PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6992/SL/18
Satakunnan Kansa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi paikallisesti merkittävää rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6970/PL/18

Vastaaja: Viispiikkinen

Asia: Uutistapahtuman seuraaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Ratkaistu: 6.3.2019

Lehti julkaisi rajallisiin tietoihin perustuneen jutun, jossa se kertoi poliisin tutkivan kunnanhallituksen toimintaa. Lehti julkaisi jatkojutun, kun se sai aiheesta lisää tietoa.

Kantelu 8.10.2018

Kantelu kohdistuu Viispiikkinen-lehden printtilehdessään 27.9.2018 julkaisemaan juttuun ”Karstulan hallitus syynin alla”.

Kantelun mukaan jutussa annettiin ymmärtää, että poliisi tutkisi Karstulan kunnanhallituksen päätöksentekoon liittyviä asioita, jotka eivät oikeasti olleet tutkinnan kohteena. Jutussa oli lueteltu kunnan toimintaan liittyviä tapauksia, jotka ovat jutun mukaan ”herättäneet vilkasta keskustelua”. Kantelun mukaan jutusta välittyi kuva, että kunnanhallituksessa olisi rikottu lakia useassa ajankohtaisessa hankkeessa. Kantelun mukaan kyse oli tosiasiassa kunnanvaltuuston puheenjohtajan nostamasta kunnianloukkaussyytöksestä.

Kantelun mukaan juttu oli julkaistu rajallisten tietojen perusteella, eikä lehden seuraavassa numerossa ollut korjattu asiaa. Kantelija epäilee, että toimittaja on tehnyt jutun kuulopuheiden pohjalta ja että jutun väitteet ovat peräisin valtuuston puheenjohtajalta ja hänen taustajoukoiltaan. 

Kantelussa on viitattu myös Journalistin ohjeiden kohtiin 11, 14, 15 ja 20, mutta siinä ei riittävästi perustella, miten niitä olisi rikottu, eikä kantelija ole pyytänyt lehdeltä virheen korjaamista.

 
Päätoimittajan vastaus 7.12.2018

Viispiikkinen-lehden päätoimittaja Ilkka Salosen mukaan kantelun kohteena olevassa uutisessa kerrottiin poliisin tutkivan Karstulan kunnanhallituksen päätöksentekoa. Lehti ei väittänyt, että hallitus olisi rikkonut lakia taustoittavina tietoina kerrotuissa tapahtumissa. Päätoimittajan mukaan taustoituksella kuvattiin kipupisteiden vyyhtiä. Päätoimittajan mukaan lehti oli tarkistanut ja saanut vahvistuksen tutkinnan käynnistymisestä usealta taholta ja jutun tiedot pitivät paikkansa.

Päätoimittajan mukaan lehti ei antanut harhaanjohtavaa tietoa kantelun kohteena olevassa jutussa, vaan kertoi senhetkisen tiedon ja tietojen tarkentuessa myös lisätiedot. Lehti julkaisi heti seuraavassa numerossaan 4.10.2018 etusivullaan jatkojutun, jossa kerrottiin, että poliisi on vastaanottanut Karstulan kuntaan liittyvän kunnianloukkaustutkintapyynnön ja että se kohdistuu kunnanhallitukseen. Jatkojuttu julkaistiin myös lehden verkkosivuilla jo 29.9.

Päätoimittajan mukaan tutkintapyyntö kunnianloukkauksesta ja kunnanhallituksen toiminta liittyvät toisiinsa. Lähteitä ei jutussa kerrottu, koska journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää luottamuksellisesti antaneen henkilön tai henkilöiden henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.

 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

Viispiikkinen julkaisi printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin poliisin tutkivan Karstulan kunnanhallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Jutussa ei kerrottu, mihin asiaan tutkinta kohdistuu. Lehti julkaisi seuraavassa numerossaan jatkojutun, jossa kerrottiin, että poliisi on vastaanottanut Karstulan kuntaan liittyvän kunnianloukkausta käsittelevän tutkintapyynnön sekä tutkintapyynnön tekijä, kohde ja aihe.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti täytti uutistapahtuman seuraamisen vähimmäisvaatimukset julkaisemalla seuraavassa numerossaan jatkojutun aiheesta. Neuvosto huomauttaa, että jatkojutussa olisi voinut viitata selvemmin alkuperäiseen juttuun, jotta alkuperäisen jutun lukeneille mahdollisesti syntyneet puutteelliset käsitykset asiasta olisivat tulleet varmemmin korjatuiksi.

Neuvosto toteaa, että uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella ja lehti oli pyrkinyt tarkistamaan tietojaan useasta eri lähteestä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Viispiikkinen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Sami Koski, Heta Heiskanen, Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 486 kertaa