PÄÄTÖKSET

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

Vapauttava 6970/PL/18
Viispiikkinen

Uutistapahtuman seuraaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi rajallisiin tietoihin perustuneen jutun, jossa se kertoi poliisin tutkivan kunnanhallituksen toimintaa. Lehti julkaisi jatkojutun, kun se sai aiheesta lisää tietoa.

Langettava 6969/AL/18
Taloustaito

Toimittajan asema

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Vapauttava 6952/SL/18
Satakunnan Kansa

Haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti haastatteli toimitusjohtajaksi valittua henkilöä, joka esitti kiistanalaisia mielipiteitä. Sitaattia oli tiivistetty, mutta haastateltu sai tarkastaa lausumansa asianmukaisesti, eikä sitaatissa ollut asiavirhettä eikä selvää väärinkäsitystä. 

Vapauttava 6947/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi jutun, jonka aiheena oli oikeudessa käsitelty perintöriita. Kantelija saattoi olla jutusta tunnistettavissa, mutta juttu ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tiesivät asiasta ennestään. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen näiden ihmisten piirissä, mutta julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Kantelija ei kuitenkaan tarjonnut lehdelle vastinetta eikä esittänyt näkemyksiä, joiden perusteella lehti olisi voinut tehdä jatkojutun.

Vapauttava 6942/SL/18
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin valtion innovaatiorahoittajan ja ulkomaisen suuryhtiön välisestä sopimuksesta. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6925/SL/18
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin useiden lääkäreiden esittämästä kritiikistä valtion rokotehankintoja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta kohtaan. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. 

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 6962/SL/18

Vastaaja: Etelä-Saimaa

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 19.12.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Kantelu 28.9.2018

Kantelu kohdistuu Etelä-Saimaan verkkosivuillaan 18.8.2018 julkaisemaan juttuun Parikkalassa ollaan tosissaan avaamassa rajaa — yrittäjät ovat valmiita perustamaan yhtiön rakentamaan rajanylityspaikkaa kansainväliselle liikenteelle, suurin hyötyjä olisi matkailuala. 

Kantelijan mukaan jutussa kerrottiin virheellisesti, että ”Venäjän federaatio päätti viime vuonna perustaa 122 000 hehtaarin Laatokan luodot -kansallispuiston Laatokan länsirannalle Hiitolan, Lahdenpohjan ja Sortavalan sekä Valamon alueelle”. 
Kantelun mukaan kyseinen Laatokan luodot -kansallispuisto sijoittuu todellisuudessa Luoteis-Laatokalle Pitkärannan, Sortavalan ja Lahdenpohjan piireihin, eikä puisto ulotu Valamon alueelle. 
Kantelija on pyytänyt Messenger-viesteillä jutun kirjoittanutta toimittajaa korjaamaan jutun tiedot. Hän on lähettänyt toimittajalle myös sähköpostiviestin sekä linkkejä oikeisiin tietoihin kansallispuistoalueen sijoittumisesta. Lehti ei oikaissut juttuaan.
Kantelija viittaa myös Journalistin ohjeiden kohtiin 8, 10 ja 12 mutta ei perustele kantelussaan, miten niitä olisi rikottu.

Päätoimittajan vastaus 20.11.2018

Etelä-Saimaan päätoimittajan Eeva Sederholmin mukaan Etelä-Saimaa on toiminut hyvän journalistisen tavan ja Journalistin ohjeiden mukaisesti. 
Päätoimittajan mukaan juttu kertoo parikkalalaisyrittäjien halusta saada seudun rajanylityspaikka auki henkilöliikenteelle. Kirjoituksen lopussa mainitaan Venäjälle perustettu kansallispuisto, jonka sijaintitietoon kantelija puuttuu. Kantelija korostaa, että alue ei sijaitse Laatokan länsipuolella vaan Laatokan länsi- ja pohjoispuolella. 
 
Päätoimittajan mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole olennainen asiavirhe. Päätoimittajan mukaan jutusta tulee hyvin ilmi kansallispuiston suuri mittakaava 122 000 hehtaaria. Siinä myös sijoitetaan se Laatokan länsipuolelle. Päätoimittajan mukaan ilmaus pitää paikkansa, kun järveä tarkastellaan länsi–itä -jaottelulla. Jutussa tarkennetaan puiston sijainniksi Hiitolanjoen, Lahdenpohjan ja Sortavalan sekä Valamon alueet. Kantelija huomauttaa, että kansallispuisto sijoittuu Pitkärannan, Sortavalan ja Lahdenpohjan piireihin. Jutussa puhutaan kuitenkin Laatokkaa ympäröivistä alueista, ei piireistä. Hiitolanjoen suisto todellakin kuuluu kansallispuiston alueeseen, joten on perusteltua kirjoittaa, että puisto sijaitsee Hiitolanjoen alueella. 

Päätoimittajan mukaan Valamon osalta jutussa on epätarkkuutta, koska se jää alueena kansallispuiston ulkopuolelle. Päätoimittajan mukaan virhe on hyvin vähäinen, koska jutun aiheena on Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen, ja rajan takana avattu kansallispuisto mainitaan jutun lopussa yhtenä esimerkkinä matkailuun liittyen. Päätoimittajan mukaan rajanylityskeskustelun kannalta on merkityksetöntä, sijaitseeko Valamo luonnonsuojelualueella vai sen ulkopuolella.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei ole missään vaiheessa esittänyt oikaisupyyntöä Etelä-Saimaalle. Päätoimittajan mukaan kantelija, joka on entinen Etelä-Saimaan toimittaja, on ottanut yhteyttä entiseen kollegaansa yksityisviestintään tarkoitetussa Facebookin Messenger-palvelussa ja sivuaa aihetta henkilökohtaisen viestin lomassa, kuten kantelun liitteenä olevasta keskustelusta käy ilmi. Päätoimittajan mukaan kantelija ei myöskään esitä oikaisupyyntöä myöhemmin lähettämässään sähköpostipostiviestissä.  
 
Päätoimittajan mukaan kantelijalla on ollut tapana pitää yhteyttä entiseen kollegaansa yllämainitussa viestipalvelussa, joten keskustelu on näyttäytynyt kirjoittajalle entisten kollegoiden välisenä epävirallisena kanssakäymisenä. Päätoimittajan mukaan on syytä olettaa, että kantelija kokeneena journalistina olisi osannut esittää virallisen oikaisupyynnön toimittajalle, tämän esimiehelle tai päätoimittajalle, joka viimekädessä toimitusorganisaatiossa oikaisuista päättää.
Päätoimittaja toteaa, että kantelija kirjoittaa kantelussaan lähettäneensä tiedotusvälineelle aiheesta oman kannanottonsa eli ”vastineensa”. Käsityksemme mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tällaista kannanottoa Etelä-Saimaaseen ei ole tullut. 

Yllä mainituin perustein päätoimittaja katsoo, että Etelä-Saimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja kantelu on siten hylättävä. 


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Etelä-Saimaa julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä kerrottiin, että kansallispuisto sijaitsee Laatokan länsirannalla. Sen sijaan jutussa oli virhe, kun siinä todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä tiedon. 

Neuvosto toteaa, että virhe oli tullut lehden tietoon, kun kantelija oli ilmoittanut siitä jutun kirjoittaneelle toimittajalle ja pyytänyt korjaamaan juttua. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä, Taina Tukia, Nina Stenros, Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 882 kertaa