PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

Vapauttava 6970/PL/18
Viispiikkinen

Uutistapahtuman seuraaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi rajallisiin tietoihin perustuneen jutun, jossa se kertoi poliisin tutkivan kunnanhallituksen toimintaa. Lehti julkaisi jatkojutun, kun se sai aiheesta lisää tietoa.

Langettava 6969/AL/18
Taloustaito

Toimittajan asema

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Vapauttava 6952/SL/18
Satakunnan Kansa

Haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Vapauttava 6947/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi jutun, jonka aiheena oli oikeudessa käsitelty perintöriita. Kantelija saattoi olla jutusta tunnistettavissa, mutta juttu ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tiesivät asiasta ennestään. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen näiden ihmisten piirissä, mutta julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Kantelija ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle vastinetta eikä esittänyt näkemyksiä, joiden perusteella lehti olisi voinut tehdä jatkojutun.

Vapauttava 6942/SL/18
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin valtion innovaatiorahoittajan ja ulkomaisen suuryhtiön välisestä sopimuksesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7017/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 10.4.2019

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Kantelu 19.12.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Poliisi otti kiinni 14 ihmistä myöhään illalla Helsingissä – kansallismieliset eivät meinanneet poistua kokoontumisestaan”.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-otti-kiinni-14-ihmista-myohaan-illalla-helsingissa-kansallismieliset-eivat-meinanneet-poistua-kokoontumisestaan/7195198 

Kantelun mukaan jutussa sekoitetaan kaksi tapahtumaa. Itse juttu kertoo poliisin tekemistä kiinniotoista Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä, mutta silti jutussa on julkaistu video, jossa poliisi tekee kiinniottoja ja poistaa hakaristilippuja aiemmin samana päivänä järjestetyssä toisessa mielenosoituksessa Helsingin Hakaniemessä.

Kantelija on pyytänyt MTV:tä poistamaan videon tai korjaamaan juttua siten, etteivät hakaristiliput yhdisty jutussa käsitellyn Pikkuparlamentin puiston mielenosoituksen järjestäneisiin tahoihin. Kantelija on maininnut kantelussaan myös jutussa virheellisenä pitämänsä kellonajan, mutta ei ole toimittanut kantelunsa yhteydessä asiasta mahdollisesti lähettämäänsä oikaisupyyntöä, joten neuvosto ei käsittele kantelua sen osalta.

 

Päätoimittajan vastaus 6.2.2019

Päätoimittaja Tomi Einosen mukaan uutissisältö on koostettu suoran verkkolähetyksen muodossa ja paikalla mielenosoituksissa on ollut MTV Uutisten rikostoimittaja. Päätoimittajan mukaan MTV Uutiset on käyttänyt uutisessa kyseisenä päivänä kuvattua yleiskuvaa mielenosoituksista, jotka ovat näyttäytyneet lukijan ja katsojan kannalta yhtenä kokonaisuutena ja sellaisena asiaa on myös tekstiosassa käsitelty. Päätoimittajan mukaan jutussa kerrotaan eri mielenosoitusten kokoontumisista ja vaikutuksista yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. 

Päätoimittajan mukaan jutun otsikko ei ole pyrkinyt erittelemään kansallismielisyyden eri tasoja tai ottamaan niihin kantaa, vaan kertonut yksinkertaisesti mistä on kyse. Päätoimittajan mukaan esimerkiksi kyseisessä videossa esiintyvän mielenosoituksen osallistujat ovat olleet eri ryhmittymiin kuuluvia, jotka ovat muodostaneet yhden kokonaisuuden. Artikkelissa ei ole tarkasteltu mielenosoituksia niiden tarkoitusperien tai poliittisen suuntauksen osalta vaan nimenomaan kokoontumisia yleisellä tasolla.

Päätoimittajan mukaan uusnatsismia ei artikkelin tekstiosuudessa käsitellä millään tavalla. Se, mitä tunnuksia tai aatetta mielenosoituksissa juuri kyseisinä hetkinä edustetaan tai kuvamateriaalin osana näkyy, ei ole ollut päätoimittajan mukaan julkaisupäätöksen kannalta oleellista tai ainakaan merkittävä virhe. Videosisällön oleellinen osa on päätoimittajan mukaan viranomaistyöhön liittyvää. Päätoimittajan mukaan toimittajalla ei ole edes ollut tiedossa kaikkien itsenäisyyspäivänä tapahtuneiden mielenosoitusten ja niissä esiintyneiden eri ryhmittymien kokoonpanoja tai merkityksiä. Toimittajan oman arvion mukaan jokaiseen mielenosoitukseen liittyi erilaisia sivumerkityksiä, historiaa ja tarkoitusperiä, joiden todenperäisyyksiä tai tarkoituksia on ollut mahdotonta erottaa.

 

Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestettyä mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video, jossa poliisi teki kiinniottoja ja poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Videon yhteydessä ei ollut mitään mainintaa siitä, mitä mielenosoitusta video käsitteli.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden tulee varmistaa, etteivät ne käytä videokuvaa harhaanjohtavasti. Mikäli videota käytetään kuvituskuvan luonteisesti siten, että se saattaa antaa asiasta virheellisen käsityksen, tästä on kerrottava yleisölle esimerkiksi kuvatekstissä.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Vaikka jutun lopussa oli yksi maininta toisesta mielenosoituksesta, johon video liittyi, asiayhteys ei tullut selväksi. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 11 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 303 kertaa