PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6992/SL/18
Satakunnan Kansa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi paikallisesti merkittävää rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6913/PL/18

Vastaaja: Loviisan Sanomat

Asia: Ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 21.11.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Kantelu 25.6.2018

Kantelu kohdistuu Loviisan Sanomien verkkosivuillaan 16.6.2018 julkaisemaan juttuun Maailmankansalaisen elämä kahdessa kerroksessa. 

http://www.loviisansanomat.net/maailmankansalaisen-elama-kahdessa-kerroksessa/ 

Kantelun mukaan jutussa loukataan Loviisan kaupungin kulttuurityöntekijöiden ihmisarvoa, kun jutussa esiintyvä taiteilija sanoo: ”Väliportaan pomot voisi puolestaan upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse”.

Kantelu koskee myös kulttuurityöntekijöiden samanaikaista kuulemista ja totuudenmukaista tiedonvälitystä, mutta kantelun yhteydessä ei ole toimitettu asianomistajien suostumusta, eikä kantelija ole kertonut pyytäneensä lehdeltä virheen korjausta, joten kantelua ei käsitellä niiden osalta.


Päätoimittajan vastaus 8.10.2018

Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henrikssonin mukaan jutussa käsitellyn näyttelyn ympärille syntyneessä ja kärjistyneessä kiistassa on tunnetun taiteilijan lisäksi osapuolina useita Loviisan kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä ylimmästä johdosta aina kulttuuritoimen viranhaltijoihin saakka. Kantelun kohteena oleva juttu on osa laajempaa juttujen ja mielipidekirjoitusten vyyhtiä, jossa on päätoimittajan mukaan debatissa osapuolina olevien päättäjien ja taiteilijan kesken käytetty värikästä kieltä puolin ja toisin. Päätoimittajan mukaan kantelussa esille nostetun sitaatin arvostelu kohdistuu yleisellä tasolla nimeltä mainitsemattomien kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja poliitikkojen virkatoimiin päätöksentekijöinä kohuttuun taidenäyttelyyn liittyvässä asiassa.

Päätoimittajan mukaan taiteilijan esittämä kritiikki oli poikkeuksellisen kovasanaista, josta kokonaisuudesta Loviisan Sanomat julkaisi selvästi lievennetyn koosteen sekä mm. kantelussa mainitun sitaatin. Päätoimittajan mukaan sitaatti kuvasti havainnollisella tavalla lehdistötilaisuuden kireitä tunnelmia ja taiteilijan persoonallista tuohtumusta sekä hänen Loviisan kaupungin päättäjiin ja kunnalliseen päätöksentekoon kohdistaman arvostelun luonnetta.

Kanteluun poimittu sitaatti “Väliportaan pomot voisi puolestaan upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse” oli päätoimittajan mukaan paikkatiedolla väritetty versio esimerkiksi fraaseista “päättäjät voisi lähettää vaikka hevonkuuseen” tai “johtaja saa painua alimpaan helvettiin”. Päätoimittajan mukaan se on ehkä rumaa kielenkäyttöä, mutta siinä ei kuitenkaan ole uhkaavaa tai ihmisarvoa loukkaavaa merkitystä tai tarkoitusta.

Päätoimittajan mukaan sitaatti on myös yleisluonteinen ja kuvaannollinen sekä kohdistuu “väliportaan pomojen” ja “porukan” menettelyyn politiikassa sekä virkatehtävissä. Päätoimittajan mukaan julkaistu juttu ja käytetty ilmaisu koskivat myös yleiseltä kannalta merkittävää asiaa eikä sitaatti ylitä sitä, mitä voidaan journalistisesti pitää hyväksyttävänä.

Päätoimittajan mukaan sitaattia ei myöskään pidä nähdä irrallisena, vaan osana laajaa ja monisyistä kiistaa sekä erityisesti taiteilijan räväkän haastattelujutun kokonaisuutta, jossa hän käyttää kautta linjan poikkeuksellisen värikästä ja ehkä provosoivaakin kieltä.

Kantelun kohteena olevan jutun jälkeen eri osapuolet ovat saaneet julkaistua useita omia mielipidekirjoituksiaan ja kulttuurikiistan käsittely on jatkunut sekä laajentunut. Päätoimittajan mukaan ehkä kovimman arvostelun kohteeksi joutunut kulttuurilautakunnan puheenjohtaja on pitänyt syntynyttä debattia hyödyllisenä ja avoimuutta lisäävänä.

Päätoimittajan mukaan julkishallintoa - virkamiehiä ja poliitikkoja - saa ja pitää saada arvostella myös värikkäin sanakääntein ilman, että se tulkitaan kritiikin kohteena olevien päättäjien ihmisarvoa loukkaavaksi Journalistin ohjeiden 26 kohdan tarkoittamalla tavalla.

Päätoimittajan mukaan Loviisan Sanomien journalistisena velvollisuutena oli näyttelyn esittelyn ohella tuoda julkisuuteen kohunäyttelyn ja kulttuuritoimen päättäjien pitkään jatkunut kiista julkisten varojen käytöstä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta ja erityisesti sen puutteellisesta läpinäkyvyydestä.

Päätoimittajan mukaan kyseisen jutun julkaiseminen ei loukannut kenenkään kuntapäättäjän ihmisarvoa eikä rikkonut Journalistin ohjeita. Päätoimittajan mukaan kukaan asianosaiseksi itsensä mahdollisesti kokeneista päättäjistä ei lehden tietojen mukaan ole kokenut ihmisarvonsa tulleen loukatuksi Loviisan Sanomien jutun takia.

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Loviisan Sanomat julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa taiteilija kritisoi kaupungin kulttuuripäättäjiä.

Taiteilijan kommenttia kaupungin ”väliportaan pomoista” voidaan pitää mauttomana. Julkisen sanan neuvosto ei kuitenkaan ota kantaa makuasioihin vaan Journalistin ohjeisiin, ja sen on tulkinnoissaan puolustettava sananvapautta. Neuvosto toteaa, että kyseessä oli kärjekkäässä kulttuurikeskustelussa esitetty kuvaannollinen ilmaus, joka kertoi puhujan persoonallisuudesta ja puhetavasta. Se ei ylittänyt Journalistin ohjeiden näkökulmasta hyväksyttävän kriittisen keskustelun rajoja eikä loukannut kaupungin kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loviisan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Kaisa Ylhäinen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 856 kertaa