PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7017/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 10.4.2019

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Kantelu 19.12.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Poliisi otti kiinni 14 ihmistä myöhään illalla Helsingissä – kansallismieliset eivät meinanneet poistua kokoontumisestaan”.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-otti-kiinni-14-ihmista-myohaan-illalla-helsingissa-kansallismieliset-eivat-meinanneet-poistua-kokoontumisestaan/7195198 

Kantelun mukaan jutussa sekoitetaan kaksi tapahtumaa. Itse juttu kertoo poliisin tekemistä kiinniotoista Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä, mutta silti jutussa on julkaistu video, jossa poliisi tekee kiinniottoja ja poistaa hakaristilippuja aiemmin samana päivänä järjestetyssä toisessa mielenosoituksessa Helsingin Hakaniemessä.

Kantelija on pyytänyt MTV:tä poistamaan videon tai korjaamaan juttua siten, etteivät hakaristiliput yhdisty jutussa käsitellyn Pikkuparlamentin puiston mielenosoituksen järjestäneisiin tahoihin. Kantelija on maininnut kantelussaan myös jutussa virheellisenä pitämänsä kellonajan, mutta ei ole toimittanut kantelunsa yhteydessä asiasta mahdollisesti lähettämäänsä oikaisupyyntöä, joten neuvosto ei käsittele kantelua sen osalta.

 

Päätoimittajan vastaus 6.2.2019

Päätoimittaja Tomi Einosen mukaan uutissisältö on koostettu suoran verkkolähetyksen muodossa ja paikalla mielenosoituksissa on ollut MTV Uutisten rikostoimittaja. Päätoimittajan mukaan MTV Uutiset on käyttänyt uutisessa kyseisenä päivänä kuvattua yleiskuvaa mielenosoituksista, jotka ovat näyttäytyneet lukijan ja katsojan kannalta yhtenä kokonaisuutena ja sellaisena asiaa on myös tekstiosassa käsitelty. Päätoimittajan mukaan jutussa kerrotaan eri mielenosoitusten kokoontumisista ja vaikutuksista yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. 

Päätoimittajan mukaan jutun otsikko ei ole pyrkinyt erittelemään kansallismielisyyden eri tasoja tai ottamaan niihin kantaa, vaan kertonut yksinkertaisesti mistä on kyse. Päätoimittajan mukaan esimerkiksi kyseisessä videossa esiintyvän mielenosoituksen osallistujat ovat olleet eri ryhmittymiin kuuluvia, jotka ovat muodostaneet yhden kokonaisuuden. Artikkelissa ei ole tarkasteltu mielenosoituksia niiden tarkoitusperien tai poliittisen suuntauksen osalta vaan nimenomaan kokoontumisia yleisellä tasolla.

Päätoimittajan mukaan uusnatsismia ei artikkelin tekstiosuudessa käsitellä millään tavalla. Se, mitä tunnuksia tai aatetta mielenosoituksissa juuri kyseisinä hetkinä edustetaan tai kuvamateriaalin osana näkyy, ei ole ollut päätoimittajan mukaan julkaisupäätöksen kannalta oleellista tai ainakaan merkittävä virhe. Videosisällön oleellinen osa on päätoimittajan mukaan viranomaistyöhön liittyvää. Päätoimittajan mukaan toimittajalla ei ole edes ollut tiedossa kaikkien itsenäisyyspäivänä tapahtuneiden mielenosoitusten ja niissä esiintyneiden eri ryhmittymien kokoonpanoja tai merkityksiä. Toimittajan oman arvion mukaan jokaiseen mielenosoitukseen liittyi erilaisia sivumerkityksiä, historiaa ja tarkoitusperiä, joiden todenperäisyyksiä tai tarkoituksia on ollut mahdotonta erottaa.

 

Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestettyä mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video, jossa poliisi teki kiinniottoja ja poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Videon yhteydessä ei ollut mitään mainintaa siitä, mitä mielenosoitusta video käsitteli.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden tulee varmistaa, etteivät ne käytä videokuvaa harhaanjohtavasti. Mikäli videota käytetään kuvituskuvan luonteisesti siten, että se saattaa antaa asiasta virheellisen käsityksen, tästä on kerrottava yleisölle esimerkiksi kuvatekstissä.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Vaikka jutun lopussa oli yksi maininta toisesta mielenosoituksesta, johon video liittyi, asiayhteys ei tullut selväksi. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 11 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 3226 kertaa