PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6855/SL/18
Enontekiön Sanomat

Samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin rehtorin saamasta varoituksesta sekä hänen kunnanhallitukselle tekemästään hallintokantelusta. Julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt, eikä juttu rikkonut rehtorin yksityisyyden suojaa.

Langettava 6854/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, kielteinen julkisuus, yksityisyyden suoja, oikeudenkäyntiin vaikuttaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtilehdessään omaishoitoon liittyvistä erimielisyyksistä. Omaishoitaja ja hänen hoitamansa henkilö olivat tunnistettavissa ainakin lähipiirissään. Omaishoitaja joutui niin kielteisen julkisuuteen, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut, ja hänen hoitamansa henkilön yksityiselämästä kerrottiin erityisen arkaluonteisia seikkoja ilman tämän suostumusta. 

Vapauttava 6843/SL/18
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksia käsittelevän jutun. Jutussa käytettiin epätarkkoja ja harhaanjohtavia ilmaisuja, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 9–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.    

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6831/PL/18
Jämsän Seutu

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Vaikka hevosen omistajaa haastateltiin vasta jälkikäteen, hän ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi sitä korjannut. Jutussa ollut virhe korjattiin Journalistin ohjeiden mukaisesti. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6811/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi ulkomaalaiseen lähteeseen perustuvan jutun, jossa esitetyt lääketieteelliset tiedot eivät olleet uskottavia. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävästi eikä se pystynyt perustelemaan juttunsa tietojen oikeellisuutta. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.

Langettava 6806/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, virheen korjaus, yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa olevan alaikäisen lapsen väitettiin syyllistyneen pahoinpitelyyn. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut korjauspyynnöstä huolimatta korjattu. Jutun väite loukkasi lapsen yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6803/AL/18
Kotimaa24

Journalistinen päätösvalta, yleisön tuottama aineisto

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6855/SL/18

Vastaaja: Enontekiön Sanomat

Asia: Samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 24.10.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin rehtorin saamasta varoituksesta sekä hänen kunnanhallitukselle tekemästään hallintokantelusta. Julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt, eikä juttu rikkonut rehtorin yksityisyyden suojaa.

Kantelu 21.4.2018

Kantelu kohdistuu Enontekiön Sanomien printtilehdessään 5.4.2018 julkaisemaan juttuun Kunnanhallitus käsitteli varoituksesta jätettyä hallintokannetta.

Kantelun mukaan juttu rikkoo Journalistin ohjeiden kohtia 21 ja 30. Kantelun mukaan jutussa julkaistiin kantelijan nimi, vaikka aiheesta uutisoiminen ei ollut kantelijan mielestä edes aiheellista. Kantelun mukaan juttu aiheutti kantelijalle paljon kielteistä julkisuutta, koska pienellä paikkakunnalla ja lähikunnissa ”kaikki tuntevat toisensa”. Kantelun mukaan juttu vaikeutti kantelijan hakuprosessia naapurikunnan virkaan. Kantelun mukaan juttu oli myös puutteellinen, koska siinä ei kerrottu kantelijan saaman varoituksen syitä. Kantelun mukaan yleisölle jäi käsitys, että kantelija olisi tehnyt vakavan virkavirheen.

Kantelijaa ei kuultu samanaikaisesti. Lehti kuitenkin julkaisi seuraavassa numerossaan aiheesta jatkojutun ja kantelijan oman kannanoton. Kantelun mukaan kaikki ensimmäisen jutun lukeneet eivät kuitenkaan välttämättä lue seuraavan viikon lehteä, joten ”kielteinen julkisuus jäi elämään”.


Päätoimittajan vastaus 18.6.2018

Enontekiön Sanomien päätoimittaja Katja Keskitalon mukaan kantelijan saama varoitus tuli julkiseksi ensimmäistä kertaa vasta lehden ilmestymistä edeltävänä päivänä Enontekiön kunnanhallituksen julkaistua päätösasiakirjat.

Kunnanhallituksen kokous pidettiin tiistaina 3.4. iltapäivällä, ja kokouspöytäkirja esiteltiin lehden toimittajalle keskiviikkona 4.4. kello 13.45. Päätoimittajan mukaan tuolloin varmistui varoitetun henkilöllisyys, ja päätös hänen nimensä julkaisemisesta tehtiin. Kantelija on päätoimittajan mukaan toiminut ennen kunnan viime vuonna tehtyä organisaatiomuutosta vuosien ajan myös kunnan muissa johtotehtävissä ja on vastuullisessa julkisessa asemassa kunnallisena viranhaltijana. Siksi hän päätoimittajan mukaan nauttii alempaa yksityiselämän suojaa kuin rivikansalainen. Lisäksi kunnanjohtajan antama varoitus kurinpitotoimena on päätoimittajan mukaan poikkeuksellinen. Kyseessä oli päätoimittajan mukaan yhteiskunnallinen uutinen, joka vaati välitöntä julkaisemista niiden tietojen pohjalta, jotka olivat käytettävissä.

Toimittajalla oli päätoimittajan mukaan nimen ja lyhyet perustelut saatuaan vain runsas tunti aikaa kirjoittaa aiheesta juttu, taittaa se ja loput lehdestä sekä lähettää lehti painoon ennen kello 15:n määräaikaa. Toimittaja työskenteli toimituksessa yksin, eikä hänellä siten ollut mahdollisuutta tavoitella kantelijaa kommentoimaan varoitusta ilman, että lehden ilmestyminen vaarantuisi.
Aiheesta päätettiin kuitenkin tehdä jatkojuttu seuraavaan 12.4. ilmestyneeseen lehteen, jossa julkaistiin uutinen otsikolla ”Varoitukseen kaksi syytä”. Siinä käytiin seikkaperäisemmin läpi varoituksen perustelut, ja kantelija sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta. Lisäksi kantelijalle annettiin myös mahdollisuus julkaista vastineensa samassa 12.4. ilmestyneessä lehdessä otsikolla ”Kunnanjohtajan varoituksen syyt”.

Päätoimittajan mukaan kantelijan nimen julkaisuun oli selkeät perusteet. Kantelijalle ei voitu päätoimittajan mukaan järjestää mahdollisuutta kommentoida tapahtunutta samassa yhteydessä aikataulusyistä, mutta lehti uutisoi hänen kommenttinsa ja julkaisi hänen vastineensa heti seuraavassa lehdessä.

 

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Enontekiön Sanomat julkaisi printtilehdessään jutun, jossa se kertoi kunnanhallituksen käsitelleen kunnassa työskentelevän rehtorin tekemää hallintokantelua. Jutussa kerrottiin rehtorin nimi ja se, että hän oli saanut kunnanjohtajalta varoituksen, jota piti perusteettomana. Jutussa kerrottiin myös, että kunnanhallituksen äänestäessä asiasta puolet äänestäjistä kannattivat varoituksen purkamista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että varoituksesta ja hallintokantelusta kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa, koska hän työskenteli kunnassa johtotehtävissä. Neuvosto myös toteaa, että julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Enontekiön Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Sinikka Tuomi ja Juha Honkonen.
 

Tämä päätös on avattu 153 kertaa