylässä ja Mäntsälässä.

Kantelun mukaan postinjakelussa on ollut täysin vapaa kilpailu vuodesta 2016 lähtien, mutta monet kansalaiset eivät ole tietoisia siitä, että postia jakavat muutkin yhtiöt kuin Posti. Sen kilpailijoita kirjeiden, lehtien ja mainosten jakelussa ovat monet mediakonsernien omistamat yhtiöt, ja tämä korostaa kantelun mukaan lehtien vastuuta tuoda esille lehtitalojen omistamien jakeluyhtiöiden asema kilpailussa Postin kanssa. 


Päätoimittajan vastaus 1.3.2019

Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan postinjakeluun liittyvien ongelmien raportoinnissa ollaan perusjournalismin ytimessä, käsittelemässä kansalaisten tärkeiksi kokemien peruspalvelujen tilaa. Tässä mielessä postitoiminta ei ole päätoimittajan mukaan mitä tahansa kaupallista toimintaa, vaan osa yhteiskunnan yleispalvelua, jonka saatavuudesta ja vähimmäistasosta on määritelty lainsäädännöllä, demokraattisessa päätöksentekojärjestyksessä.

Yksittäistapauksista lähtevä uutisjuttu käsitteli postinjakelun häiriöitä monipuolisesti, kansalaisten omia kokemuksia valottaen. Artikkelissa Postin ongelmat asetettiin mittakaavaan ja otsikkoa myöten tuotiin julki, että Posti on parantanut toimintaansa. Juttuun oli haastateltu sekä Viestintäviraston että Postin edustajia. Postin oma tilannekuva tuli päätoimittajan mukaan kattavasti esille, ja Postin ohjauskeskuksen johtaja muistutti myös siitä, että ”Suomessa toimii useita jakeluoperaattoreita ja muiden jakeluyhtiöiden tekemä virhe menee ihmisten mielissä helposti Postin piikkiin. Esimerkiksi mediayhtiöillä on omia jakeluyhtiöitä.”

Päätoimittajan mukaan konserniyhteyden maininta ei ollut tämän artikkelin yhteydessä Journalistin ohjeiden perusteella välttämätöntä. 

Päätoimittajan mukaan Early Bird -verkoston kirjejakelu ei ole Sanoma Media Finland Oy:n tai varsinkaan yhtiöstä täysin riippumattoman tiedotusvälineen, Helsingin Sanomien, kannalta Journalistin ohjeiden kohdassa 6 tarkoitettu merkittävä asia. Postin oman, volyymiltaan satojen miljoonien kirjeiden jakelubisneksen rinnalla Early Birdin kokeilussa on ehditty jakaa korkeintaan muutamia kymmeniä tuhansia kirjeitä. Joulukuun 2018 alun jälkeen kirjepostin jakelu on päätoimittajan mukaan ollut kokonaan keskeytyksessä. Sanoma Media Finland Oy:lle kyse on päätoimittajan mukaan hyvin pienen mittakaavan toiminnasta hyvin rajoitetulla ja vähäväkisellä maantieteellisellä alueella. Jutun esimerkkitapaukset olivat kaikki Jyväskylän seudulta, jossa Sanoma Media Finland Oy:llä ei ole jakelutoimintaa, eikä yhtiö näin ollen ole Postin suorana kilpailijana.

Päätoimittajan mukaan kustantajayhtiön oman verkoston puitteissa tapahtuvat käytännössä volyymiltaan pienet kirjejakelu- tai muut jakelukokeilut eivät ole välttämättä edes Helsingin Sanomien omien toimittajien tiedossa. Yhteyttä postinjakelua käsittelevän uutistyön motiivien ja jakeluliiketoiminnan pyrkimysten välillä ei päätoimittajan mukaan ole. Journalistisessa harkinnassa konserniyhteyden maininta tämän artikkelin yhteydessä arvioitiin päätoimittajan mukaan jopa lukijaa hämmentäväksi tai jopa harhaanjohtavaksi. Toimitus katsoi, että riittää että uutisessa todetaan kyllin selkeästi se, että myös mediayhtiöt ovat mukana jakelutoiminnassa Postin rinnalla.

 

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Helsingin Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään uutisen, joka käsitteli postinjakelun ongelmia. Uutisessa kuvattiin kansalaisten kokemuksia Postin palveluista sekä haastateltiin Postin edustajaa, joka toi esiin yhtiön näkökulmia.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalismin uskottavuuden kannalta on tärkeää, että tiedotusvälineet toimivat läpinäkyvästi käsitellessään konsernilleen ja sen omistajille merkittäviä asioita.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa lehden ei ollut tarpeen kertoa lukijoille, että lehden konsernilla on omia, joidenkin Postin palveluiden kanssa kilpailevia toimintoja. Kyseessä oli tavanomainen, kuluttajille tärkeitä peruspalveluja monipuolisesti käsittelevä uutinen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 1819 kertaa