PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7218/SL/19
Aamulehti

Haastateltavan oikeudet, yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti mainitsi nimeltä henkilön, joka ei ollut osallinen jutussa kuvattuun rikossarjaan. Vaikka kantelijan henkilöllisyys ja hänen rikostaustansa tuotiin jutussa esiin, juttu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7215/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Professori arvioi kuluttajille suunnattujen geenitestien luotettavuutta tieteellisestä näkökulmasta Ylen julkaisemissa jutuissa. Jutuissa ei ollut asiavirheitä, ja kantelun tehnyttä yritystä kuultiin niissä riittävästi.

Langettava 7209/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

MTV Uutisten julkaisemassa nettijutussa oli olennainen asiavirhe, jota se ei korjannut saatuaan virheestä korjauspyynnön. MTV korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7203/SL/19
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, otsikko

Savon Sanomat julkaisi pääkirjoituksen, joka otti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7201/SL/19
Etelä-Saimaa

Samanaikainen kuuleminen, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen

Lehti uutisoi kaupungin mailla kasvavan metsikön harventamiseen liittyvästä kiistasta. Puiden poistamista vaatinut henkilö ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla, vaikka hän saattoikin olla naapurustonsa tunnistettavissa. Jutussa ei myöskään ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7200/SL/19
Kymen Sanomat

Piilomainonta, journalistinen päätösvalta, toisen työn käyttäminen

Matkailuaiheista tapahtumaa käsitellyt ennakkojuttu perustui kokonaan tiedotteeseen. Juttu oli kopioitu otsikkoa, rakennetta ja suoria lainauksia myöten niin suoraan ulkopuolisen tuottamasta tekstistä, että lähde olisi pitänyt kertoa lukijoille.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7030/SL/19

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Konserniyhteys

Ratkaistu: 15.5.2019

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Kantelu 4.1.2019

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien 23.11.2018 julkaisemaan juttuun, joka ilmestyi printtilehdessä otsikolla ”Postin virheet ovat vähentyneet” ja verkkosivuilla otsikolla ”Posti on jatkuvasti kadottanut Anna Mäkisen lähetyksiä – Ei uskoisi, että oikeasti virheet ovat selvästi vähentyneet”.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005908391.html 

Kantelun mukaan Helsingin Sanomat rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 6, kun se jätti postinjakelun jakeluvirheitä käsittelevässä uutisessaan mainitsematta, että Helsingin Sanomien emoyhtiö Sanoma Media Finland Oy on Postin kilpailija kirje-, lehti- ja mainosjakelussa. Kantelun mukaan yhtiön omistama Early Bird kilpailee Postin kanssa mm. jakamalla kirjeitä Järvenpäässä, Keravalla, Vihdissä, Karkkilassa, Hyvinkäällä, Hyrylässä ja Mäntsälässä.

Kantelun mukaan postinjakelussa on ollut täysin vapaa kilpailu vuodesta 2016 lähtien, mutta monet kansalaiset eivät ole tietoisia siitä, että postia jakavat muutkin yhtiöt kuin Posti. Sen kilpailijoita kirjeiden, lehtien ja mainosten jakelussa ovat monet mediakonsernien omistamat yhtiöt, ja tämä korostaa kantelun mukaan lehtien vastuuta tuoda esille lehtitalojen omistamien jakeluyhtiöiden asema kilpailussa Postin kanssa. 


Päätoimittajan vastaus 1.3.2019

Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan postinjakeluun liittyvien ongelmien raportoinnissa ollaan perusjournalismin ytimessä, käsittelemässä kansalaisten tärkeiksi kokemien peruspalvelujen tilaa. Tässä mielessä postitoiminta ei ole päätoimittajan mukaan mitä tahansa kaupallista toimintaa, vaan osa yhteiskunnan yleispalvelua, jonka saatavuudesta ja vähimmäistasosta on määritelty lainsäädännöllä, demokraattisessa päätöksentekojärjestyksessä.

Yksittäistapauksista lähtevä uutisjuttu käsitteli postinjakelun häiriöitä monipuolisesti, kansalaisten omia kokemuksia valottaen. Artikkelissa Postin ongelmat asetettiin mittakaavaan ja otsikkoa myöten tuotiin julki, että Posti on parantanut toimintaansa. Juttuun oli haastateltu sekä Viestintäviraston että Postin edustajia. Postin oma tilannekuva tuli päätoimittajan mukaan kattavasti esille, ja Postin ohjauskeskuksen johtaja muistutti myös siitä, että ”Suomessa toimii useita jakeluoperaattoreita ja muiden jakeluyhtiöiden tekemä virhe menee ihmisten mielissä helposti Postin piikkiin. Esimerkiksi mediayhtiöillä on omia jakeluyhtiöitä.”

Päätoimittajan mukaan konserniyhteyden maininta ei ollut tämän artikkelin yhteydessä Journalistin ohjeiden perusteella välttämätöntä. 

Päätoimittajan mukaan Early Bird -verkoston kirjejakelu ei ole Sanoma Media Finland Oy:n tai varsinkaan yhtiöstä täysin riippumattoman tiedotusvälineen, Helsingin Sanomien, kannalta Journalistin ohjeiden kohdassa 6 tarkoitettu merkittävä asia. Postin oman, volyymiltaan satojen miljoonien kirjeiden jakelubisneksen rinnalla Early Birdin kokeilussa on ehditty jakaa korkeintaan muutamia kymmeniä tuhansia kirjeitä. Joulukuun 2018 alun jälkeen kirjepostin jakelu on päätoimittajan mukaan ollut kokonaan keskeytyksessä. Sanoma Media Finland Oy:lle kyse on päätoimittajan mukaan hyvin pienen mittakaavan toiminnasta hyvin rajoitetulla ja vähäväkisellä maantieteellisellä alueella. Jutun esimerkkitapaukset olivat kaikki Jyväskylän seudulta, jossa Sanoma Media Finland Oy:llä ei ole jakelutoimintaa, eikä yhtiö näin ollen ole Postin suorana kilpailijana.

Päätoimittajan mukaan kustantajayhtiön oman verkoston puitteissa tapahtuvat käytännössä volyymiltaan pienet kirjejakelu- tai muut jakelukokeilut eivät ole välttämättä edes Helsingin Sanomien omien toimittajien tiedossa. Yhteyttä postinjakelua käsittelevän uutistyön motiivien ja jakeluliiketoiminnan pyrkimysten välillä ei päätoimittajan mukaan ole. Journalistisessa harkinnassa konserniyhteyden maininta tämän artikkelin yhteydessä arvioitiin päätoimittajan mukaan jopa lukijaa hämmentäväksi tai jopa harhaanjohtavaksi. Toimitus katsoi, että riittää että uutisessa todetaan kyllin selkeästi se, että myös mediayhtiöt ovat mukana jakelutoiminnassa Postin rinnalla.

 

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Helsingin Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään uutisen, joka käsitteli postinjakelun ongelmia. Uutisessa kuvattiin kansalaisten kokemuksia Postin palveluista sekä haastateltiin Postin edustajaa, joka toi esiin yhtiön näkökulmia.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalismin uskottavuuden kannalta on tärkeää, että tiedotusvälineet toimivat läpinäkyvästi käsitellessään konsernilleen ja sen omistajille merkittäviä asioita.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa lehden ei ollut tarpeen kertoa lukijoille, että lehden konsernilla on omia, joidenkin Postin palveluiden kanssa kilpailevia toimintoja. Kyseessä oli tavanomainen, kuluttajille tärkeitä peruspalveluja monipuolisesti käsittelevä uutinen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 3061 kertaa