PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

Vapauttava 6999/SL/18
Aamuposti

Yksityisyyden suoja, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Vapauttava 6992/SL/18
Satakunnan Kansa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi paikallisesti merkittävää rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6990/SL/18
Iltalehti

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa se mainitsi henkilön etnisen taustan kielteisessä yhteydessä. Lehti ei tuonut etnistä taustaa esiin halventavasti, vaan sen kertominen oli jutun aiheen kannalta asiaankuuluvaa. Äänestyspäätös 8–2.

Vapauttava 6989/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kolumnin, jossa vertailtiin eri maiden irtisanomissuojaa. Kysymyksessä oli kiistanalainen aihe, josta toimittaja oli asiantuntijoita kuultuaan tehnyt omat tulkintansa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 6984/AL/18
Kide

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Vapauttava 6982/YLE/18
Yle

Haastateltavan oikeudet, samanaikainen kuuleminen

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Vapauttava 6981/YLE/18
Yle

Toimittajan tiedonhankinta, samanaikainen kuuleminen, kuvan harhaanjohtava käyttö

Yle esitti televisio-ohjelman, jossa käsiteltiin vanhusten hoivapalveluiden yksityistämisen vaikutuksia pienessä kunnassa. Kantelun tehnyttä yritystä kuultiin ohjelmassa riittävästi. Yrityksen edustajan kuvaaminen kunnantalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei rikkonut Journalistin ohjeita.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6878/SL/18

Vastaaja: Kouvolan Sanomat

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 21.11.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 15.5.2018

Kantelu kohdistuu Kouvolan Sanomien juttuun, joka on julkaistu verkossa 18.2.2018 otsikolla Uutisen takaa: Villien ja sairaiden kissojen hoito jakaa Kouvolassa eläinsuojelijat kahteen leiriin — Katso videolta leikatun kissan hoitoyritystä ja printtilehdessä 18.2.2018 otsikolla Rääkkäyksen on päätyttävä.

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/860013c4-622e-40eb-9404-30b58511a3a0

Kantelun on laatinut Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja yhdistyksen nimissä. Kantelun tekemiselle on yhdistyksen hallituksen suostumus.

Kantelun mukaan juttu perustuu nimettömänä pysyttelevien henkilöiden kuvitteellisiin kertomuksiin, joita Kouvolan Sanomat ei ole tarkistanut. Kantelussa epäillään, että juttuun haastatellut henkilöt eivät ole käyneet tutustumassa kotihoidossa oleviin kissoihin, ja että he eivät ole päteviä arvioimaan asiaa. Kantelun mukaan lehti ei ole tarkistanut juttunsa tietoja kissojen kotihoitajilta itseltään.

Kantelun mukaan Kouvolan Sanomia on pyydetty oikaisemaan juttuaan. Kantelun mukaan jutussa väitetään, että vain yksi kahdestakymmenestä kotihoidossa olleesta kissasta kesyyntyisi. Kantelun mukaan väitetty suhde on väärä ja yhdistyksellä on paljon todisteita siitä, että kotihoidossa olleet vaikeatkin kissat ovat kesyyntyneet ja niille on löytynyt koti. Kanteluun on liitetty yhdistyksen hallituksen jäsenten ja lehden päätoimittajan välillä käytyä kirjeenvaihtoa.

Kantelussa ei mainita Journalistin ohjeiden kohtaa 21, mutta siinä väitetään, että kissojen kotihoitajat joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen ilman samanaikaista kuulemista. Kantelu on kuitenkin tehty yhdistyksen eikä kissojen kotihoitoa tekevien henkilöiden puolesta, joten kantelua ei käsitellä samanaikaisen kuulemisen näkökulmasta. 

Kantelun mukaan Kouvolan Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11, 12 ja 14. Kantelun on tulkittu koskevan lisäksi Journalistin ohjeiden kohtaa 20.


Päätoimittajan vastaus 2.8.2018

Kouvolan Sanomien päätoimittaja Petri Karjalaisen mukaan juttua varten oli haastateltu useita yhdistyksen entisiä ja nykyisiä jäseniä sekä työntekijöitä. Lisäksi lehti haastatteli viranhaltijoita ja tutkijaa. Jutun yhtenä pääasiallisena lähteenä käytettiin yhdistyksestä tehtyä eläinsuojeluilmoitusta, jonka Kouvolan Sanomat oli saanut haltuunsa. Eläinsuojeluilmoituksen tekijät olivat yhdistyksen jäseniä ja työntekijöitä. 

Päätoimittajan mukaan jutulla on yhteiskunnallista merkitystä. Kouvolan kaupunki ostaa lakisääteisiä talteenottopalveluita kantelun tehneeltä yhdistykseltä. Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena oleva uutisanalyysi oli jatkoa Kouvolan Sanomien 1.2.2018 julkaisemalle uutiselle, jossa kerrottiin kaupungin antaneen yhdistykselle kirjallisen huomautuksen sopimusrikkeestä.
 
Päätoimittajan mukaan jutussa avattiin yhdistyksen sisäistä kiistaa ja haastatelluille annettiin mahdollisuus esiintyä nimettöminä, koska haastatellut eivät halunneet mahdollisten henkilöristiriitojen takia nimiään julki. Päätoimittajan mukaan yhdistyksen sisällä oli erimielisyyttä toimintatavoista, minkä eläinsuojeluilmoituksen tekeminenkin osoittaa.

Päätoimittajan mukaan Kouvolan Sanomilta ei ole pyydetty oikaisua. Päätoimittajan mukaan kummassakaan kantelun liitteenä olevassa viestissä ei osoiteta täsmällisesti, että jokin jutun tieto olisi virheellinen eikä kummassakaan pyydetä lehdeltä oikaisua. Päätoimittajan mukaan viestit ovat palautteita, joihin päätoimittaja on vastannut ja tarjonnut toisessa vastauksessa eläinsuojeluyhdistyksen silloiselle varapuheenjohtajalle (nykyinen pj.) mahdollisuutta kertoa oma kantansa mielipidekirjoituksessa. 
 
Päätoimittajan mukaan lisäksi yhdistyksen edustaja on soittanut lehteen, mutta ei osoittanut täsmällisesti virheitä, vaan keskittyi lähinnä haukkumaan juttua ja tivaamaan tietoa jutun lähteistä. Näitä hänelle ei lähdesuojaan vedoten annettu. Päätoimittajan mukaan soittajalle tarjottiin mahdollisuutta vastata jutussa esitettyyn kritiikkiin mielipidepalstalla. 
 
Päätoimittajan mukaan Kouvolan Sanomille ei ole toimitettu vastinetta. Yksi yhdistyksen jäsen on kirjoittanut asiaa sivuavan mielipidekirjoituksen, joka on julkaistu 3.3.2018.

Päätoimittaja on liittänyt kanteluunsa myös jutun tehneen toimittajan selvityksen. Toimittajan mukaan
hän on puhunut haastateltaviensa kanssa lukuisia kertoja puhelimessa, ja valtaosaa heistä hän kertoo tavanneensa myös kasvotusten. Toimittaja kertoo myös haastatelleensa alan asiantuntijoita ja käyttäneensä laajaa kirjallista tausta-aineistoa. Toimittajan mukaan on ainoastaan kantelun tekijöiden omaa päätelmää, ettei haastateltavien joukossa olisi myös kotihoitajia.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 14: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 

Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kouvolan Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että paikallisesta eläinsuojeluyhdistyksestä oli tehty eläinsuojeluilmoitus. Jutussa nimeämättömät lähteet kritisoivat sitä, että yhdistys lähettää kissoja kotihoitoon niiden lopettamisen sijaan.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä sitaatissa, jossa haastateltava kysyy ”onko se sen väärti, että hoidat 20 kissaa ja saat niistä yhden normaaliksi”. Neuvosto toteaa, että haastateltava kertoo näkemyksensä hoidon tehottomuudesta ja käyttää numeroita ainoastaan kuvaannollisessa mielessä.

Neuvosto toteaa, että lehti perustelee jutussaan uskottavasti, miksi sillä on ollut tarve käyttää nimettömiä lähteitä. Lehti on käyttänyt lähteitä monipuolisesti, suhtautunut niihin kriittisesti ja tarkistanut tietonsa useista lähteistä. Jutusta käy selvästi ilmi, milloin siinä esitetyt väitteet ovat haastateltavien näkemyksiä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kouvolan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Kaisa Ylhäinen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 858 kertaa