PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7005/SL/18

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 15.5.2019

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Kantelu 7.12.2018

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 29.11.2018 julkaisemaan juttuun ”Anna Abreun kimppuun hyökättiin - tilanteessa useampi henkilö” sekä jutun seuraavan päivän printtilehdessä julkaistuun versioon ”Anna Abreun kimppuun hyökättiin” ja lehden etusivun uutisnostoon ”Risteily – Mies hyökkäsi Anna Abreun kimppuun”.

https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/4cd2c34e-a81a-4260-a3d4-c1ba560ce0c5

Kantelijoina ovat Seiska ja lehden vastaava päätoimittaja. Kantelun mukaan Iltalehti rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 7, koska sen julkaisema juttu perustui täysin Seiskan printtiversiossaan ja verkkolehdessään 29.11.2018 ennen Iltalehteä julkaisemiin tietoihin. Iltalehti on maininnut printtilehdessään Seiskan lähteenä ainoastaan jutun leipätekstin lopussa eikä lainkaan jutun otsikossa tai ingressissä eikä lehden kannessa. Seiskan otettua yhteyttä Iltalehteen lehti lisäsi verkkojuttuunsa tarkennuksen, jonka mukaan Abreun keikan jälkeen eskaloituneesta tilanteesta uutisoi Seiska. Kantelijat eivät pidä lähdeviittauksia riittävinä.

Kantelun mukaan Iltalehti kopioi Seiskan julkaiseman asiasisällön Anna Abreun esiintymisen jälkeisestä välikohtauksesta sellaisenaan ja ainoastaan lisäsi omaan juttuunsa laivayhtiön viestinnästä saadun vahvistuksen tapahtumalle. Lisäksi Iltalehti viittasi Abreun some-päivityksiin, joissa Abreu ei kuitenkaan käsitellyt jutun aiheena ollutta välikohtausta mitenkään. Kantelun mukaan pelkkä tietojen vahvistaminen ei ole sellaista omaa tiedonhankintaa, että ensijulkaisun kreditoinnista voitaisiin poiketa.

 

Päätoimittajan vastaus 8.2.2019

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven mukaan Iltalehti pyrkii aina varmistumaan lainattujen tietojen todenperäisyydestä ja pääsääntöisesti myös välittömästi hankkimaan omia lisätietoja uutisiin. Myös tämän uutisen Iltalehti on vahvistanut itse laivayhtiöltä.

Tässä tapauksessa kantelija oli julkaistuista jutuista yhteydessä Iltalehteen heti niiden ilmestymisen jälkeen. Tämän seurauksena verkossa julkaistua uutisjuttua muokattiin, kuten kantelussakin todetaan. Painetun lehden osalta muutosta ei kreditoinnin osalta jälkikäteen voitu tehdä.

Päätoimittaja myöntää, että painetun lehden osalta toimituksen prosessissa oli tapahtunut virhe. Jutun oli käsitellyt illalla eri henkilö kuin jutun kirjoittaja. Käsittelijä oli saanut itselleen väärän käsityksen siitä, että Iltalehti olisi tehnyt omaa tiedonhankintaa koko jutun sisällön osalta, kun kyse oli ollut vain tapahtuneen vahvistuksesta. Tietokatkoksen vuoksi sisäsivun maininta Seiskan alkuperäistä uutisesta oli jäänyt uutisen loppuun eikä kannessa mainintaa ollut lainkaan. 

Päätoimittaja korostaa Iltalehden noudattavan toimintaperiaatteissaan Journalistin ohjeita myös siteerauskäytäntöjen osalta. Myös kantelijan edustamaa mediaa kreditoidaan sekä verkossa että painetussa lehdessä säännöllisesti ja toistuvasti etenkin viihdeuutisissa. Päätoimittaja myöntää, että tässä tapauksessa Seiska olisi pitänyt mainita julkaistun jutun yhteydessä näkyvämmin. Iltalehti ei kuitenkaan katso toimineensa tietoisesti tai tahallisesti Journalistin ohjeiden vastaisesti.

 

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että laulajan kimppuun oli hyökätty risteilyaluksella. Tiedon lähteenä oli Seiskan julkaisema juttu. Iltalehti oli tarkistanut Seiskan julkaisemia tietoja risteily-yhtiön ja levy-yhtiön edustajilta. Lisäksi Iltalehti referoi jutussaan laulajan ja tämän fanien päivityksiä sosiaalisesta mediasta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Iltalehti tarkisti asianmukaisesti julkaisemansa tiedot. Iltalehden juttu ei kuitenkaan sisältänyt merkittävästi uutta tietoa, vaan Seiskan aiemmin julkaisemilla tiedoilla oli jutussa hallitseva rooli ja jutun kärki oli sama kuin Seiskalla.

Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että lähde on mainittava jo jutun otsikossa tai heti jutun alussa, jos lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. Verkkojuttujen osalta lausuma edellyttää, että tällaisesta lainaamisesta kerrotaan jo otsikossa. Lisäksi lausuma ja neuvoston ratkaisukäytäntö ovat edellyttäneet lähteen merkitsemistä myös kanteen.

Tässä tapauksessa lähdettä ei ollut merkitty printtilehdessä jutun alkuun eikä lehden kanteen. Iltalehteä myytiin kannen otsikolla, joka perustui toisen lehden hankkimiin ja julkaisemiin tietoihin. Verkkojutussa oli asianmukaisesti linkki lähteenä olevaan juttuun, mutta maininta lähteestä puuttui jutun otsikosta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 1457 kertaa