2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6818/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Ratkaistu: 16.5.2018

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Kantelu 23.3.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 26.1.2018 julkaisemaan juttuun ”Kuuro tuomittiin laittomasta uhkauksesta – pelkäsi varkaita, mutta pelästytti lehdenjakajan leluhaulikolla”.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/kuurosokea-tuomittiin-laittomasta-uhkauksesta-pelkasi-varkaita-mutta-pelastytti-lehdenjakajan-leluhaulikolla/6744762#gs.aob6qXE

Kantelija on asianomistaja. 

Kantelun mukaan MTV on rikkonut Journalistin ohjeita mainitsemalla jutussaan kantelijan olevan kuulovammainen. Asialla ei kantelun mukaan ole ollut mitään merkitystä itse uutisen kannalta. Kantelija epäilee, että asia on mainittu jutun otsikossa ”paremman lööpin toivossa”.  Kantelun mukaan jutussa myös loukataan kantelijan ihmisarvoa ja hänen yksityiselämän suojaansa, koska MTV:llä ei ollut mitään perusteltua syytä mainita kantelijan kuulovammaa, varsinkin kun kyseessä oli kantelun mukaan vähäinen laitonta uhkausta koskeva rangaistus.


MTV:n vastaus 26.4.2018

MTV:n vt. vastaava päätoimittaja Tomi Einonen vastaa kanteluun seuraavasti:

”MTV Uutiset julkaisi verkkosivullaan 26.1.2018 klo 7.47 rikosuutisen, jossa kerrottiin Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä liittyen laittomaan uhkaukseen. Kyseistä rikosta oli käsitelty aiemmin käräjäoikeudessa, mutta nyt se oli saanut lainvoimaisen päätöksen hovioikeudesta. Tuomittu henkilö on lisäksi syyllistynyt aiempiin rikoksiin ja suorittanut niistä johtuen myös vankeustuomion. Kantelija on kyseinen tuomittu.

Uutisessa on kiistatonta, että kyseinen henkilö syyllistyi postinjakajan laittomaan uhkaukseen osoittaessaan postinjakajaa pään alueelle leikkiaseella. Tapahtuma sattui keskellä yötä. Oikeusprosessin kannalta oleellinen yksityiskohta oli muun muassa tuomitun heikentynyt kuuloaisti. Hän itse katsoi syyllistyneensä ainoastaan omankädenoikeuteen. Tapausta käsiteltiin eri oikeusasteissa. 

Kyseinen artikkeli on niin sanottua normaalia rikosuutisointia, jossa kerrotaan lainvoimaisesta tuomiosta, mutta peitetään henkilöön liittyvät tunnistetiedot. Samalla oikeusasteen tuomiolauselmasta kerrotaan vain oleelliset seikat. 

Kyseinen henkilöön liittyvä yksityiskohta on ollut rikostuomion kannalta oleellinen yksityiskohta. Henkilö ei ole ollut uutisesta millään lailla tunnistettavissa tai kärsinyt artikkelin johdosta henkilökohtaista haittaa. Yhtä lailla artikkelissa on kerrottu uhrista esimerkiksi ammatti, koska se on ollut rikostapauksen kannalta oleellinen tekijä. Samalla on taustoitettu Oulussa sattuneista kahdesta henkirikoksesta, jotka olivat uhrin kannalta aiheuttaneet stressiä.

MTV Uutiset ei ole rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 26, 27, 30 tai 31. Tietoja ei ole tuotu esiin halventavassa tai asiaankuulumattomassa muodossa vaan rikosjournalistisesti tarkastellussa muodossa. Myöskään yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia seikkoja ei ole julkaistu tekstin tai kuvien muodossa.

Kantelijan viittaamiin journalistin ohjeiden kohtiin 30 ja 31 artikkeli ei syyllisty miltään osin; artikkelissa on otettu huomioon yksityiselämän suoja ja poistettu kaikki henkilön tunnistetiedot lukuun ottamatta kuuloaistiin liittyvää yksityiskohtaa. Tuomitun rikollisen tekoon ja siihen johtaviin tapahtumiin artikkeli ottaa kantaa niin kuin hovioikeuden tuomiolauselmassa on kerrottu tapahtumakulun ja tuomioiden osalta. Tästä johtuen henkilön kuurous on ollut rikoksen tekotavasta johtuen erittäin oleellinen seikka. 
Otsikolle, ingressille ja leipätekstille löytyy artikkelista kate eli kyse ei ole kantelijan viittaamasta ”lööppiotsikosta”. 

Lisäksi MTV Uutiset huomauttaa, että juttua on korjattu otsikoinnin ja etusivun osalta välittömästi tarkempaan terminologiaan heti kun tiedot ovat niiltä osin tarkentuneet. Tämä on myös kerrottu jutun lopussa kursivoituna.

MTV Uutiset katsoo, että se ei ole miltään osin rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 26, 27, 30 tai 31.”


Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

MTV kertoi verkkosivuillaan, että kuuro henkilö oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Jutussa mainittiin kantelijan sukupuoli ja asuinkaupunki ja kerrottiin hänen rikostaustastaan. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija saattoi olla jutusta lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka jo valmiiksi tiesivät hänen kuulovammaisuudestaan ja rikostaustastaan. Tämän vuoksi hänen uudesta rikoksestaan kertominen ei ollut kohtuutonta.

Kuulovammaisuutta ei mainittu jutussa halventavasti ja sen mainitseminen oli asiaankuuluvaa, koska mahdollinen alentunut kyky havainnoida ympäristöä oli rikostapauksen ymmärtämisen kannalta olennaista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi, Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 2186 kertaa