PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6982/YLE/18

Vastaaja: Yle

Asia: Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Ratkaistu: 30.1.2019

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Kantelu 13.11.2018 

Kantelu kohdistuu Svenska Ylen 9.10.2018 esittämään Spotlight-tv-ohjelman jaksoon ”Hopp till salu” ja saman ohjelman suomenkieliseen versioon, joka esitettiin 15.10.2018 Ylen MOT-ohjelman jaksona ”Salvaa syöpälääkkeeksi”.

https://areena.yle.fi/1-4274534   

https://yle.fi/aihe/ohjelma/mot-15102018 

Kantelija on yksi ohjelmaan haastatelluista lääkäreistä.

Kantelun mukaan toimittaja ei kertonut kantelijalle, että ohjelma esitetään Spotlightin lisäksi myös MOT:ssa. Kantelija kertoo, että olisi kieltäytynyt haastattelusta, jos olisi tiennyt tämän.

Kantelun mukaan ohjelma oli leikattu niin, että hänen sanomansa merkitys muuttui ja niin, että hänet yhdistettiin ohjelmassa ”erilaisiin epämääräisiin terapeutteihin” ja ”leimattiin salaliittoteoreetikoksi”. Lisäksi kantelun mukaan syöpälääkärit saivat ”repostella” hänen lausumiaan ohjelmassa, mutta hänelle ei annettu samanlaista mahdollisuutta kritisoida syöpälääkäreiden näkemyksiä.

Vastaus 7.1.2019

Kanteluun ovat vastanneet Svenska Ylen vastaava toimittaja Marit af Björkesten ja Ylen luovien sisältöjen vastaava toimittaja Ville Vilèn. Vastaukset ovat pääosin samansisältöisiä. 

Vastaavien toimittajien mukaan ohjelman aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä ja sitä käsiteltiin ohjelmassa monipuolisesti. He toteavat, että toimittajalla oli oikeus valita näkökulmansa, eikä jutussa ollut virheellisiä tietoja. Kantelija valikoitui haastateltavaksi henkilönä, joka suhtautuu kriittisesti syöpää koskevaan lääketieteelliseen hoitoon tai tutkimukseen ja joka harjoittaa tämän näkemyksensä mukaista liiketoimintaa. 

Ohjelmaa tehnyt toimittaja lähestyi haastateltavaa ennen haastattelua sekä puhelimitse, että sähköpostitse. Vastaavien toimittajien mukaan toimittaja kuvasi riittävän tarkasti ohjelmansa aiheen sekä haastattelun sisällön, eikä haastateltavalle voinut jäädä epäselväksi ennen haastattelua tai haastattelun aikana haastattelun sisältö, tai se, mitä varten toimittaja haastattelua tekee. Haastateltavan kanssa on otettu esille lääkäreiden kriittiset näkemykset vaihtoehtohoidoista.

Marit af Björkestenin mukaan haastatellulle tarjottiin mahdollisuutta nähdä ohjelmassa käytetyt kommentit asiayhteyksissään ja tarkastaa ne, mutta hän kieltäytyi tästä mahdollisuudesta. 

Ville Vilénin mukaan toimittaja ei ole erikseen maininnut haastateltavalle, että Spotlightin lisäksi ohjelmasta tehdään myös suomenkielinen versio, joka esitetään MOT:n ohjelmapaikalla. Vilénin mukaan haastateltava on kuitenkin esiintynyt ohjelman molemmissa versioissa samanlaisessa roolissa: tunnettuna lääkärinä, joka kritisoi vallitsevaa käsitystä syövän hoidosta.


Ratkaisu

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Svenska Ylen Spotlight-ohjelmassa esitettiin vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevä jakso. Saman ohjelman suomenkielinen versio esitettiin myöhemmin Ylen MOT:n ohjelmapaikalla siten, että siinä oli hyvin vähäisiä muutoksia. Ohjelmaan oli haastateltu syöpään sairastuneita henkilöitä ja lääkäreitä, joilla oli erilaisia näkemyksiä syöpähoidoista.

Neuvosto toteaa, että kantelija ei joutunut ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä myös haastateltiin ohjelmassa laajasti, joten hän tuli samanaikaisesti kuulluksi.

Neuvosto toteaa, että haastateltava tiesi lausumiensa asiayhteyden riittävän hyvin ja hänelle oli myös annettu mahdollisuus tarkastaa lausumansa. 

Neuvosto toteaa, että Ylen olisi ollut hyvä kertoa haastateltavalle, että ohjelma voitaisiin esittää myös MOT:n ohjelmapaikalla. Neuvosto toteaa, että Yle ei kuitenkaan rikkonut haastateltavan oikeuksia kääntämällä ruotsinkielisen tv-ohjelman suomeksi ja esittämällä sen toisella ohjelmapaikalla. Kyseessä oli saman mediayhtiön sama väline.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Vapauttavaa äänestivät:
Elina Grundström, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Heli Parikka, Hannele Peltonen ja Tuomas Rantanen.

Langettavaa äänestivät:
Ilkka Ahtiainen, Tapio Nykänen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Taina Tukia.

Heidän eriävä mielipiteensä:
Yle rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 17, kun se ei kertonut haastateltavalle, että ohjelma voitaisiin esittää myös MOT:n ohjelmapaikalla.

Tämä päätös on avattu 1628 kertaa