PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6818/MTV/18

Vastaaja: MTV

Asia: Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Ratkaistu: 16.5.2018

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Kantelu 23.3.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 26.1.2018 julkaisemaan juttuun ”Kuuro tuomittiin laittomasta uhkauksesta – pelkäsi varkaita, mutta pelästytti lehdenjakajan leluhaulikolla”.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/kuurosokea-tuomittiin-laittomasta-uhkauksesta-pelkasi-varkaita-mutta-pelastytti-lehdenjakajan-leluhaulikolla/6744762#gs.aob6qXE

Kantelija on asianomistaja. 

Kantelun mukaan MTV on rikkonut Journalistin ohjeita mainitsemalla jutussaan kantelijan olevan kuulovammainen. Asialla ei kantelun mukaan ole ollut mitään merkitystä itse uutisen kannalta. Kantelija epäilee, että asia on mainittu jutun otsikossa ”paremman lööpin toivossa”.  Kantelun mukaan jutussa myös loukataan kantelijan ihmisarvoa ja hänen yksityiselämän suojaansa, koska MTV:llä ei ollut mitään perusteltua syytä mainita kantelijan kuulovammaa, varsinkin kun kyseessä oli kantelun mukaan vähäinen laitonta uhkausta koskeva rangaistus.


MTV:n vastaus 26.4.2018

MTV:n vt. vastaava päätoimittaja Tomi Einonen vastaa kanteluun seuraavasti:

”MTV Uutiset julkaisi verkkosivullaan 26.1.2018 klo 7.47 rikosuutisen, jossa kerrottiin Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä liittyen laittomaan uhkaukseen. Kyseistä rikosta oli käsitelty aiemmin käräjäoikeudessa, mutta nyt se oli saanut lainvoimaisen päätöksen hovioikeudesta. Tuomittu henkilö on lisäksi syyllistynyt aiempiin rikoksiin ja suorittanut niistä johtuen myös vankeustuomion. Kantelija on kyseinen tuomittu.

Uutisessa on kiistatonta, että kyseinen henkilö syyllistyi postinjakajan laittomaan uhkaukseen osoittaessaan postinjakajaa pään alueelle leikkiaseella. Tapahtuma sattui keskellä yötä. Oikeusprosessin kannalta oleellinen yksityiskohta oli muun muassa tuomitun heikentynyt kuuloaisti. Hän itse katsoi syyllistyneensä ainoastaan omankädenoikeuteen. Tapausta käsiteltiin eri oikeusasteissa. 

Kyseinen artikkeli on niin sanottua normaalia rikosuutisointia, jossa kerrotaan lainvoimaisesta tuomiosta, mutta peitetään henkilöön liittyvät tunnistetiedot. Samalla oikeusasteen tuomiolauselmasta kerrotaan vain oleelliset seikat. 

Kyseinen henkilöön liittyvä yksityiskohta on ollut rikostuomion kannalta oleellinen yksityiskohta. Henkilö ei ole ollut uutisesta millään lailla tunnistettavissa tai kärsinyt artikkelin johdosta henkilökohtaista haittaa. Yhtä lailla artikkelissa on kerrottu uhrista esimerkiksi ammatti, koska se on ollut rikostapauksen kannalta oleellinen tekijä. Samalla on taustoitettu Oulussa sattuneista kahdesta henkirikoksesta, jotka olivat uhrin kannalta aiheuttaneet stressiä.

MTV Uutiset ei ole rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 26, 27, 30 tai 31. Tietoja ei ole tuotu esiin halventavassa tai asiaankuulumattomassa muodossa vaan rikosjournalistisesti tarkastellussa muodossa. Myöskään yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia seikkoja ei ole julkaistu tekstin tai kuvien muodossa.

Kantelijan viittaamiin journalistin ohjeiden kohtiin 30 ja 31 artikkeli ei syyllisty miltään osin; artikkelissa on otettu huomioon yksityiselämän suoja ja poistettu kaikki henkilön tunnistetiedot lukuun ottamatta kuuloaistiin liittyvää yksityiskohtaa. Tuomitun rikollisen tekoon ja siihen johtaviin tapahtumiin artikkeli ottaa kantaa niin kuin hovioikeuden tuomiolauselmassa on kerrottu tapahtumakulun ja tuomioiden osalta. Tästä johtuen henkilön kuurous on ollut rikoksen tekotavasta johtuen erittäin oleellinen seikka. 
Otsikolle, ingressille ja leipätekstille löytyy artikkelista kate eli kyse ei ole kantelijan viittaamasta ”lööppiotsikosta”. 

Lisäksi MTV Uutiset huomauttaa, että juttua on korjattu otsikoinnin ja etusivun osalta välittömästi tarkempaan terminologiaan heti kun tiedot ovat niiltä osin tarkentuneet. Tämä on myös kerrottu jutun lopussa kursivoituna.

MTV Uutiset katsoo, että se ei ole miltään osin rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 26, 27, 30 tai 31.”


Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

MTV kertoi verkkosivuillaan, että kuuro henkilö oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Jutussa mainittiin kantelijan sukupuoli ja asuinkaupunki ja kerrottiin hänen rikostaustastaan. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija saattoi olla jutusta lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka jo valmiiksi tiesivät hänen kuulovammaisuudestaan ja rikostaustastaan. Tämän vuoksi hänen uudesta rikoksestaan kertominen ei ollut kohtuutonta.

Kuulovammaisuutta ei mainittu jutussa halventavasti ja sen mainitseminen oli asiaankuuluvaa, koska mahdollinen alentunut kyky havainnoida ympäristöä oli rikostapauksen ymmärtämisen kannalta olennaista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi, Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 898 kertaa