PÄÄTÖKSET

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7085/SJL/19
Journalisti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Vapauttava 7074/SL/19
Iltalehti

Oikeudenkäyntiin vaikuttaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan toimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Jutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä.

Langettava 7072/SL/19
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7071/MTV/19
MTV

Olennainen asiavirhe

MTV käsitteli verkkosivuillaan, televisio-ohjelmassa ja tv-uutisten tekstinauhassa rikoksen selvittämistä dna-tutkimuksen avulla. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, koska varsinaisista jutuista kävi riittävästi ilmi, ettei murhaajan henkilöllisyydestä ole täyttä varmuutta. Äänestyspäätös 8–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7064/PL/19
Lieksan Lehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, otsikko, olennainen asiavirhe

Paikallislehti julkaisi jutun, jossa koiranomistaja arvioi kotkan vieneen koiran pihasta. Juttu perustui rajallisiin tietoihin, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. Lehti täydensi uutisointiaan jatkojutuilla. 

Vapauttava 7053/PL/19
Loviisan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi kantelijan Facebook-kommentin. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen sen yhteydessä oli tarpeetonta, mutta kommentissa ei ollut mitään yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja.

Langettava 7047/SL/19
HS Metro

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversionsa tekstiviestipalstalla lukijakommentin, joka sisälsi pakolaisiin kohdistuvan tappokehotuksen. Kommentti loukkasi ihmisarvoa.

Vapauttava 7046/SL/19
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi jutun, jossa käsiteltiin kriittisesti kaivosyhtiön toimintaa. Yhtiötä kuultiin jutussa riittävästi. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi oikaissut.

Vapauttava 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa esitettiin jyrkkiä ja syrjiviä väitteitä seksuaalivähemmistöistä. Lehdellä oli perusteet kirjoituksen julkaisemiselle, koska yleisöllä oli oikeus tietää paikallisen seurakunnan papin näkemyksistä ja koska kyseessä oli keskustelu, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat runsaasti tilaa lehden palstoilla. Äänestyspäätös 10 – 4.

Vapauttava 7030/SL/19
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Langettava 7029/SL/19
Savon Sanomat

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa. 

Langettava 7028/SL/19
Keskisuomalainen

Konserniyhteys

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin yhteiskunnalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin. Lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille, että lehtikonsernin omat jakeluyhtiöt kilpailevat Postin kanssa.
 

Vapauttava 7027/MTV/18
MTV

Piilomainonta

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka perustui autojen maahantuojan tiedotteeseen. Juttu ei ollut piilomainontaa. Äänestyspäätös 6–4.

Vapauttava 7024/SL/18
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kaksi juttua, joiden mukaan ylikomisario ja oikeustieteen professori olivat eri mieltä siitä, voiko autoilijaa sakottaa, jos hän ei havaitse nopeusrajoitusta lumen vuoksi. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7023/AL/18
Latu&Polku

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen

Lehti kertoi yhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista. Jutun otsikossa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Langettava 7017/MTV/18
MTV

Kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Langettava 7012/SL/18
Etelä-Saimaa

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Langettava 7005/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun sekä printtilehden kannessa uutisnoston, jotka perustuivat selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lähde olisi pitänyt mainita verkkojutun otsikossa sekä printtilehdessä kannessa ja jutun alussa.

Vapauttava 7002/SL/18
Etelä-Suomen Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, haastattelu, lähdekritiikki, otsikko, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, jossa kerrottiin jääkiekkoseuran pääomistajan saaneen rahoitusta talousrikostutkinnan kohteena olevalta henkilöltä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joista lehti olisi saanut oikaisupyynnön.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6827/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 19.9.2018

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Kantelu 28.3.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n Yökylässä Maria Veitola -ohjelman jaksoon, jossa seurattiin julkisuudesta tutun pariskunnan perheen arkea. Jakso esitettiin televisiossa 22.2.2018 ja se julkaistiin myös MTV:n Katsomo-verkkopalvelussa.

Kantelun mukaan perheen kodin sijainti kävi ilmi ohjelmasta ja sen esittäminen on siksi loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Ohjelmassa on kantelun mukaan tietoisesti esitetty yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa aineistoa vastoin kyseisten henkilöiden tahtoa. Kantelun mukaan perheen äiti kertoi ohjelman kuvauksissa toimittajalle, tuottajalle ja kuvaajille moneen kertaan, ettei halua perheen kodin sijainnin tulevan ilmi. Kantelun mukaan hän luotti, että ohjelma leikataan siten, ettei kodin sijaintia voisi tunnistaa.

MTV sai kantelun mukaan tietää asiasta keskiviikkona 21.2.2018, kun kantelija kävi keskustelun ohjelman tuottajan kanssa nähtyään tulevasta ohjelmasta poimitun videoklipin ohjelman juontajan Instagram-tilillä. Kantelun mukaan tuottaja oli yhteydessä MTV:hen ja kävi asian läpi heidän kanssaan. Tämän jälkeen kantelijalle ilmoitettiin hänen mukaansa, että ohjelma voitaisiin leikata uudelleen siten, että perheen kodin sijainti ei kävisi ohjelmasta ilmi ja ohjelman esitystä voitaisiin viivästyttää viikolla. Kantelija kertoo suostuneensa tähän. Ohjelma kuitenkin esitettiin MTV3-televisiokanavalla 22.2.2018 ja julkaistiin myös MTV:n Katsomo-verkkopalvelussa. MTV poisti ohjelman jakson Katsomosta maanantaiaamuna 26.2.2018 ja julkaisi seuraavana päivänä jaksosta uudelleenleikatun version, josta ei käy ilmi perheen kodin sijainti. Kantelun mukaan tieto kodin sijainnista ehti levitä sadoilletuhansille katsojille.

Kantelija kertoo olevansa tietoinen, että on julkisuuden henkilönä omasta tahdostaan kaventanut yksityisyyden suojaansa. Silti kantelun mukaan hänen perheensä asuinpaikka kuuluu heidän yksityisyyden suojansa piiriin.


Vastaus 3.5.2018

MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvon mukaan MTV ei ole rikkonut Journalistin ohjeita. Kantelusta saa hänen mukaansa virheellisen ja puutteellisen kuvan asiaan liittyvistä tapahtumista.

MTV Oy on tilannut kantelun kohteena olevan ohjelman tuotantoyhtiö Moskito Television Oy:ltä. Tuotantoyhtiö on tehnyt tarvittavat sopimukset ohjelman esiintyjien kanssa. Osallistumissopimuksessa sovittiin nimenomaisesti, että kaikkea kuvauksissa syntynyttä kuvamateriaalia voidaan käyttää ohjelmassa ja että päätösvalta ohjelman sisällöstä on yksinomaan tuottajalla. Vastaavan toimittajan mukaan osallistumissopimuksessa ei sovittu mistään materiaalin käyttämiseen liittyvistä rajoituksista.

Ennen ohjelman antamista MTV:lle esittämistä varten tuotantoyhtiö toimitti sen vielä ohjelmassa esiintyneelle perheelle tarkastettavaksi. Vastaavan toimittajan mukaan toisen vanhemman manageri, joka oli toiminut ohjelmaan liittyvissä käytännön asioissa perheen edustajana, ilmoitti tuotantoyhtiölle, että jakso on tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi.

Kun ohjelmasta julkaistiin ennen sen esittämistä mainosklippi, toinen ohjelmaan osallistuneen perheen vanhemmista toivoi ohjelman sisältöön muutoksia, vastaavan toimittajan mukaan yllättäen. Toisella vanhemmista sen sijaan ei ollut vastaavan toimittajan mukaan ohjelman sisällöstä mitään huomautettavaa. Osapuolet kävivät asiasta keskusteluja, joiden päätteeksi sama manageri ilmoitti, että ohjelma voidaan esittää MTV3-kanavalla alkuperäisessä muodossaan 22.2.2018.

Toisin kuin kantelussa väitetään, tuotantoyhtiö ei ole vastaavan toimittajan mukaan sopinut jakson esittämisen siirtämisestä myöhemmäksi eikä MTV ole tiennyt eikä ole voinut tietää tällaisesta väitetystä keskustelusta.

Kun toinen ohjelmassa esiintyneen perheen vanhemmista oli jakson esittämisen jälkeen yhteydessä tuotantoyhtiöön ja uusi yllättäen ohjelman sisällön muuttamista koskevan toiveensa, siihen suostuttiin, vaikka velvollisuutta siihen ei olisi vastaavan toimittajan mukaan ollut. MTV poisti jakson verkkopalvelu Katsomosta ja julkaisi siellä muokatun version jaksosta.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmaan osallistuneen perheen vanhemmat antoivat allekirjoittamassaan Osallistumissopimuksessa nimenomaisen suostumuksen siihen, että kaikkea kuvauksissa syntynyttä kuvamateriaalia voidaan käyttää ohjelmassa ja että päätösvalta ohjelman sisällöstä on yksinomaan tuottajalla. Osallistumissopimuksen mukaan materiaalin käyttämiseen ei liity rajoituksista. Myös tuotantoyhtiö kiistää, että kuvausten aikana olisi sovittu materiaalin käyttämiseen liittyvästä rajoituksesta.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmaan osallistunut pariskunta antoi perheensä puolesta suostumuksen ohjelman kuvauksissa kertyneen materiaalin esittämiseen. Toisin kuin kantelussa väitetään, MTV ei ole vastaavan toimittajan mukaan ”tietoisesti julkaissut” jaksoa ”vastoin kohteena olevien tahtoa” eikä ole saanut tietoa siitä, että toinen vanhemmista ei haluaisi ohjelmaa esitettäväksi suunnitellusti.

Vastaavan toimittajan mukaan ohjelmassa näytettyä kodista ulospäin avautuvaa katunäkymää ei voida pitää tässä tapauksessa yksityiselämään kuuluvana erityisen arkaluonteisena seikkana. Vastaavan toimittajan mukaan asiassa on huomionarvoista, että ohjelmaan osallistuneet perheen vanhemmat ovat julkisuuden henkilöitä, joiden koteja on esitelty aiemminkin televisio-ohjelmissa. Nyt he osallistuivat vapaaehtoisesti ohjelmaan, jossa esitellään heidän elämäänsä, kotiansa ja asuinympäristöänsä. Jaksoon sisältyi muun muassa heidän kotonaan ja kotikadullaan kuvattuja kohtauksia. Jaksossa myös käsiteltiin avoimesti yksityisyyden suojan ydinalueeseen kuuluvia teemoja.


Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Lausuma julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa (2004): http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-julkisuuden-henkiloiden-yksityisyyden-suojaa-koskevassa-asiassa-2004/

MTV esitti televisiossa ja julkaisi internetissä ohjelman, jossa julkisuudesta tuttu pariskunta esitteli perheensä elämää kotonaan. Kantelun mukaan perheen äiti oli esittänyt ohjelman tekijöille kuvauksissa toiveen, ettei perheen kodin sijainti paljastuisi ohjelmassa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelijan ja vastaavan toimittajan selvitykset tapahtumien kulusta ovat ristiriidassa, eikä neuvosto pysty ottamaan kantaa siihen, mitä asioista oli mahdollisesti sovittu. 

Neuvosto toteaa, että kantelija on kuitenkin jo lähtökohtaisesti suostunut kaventamaan perheensä yksityiselämän suojaa suostuessaan kotonaan ja kodin ympäristössä kuvattavaan ohjelmaan. Näin tehdessään kantelija on itse ottanut riskin, että asunnon sijainti saattaa paljastua ohjelmasta. MTV on kuitenkin pyrkinyt siihen, ettei kantelijan tarkka osoite selviä ohjelmasta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 1709 kertaa