PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6990/SL/18

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 10.4.2019

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Kantelu 20.11.2018

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 12.11.2018 julkaisemaan juttuun ”Romanimies uhkasi ampua Martinin huoltoasemalla - henkilökunnan reaktio yllätti: ’Emme tee heidän tekemisistään ilmoituksia, koska siitä seuraa aina ongelmia’”.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7b6b0827-49e1-495e-8ffd-1bc3ccf44388

Kantelun mukaan jutussa on tarpeettomasti tuotu esille huoltoasemalla jutun mukaan aggressiivisesti käyttäytyneen etninen tausta. Kantelun mukaan romanitaustan mainitseminen jutussa on tarpeetonta ja jopa tarkoituksenhakuista leimaamista romaniyhteisöä kohtaan.


Päätoimittajan vastaus 18.1.2019

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven mukaan henkilön etninen tausta on jutussa tuotu esiin journalistisen harkinnan ja tapahtuman yleisemmän merkityksen johdosta. Vaikka juttu kuvaa huoltoasemalla tapahtunutta välikohtausta, se käsittelee ensisijaisesti henkilökunnan reagoimattomuutta tilanteeseen ja sen syitä. Iltalehti uutisoi tapahtumasta, koska katsoi sillä olevan laajempaa merkitystä.

Päätoimittajan mukaan on merkityksellistä kertoa yleisölle, mikäli uhkaaviin tilanteisiin huoltoaseman kaltaisella yleisellä paikalla ei reagoida sekä syyt sille. Päätoimittajan mukaan tällaisessa tilanteessa tiedotusväline on Journalistin ohjeidenkin mukaisesti ensi sijassa vastuussa lukijoilleen siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Päätoimittajan mukaan pelkkä välikohtaus huoltoasemalla ei olisi ylittänyt Iltalehden uutiskynnystä, eikä sellaisen yhteydessä olisi myöskään tuotu esille välikohtauksen aiheuttajan etnistä taustaa, sillä siihen ei olisi liittynyt laajempaa ulottuvuutta. Vähemmistötausta tuotiin päätoimittajan mukaan jutussa esille, koska se on olennainen osa huoltoaseman tapahtumien kulkua. Henkilökunnan asenne ja haluttomuus tehdä poliisi-ilmoitusta kohdistuivat nimenomaan romanivähemmistöön, ja jutun keskiössä on tämä henkilökunnan reaktio. Ilman mainintaa siitä, mistä vähemmistöstä oli kyse, ei henkilökunnan asennetta olisi päätoimittajan mukaan voitu journalistisesti kattavasti käsitellä. Päätoimittaja toteaa, että tällaisten usein piilevien asenteiden nostaminen esiin on kuitenkin yhteiskunnallisesti olennaista ja journalismin tehtävä. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehden toimitus oli työprosessin aikana tietoinen juttuun liittyvästä sensitiivisyydestä vähemmistön käsittelyn osalta. Uutistoimituksessa käytiin tämän johdosta ainakin kahdessa yhteydessä keskustelua siitä, millä edellytyksillä juttu voidaan julkaista. Näissä keskusteluissa todettiin, että romaniyhteisön edustajan kuuleminen oli välttämätöntä. Päätoimittajan mukaan Suomen Romaniyhdistyksen tavoittaminen osoittautui juttuprosessin aikana kuitenkin haastavaksi, ja tämän johdosta uutinen odotti julkaisua useamman työvuoron ajan. Asiaa pohdittiin esimiestasolla ainakin yhdessä uutispäälliköiden iltapäiväpalaverissa, jossa niin ikään todettiin, että ilman romaniyhteisön kommenttia jutun julkaisu ei ole Iltalehden periaatteiden mukaista tai ainakin silloin jutusta tulee häivyttää tiedot vähemmistöstä. 

Julkaistussa jutussa haastatellaan laajasti romaniyhteisön edustajaa, ja hän pohtii osaltaan asiaa monesta kulmasta, myös rasismin mahdollisuutta sivuten. Päätoimittajan mukaan tällainen pohdinta edesauttaa olennaisesti keskustelua, jota tällaisissa tilanteissa tarvitaan etnisen ryhmään kohdistuvan laajemman keskustelun kehystämiseksi. Päätoimittajan mukaan journalistisesti on olennaista, että vähemmistö saa tällaisessa tilanteessa julkisesti pohtia paitsi yhteisöönsä mahdollisesti liittyviä ennakkoluuloja, myös itse tapahtumaa. Päätoimittajan mukaan journalismin perustehtävä on nostaa esiin epäkohtia, jotka usein näkyvät juuri jutussa kuvatun kaltaisissa arkisissa tilanteissa. Niiden käsittely ei sellaisenaan ole päätoimittajan mukaan vähemmistön tai kansanosan halventamista. Jutun alussa on kuvailtu uutisjutulle tyypillisesti varsinaista tapahtumien kulkua. Päätoimittajan mukaan tapahtumien kulun kuvaus ei myöskään itsessään ole kannanotto etnistä vähemmistöä vastaan ja sekään ei väheksy romanien ihmisarvoa tai esitä koko yhteisöä halventavasti. Päätoimittaja toteaa, että Iltalehti ei avannut juttuun kommentointimahdollisuutta. Näin lehti tekee lähtökohtaisesti aina, kun juttu koskee etnistä vähemmistöä varmistaakseen jo etukäteen, ettei lehden alustalla julkaista asiattomia kommentteja aiheesta.
 

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa väitettiin romanimiehen käyttäytyneen huoltoasemalla uhkaavasti. Jutussa haastateltiin paikalla ollutta henkilöä, joka arvioi, että huoltoaseman henkilökunta ei kutsunut paikalle poliisia, koska kyseessä oli romani. Jutussa haastateltiin lisäksi huoltoaseman, poliisin ja romanijärjestön edustajia ja käsiteltiin laajasti vähemmistöryhmään kohdistuvia asenteita.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että etnisen taustan ja siihen verrattavien ominaisuuksien mainitseminen rikosuutisissa ja muissa kielteisissä yhteyksissä voi vahvistaa jo olemassa olevia ennakkoluuloja ja luoda vähemmistöistä stereotyyppisiä kielteisiä kuvia. Siksi etnisen taustan kertomisen tulee aina olla perusteltua.

Neuvosto toteaa, että Iltalehti ei tuonut jutussaan henkilön etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli asiaankuuluvaa, koska jutussa käsiteltiin vähemmistöryhmään kohdistuvia asenteita.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen ja Nina Stenros.

Langettavaa äänestivät:
Maria Swanljung ja Tapio Nykänen.
 

Tämä päätös on avattu 648 kertaa