PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

Vapauttava 7087/YLE/19
Yle

totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen

Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin terrorismisyytteistä vapautettua henkilöä. Haastateltava sai tietää lausumiensa asiayhteyden riittävästi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 6–6, äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7023/AL/18

Vastaaja: Latu&Polku

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Ratkaistu: 10.4.2019

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 25.12.2018

Kantelu kohdistuu Latu&Polku -lehden printtiversiossaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Jäsenkysely: Enemmistö hyväksyy avohakkuut”.

Kantelun mukaan jutun otsikossa oli virhe, koska siinä käytettiin sanaa ”jäsenkysely”, vaikka muillakin kuin vain jäsenillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kantelija oli asiasta yhteydessä lehteen. Kantelussa mainittiin Journalistin ohjeiden kohta 8. Kanteluun lisättiin Journalistin ohjeiden kohdat 15 ja 20, koska kantelu kohdistui jutun otsikkoon ja koska kantelija oli antanut asiasta palautetta.


Päätoimittajan vastaus 25.2.2019

Päätoimittaja Panu Könösen mukaan kysely julkaistiin kolmessa eri jäsenille suunnatussa kanavassa: Latu&Polku -lehdessä, Suomen Ladun verkkosivuilla ja Suomen Ladun Facebook-sivuilla. 

Päätoimittajan mukaan Suomen Ladun verkkosivuilla kyselyä varten oli saate, jossa selkeästi kerrottiin, kenelle kysely oli suunnattu: ”Suomen Latu on kiinnostunut jäsenistönsä näkemyksistä metsänhoitoon liittyen.” Samalla saatteella kyselyä markkinoitiin myös Latu&Polku -lehden printtinumerossa ja Facebookissa.

Päätoimittajan mukaan kysely julkaistiin ensin Suomen Ladun verkkosivuilla (14.9.2018) ja Latu&Polku -lehden printtinumerossa (4/18), joten asiassa saattoi hyvällä syyllä olettaa, että vain Suomen Ladun jäsenet löysivät kyselyn aikavälillä 14.-19.9.2018. Koska Facebookin kautta periaatteessa kuka tahansa voi löytää kyselyyn, kysely jaettiin vasta 20.9. Facebookissa. Toki Facebookin algoritmi tarjoaa kyselyä lähinnä Suomen Ladun Facebook-sivua seuraaville, mutta koska kaikkien Facebook-seuraajien jäsenyysstatuksesta ei ole tietoa, lehdessä otettiin päätoimittajan mukaan kyselyn tulokset ulos ennen Facebookissa julkaisua. 

Vaikka vastaajamäärä nousi reippaasti Facebookissa julkaisun jälkeen, ei lopullinen tulos eronnut päätoimittajan mukaan aiemmasta oikeastaan yhtään. Toimituksella ei ollut tämän tiedon valossa syytä epäillä, etteikö kyselyyn vastanneiden jäsenten näkemys asiasta olisi uutisoidun kaltainen.  

Koska kyselyä markkinoitiin päätoimittajan mukaan saatteella ”haluamme tiedustella jäseniemme näkemyksiä” ja ainoastaan Suomen Ladun omissa kanavissa ja koska tulokset eivät antaneet syytä epäillä vilppiä, tulokset uutisoitiin jäsenkyselynä ja jäsenien näkemyksenä. 

Koska kyselyyn oli mahdollista vastata myös ei-jäsenten – eli se oli avoin – asiasta kerrottiin päätoimittajan mukaan kyselyn uutisoinnin yhteydessä, jotta lukijat voivat ottaa sen huomioon arvioidessaan kyselyn tulosta. Päätoimittajan mukaan se on tässä yhteydessä vastuullista, sillä ei ole tiedossa, kuinka moni vastaajista oli Suomen Ladun jäsen vaikka toisaalta ei ollut mitään syytä epäillä, että joku ulkopuolinen taho olisi yrittänyt vääristää tulosta. 

Koska kyselyä oli pidetty viikon ajan vain Suomen Ladun omilla sivuilla ja sitä oli markkinoitu jäsenlehdessä, ja koska tulokset eivät muuttuneet juurikaan sen jälkeen kun kysely julkaistiin Facebookissa, oli lehdellä päätoimittajan mukaan kaikki syyt tehdä tuloksista se päätelmä, että tätä mieltä jäsenistön enemmistö myös on. Päätoimittaja huomauttaa myös, että missään kohtaa uutista kyselyä ei väitetty tieteelliseksi tutkimukseksi, vaan siitä on uutisoitu jäsenille suunnattuna nettikyselynä.

Päätoimittajan mukaan toisin kuin kantelija oli kantelun yhteydessä ilmoittanut ei hän ollut lähettänyt toimitukselle vastinetta. Palaute käsiteltiin Suomen Ladun hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Päätoimittajan mukaan Latu&Polku -lehden verkkoversiossa julkaistiin päätoimittajan kirjoittama kommentti asiasta, jossa palaute käsiteltiin anonyymina. Sama kommentti julkaistiin myös lehden printtiversiossa. 


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Latu&Polku kertoi printtiversiossaan lehtensä julkaisijajärjestön jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa kyselystä käytettiin ilmaisua ”jäsenkysely”.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että otsikon ilmaisu oli epätarkka, koska kyselyyn saattoivat osallistua muutkin kuin jäsenet.  Lehti oli kuitenkin huomioinut tämän tulosta arvioidessaan. Neuvosto toteaa, että otsikon ei tarvitse olla täsmällinen ja yksiselitteinen, jos itse jutusta selviää, mistä on kysymys. Tässä tapauksessa jutussa on kerrottu tarkasti, miten kysely oli järjestetty.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Latu&Polku ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 1548 kertaa