PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7027/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Piilomainonta

Ratkaistu: 10.4.2019

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Kantelu 4.1.2019

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 2.1.2019 julkaisemaan juttuun ”Mestarimekaanikko Niina, 28: ’Välillä joutuu todistelemaan, että minä se olen, joka on huoltanut sinun autosi’"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mestarimekaanikko-niina-28-valilla-joutuu-todistelemaan-etta-mina-se-olen-joka-on-huoltanut-sinun-autosi/7224724

Kantelun mukaan juttu on piilomainontaa.


Päätoimittajan vastaus 28.2.2019

MTV:n vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan juttu on julkaistu MTV:n uutispalvelun lifestyle-osastoon kuuluvassa auto-osiossa. Osasto julkaisee viikkotasolla kymmeniä eri automerkkeihin, automalleihin, liikenteeseen tai autoiluun liittyviä artikkeleita ja videoita. Päätoimittajan mukaan jutun tehnyt toimittaja käsittelee autoalaa laajalti ja on yksi Suomen luetuimmista autotoimittajista.

Päätoimittajan mukaan jutun tehnyt toimittaja on itse toimittanut kyseisen artikkelin ja hankkinut siihen tarvittavan materiaalin. Uutiskärkenä on suomalaisen naishenkilön suorittama Master-tason autoalan mekaanikkopätevyys. Henkilö kertoo artikkelissa työurastaan sekä avaa alan osaamiseen liittyviä yksityiskohtia. Päätoimittajan mukaan MTV Uutiset tai toimittaja ei ole saanut artikkelin osalta minkäänlaista kaupallista hyötyä ja artikkelin ympärille ei liity mitään kaupalliseen toimintaan viittaavaa.
Päätoimittajan mukaan kyseessä on täysin normaali autoartikkeli, jossa kerrotaan alaan liittyvä pienehkö, mutta kiinnostava henkilötarina. Päätoimittajan mukaan aivan yhtä hyvin kyseisen henkilön työnantajana olisi voinut olla jokin muu merkki, ketju tai yritys.

Päätoimittajan mukaan jutun sisällön alkuperän taustalla on Kian maahantuojan tiedote. Jutussa käsiteltävät seikat eivät päätoimittajan mukaan kuitenkaan rajoitu kyseiseen automerkkiin vaan jutussa käsitellään naisena olemista miesvaltaisella alalla, sitä, millaista automekaanikon työ on, sitä, miten kyseinen automekaanikko päätyi alalle ja myös hänen harrastuksiaan. Päätoimittajan mukaan jutun sisältö, käsittelykulma ja yksityiskohdat ovat täysin toimittajan itsensä valitsemia, eikä Kia ole millään tavalla vaikuttanut jutun ideointiin, käsittelytapaan tai lopputulokseen.


Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa automekaanikko kertoi urastaan. Jutussa kerrottiin hänen suorittaneen tietyn automerkin huoltokoulutuksen. Jutun lähteenä oli automerkin maahantuojan tiedote.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineet saavat käyttää toimitustyössä apunaan tiedotteita ja myös poimia juttuihinsa tiedotteista haastattelusitaatteja, kunhan juttu ei ole mainosmainen ja se noudattaa muiltakin osin Journalistin ohjeita.

Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena oleva juttu perustui automerkin maahantuojan tiedotteeseen ja MTV:n toimituksellinen panos oli vähäinen. Vaikka kaikki automekaanikon lausumat olivat peräisin maahantuojan tiedotteesta, jutusta saattoi saada käsityksen, että MTV oli itse haastatellut häntä. MTV:n olisi ollut hyvä kertoa lukijoille, että lausumat olivat peräisin tiedotteesta.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että jutun aihe ja näkökulma olivat journalistisesti perusteltuja ja juttu sopi tyyliltään sivuston auto-osioon. Jutussa ei ollut esimerkiksi ostokehotuksia, mainosmaisia ilmaisuja tai linkkiä maahantuojan sivuille, joten juttu ei täyttänyt piilomainonnan kriteerejä. Lisäksi lähde oli mainittu jutun lopussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.

Langettavaa äänestivät:
Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma ja Pentti Mäkinen.
 

Tämä päätös on avattu 1499 kertaa