PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7017/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 10.4.2019

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Kantelu 19.12.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Poliisi otti kiinni 14 ihmistä myöhään illalla Helsingissä – kansallismieliset eivät meinanneet poistua kokoontumisestaan”.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-otti-kiinni-14-ihmista-myohaan-illalla-helsingissa-kansallismieliset-eivat-meinanneet-poistua-kokoontumisestaan/7195198 

Kantelun mukaan jutussa sekoitetaan kaksi tapahtumaa. Itse juttu kertoo poliisin tekemistä kiinniotoista Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä, mutta silti jutussa on julkaistu video, jossa poliisi tekee kiinniottoja ja poistaa hakaristilippuja aiemmin samana päivänä järjestetyssä toisessa mielenosoituksessa Helsingin Hakaniemessä.

Kantelija on pyytänyt MTV:tä poistamaan videon tai korjaamaan juttua siten, etteivät hakaristiliput yhdisty jutussa käsitellyn Pikkuparlamentin puiston mielenosoituksen järjestäneisiin tahoihin. Kantelija on maininnut kantelussaan myös jutussa virheellisenä pitämänsä kellonajan, mutta ei ole toimittanut kantelunsa yhteydessä asiasta mahdollisesti lähettämäänsä oikaisupyyntöä, joten neuvosto ei käsittele kantelua sen osalta.

 

Päätoimittajan vastaus 6.2.2019

Päätoimittaja Tomi Einosen mukaan uutissisältö on koostettu suoran verkkolähetyksen muodossa ja paikalla mielenosoituksissa on ollut MTV Uutisten rikostoimittaja. Päätoimittajan mukaan MTV Uutiset on käyttänyt uutisessa kyseisenä päivänä kuvattua yleiskuvaa mielenosoituksista, jotka ovat näyttäytyneet lukijan ja katsojan kannalta yhtenä kokonaisuutena ja sellaisena asiaa on myös tekstiosassa käsitelty. Päätoimittajan mukaan jutussa kerrotaan eri mielenosoitusten kokoontumisista ja vaikutuksista yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. 

Päätoimittajan mukaan jutun otsikko ei ole pyrkinyt erittelemään kansallismielisyyden eri tasoja tai ottamaan niihin kantaa, vaan kertonut yksinkertaisesti mistä on kyse. Päätoimittajan mukaan esimerkiksi kyseisessä videossa esiintyvän mielenosoituksen osallistujat ovat olleet eri ryhmittymiin kuuluvia, jotka ovat muodostaneet yhden kokonaisuuden. Artikkelissa ei ole tarkasteltu mielenosoituksia niiden tarkoitusperien tai poliittisen suuntauksen osalta vaan nimenomaan kokoontumisia yleisellä tasolla.

Päätoimittajan mukaan uusnatsismia ei artikkelin tekstiosuudessa käsitellä millään tavalla. Se, mitä tunnuksia tai aatetta mielenosoituksissa juuri kyseisinä hetkinä edustetaan tai kuvamateriaalin osana näkyy, ei ole ollut päätoimittajan mukaan julkaisupäätöksen kannalta oleellista tai ainakaan merkittävä virhe. Videosisällön oleellinen osa on päätoimittajan mukaan viranomaistyöhön liittyvää. Päätoimittajan mukaan toimittajalla ei ole edes ollut tiedossa kaikkien itsenäisyyspäivänä tapahtuneiden mielenosoitusten ja niissä esiintyneiden eri ryhmittymien kokoonpanoja tai merkityksiä. Toimittajan oman arvion mukaan jokaiseen mielenosoitukseen liittyi erilaisia sivumerkityksiä, historiaa ja tarkoitusperiä, joiden todenperäisyyksiä tai tarkoituksia on ollut mahdotonta erottaa.

 

Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestettyä mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video, jossa poliisi teki kiinniottoja ja poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Videon yhteydessä ei ollut mitään mainintaa siitä, mitä mielenosoitusta video käsitteli.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden tulee varmistaa, etteivät ne käytä videokuvaa harhaanjohtavasti. Mikäli videota käytetään kuvituskuvan luonteisesti siten, että se saattaa antaa asiasta virheellisen käsityksen, tästä on kerrottava yleisölle esimerkiksi kuvatekstissä.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Vaikka jutun lopussa oli yksi maininta toisesta mielenosoituksesta, johon video liittyi, asiayhteys ei tullut selväksi. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 11 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 1852 kertaa