PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6962/SL/18

Vastaaja: Etelä-Saimaa

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 19.12.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Kantelu 28.9.2018

Kantelu kohdistuu Etelä-Saimaan verkkosivuillaan 18.8.2018 julkaisemaan juttuun Parikkalassa ollaan tosissaan avaamassa rajaa — yrittäjät ovat valmiita perustamaan yhtiön rakentamaan rajanylityspaikkaa kansainväliselle liikenteelle, suurin hyötyjä olisi matkailuala. 

Kantelijan mukaan jutussa kerrottiin virheellisesti, että ”Venäjän federaatio päätti viime vuonna perustaa 122 000 hehtaarin Laatokan luodot -kansallispuiston Laatokan länsirannalle Hiitolan, Lahdenpohjan ja Sortavalan sekä Valamon alueelle”. 
Kantelun mukaan kyseinen Laatokan luodot -kansallispuisto sijoittuu todellisuudessa Luoteis-Laatokalle Pitkärannan, Sortavalan ja Lahdenpohjan piireihin, eikä puisto ulotu Valamon alueelle. 
Kantelija on pyytänyt Messenger-viesteillä jutun kirjoittanutta toimittajaa korjaamaan jutun tiedot. Hän on lähettänyt toimittajalle myös sähköpostiviestin sekä linkkejä oikeisiin tietoihin kansallispuistoalueen sijoittumisesta. Lehti ei oikaissut juttuaan.
Kantelija viittaa myös Journalistin ohjeiden kohtiin 8, 10 ja 12 mutta ei perustele kantelussaan, miten niitä olisi rikottu.

Päätoimittajan vastaus 20.11.2018

Etelä-Saimaan päätoimittajan Eeva Sederholmin mukaan Etelä-Saimaa on toiminut hyvän journalistisen tavan ja Journalistin ohjeiden mukaisesti. 
Päätoimittajan mukaan juttu kertoo parikkalalaisyrittäjien halusta saada seudun rajanylityspaikka auki henkilöliikenteelle. Kirjoituksen lopussa mainitaan Venäjälle perustettu kansallispuisto, jonka sijaintitietoon kantelija puuttuu. Kantelija korostaa, että alue ei sijaitse Laatokan länsipuolella vaan Laatokan länsi- ja pohjoispuolella. 
 
Päätoimittajan mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole olennainen asiavirhe. Päätoimittajan mukaan jutusta tulee hyvin ilmi kansallispuiston suuri mittakaava 122 000 hehtaaria. Siinä myös sijoitetaan se Laatokan länsipuolelle. Päätoimittajan mukaan ilmaus pitää paikkansa, kun järveä tarkastellaan länsi–itä -jaottelulla. Jutussa tarkennetaan puiston sijainniksi Hiitolanjoen, Lahdenpohjan ja Sortavalan sekä Valamon alueet. Kantelija huomauttaa, että kansallispuisto sijoittuu Pitkärannan, Sortavalan ja Lahdenpohjan piireihin. Jutussa puhutaan kuitenkin Laatokkaa ympäröivistä alueista, ei piireistä. Hiitolanjoen suisto todellakin kuuluu kansallispuiston alueeseen, joten on perusteltua kirjoittaa, että puisto sijaitsee Hiitolanjoen alueella. 

Päätoimittajan mukaan Valamon osalta jutussa on epätarkkuutta, koska se jää alueena kansallispuiston ulkopuolelle. Päätoimittajan mukaan virhe on hyvin vähäinen, koska jutun aiheena on Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen, ja rajan takana avattu kansallispuisto mainitaan jutun lopussa yhtenä esimerkkinä matkailuun liittyen. Päätoimittajan mukaan rajanylityskeskustelun kannalta on merkityksetöntä, sijaitseeko Valamo luonnonsuojelualueella vai sen ulkopuolella.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei ole missään vaiheessa esittänyt oikaisupyyntöä Etelä-Saimaalle. Päätoimittajan mukaan kantelija, joka on entinen Etelä-Saimaan toimittaja, on ottanut yhteyttä entiseen kollegaansa yksityisviestintään tarkoitetussa Facebookin Messenger-palvelussa ja sivuaa aihetta henkilökohtaisen viestin lomassa, kuten kantelun liitteenä olevasta keskustelusta käy ilmi. Päätoimittajan mukaan kantelija ei myöskään esitä oikaisupyyntöä myöhemmin lähettämässään sähköpostipostiviestissä.  
 
Päätoimittajan mukaan kantelijalla on ollut tapana pitää yhteyttä entiseen kollegaansa yllämainitussa viestipalvelussa, joten keskustelu on näyttäytynyt kirjoittajalle entisten kollegoiden välisenä epävirallisena kanssakäymisenä. Päätoimittajan mukaan on syytä olettaa, että kantelija kokeneena journalistina olisi osannut esittää virallisen oikaisupyynnön toimittajalle, tämän esimiehelle tai päätoimittajalle, joka viimekädessä toimitusorganisaatiossa oikaisuista päättää.
Päätoimittaja toteaa, että kantelija kirjoittaa kantelussaan lähettäneensä tiedotusvälineelle aiheesta oman kannanottonsa eli ”vastineensa”. Käsityksemme mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tällaista kannanottoa Etelä-Saimaaseen ei ole tullut. 

Yllä mainituin perustein päätoimittaja katsoo, että Etelä-Saimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja kantelu on siten hylättävä. 


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Etelä-Saimaa julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä kerrottiin, että kansallispuisto sijaitsee Laatokan länsirannalla. Sen sijaan jutussa oli virhe, kun siinä todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä tiedon. 

Neuvosto toteaa, että virhe oli tullut lehden tietoon, kun kantelija oli ilmoittanut siitä jutun kirjoittaneelle toimittajalle ja pyytänyt korjaamaan juttua. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä, Taina Tukia, Nina Stenros, Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 1276 kertaa