PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6969/AL/18

Vastaaja: Taloustaito

Asia: Toimittajan asema

Ratkaistu: 30.1.2019

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Kantelu 8.10.2018

Kantelu kohdistuu Taloustaito-lehden verkkosivuillaan 7.9.2018 julkaisemaan juttuun ”Villejä finanssineuvoja kuuntelet omalla vastuullasi”.

https://www.taloustaito.fi/Rahat/villeja-finanssineuvoja-kuuntelet-omalla-vastuullasi/

Kantelun mukaan jutun kirjoittaneella lehden avustajalla on asiassa henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, sillä hän omistaa yrityksen, joka vertailee yksilöllistä varainhoitoa ja siihen liittyviä neuvontapalveluita tarjoavia yksityispankkeja. Kantelun mukaan jutun kirjoittajan yrityksen taloudellinen menestys on riippuvainen finanssivalvonnan piiriin kuuluvien yksityispankkipalveluiden ja sijoitusneuvonnan menestyksestä ja nämä esitetään jutussa finanssivalvonnan ulkopuolella toimivia finanssineuvojia ja ”varallisuusvalmentajia” positiivisemmassa valossa.

 
Päätoimittajan vastaus 7.12.2018

Taloustaito-lehden päätoimittaja Antti Oksasen mukaan juttu keskittyi varallisuusvalmentajiin ja niitä koskevaan sääntelyyn. Jutun tekemiselle oli päätoimittajan mukaan vahvat journalistiset perusteet, koska valmentajat ovat markkinoilla uusi ilmiö ja erilaisten finanssineuvojien toimintamallit ja eettiset periaatteet ovat olleet viime vuosina julkisuudessa vahvasti esillä.

Päätoimittajan mukaan kantelun väite vertaa harhaanjohtavasti ja keinotekoisesti aivan eri kategorian finanssipalveluja ja loppuasiakasryhmiä. Jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys on kehittänyt digitaalisen palvelun, jonka avulla voi vertailla yksityispankkipalveluiden laatua. Päätoimittajan mukaan yrityksen kohderyhmänä ovat varakkaat suomalaiset yksityissijoittajat, jotka haluavat ulkoistaa tai ovat jo ulkoistaneet varojensa hoidon.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei nosteta yksityispankkeja esille varallisuusvalmentajien vaihtoehtona koska yksityispankkipalvelut vastaavat hyvin erilaisiin tarpeisiin kuin valmennuspalvelut. Päätoimittajan mukaan yksityispankkipalvelun ydin koostuu varainhoidosta ja yksilöllisestä sijoitusneuvonnasta. Kummankaan palvelun tarjoaminen ei ole sallittua varallisuusvalmentajille.  Päätoimittajan mukaan yksityispankit edellyttävät asiakkailtaan yleensä vähintään 200 000-500 000 euron arvosta arvopaperimuotoista varallisuutta ja asiakkaan on pakko ulkoistaa varainhoitonsa palveluntarjoajalle osin tai kokonaan, jotta yleensä saisi tämän neuvontapalveluita.

Päätoimittajan mukaan jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys voi hyötyä kaikenlaisesta kiinnostuksesta yksityispankkeja kohtaan. Päätoimittajan mukaan on kuitenkin kaukaa haettu ja epäreilu väite, että kokenut ja arvostettu taloustoimittaja rakentaisi sellaista kiinnostusta omilla asiantuntijajutuillaan eri talousmedioissa.

Päätoimittajan mukaan kantelun logiikan mukaan hypoteettinen asiakas luopuisi varallisuusvalmentajan palveluista Taloustaidon jutun takia eikä hakeutuisi peruspankin sijoitusneuvonnan piiriin, mikä olisi päätoimittajan mukaan luontevin vaihtoehto valmennukselle, vaan hakeutuisi kaikista mahdollisista tietolähteistä juuri jutun kirjoittaneen henkilön yrityksen sivuille hankkimaan tietoa eri yksityispankeista. Päätoimittajan mukaan vain hieman karrikoiden kantelun logiikka asemoisi esimerkiksi lähiökuntosalin personal trainerin ja kansainvälisen tason huippu-urheilijan valmennustiimin toistensa kilpailijoiksi ja logiikka edellyttäisi myös sitä, että peruskuntoilija saisi yhtäkkiä huippu-urheilijan ominaisuudet ja taloudelliset resurssit.


Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Taloustaito julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti ”villejä finanssineuvojia”. Jutun oli kirjoittanut lehden avustaja, jolla on finanssivalvonnan piiriin kuuluvia yksityispankkipalveluja vertaileva yritys.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vaikka jutun aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä, toimittajalla oli aiheeseen liittyvä henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, jota ei tuotu jutussa esiin.

Vaikka jutussa kritisoidut palvelut eivät suoraan kilpaile jutun kirjoittaneen toimittajan yritystoiminnan kanssa, juttu liittyi sijoitusneuvontapalveluiden vertailuun ja se saattoi luoda positiivista kuvaa toimittajan yrityksen tarjoamista palveluista.

Neuvosto muistuttaa, että henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus voi tarkoittaa muutakin kuin suoraa taloudellista hyötyä.

Neuvosto toteaa, että toimittajalla oli jutussa kaksoisrooli, josta lehden olisi pitänyt kertoa avoimesti lukijoille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Taloustaito on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa sille huomautuksen.

 

Langettavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Taina Tukia.

Vapauttavaa äänestivät:
Ilkka Ahtiainen ja Riitta Korhonen.

Tämä päätös on avattu 1666 kertaa