PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7023/AL/18

Vastaaja: Latu&Polku

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Ratkaistu: 10.4.2019

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 25.12.2018

Kantelu kohdistuu Latu&Polku -lehden printtiversiossaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Jäsenkysely: Enemmistö hyväksyy avohakkuut”.

Kantelun mukaan jutun otsikossa oli virhe, koska siinä käytettiin sanaa ”jäsenkysely”, vaikka muillakin kuin vain jäsenillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kantelija oli asiasta yhteydessä lehteen. Kantelussa mainittiin Journalistin ohjeiden kohta 8. Kanteluun lisättiin Journalistin ohjeiden kohdat 15 ja 20, koska kantelu kohdistui jutun otsikkoon ja koska kantelija oli antanut asiasta palautetta.


Päätoimittajan vastaus 25.2.2019

Päätoimittaja Panu Könösen mukaan kysely julkaistiin kolmessa eri jäsenille suunnatussa kanavassa: Latu&Polku -lehdessä, Suomen Ladun verkkosivuilla ja Suomen Ladun Facebook-sivuilla. 

Päätoimittajan mukaan Suomen Ladun verkkosivuilla kyselyä varten oli saate, jossa selkeästi kerrottiin, kenelle kysely oli suunnattu: ”Suomen Latu on kiinnostunut jäsenistönsä näkemyksistä metsänhoitoon liittyen.” Samalla saatteella kyselyä markkinoitiin myös Latu&Polku -lehden printtinumerossa ja Facebookissa.

Päätoimittajan mukaan kysely julkaistiin ensin Suomen Ladun verkkosivuilla (14.9.2018) ja Latu&Polku -lehden printtinumerossa (4/18), joten asiassa saattoi hyvällä syyllä olettaa, että vain Suomen Ladun jäsenet löysivät kyselyn aikavälillä 14.-19.9.2018. Koska Facebookin kautta periaatteessa kuka tahansa voi löytää kyselyyn, kysely jaettiin vasta 20.9. Facebookissa. Toki Facebookin algoritmi tarjoaa kyselyä lähinnä Suomen Ladun Facebook-sivua seuraaville, mutta koska kaikkien Facebook-seuraajien jäsenyysstatuksesta ei ole tietoa, lehdessä otettiin päätoimittajan mukaan kyselyn tulokset ulos ennen Facebookissa julkaisua. 

Vaikka vastaajamäärä nousi reippaasti Facebookissa julkaisun jälkeen, ei lopullinen tulos eronnut päätoimittajan mukaan aiemmasta oikeastaan yhtään. Toimituksella ei ollut tämän tiedon valossa syytä epäillä, etteikö kyselyyn vastanneiden jäsenten näkemys asiasta olisi uutisoidun kaltainen.  

Koska kyselyä markkinoitiin päätoimittajan mukaan saatteella ”haluamme tiedustella jäseniemme näkemyksiä” ja ainoastaan Suomen Ladun omissa kanavissa ja koska tulokset eivät antaneet syytä epäillä vilppiä, tulokset uutisoitiin jäsenkyselynä ja jäsenien näkemyksenä. 

Koska kyselyyn oli mahdollista vastata myös ei-jäsenten – eli se oli avoin – asiasta kerrottiin päätoimittajan mukaan kyselyn uutisoinnin yhteydessä, jotta lukijat voivat ottaa sen huomioon arvioidessaan kyselyn tulosta. Päätoimittajan mukaan se on tässä yhteydessä vastuullista, sillä ei ole tiedossa, kuinka moni vastaajista oli Suomen Ladun jäsen vaikka toisaalta ei ollut mitään syytä epäillä, että joku ulkopuolinen taho olisi yrittänyt vääristää tulosta. 

Koska kyselyä oli pidetty viikon ajan vain Suomen Ladun omilla sivuilla ja sitä oli markkinoitu jäsenlehdessä, ja koska tulokset eivät muuttuneet juurikaan sen jälkeen kun kysely julkaistiin Facebookissa, oli lehdellä päätoimittajan mukaan kaikki syyt tehdä tuloksista se päätelmä, että tätä mieltä jäsenistön enemmistö myös on. Päätoimittaja huomauttaa myös, että missään kohtaa uutista kyselyä ei väitetty tieteelliseksi tutkimukseksi, vaan siitä on uutisoitu jäsenille suunnattuna nettikyselynä.

Päätoimittajan mukaan toisin kuin kantelija oli kantelun yhteydessä ilmoittanut ei hän ollut lähettänyt toimitukselle vastinetta. Palaute käsiteltiin Suomen Ladun hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Päätoimittajan mukaan Latu&Polku -lehden verkkoversiossa julkaistiin päätoimittajan kirjoittama kommentti asiasta, jossa palaute käsiteltiin anonyymina. Sama kommentti julkaistiin myös lehden printtiversiossa. 


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Latu&Polku kertoi printtiversiossaan lehtensä julkaisijajärjestön jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa kyselystä käytettiin ilmaisua ”jäsenkysely”.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että otsikon ilmaisu oli epätarkka, koska kyselyyn saattoivat osallistua muutkin kuin jäsenet.  Lehti oli kuitenkin huomioinut tämän tulosta arvioidessaan. Neuvosto toteaa, että otsikon ei tarvitse olla täsmällinen ja yksiselitteinen, jos itse jutusta selviää, mistä on kysymys. Tässä tapauksessa jutussa on kerrottu tarkasti, miten kysely oli järjestetty.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Latu&Polku ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 2506 kertaa