PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6992/SL/18
Satakunnan Kansa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi paikallisesti merkittävää rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6887/SL/18

Vastaaja: Kauppalehti

Asia: Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Ratkaistu: 21.11.2018

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Kantelu 21.5. & 6.7.2018

Kantelu kohdistuu Meidänklinikka Oy:n tietoihin Kauppalehden yritystietosivuilla.

https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/meidanklinikka+oy/24782879

Kantelun mukaan Kauppalehden sivuilla oli kanteluntekohetkellä virhe, kun siellä väitettiin, että yhtiö olisi aktiivinen, vaikka yhtiö oli poistettu kaupparekisteristä jo tammikuussa 2018. Kantelija on myöhemmin kertonut neuvostolle, että virhe on ollut Kauppalehden sivuilla vielä heinäkuussakin.

Kantelija kertoo huomanneensa virheen, kun Satakunnan Kansa oli julkaissut 12.3.2018 jutun, jossa väitettiin yhtiön olevan aktiivinen. Satakunnan Kansan toimittaja kieltäytynyt aluksi oikaisemasta juttuaan vedoten Kauppalehden sivuilla olleeseen tietoon, mutta oikaisi juttunsa myöhemmin.

Kantelun mukaan kantelija pyysi Kauppalehteä korjaamaan virheellisen tiedon ensimmäisen kerran 25.3., toisen kerran 6.4. ja kolmannen kerran 21.5.2018. Kantelun mukaan Kauppalehdestä vastattiin hänelle vasta toukokuussa ja kerrottiin, että kaikki tietojen muutokset ja korjaukset tulee tehdä alkuperäisrekisteriin, jonka jälkeen tiedot päivittyvät näkymään oikein myös Kauppalehti.fi-sivuilla. 

Kantelun mukaan vastaus on älytön, koska alkuperäisrekisterissä, eli kaupparekisterissä, tieto oli oikein ja Kauppalehden sivulla väärin. Kantelija kertoo toimittaneensa toimitukseen leimalla varustetun virallisen rekisteriotteen. 
Kantelija pyytää Julkisen sanan neuvostoa tutkimaan, rikkooko Kauppalehti Journalistin ohjeita 2 ja 20, kun se kieltäytyy korjaamasta virheellisen tiedon vedoten kolmansien osapuolien päätösvaltaan.


Päätoimittajan vastaus 10.7. & 14.11.2018

Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemen mukaan se, että Meidänklinikka Oy:tä koskevalla Kauppalehden Yrityshaku-tietosivulla todettiin yhtiön olevan aktiivinen johtuu siitä, että Kauppalehden Yritystietosivuille, jonka toimittaa Alma Talent Tietopalvelut, kerätään tietoa useista viranomaislähteistä, kuten verottajalta ja patentti- ja rekisterihallituksesta. Päätoimittajan mukaan data tulee tiedontoimittajilta Kauppalehteen käytännössä automaattisesti, eikä toimitus käsittele sitä ennen julkaisua. Päätoimittaja toteaa vastaavansa kaikesta, mitä Kauppalehden brändin alla julkaistaan ja kantavansa vastuun myös tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä.

Päätoimittajan mukaan ei ole täysin yksiselitteistä, voidaanko yrityksen tai y-tunnuksen tulkita olevan aktiivinen tai lakannut. Asia on vähintäänkin tulkinnanvarainen. Patentti- ja rekisterihallitus ei päätoimittajan mukaan tunne käsitettä ”aktiivinen yritys”, joka puolestaan on verohallinnon määrittelemä. Verohallinnon näkökulmasta yritys (/y-tunnus) on aktiivinen niin kauan kuin verottajalla on esimerkiksi jotain saatavia tai muuta vireillä ko. yhteisöltä. Päätoimittajan mukaan siitä, että yrityksen tila on ”aktiivinen” tietokantasivulla ei voi päätellä esimerkiksi sitä, onko se poistanut itseään kaupparekisteristä. Päätoimittajan mukaan kantelija puhuu siis eri asiasta kuin mihin tila ”aktiivinen” viittaa Kauppalehden sivulla.

Päätoimittajan mukaan joidenkin elinkeinonharjoittajien kohdalla voi myös olla niin, että toiminta kaupparekisterissä voi olla päättynyt, mutta nämä voivat jatkaa pienimuotoista yritystoimintaa ja siten myös verohallinnon asiakkaina. Näin ollen, mikäli Kauppalehden Yritystieto-sivulla todetaan, että yritys on ”aktiivinen”, tästä ei voida päätoimittajan mukaan yksiselitteisesti päätellä, onko sen toiminta päättynyt vai ei.

Päätoimittaja korostaa, että Meidänklinikka Oy:n kohdalla Kauppalehden Yritystieto-sivulla on ollut – myös Satakunnan Kansan uutisen julkaisemisen aikaan – yhtiön rekisteritieto, jonka mukaan yhtiön rekisteröinti kaupparekisterissä on päättynyt tammikuussa 2018. Tulkinta siitä, oliko yhtiö aktiivinen, oli päätoimittajan mukaan Satakunnan Kansan.

Päätoimittajan mukaan kantelija jättää kantelussaan kertomatta, että Kauppalehden toimitus ryhtyi heti toimenpiteisiin saatuaan kantelijan yhteydenoton 21. toukokuuta. Päätoimittajan mukaan kantelijan pyytämät muutokset on päivitetty tietokantaan. Muutos saatiin tuotantoon 12.7.

Päätoimittajan mukaan Kauppalehti ei ole luovuttanut päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille. Kauppalehti julkaisee yritystietoa digitaalisessa palvelussaan, ja tiedot tulevat eri viranomaislähteistä. Päätoimittajan mukaan Kauppalehden Yritystietopalvelun data on verrannollinen Kauppalehden julkaisemiin pörssikursseihin, uusien yritysten perustamistietoihin tai yritysten maksuhäiriöistä raportoivaan Kauppalehden protestilistaan.

Päätoimittajan mukaan Meidänklinikka Oy:n mainitseminen Yrityshaku-palvelussa aktiiviseksi ei ole olennainen asiavirhe vaan pikemminkin sivuseikka yhtiön kyseenalaisessa historiassa. Päätoimittaja toteaa, että Kauppalehden sisäinen prosessi asian selvittämiseksi ei välttämättä ole sujunut nopeimmalla mahdollisella tavalla, mutta Journalistin ohjeita Kauppalehden toimitus ei ole tässä tapauksessa päätoimittajan mukaan rikkonut.


Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kauppalehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille automaattisesti eri viranomaislähteistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että neuvoston sääntelyn piiriin kuuluvat tiedotusvälineet voivat julkaista vain kahdenlaista sisältöä: toimituksellista aineistoa ja mainoksia. Jos kyseessä on toimituksellinen aineisto, sen tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin, myös virheen korjaamisen osalta.

Neuvosto toteaa, että toimituksen ulkopuolisista lähteistä päivittyvä tietopalvelu voi olla toimituksellista aineistoa, ja joissakin tapauksissa korjauspyyntöjen ohjaaminen ensisijaisesti tällaisen tiedon lähteelle voi olla perusteltua. Näin on erityisesti tapauksissa, joissa tiedotusvälineen julkaiseman tiedon ydin on se, mitä lähde, esimerkiksi viranomaisrekisteri, toteaa.

Neuvosto toteaa, että Kauppalehti ei luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille kehottaessaan kantelijaa tekemään tietopalveluun kohdistuneen korjauspyynnön myös tiedon alkuperäislähteelle, johon Kauppalehden tietopalvelussa viitataan. Kauppalehden tietopalvelussa myös kerrotaan selkeästi, mistä ja millä periaatteilla tiedot kerätään ja miten niihin voi pyytää korjausta. Lisäksi Kauppalehti toimi Journalistin ohjeiden mukaisesti, kun se itsekin selvitti ja tarkensi tietoja. Mikäli kyseessä olisi ollut olennainen asiavirhe, korjaustoimet olisivat kuitenkin olleet Journalistin ohjeiden näkökulmasta liian hitaita.

Neuvosto toteaa, että Kauppalehden yritystietosivulla ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä, kun siellä todettiin, että kantelijan edustama yritys oli yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan ”aktiivinen”, vaikka yritys oli poistettu kaupparekisteristä. YTJ sisältää myös muita, muun muassa verotukseen liittyviä, viranomaistietoja. Lisäksi Kauppalehden yritystietosivulla oli näkyvissä tieto päivämäärästä, jolloin yritys oli poistettu kaupparekisteristä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 1159 kertaa