PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7291/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Langettava 7289/SL/20
Talouselämä

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, toisen työn käyttäminen

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Vapauttava 7282/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Oma kannanotto

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Langettava 7275/PL/20
Koillissanomat

Olennainen asiavirhe

Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, joista toimitus oli saanut selvän korjauspyynnön. Lehti julkaisi korjauksen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7273/SL/20
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin uuden alkoholijuoman lanseeraamisesta. Lehden oma journalistinen panos oli moitittavan vähäinen, mutta juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset. Äänestyspäätös 8–6. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7269/YLE/20
Yle

Nimi rikosuutisissa

Yle julkaisi jutun, jossa vaarinsa hyväksikäyttämäksi joutunut haastateltava kertoi nimellään ja kasvoillaan kokemuksistaan. Ylellä oli perusteet kertoa yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta, vaikka harvinainen sukunimi tuli liitetyksi kielteiseen aiheeseen.

Langettava 7268/AL/20
Koiramme

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Vapauttava 7261/SL/19
Aamulehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Vapauttava 7260/SL/19
Iltalehti

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

Langettava 7257/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Juoksutapahtuman järjestäjään kohdistuneista rikosepäilyistä kertovista jutuista saattoi saada virheellisesti sellaisen käsityksen, että asian poliisitutkinta olisi ollut julkaisuhetkellä yhä kesken. Juttujen otsikointi oli harhaanjohtavaa. Nettijutun osalta lehden toimenpiteet eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta. Painetussa lehdessä ollut virhe korjattiin asianmukaisesti.

Vapauttava 7253/MTV/20
MTV

Samanaikainen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko, tietojen tarkistaminen

MTV:n nettijutun mukaan yrityksen logolla olisi natsitervehdykseksi tulkittava piilomerkitys. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Langettava 7249/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai lukijalta korjauspyynnön ja tämän jälkeen vielä STT:ltä korjatun version uutisesta. Lehti korjasi virheen vasta, kun lukija muistutti aiemmin tekemästään korjauspyynnöstä.

Vapauttava 7248/SL/20
STT

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

STT:n uutisessa oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi reilu viikko korjauspyynnön vastaanottamisen jälkeen. Korjaustoimenpide oli riittävän nopea, sillä asian tarkistaminen ja korjaaminen vaati selvitystyötä.

Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi

uhrin hienotunteinen kohtelu

Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7238/YLE/19
Yle

Yksityisyyden suoja, haastateltavan oikeudet

Transsukupuolisuutta käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin ohjelmaan haastatellun alaikäisen henkilökohtaisia hoitotietoja, vaikka niiden pois jättämistä ohjelmasta oli pyydetty. Tämä loukkasi haastatellun yksityisyyden suojaa. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 7234/PL/19
Inarilainen

Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus

Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava 7222/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava 7220/SL/19
Ilta-Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehden verkkosivuillaan julkaisemaan verokoneeseen on koottu Suomen suurituloisimpien tulo- ja verotiedot. Kantelijan tietojen julkaisu osana laajaa kokonaisuutta ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7005/SL/18

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 15.5.2019

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Kantelu 7.12.2018

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 29.11.2018 julkaisemaan juttuun ”Anna Abreun kimppuun hyökättiin - tilanteessa useampi henkilö” sekä jutun seuraavan päivän printtilehdessä julkaistuun versioon ”Anna Abreun kimppuun hyökättiin” ja lehden etusivun uutisnostoon ”Risteily – Mies hyökkäsi Anna Abreun kimppuun”.

https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/4cd2c34e-a81a-4260-a3d4-c1ba560ce0c5

Kantelijoina ovat Seiska ja lehden vastaava päätoimittaja. Kantelun mukaan Iltalehti rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 7, koska sen julkaisema juttu perustui täysin Seiskan printtiversiossaan ja verkkolehdessään 29.11.2018 ennen Iltalehteä julkaisemiin tietoihin. Iltalehti on maininnut printtilehdessään Seiskan lähteenä ainoastaan jutun leipätekstin lopussa eikä lainkaan jutun otsikossa tai ingressissä eikä lehden kannessa. Seiskan otettua yhteyttä Iltalehteen lehti lisäsi verkkojuttuunsa tarkennuksen, jonka mukaan Abreun keikan jälkeen eskaloituneesta tilanteesta uutisoi Seiska. Kantelijat eivät pidä lähdeviittauksia riittävinä.

Kantelun mukaan Iltalehti kopioi Seiskan julkaiseman asiasisällön Anna Abreun esiintymisen jälkeisestä välikohtauksesta sellaisenaan ja ainoastaan lisäsi omaan juttuunsa laivayhtiön viestinnästä saadun vahvistuksen tapahtumalle. Lisäksi Iltalehti viittasi Abreun some-päivityksiin, joissa Abreu ei kuitenkaan käsitellyt jutun aiheena ollutta välikohtausta mitenkään. Kantelun mukaan pelkkä tietojen vahvistaminen ei ole sellaista omaa tiedonhankintaa, että ensijulkaisun kreditoinnista voitaisiin poiketa.

 

Päätoimittajan vastaus 8.2.2019

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven mukaan Iltalehti pyrkii aina varmistumaan lainattujen tietojen todenperäisyydestä ja pääsääntöisesti myös välittömästi hankkimaan omia lisätietoja uutisiin. Myös tämän uutisen Iltalehti on vahvistanut itse laivayhtiöltä.

Tässä tapauksessa kantelija oli julkaistuista jutuista yhteydessä Iltalehteen heti niiden ilmestymisen jälkeen. Tämän seurauksena verkossa julkaistua uutisjuttua muokattiin, kuten kantelussakin todetaan. Painetun lehden osalta muutosta ei kreditoinnin osalta jälkikäteen voitu tehdä.

Päätoimittaja myöntää, että painetun lehden osalta toimituksen prosessissa oli tapahtunut virhe. Jutun oli käsitellyt illalla eri henkilö kuin jutun kirjoittaja. Käsittelijä oli saanut itselleen väärän käsityksen siitä, että Iltalehti olisi tehnyt omaa tiedonhankintaa koko jutun sisällön osalta, kun kyse oli ollut vain tapahtuneen vahvistuksesta. Tietokatkoksen vuoksi sisäsivun maininta Seiskan alkuperäistä uutisesta oli jäänyt uutisen loppuun eikä kannessa mainintaa ollut lainkaan. 

Päätoimittaja korostaa Iltalehden noudattavan toimintaperiaatteissaan Journalistin ohjeita myös siteerauskäytäntöjen osalta. Myös kantelijan edustamaa mediaa kreditoidaan sekä verkossa että painetussa lehdessä säännöllisesti ja toistuvasti etenkin viihdeuutisissa. Päätoimittaja myöntää, että tässä tapauksessa Seiska olisi pitänyt mainita julkaistun jutun yhteydessä näkyvämmin. Iltalehti ei kuitenkaan katso toimineensa tietoisesti tai tahallisesti Journalistin ohjeiden vastaisesti.

 

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että laulajan kimppuun oli hyökätty risteilyaluksella. Tiedon lähteenä oli Seiskan julkaisema juttu. Iltalehti oli tarkistanut Seiskan julkaisemia tietoja risteily-yhtiön ja levy-yhtiön edustajilta. Lisäksi Iltalehti referoi jutussaan laulajan ja tämän fanien päivityksiä sosiaalisesta mediasta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Iltalehti tarkisti asianmukaisesti julkaisemansa tiedot. Iltalehden juttu ei kuitenkaan sisältänyt merkittävästi uutta tietoa, vaan Seiskan aiemmin julkaisemilla tiedoilla oli jutussa hallitseva rooli ja jutun kärki oli sama kuin Seiskalla.

Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että lähde on mainittava jo jutun otsikossa tai heti jutun alussa, jos lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. Verkkojuttujen osalta lausuma edellyttää, että tällaisesta lainaamisesta kerrotaan jo otsikossa. Lisäksi lausuma ja neuvoston ratkaisukäytäntö ovat edellyttäneet lähteen merkitsemistä myös kanteen.

Tässä tapauksessa lähdettä ei ollut merkitty printtilehdessä jutun alkuun eikä lehden kanteen. Iltalehteä myytiin kannen otsikolla, joka perustui toisen lehden hankkimiin ja julkaisemiin tietoihin. Verkkojutussa oli asianmukaisesti linkki lähteenä olevaan juttuun, mutta maininta lähteestä puuttui jutun otsikosta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 3380 kertaa