2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6827/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 19.9.2018

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Kantelu 28.3.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n Yökylässä Maria Veitola -ohjelman jaksoon, jossa seurattiin julkisuudesta tutun pariskunnan perheen arkea. Jakso esitettiin televisiossa 22.2.2018 ja se julkaistiin myös MTV:n Katsomo-verkkopalvelussa.

Kantelun mukaan perheen kodin sijainti kävi ilmi ohjelmasta ja sen esittäminen on siksi loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Ohjelmassa on kantelun mukaan tietoisesti esitetty yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa aineistoa vastoin kyseisten henkilöiden tahtoa. Kantelun mukaan perheen äiti kertoi ohjelman kuvauksissa toimittajalle, tuottajalle ja kuvaajille moneen kertaan, ettei halua perheen kodin sijainnin tulevan ilmi. Kantelun mukaan hän luotti, että ohjelma leikataan siten, ettei kodin sijaintia voisi tunnistaa.

MTV sai kantelun mukaan tietää asiasta keskiviikkona 21.2.2018, kun kantelija kävi keskustelun ohjelman tuottajan kanssa nähtyään tulevasta ohjelmasta poimitun videoklipin ohjelman juontajan Instagram-tilillä. Kantelun mukaan tuottaja oli yhteydessä MTV:hen ja kävi asian läpi heidän kanssaan. Tämän jälkeen kantelijalle ilmoitettiin hänen mukaansa, että ohjelma voitaisiin leikata uudelleen siten, että perheen kodin sijainti ei kävisi ohjelmasta ilmi ja ohjelman esitystä voitaisiin viivästyttää viikolla. Kantelija kertoo suostuneensa tähän. Ohjelma kuitenkin esitettiin MTV3-televisiokanavalla 22.2.2018 ja julkaistiin myös MTV:n Katsomo-verkkopalvelussa. MTV poisti ohjelman jakson Katsomosta maanantaiaamuna 26.2.2018 ja julkaisi seuraavana päivänä jaksosta uudelleenleikatun version, josta ei käy ilmi perheen kodin sijainti. Kantelun mukaan tieto kodin sijainnista ehti levitä sadoilletuhansille katsojille.

Kantelija kertoo olevansa tietoinen, että on julkisuuden henkilönä omasta tahdostaan kaventanut yksityisyyden suojaansa. Silti kantelun mukaan hänen perheensä asuinpaikka kuuluu heidän yksityisyyden suojansa piiriin.


Vastaus 3.5.2018

MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvon mukaan MTV ei ole rikkonut Journalistin ohjeita. Kantelusta saa hänen mukaansa virheellisen ja puutteellisen kuvan asiaan liittyvistä tapahtumista.

MTV Oy on tilannut kantelun kohteena olevan ohjelman tuotantoyhtiö Moskito Television Oy:ltä. Tuotantoyhtiö on tehnyt tarvittavat sopimukset ohjelman esiintyjien kanssa. Osallistumissopimuksessa sovittiin nimenomaisesti, että kaikkea kuvauksissa syntynyttä kuvamateriaalia voidaan käyttää ohjelmassa ja että päätösvalta ohjelman sisällöstä on yksinomaan tuottajalla. Vastaavan toimittajan mukaan osallistumissopimuksessa ei sovittu mistään materiaalin käyttämiseen liittyvistä rajoituksista.

Ennen ohjelman antamista MTV:lle esittämistä varten tuotantoyhtiö toimitti sen vielä ohjelmassa esiintyneelle perheelle tarkastettavaksi. Vastaavan toimittajan mukaan toisen vanhemman manageri, joka oli toiminut ohjelmaan liittyvissä käytännön asioissa perheen edustajana, ilmoitti tuotantoyhtiölle, että jakso on tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi.

Kun ohjelmasta julkaistiin ennen sen esittämistä mainosklippi, toinen ohjelmaan osallistuneen perheen vanhemmista toivoi ohjelman sisältöön muutoksia, vastaavan toimittajan mukaan yllättäen. Toisella vanhemmista sen sijaan ei ollut vastaavan toimittajan mukaan ohjelman sisällöstä mitään huomautettavaa. Osapuolet kävivät asiasta keskusteluja, joiden päätteeksi sama manageri ilmoitti, että ohjelma voidaan esittää MTV3-kanavalla alkuperäisessä muodossaan 22.2.2018.

Toisin kuin kantelussa väitetään, tuotantoyhtiö ei ole vastaavan toimittajan mukaan sopinut jakson esittämisen siirtämisestä myöhemmäksi eikä MTV ole tiennyt eikä ole voinut tietää tällaisesta väitetystä keskustelusta.

Kun toinen ohjelmassa esiintyneen perheen vanhemmista oli jakson esittämisen jälkeen yhteydessä tuotantoyhtiöön ja uusi yllättäen ohjelman sisällön muuttamista koskevan toiveensa, siihen suostuttiin, vaikka velvollisuutta siihen ei olisi vastaavan toimittajan mukaan ollut. MTV poisti jakson verkkopalvelu Katsomosta ja julkaisi siellä muokatun version jaksosta.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmaan osallistuneen perheen vanhemmat antoivat allekirjoittamassaan Osallistumissopimuksessa nimenomaisen suostumuksen siihen, että kaikkea kuvauksissa syntynyttä kuvamateriaalia voidaan käyttää ohjelmassa ja että päätösvalta ohjelman sisällöstä on yksinomaan tuottajalla. Osallistumissopimuksen mukaan materiaalin käyttämiseen ei liity rajoituksista. Myös tuotantoyhtiö kiistää, että kuvausten aikana olisi sovittu materiaalin käyttämiseen liittyvästä rajoituksesta.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmaan osallistunut pariskunta antoi perheensä puolesta suostumuksen ohjelman kuvauksissa kertyneen materiaalin esittämiseen. Toisin kuin kantelussa väitetään, MTV ei ole vastaavan toimittajan mukaan ”tietoisesti julkaissut” jaksoa ”vastoin kohteena olevien tahtoa” eikä ole saanut tietoa siitä, että toinen vanhemmista ei haluaisi ohjelmaa esitettäväksi suunnitellusti.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmassa näytettyä kodista ulospäin avautuvaa katunäkymää ei voida pitää tässä tapauksessa yksityiselämään kuuluvana erityisen arkaluonteisena seikkana. Vastaavan toimittajan mukaan asiassa on huomionarvoista, että ohjelmaan osallistuneet perheen vanhemmat ovat julkisuuden henkilöitä, joiden koteja on esitelty aiemminkin televisio-ohjelmissa. Nyt he osallistuivat vapaaehtoisesti ohjelmaan, jossa esitellään heidän elämäänsä, kotiansa ja asuinympäristöänsä. Jaksoon sisältyi muun muassa heidän kotonaan ja kotikadullaan kuvattuja kohtauksia. Jaksossa myös käsiteltiin avoimesti yksityisyyden suojan ydinalueeseen kuuluvia teemoja.


Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Lausuma julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa (2004): http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-julkisuuden-henkiloiden-yksityisyyden-suojaa-koskevassa-asiassa-2004/

MTV esitti televisiossa ja julkaisi internetissä ohjelman, jossa julkisuudesta tuttu pariskunta esitteli perheensä elämää kotonaan. Kantelun mukaan perheen äiti oli esittänyt ohjelman tekijöille kuvauksissa toiveen, ettei perheen kodin sijainti paljastuisi ohjelmassa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelijan ja vastaavan toimittajan selvitykset tapahtumien kulusta ovat ristiriidassa, eikä neuvosto pysty ottamaan kantaa siihen, mitä asioista oli mahdollisesti sovittu. 

Neuvosto toteaa, että kantelija on kuitenkin jo lähtökohtaisesti suostunut kaventamaan perheensä yksityiselämän suojaa suostuessaan kotonaan ja kodin ympäristössä kuvattavaan ohjelmaan. Näin tehdessään kantelija on itse ottanut riskin, että asunnon sijainti saattaa paljastua ohjelmasta. MTV on kuitenkin pyrkinyt siihen, ettei kantelijan tarkka osoite selviä ohjelmasta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 1712 kertaa