PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

Vapauttava 6970/PL/18
Viispiikkinen

Uutistapahtuman seuraaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi rajallisiin tietoihin perustuneen jutun, jossa se kertoi poliisin tutkivan kunnanhallituksen toimintaa. Lehti julkaisi jatkojutun, kun se sai aiheesta lisää tietoa.

Langettava 6969/AL/18
Taloustaito

Toimittajan asema

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Vapauttava 6952/SL/18
Satakunnan Kansa

Haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Vapauttava 6947/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi jutun, jonka aiheena oli oikeudessa käsitelty perintöriita. Kantelija saattoi olla jutusta tunnistettavissa, mutta juttu ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tiesivät asiasta ennestään. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen näiden ihmisten piirissä, mutta julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Kantelija ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle vastinetta eikä esittänyt näkemyksiä, joiden perusteella lehti olisi voinut tehdä jatkojutun.

Vapauttava 6942/SL/18
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin valtion innovaatiorahoittajan ja ulkomaisen suuryhtiön välisestä sopimuksesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7023/AL/18

Vastaaja: Latu&Polku

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Ratkaistu: 10.4.2019

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 25.12.2018

Kantelu kohdistuu Latu&Polku -lehden printtiversiossaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Jäsenkysely: Enemmistö hyväksyy avohakkuut”.

Kantelun mukaan jutun otsikossa oli virhe, koska siinä käytettiin sanaa ”jäsenkysely”, vaikka muillakin kuin vain jäsenillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kantelija oli asiasta yhteydessä lehteen. Kantelussa mainittiin Journalistin ohjeiden kohta 8. Kanteluun lisättiin Journalistin ohjeiden kohdat 15 ja 20, koska kantelu kohdistui jutun otsikkoon ja koska kantelija oli antanut asiasta palautetta.


Päätoimittajan vastaus 25.2.2019

Päätoimittaja Panu Könösen mukaan kysely julkaistiin kolmessa eri jäsenille suunnatussa kanavassa: Latu&Polku -lehdessä, Suomen Ladun verkkosivuilla ja Suomen Ladun Facebook-sivuilla. 

Päätoimittajan mukaan Suomen Ladun verkkosivuilla kyselyä varten oli saate, jossa selkeästi kerrottiin, kenelle kysely oli suunnattu: ”Suomen Latu on kiinnostunut jäsenistönsä näkemyksistä metsänhoitoon liittyen.” Samalla saatteella kyselyä markkinoitiin myös Latu&Polku -lehden printtinumerossa ja Facebookissa.

Päätoimittajan mukaan kysely julkaistiin ensin Suomen Ladun verkkosivuilla (14.9.2018) ja Latu&Polku -lehden printtinumerossa (4/18), joten asiassa saattoi hyvällä syyllä olettaa, että vain Suomen Ladun jäsenet löysivät kyselyn aikavälillä 14.-19.9.2018. Koska Facebookin kautta periaatteessa kuka tahansa voi löytää kyselyyn, kysely jaettiin vasta 20.9. Facebookissa. Toki Facebookin algoritmi tarjoaa kyselyä lähinnä Suomen Ladun Facebook-sivua seuraaville, mutta koska kaikkien Facebook-seuraajien jäsenyysstatuksesta ei ole tietoa, lehdessä otettiin päätoimittajan mukaan kyselyn tulokset ulos ennen Facebookissa julkaisua. 

Vaikka vastaajamäärä nousi reippaasti Facebookissa julkaisun jälkeen, ei lopullinen tulos eronnut päätoimittajan mukaan aiemmasta oikeastaan yhtään. Toimituksella ei ollut tämän tiedon valossa syytä epäillä, etteikö kyselyyn vastanneiden jäsenten näkemys asiasta olisi uutisoidun kaltainen.  

Koska kyselyä markkinoitiin päätoimittajan mukaan saatteella ”haluamme tiedustella jäseniemme näkemyksiä” ja ainoastaan Suomen Ladun omissa kanavissa ja koska tulokset eivät antaneet syytä epäillä vilppiä, tulokset uutisoitiin jäsenkyselynä ja jäsenien näkemyksenä. 

Koska kyselyyn oli mahdollista vastata myös ei-jäsenten – eli se oli avoin – asiasta kerrottiin päätoimittajan mukaan kyselyn uutisoinnin yhteydessä, jotta lukijat voivat ottaa sen huomioon arvioidessaan kyselyn tulosta. Päätoimittajan mukaan se on tässä yhteydessä vastuullista, sillä ei ole tiedossa, kuinka moni vastaajista oli Suomen Ladun jäsen vaikka toisaalta ei ollut mitään syytä epäillä, että joku ulkopuolinen taho olisi yrittänyt vääristää tulosta. 

Koska kyselyä oli pidetty viikon ajan vain Suomen Ladun omilla sivuilla ja sitä oli markkinoitu jäsenlehdessä, ja koska tulokset eivät muuttuneet juurikaan sen jälkeen kun kysely julkaistiin Facebookissa, oli lehdellä päätoimittajan mukaan kaikki syyt tehdä tuloksista se päätelmä, että tätä mieltä jäsenistön enemmistö myös on. Päätoimittaja huomauttaa myös, että missään kohtaa uutista kyselyä ei väitetty tieteelliseksi tutkimukseksi, vaan siitä on uutisoitu jäsenille suunnattuna nettikyselynä.

Päätoimittajan mukaan toisin kuin kantelija oli kantelun yhteydessä ilmoittanut ei hän ollut lähettänyt toimitukselle vastinetta. Palaute käsiteltiin Suomen Ladun hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Päätoimittajan mukaan Latu&Polku -lehden verkkoversiossa julkaistiin päätoimittajan kirjoittama kommentti asiasta, jossa palaute käsiteltiin anonyymina. Sama kommentti julkaistiin myös lehden printtiversiossa. 


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Latu&Polku kertoi printtiversiossaan lehtensä julkaisijajärjestön jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa kyselystä käytettiin ilmaisua ”jäsenkysely”.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että otsikon ilmaisu oli epätarkka, koska kyselyyn saattoivat osallistua muutkin kuin jäsenet.  Lehti oli kuitenkin huomioinut tämän tulosta arvioidessaan. Neuvosto toteaa, että otsikon ei tarvitse olla täsmällinen ja yksiselitteinen, jos itse jutusta selviää, mistä on kysymys. Tässä tapauksessa jutussa on kerrottu tarkasti, miten kysely oli järjestetty.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Latu&Polku ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 176 kertaa