PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7030/SL/19

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Konserniyhteys

Ratkaistu: 15.5.2019

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Kantelu 4.1.2019

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien 23.11.2018 julkaisemaan juttuun, joka ilmestyi printtilehdessä otsikolla ”Postin virheet ovat vähentyneet” ja verkkosivuilla otsikolla ”Posti on jatkuvasti kadottanut Anna Mäkisen lähetyksiä – Ei uskoisi, että oikeasti virheet ovat selvästi vähentyneet”.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005908391.html 

Kantelun mukaan Helsingin Sanomat rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 6, kun se jätti postinjakelun jakeluvirheitä käsittelevässä uutisessaan mainitsematta, että Helsingin Sanomien emoyhtiö Sanoma Media Finland Oy on Postin kilpailija kirje-, lehti- ja mainosjakelussa. Kantelun mukaan yhtiön omistama Early Bird kilpailee Postin kanssa mm. jakamalla kirjeitä Järvenpäässä, Keravalla, Vihdissä, Karkkilassa, Hyvinkäällä, Hyrylässä ja Mäntsälässä.

Kantelun mukaan postinjakelussa on ollut täysin vapaa kilpailu vuodesta 2016 lähtien, mutta monet kansalaiset eivät ole tietoisia siitä, että postia jakavat muutkin yhtiöt kuin Posti. Sen kilpailijoita kirjeiden, lehtien ja mainosten jakelussa ovat monet mediakonsernien omistamat yhtiöt, ja tämä korostaa kantelun mukaan lehtien vastuuta tuoda esille lehtitalojen omistamien jakeluyhtiöiden asema kilpailussa Postin kanssa. 


Päätoimittajan vastaus 1.3.2019

Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan postinjakeluun liittyvien ongelmien raportoinnissa ollaan perusjournalismin ytimessä, käsittelemässä kansalaisten tärkeiksi kokemien peruspalvelujen tilaa. Tässä mielessä postitoiminta ei ole päätoimittajan mukaan mitä tahansa kaupallista toimintaa, vaan osa yhteiskunnan yleispalvelua, jonka saatavuudesta ja vähimmäistasosta on määritelty lainsäädännöllä, demokraattisessa päätöksentekojärjestyksessä.

Yksittäistapauksista lähtevä uutisjuttu käsitteli postinjakelun häiriöitä monipuolisesti, kansalaisten omia kokemuksia valottaen. Artikkelissa Postin ongelmat asetettiin mittakaavaan ja otsikkoa myöten tuotiin julki, että Posti on parantanut toimintaansa. Juttuun oli haastateltu sekä Viestintäviraston että Postin edustajia. Postin oma tilannekuva tuli päätoimittajan mukaan kattavasti esille, ja Postin ohjauskeskuksen johtaja muistutti myös siitä, että ”Suomessa toimii useita jakeluoperaattoreita ja muiden jakeluyhtiöiden tekemä virhe menee ihmisten mielissä helposti Postin piikkiin. Esimerkiksi mediayhtiöillä on omia jakeluyhtiöitä.”

Päätoimittajan mukaan konserniyhteyden maininta ei ollut tämän artikkelin yhteydessä Journalistin ohjeiden perusteella välttämätöntä. 

Päätoimittajan mukaan Early Bird -verkoston kirjejakelu ei ole Sanoma Media Finland Oy:n tai varsinkaan yhtiöstä täysin riippumattoman tiedotusvälineen, Helsingin Sanomien, kannalta Journalistin ohjeiden kohdassa 6 tarkoitettu merkittävä asia. Postin oman, volyymiltaan satojen miljoonien kirjeiden jakelubisneksen rinnalla Early Birdin kokeilussa on ehditty jakaa korkeintaan muutamia kymmeniä tuhansia kirjeitä. Joulukuun 2018 alun jälkeen kirjepostin jakelu on päätoimittajan mukaan ollut kokonaan keskeytyksessä. Sanoma Media Finland Oy:lle kyse on päätoimittajan mukaan hyvin pienen mittakaavan toiminnasta hyvin rajoitetulla ja vähäväkisellä maantieteellisellä alueella. Jutun esimerkkitapaukset olivat kaikki Jyväskylän seudulta, jossa Sanoma Media Finland Oy:llä ei ole jakelutoimintaa, eikä yhtiö näin ollen ole Postin suorana kilpailijana.

Päätoimittajan mukaan kustantajayhtiön oman verkoston puitteissa tapahtuvat käytännössä volyymiltaan pienet kirjejakelu- tai muut jakelukokeilut eivät ole välttämättä edes Helsingin Sanomien omien toimittajien tiedossa. Yhteyttä postinjakelua käsittelevän uutistyön motiivien ja jakeluliiketoiminnan pyrkimysten välillä ei päätoimittajan mukaan ole. Journalistisessa harkinnassa konserniyhteyden maininta tämän artikkelin yhteydessä arvioitiin päätoimittajan mukaan jopa lukijaa hämmentäväksi tai jopa harhaanjohtavaksi. Toimitus katsoi, että riittää että uutisessa todetaan kyllin selkeästi se, että myös mediayhtiöt ovat mukana jakelutoiminnassa Postin rinnalla.

 

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Helsingin Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään uutisen, joka käsitteli postinjakelun ongelmia. Uutisessa kuvattiin kansalaisten kokemuksia Postin palveluista sekä haastateltiin Postin edustajaa, joka toi esiin yhtiön näkökulmia.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalismin uskottavuuden kannalta on tärkeää, että tiedotusvälineet toimivat läpinäkyvästi käsitellessään konsernilleen ja sen omistajille merkittäviä asioita.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa lehden ei ollut tarpeen kertoa lukijoille, että lehden konsernilla on omia, joidenkin Postin palveluiden kanssa kilpailevia toimintoja. Kyseessä oli tavanomainen, kuluttajille tärkeitä peruspalveluja monipuolisesti käsittelevä uutinen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 1143 kertaa