2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 6825/SL/18

Vastaaja: Kymen Sanomat

Asia: Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 16.5.2018

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Kantelu 27.3.2018

Kantelu kohdistuu Kymen Sanomien verkkosivuillaan 7.3.2018 julkaisemaan juttuun ”Kantasatamahanke etenee: Outlet-hankkeen vetovastuuseen pörssiyhtiö Lontoosta”.

https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/7735ad49-0eef-4025-86a1-9f086ccb2301

Kantelun mukaan Lontoon pörssistä ei löydy jutussa mainittua yhtiöitä, eikä Kymen Sanomat ole ollut halukas muuttamaan tai oikaisemaan uutistaan vaan ilmoittaa todistustaakan faktoista olevan muilla tahoilla.

Uutisen perusteella lukijalle jää käsitys, että Kotkan kaupungin kanssa yhteistyötä tekevä taho on
pörssiyhtiö Lontoosta, mutta sitä ei uutisesta saatavan tiedon perusteella voi varmistaa, eikä Kymen Sanomat ole halukas tutkimaan asiaa enempää.

Kantelija on pyytänyt lehteä tarkistamaan tietonsa ja liittänyt kanteluunsa lehden kanssa käymänsä kirjeenvaihdon.

Kantelija viittaa kantelussaan Journalistin ohjeiden kohtiin 10 ja 12. Julkisen sanan neuvosto on lisännyt kanteluun Journalistin ohjeiden kohdan 20 kantelun käsittelyynottovaiheessa.

Päätoimittajan vastaus 2.5.2018

Kymen Sanomien vastaavan päätoimittajan Heidi Ekdahlin mukaan lehti julkaisi verkossa 7.3.2018 ja paperilehdessä 8.3.2018 uutisen Kotkan Old Port -kantasatamahankkeen etenemisestä. Juttu käsitteli muotibrändien outlet-keskuksen rakentamista Kotkaan. Kymen Sanomat kirjoitti, että GVA Sawyer ja hankkeen vetäjä Cameron Sawyer vastaavat hankkeen kehittämistyöstä ja yhtiö on valinnut operaattoriksi Freeport-yhtiön. Freeport-yhtiön roolina olisi hallinnoida vuokralaissuhteita outlet-keskuksen sisällä ja markkinoida keskusta asiakaskannalle.

Päätoimittajan mukaan jutussa on haastateltu hankkeen alueellista leasing-johtajaa, joka kertoo jutussa, että: ”Freeport on Lontoon pörssissä noteerattu yhtiö, ja sillä on työkenttänään monia outlet-keskuksia Euroopassa.”

Jutun otsikossa oli mainittu haastatteluun ja sitaattiin viitaten, että kyseessä on Lontoossa listautunut pörssiyhtiö. Haastateltu tai kukaan muu haastatelluista ei korjannut jutun sisältöä tai sitaatteja ennen tai jälkeen jutun julkaisun.

Jutussa oli myös haastateltu rakennustarkastajaa ja kerrottu, että hanke menee myöhemmin lautakuntakäsittelyyn Kotkassa. Hän arvioi käsittelyn vievän kuukausia ja uskoi, että hanke voi vielä kohdata yllättäviä haasteita, kun koko alueen kokonaisinfrastruktuuri on suunnittelematta. Jutussa oli myös haastateltu Freeport-yhtiön toimitusjohtajaa, joka perustelee miksi yhtiö toisi outletin juuri Suomeen ja Kotkaan.

Päätoimittaja kertoo saaneensa kantelijalta sähköpostin 14.3.2018, jossa kantelija pyysi tarkistamaan, onko Freeport-yhtiö lontoolainen pörssiyhtiö. Päätoimittaja kiitti palautteesta ja pyysi viipymättä jutun kirjoittanutta toimittajaa selvittämään, onko Freeport-yhtiö pörssiyhtiö. Toimittaja kertoi saaneensa jo tuottajan välittämän asiakaspalautteen ja olleensa yhteydessä jutussa haastateltuun leasing-johtajaan. Toimittaja kertoi löytäneensä Lontoon pörssistä Freeport-nimisen yhtiön, mutta tarvitsemansa vielä vahvistuksen haastatellulta, onko yhtiö listautunut ja ovatko jutun mainitut faktat kunnossa. Toimittaja ei ollut koskaan aiemmin joutunut tutkimaan Lontoon pörssin listauksia. 

Päätoimittajan mukaan haastateltu vastasi toimittajan sähköpostiin ja kertoi, että ”Freeport on ollut Lontoon pörssissä ja tiedote selvittää tarkasti missä ja miten Freeport nyt toimii. Kaikki on kunnossa[.]” Toimittaja käsitti, ettei hänen jutussaan ollut asiavirhettä ja kirjoitti tämän perusteella kantelijalle vastauksen. Päätoimittaja välitti toimittajan vastauksen suoraan kantelijalle eteenpäin. Päätoimittajan mukaan keskustelu jäi siihen. Kuukauden kuluttua Kymen Sanomat sai pyynnön vastata JSN:lle tehtyyn kanteluun. Päätoimittaja kertoo pyytäneensä toimittajaa selvittämään viipymättä, oliko lehti saanut alun perin virheellistä tietoa yhtiöstä. Toimittaja oli yhteydessä sekä haastateltuun leasing-johtajaan että Helsingin Pörssiin ja selvisi, ettei Freeport todella ole tällä hetkellä pörssiyhtiö. Kymen Sanomat teki välittömästi oikaisun sekä nettiin 23.4.2018 että printtiin 24.4.2018.

Päätoimittaja katsoo, että Kymen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. ”Olemme prosessin aikana noudattaneet sekä Kymen Sanomien tyylikirjaa ja JSN:n Journalistin ohjeita. Selvitimme lukijan pyynnöstä välittömästi juttumme faktat. Emme kuitenkaan saaneet Lontoon pörssin ja haastateltavan kautta riittävää ja oikeaa tietoa, kuten myöhemmin osoittautui. Kun teimme selvityksen uudestaan, korjasimme virheen viipymättä ja teimme asianmukaisesti oikaisun verkkoon ja printtiin välittömästi.”


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kymen Sanomat julkaisi verkkosivuillaan Kotkan Kantasatama-hanketta käsittelevän uutisen. Uutisessa hankkeen alueellinen leasingjohtaja väitti, että hankkeen operaattoriksi valittu yhtiö on noteerattu Lontoon pörssissä. Asia oli nostettu myös uutisen otsikkoon.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelussa ei tuoda esiin riittäviä perusteita sille, että lehti olisi tarkistanut tietonsa niin puutteellisesti tai että se olisi suhtautunut tietolähteisiinsä niin kritiikittömästi, että se olisi rikkonut Journalistin ohjeita.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt oikaista viipymättä, kun virhe oli tullut lehden tietoon. Jutussa käsitelty operaattoriyhtiö ei ole listattuna Lontoon pörssissä ja virheellinen väite saattoi antaa lukijoille väärän kuvan yhtiön vakavaraisuudesta ja luotettavuudesta.

Lehti sai kantelijalta perustellun oikaisupyynnön, mutta se ei korjannut uutista. Lehti teki uutisesta oikaisun vasta saatuaan Julkisen sanan neuvostolta vastauspyynnön kanteluun. Tällöinkin se korjasi virheen puutteellisesti, koska se ei tehnyt korjausta alkuperäiseen verkkojuttuun eikä myöskään linkittänyt oikaisutekstiä juttuun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.

 

Tämä päätös on avattu 2839 kertaa