PÄÄTÖKSET

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

Langettava 6969/AL/18
Taloustaito

Toimittajan asema

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Vapauttava 6952/SL/18
Satakunnan Kansa

Haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Vapauttava 6942/SL/18
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin valtion innovaatiorahoittajan ja ulkomaisen suuryhtiön välisestä sopimuksesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6925/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin useiden lääkäreiden esittämästä kritiikistä valtion rokotehankintoja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta kohtaan. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6969/AL/18

Vastaaja: Taloustaito

Asia: Toimittajan asema

Ratkaistu: 30.1.2019

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Kantelu 8.10.2018

Kantelu kohdistuu Taloustaito-lehden verkkosivuillaan 7.9.2018 julkaisemaan juttuun ”Villejä finanssineuvoja kuuntelet omalla vastuullasi”.

https://www.taloustaito.fi/Rahat/villeja-finanssineuvoja-kuuntelet-omalla-vastuullasi/

Kantelun mukaan jutun kirjoittaneella lehden avustajalla on asiassa henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, sillä hän omistaa yrityksen, joka vertailee yksilöllistä varainhoitoa ja siihen liittyviä neuvontapalveluita tarjoavia yksityispankkeja. Kantelun mukaan jutun kirjoittajan yrityksen taloudellinen menestys on riippuvainen finanssivalvonnan piiriin kuuluvien yksityispankkipalveluiden ja sijoitusneuvonnan menestyksestä ja nämä esitetään jutussa finanssivalvonnan ulkopuolella toimivia finanssineuvojia ja ”varallisuusvalmentajia” positiivisemmassa valossa.

 
Päätoimittajan vastaus 7.12.2018

Taloustaito-lehden päätoimittaja Antti Oksasen mukaan juttu keskittyi varallisuusvalmentajiin ja niitä koskevaan sääntelyyn. Jutun tekemiselle oli päätoimittajan mukaan vahvat journalistiset perusteet, koska valmentajat ovat markkinoilla uusi ilmiö ja erilaisten finanssineuvojien toimintamallit ja eettiset periaatteet ovat olleet viime vuosina julkisuudessa vahvasti esillä.

Päätoimittajan mukaan kantelun väite vertaa harhaanjohtavasti ja keinotekoisesti aivan eri kategorian finanssipalveluja ja loppuasiakasryhmiä. Jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys on kehittänyt digitaalisen palvelun, jonka avulla voi vertailla yksityispankkipalveluiden laatua. Päätoimittajan mukaan yrityksen kohderyhmänä ovat varakkaat suomalaiset yksityissijoittajat, jotka haluavat ulkoistaa tai ovat jo ulkoistaneet varojensa hoidon.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei nosteta yksityispankkeja esille varallisuusvalmentajien vaihtoehtona koska yksityispankkipalvelut vastaavat hyvin erilaisiin tarpeisiin kuin valmennuspalvelut. Päätoimittajan mukaan yksityispankkipalvelun ydin koostuu varainhoidosta ja yksilöllisestä sijoitusneuvonnasta. Kummankaan palvelun tarjoaminen ei ole sallittua varallisuusvalmentajille.  Päätoimittajan mukaan yksityispankit edellyttävät asiakkailtaan yleensä vähintään 200 000-500 000 euron arvosta arvopaperimuotoista varallisuutta ja asiakkaan on pakko ulkoistaa varainhoitonsa palveluntarjoajalle osin tai kokonaan, jotta yleensä saisi tämän neuvontapalveluita.

Päätoimittajan mukaan jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys voi hyötyä kaikenlaisesta kiinnostuksesta yksityispankkeja kohtaan. Päätoimittajan mukaan on kuitenkin kaukaa haettu ja epäreilu väite, että kokenut ja arvostettu taloustoimittaja rakentaisi sellaista kiinnostusta omilla asiantuntijajutuillaan eri talousmedioissa.

Päätoimittajan mukaan kantelun logiikan mukaan hypoteettinen asiakas luopuisi varallisuusvalmentajan palveluista Taloustaidon jutun takia eikä hakeutuisi peruspankin sijoitusneuvonnan piiriin, mikä olisi päätoimittajan mukaan luontevin vaihtoehto valmennukselle, vaan hakeutuisi kaikista mahdollisista tietolähteistä juuri jutun kirjoittaneen henkilön yrityksen sivuille hankkimaan tietoa eri yksityispankeista. Päätoimittajan mukaan vain hieman karrikoiden kantelun logiikka asemoisi esimerkiksi lähiökuntosalin personal trainerin ja kansainvälisen tason huippu-urheilijan valmennustiimin toistensa kilpailijoiksi ja logiikka edellyttäisi myös sitä, että peruskuntoilija saisi yhtäkkiä huippu-urheilijan ominaisuudet ja taloudelliset resurssit.


Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Taloustaito julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti ”villejä finanssineuvojia”. Jutun oli kirjoittanut lehden avustaja, jolla on finanssivalvonnan piiriin kuuluvia yksityispankkipalveluja vertaileva yritys.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vaikka jutun aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä, toimittajalla oli aiheeseen liittyvä henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, jota ei tuotu jutussa esiin.

Vaikka jutussa kritisoidut palvelut eivät suoraan kilpaile jutun kirjoittaneen toimittajan yritystoiminnan kanssa, juttu liittyi sijoitusneuvontapalveluiden vertailuun ja se saattoi luoda positiivista kuvaa toimittajan yrityksen tarjoamista palveluista.

Neuvosto muistuttaa, että henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus voi tarkoittaa muutakin kuin suoraa taloudellista hyötyä.

Neuvosto toteaa, että toimittajalla oli jutussa kaksoisrooli, josta lehden olisi pitänyt kertoa avoimesti lukijoille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Taloustaito on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa sille huomautuksen.

 

Langettavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Taina Tukia.

Vapauttavaa äänestivät:
Ilkka Ahtiainen ja Riitta Korhonen.

Tämä päätös on avattu 682 kertaa