PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

Vapauttava 6970/PL/18
Viispiikkinen

Uutistapahtuman seuraaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi rajallisiin tietoihin perustuneen jutun, jossa se kertoi poliisin tutkivan kunnanhallituksen toimintaa. Lehti julkaisi jatkojutun, kun se sai aiheesta lisää tietoa.

Langettava 6969/AL/18
Taloustaito

Toimittajan asema

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Vapauttava 6952/SL/18
Satakunnan Kansa

Haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Vapauttava 6947/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi jutun, jonka aiheena oli oikeudessa käsitelty perintöriita. Kantelija saattoi olla jutusta tunnistettavissa, mutta juttu ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tiesivät asiasta ennestään. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen näiden ihmisten piirissä, mutta julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Kantelija ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle vastinetta eikä esittänyt näkemyksiä, joiden perusteella lehti olisi voinut tehdä jatkojutun.

Vapauttava 6942/SL/18
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin valtion innovaatiorahoittajan ja ulkomaisen suuryhtiön välisestä sopimuksesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6969/AL/18

Vastaaja: Taloustaito

Asia: Toimittajan asema

Ratkaistu: 30.1.2019

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Kantelu 8.10.2018

Kantelu kohdistuu Taloustaito-lehden verkkosivuillaan 7.9.2018 julkaisemaan juttuun ”Villejä finanssineuvoja kuuntelet omalla vastuullasi”.

https://www.taloustaito.fi/Rahat/villeja-finanssineuvoja-kuuntelet-omalla-vastuullasi/

Kantelun mukaan jutun kirjoittaneella lehden avustajalla on asiassa henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, sillä hän omistaa yrityksen, joka vertailee yksilöllistä varainhoitoa ja siihen liittyviä neuvontapalveluita tarjoavia yksityispankkeja. Kantelun mukaan jutun kirjoittajan yrityksen taloudellinen menestys on riippuvainen finanssivalvonnan piiriin kuuluvien yksityispankkipalveluiden ja sijoitusneuvonnan menestyksestä ja nämä esitetään jutussa finanssivalvonnan ulkopuolella toimivia finanssineuvojia ja ”varallisuusvalmentajia” positiivisemmassa valossa.

 
Päätoimittajan vastaus 7.12.2018

Taloustaito-lehden päätoimittaja Antti Oksasen mukaan juttu keskittyi varallisuusvalmentajiin ja niitä koskevaan sääntelyyn. Jutun tekemiselle oli päätoimittajan mukaan vahvat journalistiset perusteet, koska valmentajat ovat markkinoilla uusi ilmiö ja erilaisten finanssineuvojien toimintamallit ja eettiset periaatteet ovat olleet viime vuosina julkisuudessa vahvasti esillä.

Päätoimittajan mukaan kantelun väite vertaa harhaanjohtavasti ja keinotekoisesti aivan eri kategorian finanssipalveluja ja loppuasiakasryhmiä. Jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys on kehittänyt digitaalisen palvelun, jonka avulla voi vertailla yksityispankkipalveluiden laatua. Päätoimittajan mukaan yrityksen kohderyhmänä ovat varakkaat suomalaiset yksityissijoittajat, jotka haluavat ulkoistaa tai ovat jo ulkoistaneet varojensa hoidon.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei nosteta yksityispankkeja esille varallisuusvalmentajien vaihtoehtona koska yksityispankkipalvelut vastaavat hyvin erilaisiin tarpeisiin kuin valmennuspalvelut. Päätoimittajan mukaan yksityispankkipalvelun ydin koostuu varainhoidosta ja yksilöllisestä sijoitusneuvonnasta. Kummankaan palvelun tarjoaminen ei ole sallittua varallisuusvalmentajille.  Päätoimittajan mukaan yksityispankit edellyttävät asiakkailtaan yleensä vähintään 200 000-500 000 euron arvosta arvopaperimuotoista varallisuutta ja asiakkaan on pakko ulkoistaa varainhoitonsa palveluntarjoajalle osin tai kokonaan, jotta yleensä saisi tämän neuvontapalveluita.

Päätoimittajan mukaan jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys voi hyötyä kaikenlaisesta kiinnostuksesta yksityispankkeja kohtaan. Päätoimittajan mukaan on kuitenkin kaukaa haettu ja epäreilu väite, että kokenut ja arvostettu taloustoimittaja rakentaisi sellaista kiinnostusta omilla asiantuntijajutuillaan eri talousmedioissa.

Päätoimittajan mukaan kantelun logiikan mukaan hypoteettinen asiakas luopuisi varallisuusvalmentajan palveluista Taloustaidon jutun takia eikä hakeutuisi peruspankin sijoitusneuvonnan piiriin, mikä olisi päätoimittajan mukaan luontevin vaihtoehto valmennukselle, vaan hakeutuisi kaikista mahdollisista tietolähteistä juuri jutun kirjoittaneen henkilön yrityksen sivuille hankkimaan tietoa eri yksityispankeista. Päätoimittajan mukaan vain hieman karrikoiden kantelun logiikka asemoisi esimerkiksi lähiökuntosalin personal trainerin ja kansainvälisen tason huippu-urheilijan valmennustiimin toistensa kilpailijoiksi ja logiikka edellyttäisi myös sitä, että peruskuntoilija saisi yhtäkkiä huippu-urheilijan ominaisuudet ja taloudelliset resurssit.


Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Taloustaito julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti ”villejä finanssineuvojia”. Jutun oli kirjoittanut lehden avustaja, jolla on finanssivalvonnan piiriin kuuluvia yksityispankkipalveluja vertaileva yritys.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vaikka jutun aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä, toimittajalla oli aiheeseen liittyvä henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, jota ei tuotu jutussa esiin.

Vaikka jutussa kritisoidut palvelut eivät suoraan kilpaile jutun kirjoittaneen toimittajan yritystoiminnan kanssa, juttu liittyi sijoitusneuvontapalveluiden vertailuun ja se saattoi luoda positiivista kuvaa toimittajan yrityksen tarjoamista palveluista.

Neuvosto muistuttaa, että henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus voi tarkoittaa muutakin kuin suoraa taloudellista hyötyä.

Neuvosto toteaa, että toimittajalla oli jutussa kaksoisrooli, josta lehden olisi pitänyt kertoa avoimesti lukijoille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Taloustaito on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa sille huomautuksen.

 

Langettavaa äänestivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Taina Tukia.

Vapauttavaa äänestivät:
Ilkka Ahtiainen ja Riitta Korhonen.

Tämä päätös on avattu 1137 kertaa