PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

Vapauttava 7087/YLE/19
Yle

totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen

Ylen MOT esitti tv-ohjelman ja julkaisi verkkosivuillaan jutun, jotka käsittelivät terrorismin rahoitusta. Jutuissa keskeisenä esimerkkinä haastateltiin terrorismisyytteistä vapautettua henkilöä. Haastateltava sai tietää lausumiensa asiayhteyden riittävästi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 6–6, äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Yksityisyydensuoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi printtiversiossaan ja verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin paikallisen seurakunnan nuoriso-ohjaajan irtisanoutumisen syistä. Juttu ei rikkonut nuoriso-ohjaajan yksityisyydensuojaa eikä jutun otsikossa ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6992/SL/18

Vastaaja: Satakunnan Kansa

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 15.5.2019

Lehti julkaisi paikallisesti merkittävää rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 21.11.2018

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansan verkkosivuillaan 30.10.2018 julkaisemaan juttuun ”Kauppakeskus ja asuintalot tuovat yli 100 miljoonan euron investoinnit Rauman ydinkeskustaan – rakennustyöt alkuun todennäköisesti 2019” sekä jutun 31.10. julkaistuun printtiversioon ”Rauman uusi kauppakeskus avoinna 2021”.

https://www.satakunnankansa.fi/a/201278239

Kantelun mukaan jutussa on virhe, koska siinä esiintyvä Ganal Kehitys Oy ei ole jutussa käsitellyn rakennushankkeen rakennuttajayhtiö eikä sopimusosapuoli. Kantelun mukaan hankkeessa toimi aiemmin rakennuttajayhtiönä ja Rauman kaupungin sopimuskumppanina samanniminen Ganal Kehitys Oy. Kantelun mukaan kyseinen yhtiö kuitenkin lopetti toimintansa jo ennen jutun julkaisemista ja yhtiön taustahenkilöt perustivat tilalle uuden Ganal Kehitys Oy:n, jonka toimitusjohtajaa Satakunnan Kansan jutussa haastatellaan. 

Kantelija on perustellut väitettään asiavirheestä muun muassa sillä, että uudella ja vanhalla Ganal Kehitys Oy:llä on eri Y-tunnukset ja hankkeen maankäyttösopimuksessa, jossa on mainittu vanhan Ganal Kehitys Oy:n Y-tunnus, todetaan, että sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. Kantelija on pyytänyt Satakunnan Kansaa oikaisemaan juttuaan, mutta lehti ei ole tehnyt oikaisua.

Kantelija kirjoittaa, että Ganal Kehitys Oy:n taustahenkilöiden motiivien selvittäminen on Satakunnan Kansan journalistisessa päätösvallassa, mutta sitä ei pitäisi peitellä, että 100 miljoonan euron rakennushankkeen taustalla oleva yhtiö yritetään vaihtaa salaa. 

 

Päätoimittajan vastaus 13.2.2019

Satakunnan Kansan vastaavan päätoimittajan Tomi Lähdeniemen mukaan kantelija on tehnyt Rauman kauppakeskushankkeesta omia päätelmiään, joiden perusteella hän väittää Satakunnan Kansan tehneen uutisoinnissaan virheitä. Kantelijan esittämille väitteille ei päätoimittajan mukaan löydy totuuspohjaa.

Kantelija kiinnittää huomiota erityisesti Ganal Kehitys Oy:hyn ja maankäyttösopimukseen. Kantelijan mielestä asiassa on tapahtunut ”kupru”, joka olisi pitänyt tuoda julki oikaisevana juttuna.  Oikaisupyynnössään väittämästään ”hämäysoperaatiosta” kantelija ei ole päätoimittajan mukaan esittänyt näyttöä, eikä Satakunnan Kansa ole sellaisesta näyttöä löytänyt. Päätoimittajan mukaan kantelijalla on täysin spekulatiivisia käsityksiä tapahtumien kulusta eikä lainkaan näyttöä väitteidensä tueksi, mutta silti hän vaatii oikaisua. Jos Satakunnan Kansa olisi tällaiseen suostunut, se olisi päätoimittajan mielestä toiminut vastoin JSN:n ohjeita julkaisemalla varmistamatonta tietoa ja mustamaalamalla kauppakeskushankkeen osapuolet.

Päätoimittajan mukaan asiassa on kiistatonta, että Ganal Kehitys Oy:n ja toisen yhtiön kesken on tehty yritys- ja sulautumisjärjestelyt. Päätoimittajan mukaan järjestelyiden jälkeenkin Ganal Kehitys Oy jatkaa kauppakeskushankkeen projektiyhtiönä ja myös maankäyttösopimus, johon kantelija viittaa, on edelleen voimassa.


Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Satakunnan Kansa julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään Rauman keskustan rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa haastateltiin hankkeen rakennuttajayhtiön toimitusjohtajaa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vanhan yhtiön lopettamisessa ja samannimisen uuden yhtiön perustamisessa, joihin kantelussa viitataan, oli kyse sen tyyppisistä yritysjärjestelyistä, jotka eivät vaikuta hankkeen sopimuksiin ainakaan siltä osin kuin hanketta oli jutussa käsitelty. Neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.

 

Tämä päätös on avattu 597 kertaa