PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6855/SL/18
Enontekiön Sanomat

Samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin rehtorin saamasta varoituksesta sekä hänen kunnanhallitukselle tekemästään hallintokantelusta. Julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt, eikä juttu rikkonut rehtorin yksityisyyden suojaa.

Langettava 6854/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, kielteinen julkisuus, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtilehdessään omaishoitoon liittyvistä erimielisyyksistä. Omaishoitaja ja hänen hoitamansa henkilö olivat tunnistettavissa ainakin lähipiirissään. Omaishoitaja joutui niin kielteisen julkisuuteen, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut, ja hänen hoitamansa henkilön yksityiselämästä kerrottiin erityisen arkaluonteisia seikkoja ilman tämän suostumusta. 

Vapauttava 6843/SL/18
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksia käsittelevän jutun. Jutussa käytettiin epätarkkoja ja harhaanjohtavia ilmaisuja, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 9–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.    

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6831/PL/18
Jämsän Seutu

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Vaikka hevosen omistajaa haastateltiin vasta jälkikäteen, hän ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Jutussa ollut virhe korjattiin Journalistin ohjeiden mukaisesti. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6811/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi ulkomaalaiseen lähteeseen perustuvan jutun, jossa esitetyt lääketieteelliset tiedot eivät olleet uskottavia. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävästi eikä se pystynyt perustelemaan juttunsa tietojen oikeellisuutta. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.

Langettava 6806/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, virheen korjaus, yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa olevan alaikäisen lapsen väitettiin syyllistyneen pahoinpitelyyn. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut korjauspyynnöstä huolimatta korjattu. Jutun väite loukkasi lapsen yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6803/AL/18
Kotimaa24

Journalistinen päätösvalta, yleisön tuottama aineisto

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6896/SL/18

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Ratkaistu: 24.10.2018

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Kantelu 4.6.2018

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 30.5.2018 julkaisemaan juttuun Kuluttajaviranomainen varoittaa: Tyrkyttävistä remonttimyyjistä sataa valituksia, kohteina erityisesti ikäihmiset - Nämä 6 firmaa suurennuslasin alla. 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201805292200977356_u0.shtml 

Kantelu on tehty jutussa mainitun RestaKoti Oy:n nimissä. Yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut neuvostolle suostumuksensa kantelulle. 

Kantelijan mukaan alkuperäisessä jutussa oli seuraava virheellinen kappale: ”Nyt tarkastelussa olevista yrityksistä Restakoti Oy ja Indone Tähtiremontit Oy ovat olleet kuluttaja-asiamiehen syynin kohteena aiemminkin ja saaneet huomautuksia painostavasta myynnistä, epäselvästä hintojen kertomisesta sekä muun muassa asiakkaille annetuista vajavaisista tiedoista. Kuluttaja-asiamies on antanut yrityksille päätöksensä vuonna 2016.”

Kantelijan mukaan selvityspyyntö koski ainoastaan sopimusehtoja. Lehti oikaisi virheen kolme päivää jutun julkaisemisen jälkeen. Kantelijan mukaan oikaisu ei saanut samanlaista uutisarvoa kuin alkuperäinen artikkeli eikä kantelija huomannut, että oikaisu olisi ollut Iltalehden verkkosivujen etusivuilla.

Kantelijan mukaan juttu leimasi yrityksen toiminnan pakkomyynniksi, väsytystaisteluksi ja ikäihmisten huijaamiseksi. Kantelijan mukaan yrityksen kohderyhmänä eivät ole ikäihmiset vaan omakotitaloasujat ja sen toiminta on eettistä. Kantelun mukaan jutusta on aiheutunut yritykselle suurta haittaa.

Kantelijan mukaan Iltalehti ei ole noudattanut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 20 ja 21. 

Päätoimittajan vastaus 2.10.2018

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven mukaan Iltalehti lähti uutisoimaan remonttipalveluiden kotimyynnin ongelmista toimitukseen tulleiden lukuisten vinkkien jälkeen. Iltalehti pyysi KKV:ltä tutkittavana olevat tapaukset ja haastatteli KKV:n asiantuntijaa yleisimmistä ongelmista.

Päätoimittajan mukaan remonttien kotimyynnin ongelmat ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka kohdistuu erityisesti yhteiskunnan heikompiin. Esimerkiksi aggressiiviseen myyntiin ja puutteellisiin ja hankaliin sopimusehtoihin huomion kiinnittäminen on tärkeää yhteiskunnallista journalismia. Iltalehti on nojannut jutussaan luotettaviin viranomaislähteisiin.

Päätoimittajan mukaan jutussa nostetaan esille erityisesti kuuden KKV:n tutkinnan alla olevan yrityksen toiminta. Jutun otsikkoon on nostettu kuluttajaviranomaisten näkökulma siitä, että juuri ikäihmiset ovat ongelmallisen kotimyynnin kohteina. Päätoimittajan mukaan otsikko ei sinällään viittaa minkään nimetyn yrityksen toimintaan.


Päätoimittajan mukaan ensimmäisen oikaisupyynnön jälkeen Iltalehti pyysi täsmennystä siihen, oliko uutisessa oleellista asiavirhettä. Täsmennyksen jälkeen Iltalehti selvitti KKV:ltä, pitikö oikaisupyyntö paikkansa. Päätoimittajan mukaan jutussa annettiin ymmärtää, että kantelija olisi saanut huomautuksen muun muassa painostavasta myyntitavasta. KKV:n mukaan huomautus oli annettu vain sopimusehdoista, vaikka käsiteltävänä oli nyt tapaus, jossa kyseessä oli aggressiivinen menettely, totuuden vastaisen tiedon antaminen myyntitilanteessa ja iäkkäiden asiakkaiden huomioiminen myyntitilanteessa. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehti korjasi tiedon saatuaan alkuperäisen uutisen kantelijan toivomalla tavalla 1. kesäkuuta ja julkaisi aiheesta oikaisun, joka nostettiin palvelun etusivulle ja linkitettiin alkuperäiseen uutiseen JSN:n ohjeiden ja Iltalehden käytäntöjen mukaisesti. 

Päätoimittajan mukaan sähköpostien lisäksi Iltalehti ja kantelija keskustelivat aiheesta puhelimessa. Kantelijalle tarjottiin mahdollisuutta uuteen juttuun, jossa kantelija olisi kertonut oman näkökulmansa kotimyyntiin. Kantelija kieltäytyi tällaisesta haastattelusta.

Lisäksi päätoimittaja kertoo, että jutun julkaisemisen jälkeen KKV on käsitellyt kantelijaa koskevan uuden tapauksen. Kantelija sai KKV:lta uuden huomautuksen kotimyynnin ongelmista.

Päätoimittajan katsoo Iltalehden toimineen hyvän journalistisen tavan mukaisesti ja pitää kantelua aiheettomana.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Iltalehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa nimettiin kuusi yritystä, joista oli tehty valitus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Juttu perustui viranomaiselta saatuihin tietoihin. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Iltalehden alkuperäisessä jutussa oli kantelijayritystä koskeva olennainen asiavirhe. Iltalehti kuitenkin korjasi virheen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian.


Neuvoston mukaan kantelun tehnyt yritys joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen eikä yrityksen edustajaa kuultu samassa yhteydessä. Neuvosto kuitenkin toteaa, että julkisuus ei ollut niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. Lisäksi Iltalehti tarjosi yritykselle mahdollisuutta jatkojuttuun, mutta yritys ei halunnut käyttää sitä.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Taina Tukia, Sinikka Tuomi, Juha Honkonen.


 

Tämä päätös on avattu 255 kertaa