PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6992/SL/18

Vastaaja: Satakunnan Kansa

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 15.5.2019

Lehti julkaisi paikallisesti merkittävää rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 21.11.2018

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansan verkkosivuillaan 30.10.2018 julkaisemaan juttuun ”Kauppakeskus ja asuintalot tuovat yli 100 miljoonan euron investoinnit Rauman ydinkeskustaan – rakennustyöt alkuun todennäköisesti 2019” sekä jutun 31.10. julkaistuun printtiversioon ”Rauman uusi kauppakeskus avoinna 2021”.

https://www.satakunnankansa.fi/a/201278239

Kantelun mukaan jutussa on virhe, koska siinä esiintyvä Ganal Kehitys Oy ei ole jutussa käsitellyn rakennushankkeen rakennuttajayhtiö eikä sopimusosapuoli. Kantelun mukaan hankkeessa toimi aiemmin rakennuttajayhtiönä ja Rauman kaupungin sopimuskumppanina samanniminen Ganal Kehitys Oy. Kantelun mukaan kyseinen yhtiö kuitenkin lopetti toimintansa jo ennen jutun julkaisemista ja yhtiön taustahenkilöt perustivat tilalle uuden Ganal Kehitys Oy:n, jonka toimitusjohtajaa Satakunnan Kansan jutussa haastatellaan. 

Kantelija on perustellut väitettään asiavirheestä muun muassa sillä, että uudella ja vanhalla Ganal Kehitys Oy:llä on eri Y-tunnukset ja hankkeen maankäyttösopimuksessa, jossa on mainittu vanhan Ganal Kehitys Oy:n Y-tunnus, todetaan, että sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. Kantelija on pyytänyt Satakunnan Kansaa oikaisemaan juttuaan, mutta lehti ei ole tehnyt oikaisua.

Kantelija kirjoittaa, että Ganal Kehitys Oy:n taustahenkilöiden motiivien selvittäminen on Satakunnan Kansan journalistisessa päätösvallassa, mutta sitä ei pitäisi peitellä, että 100 miljoonan euron rakennushankkeen taustalla oleva yhtiö yritetään vaihtaa salaa. 

 

Päätoimittajan vastaus 13.2.2019

Satakunnan Kansan vastaavan päätoimittajan Tomi Lähdeniemen mukaan kantelija on tehnyt Rauman kauppakeskushankkeesta omia päätelmiään, joiden perusteella hän väittää Satakunnan Kansan tehneen uutisoinnissaan virheitä. Kantelijan esittämille väitteille ei päätoimittajan mukaan löydy totuuspohjaa.

Kantelija kiinnittää huomiota erityisesti Ganal Kehitys Oy:hyn ja maankäyttösopimukseen. Kantelijan mielestä asiassa on tapahtunut ”kupru”, joka olisi pitänyt tuoda julki oikaisevana juttuna.  Oikaisupyynnössään väittämästään ”hämäysoperaatiosta” kantelija ei ole päätoimittajan mukaan esittänyt näyttöä, eikä Satakunnan Kansa ole sellaisesta näyttöä löytänyt. Päätoimittajan mukaan kantelijalla on täysin spekulatiivisia käsityksiä tapahtumien kulusta eikä lainkaan näyttöä väitteidensä tueksi, mutta silti hän vaatii oikaisua. Jos Satakunnan Kansa olisi tällaiseen suostunut, se olisi päätoimittajan mielestä toiminut vastoin JSN:n ohjeita julkaisemalla varmistamatonta tietoa ja mustamaalamalla kauppakeskushankkeen osapuolet.

Päätoimittajan mukaan asiassa on kiistatonta, että Ganal Kehitys Oy:n ja toisen yhtiön kesken on tehty yritys- ja sulautumisjärjestelyt. Päätoimittajan mukaan järjestelyiden jälkeenkin Ganal Kehitys Oy jatkaa kauppakeskushankkeen projektiyhtiönä ja myös maankäyttösopimus, johon kantelija viittaa, on edelleen voimassa.


Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Satakunnan Kansa julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään Rauman keskustan rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa haastateltiin hankkeen rakennuttajayhtiön toimitusjohtajaa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vanhan yhtiön lopettamisessa ja samannimisen uuden yhtiön perustamisessa, joihin kantelussa viitataan, oli kyse sen tyyppisistä yritysjärjestelyistä, jotka eivät vaikuta hankkeen sopimuksiin ainakaan siltä osin kuin hanketta oli jutussa käsitelty. Neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.

 

Tämä päätös on avattu 304 kertaa