PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

Vapauttava 6970/PL/18
Viispiikkinen

Uutistapahtuman seuraaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi rajallisiin tietoihin perustuneen jutun, jossa se kertoi poliisin tutkivan kunnanhallituksen toimintaa. Lehti julkaisi jatkojutun, kun se sai aiheesta lisää tietoa.

Langettava 6969/AL/18
Taloustaito

Toimittajan asema

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Vapauttava 6952/SL/18
Satakunnan Kansa

Haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Vapauttava 6947/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi jutun, jonka aiheena oli oikeudessa käsitelty perintöriita. Kantelija saattoi olla jutusta tunnistettavissa, mutta juttu ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tiesivät asiasta ennestään. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen näiden ihmisten piirissä, mutta julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Kantelija ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle vastinetta eikä esittänyt näkemyksiä, joiden perusteella lehti olisi voinut tehdä jatkojutun.

Vapauttava 6942/SL/18
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin valtion innovaatiorahoittajan ja ulkomaisen suuryhtiön välisestä sopimuksesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7027/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Piilomainonta

Ratkaistu: 10.4.2019

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Kantelu 4.1.2019

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 2.1.2019 julkaisemaan juttuun ”Mestarimekaanikko Niina, 28: ’Välillä joutuu todistelemaan, että minä se olen, joka on huoltanut sinun autosi’"

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mestarimekaanikko-niina-28-valilla-joutuu-todistelemaan-etta-mina-se-olen-joka-on-huoltanut-sinun-autosi/7224724

Kantelun mukaan juttu on piilomainontaa.


Päätoimittajan vastaus 28.2.2019

MTV:n vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen mukaan juttu on julkaistu MTV:n uutispalvelun lifestyle-osastoon kuuluvassa auto-osiossa. Osasto julkaisee viikkotasolla kymmeniä eri automerkkeihin, automalleihin, liikenteeseen tai autoiluun liittyviä artikkeleita ja videoita. Päätoimittajan mukaan jutun tehnyt toimittaja käsittelee autoalaa laajalti ja on yksi Suomen luetuimmista autotoimittajista.

Päätoimittajan mukaan jutun tehnyt toimittaja on itse toimittanut kyseisen artikkelin ja hankkinut siihen tarvittavan materiaalin. Uutiskärkenä on suomalaisen naishenkilön suorittama Master-tason autoalan mekaanikkopätevyys. Henkilö kertoo artikkelissa työurastaan sekä avaa alan osaamiseen liittyviä yksityiskohtia. Päätoimittajan mukaan MTV Uutiset tai toimittaja ei ole saanut artikkelin osalta minkäänlaista kaupallista hyötyä ja artikkelin ympärille ei liity mitään kaupalliseen toimintaan viittaavaa.
Päätoimittajan mukaan kyseessä on täysin normaali autoartikkeli, jossa kerrotaan alaan liittyvä pienehkö, mutta kiinnostava henkilötarina. Päätoimittajan mukaan aivan yhtä hyvin kyseisen henkilön työnantajana olisi voinut olla jokin muu merkki, ketju tai yritys.

Päätoimittajan mukaan jutun sisällön alkuperän taustalla on Kian maahantuojan tiedote. Jutussa käsiteltävät seikat eivät päätoimittajan mukaan kuitenkaan rajoitu kyseiseen automerkkiin vaan jutussa käsitellään naisena olemista miesvaltaisella alalla, sitä, millaista automekaanikon työ on, sitä, miten kyseinen automekaanikko päätyi alalle ja myös hänen harrastuksiaan. Päätoimittajan mukaan jutun sisältö, käsittelykulma ja yksityiskohdat ovat täysin toimittajan itsensä valitsemia, eikä Kia ole millään tavalla vaikuttanut jutun ideointiin, käsittelytapaan tai lopputulokseen.


Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa automekaanikko kertoi urastaan. Jutussa kerrottiin hänen suorittaneen tietyn automerkin huoltokoulutuksen. Jutun lähteenä oli automerkin maahantuojan tiedote.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineet saavat käyttää toimitustyössä apunaan tiedotteita ja myös poimia juttuihinsa tiedotteista haastattelusitaatteja, kunhan juttu ei ole mainosmainen ja se noudattaa muiltakin osin Journalistin ohjeita.

Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena oleva juttu perustui automerkin maahantuojan tiedotteeseen ja MTV:n toimituksellinen panos oli vähäinen. Vaikka kaikki automekaanikon lausumat olivat peräisin maahantuojan tiedotteesta, jutusta saattoi saada käsityksen, että MTV oli itse haastatellut häntä. MTV:n olisi ollut hyvä kertoa lukijoille, että lausumat olivat peräisin tiedotteesta.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että jutun aihe ja näkökulma olivat journalistisesti perusteltuja ja juttu sopi tyyliltään sivuston auto-osioon. Jutussa ei ollut esimerkiksi ostokehotuksia, mainosmaisia ilmaisuja tai linkkiä maahantuojan sivuille, joten juttu ei täyttänyt piilomainonnan kriteerejä. Lisäksi lähde oli mainittu jutun lopussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.

Langettavaa äänestivät:
Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma ja Pentti Mäkinen.
 

Tämä päätös on avattu 212 kertaa