2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 6811/SL/18

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 22.8.2018

Lehti julkaisi ulkomaalaiseen lähteeseen perustuvan jutun, jossa esitetyt lääketieteelliset tiedot eivät olleet uskottavia. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävästi eikä se pystynyt perustelemaan juttunsa tietojen oikeellisuutta. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.

Kantelu 16.3.2018

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 8.3.2018 julkaisemaan juttuun "Muistinsa menettänyt nuori nainen itkee joka kerta, kun hänelle kerrotaan miehen ottaneen avioeron".

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201803082200797861_ul.shtml

Kantelun mukaan juttu on erittäin todennäköisesti valheellinen. Kuvien, ja ilmeisesti koko jutun lähteenä on Central European News, joka julkaisee valheellisia ”viraaliuutisia”. Kantelun mukaan tietolähteeseen ei ole suhtauduttu kriittisesti. Kantelun mukaan myöskään jutun tarinassa ei ole loogisuutta: ”esimerkiksi miksi äiti olisi niin sadisti, että joka päivä itkettäisi lastaan, eikä naisen sairauden oireet täsmää tarinaan. Noin vakavia vaikutuksia muistiin sairaudella ei ole eikä varsinkaan useita kuukausia kestäviä.”

Kantelun mukaan jutussa on käytetty lähteitä mainitsematta niitä. Jutun lähteenä on todennäköisesti CEN, tai asiasta kirjoittaneet The Sun tai Daily Mail. Mitään lähteitä ei ole kuitenkaan mainittu. Iltalehti myös kirjoittaa "Paikallisten lehtien mukaan Veronika itkee joka ilta menetettyä rakkauttaan. Lehtien kommenttipalstoilla Veronika on saanut paljon sympatiaa." Lehti ei kuitenkaan kerro, mistä lehdistä kommentit ovat. Kantelun mukaan näitä lehtiä ei luultavasti joko ole tai sitten Iltalehti ei tiedä lähteitä, koska se kopioi juttunsa muualta.

Kantelija kertoo lähettäneensä Iltalehdelle kaksi korjauspyyntöä, mutta ei ole saanut kumpaankaan vastausta.


Päätoimittajan vastaus 3.5.2018

Iltalehden vt. päätoimittaja Tuukka Matilaisen mukaan Iltalehden lähteenä on uutistoimisto Central European Newsin (CEN) tuottama juttu ja kuvat, jotka on välitetty Iltalehdelle MV-photosin kautta ja käännetty toimituksessa omaksi jutuksi myös omaa sisällönhankintaa apuna käyttäen. Kantelija esittää vahvan oletuksen, ettei kyseinen tarina pitäisi paikkaansa. Hänellä ei kuitenkaan ole minkäänlaista näyttöä väitteensä tueksi. Myös tarinan loogisuuden kyseenalaistaminen nojaa puhtaasti oletuksiin. Päätoimittajan mukaan Iltalehdellä ei ole nojaten toimittajansa tiedonhankintaan sairaudesta mitään syytä olettaa, että alkuperäinen juttu ei pitäisi paikkaansa. Toimittaja on perehtynyt jutussa käsiteltyyn sairauteen ja peilannut jutun tietoja omiinsa. Päätoimittajan mukaan CEN:in välittämä juttu on julkaistu kymmenissä muissa tiedotusvälineissä ympäri maailmaa, myös Suomessa, eikä korjaavia tai vastakkaisia tietoja ole ilmaantunut juttujen julkaisun jälkeen.

Kantelija viittaa Iltalehden rikkoneen journalistin ohjeiden kohtia 7, 8, 10 ja 12. Mitä tulee lähdeviittauksiin, kyseessä on päätoimittajan mukaan virhe, joka on sittemmin korjattu. Kuvat on Iltalehden jutussa normaalin käytännön mukaisesti kreditoitu kyseiselle uutistoimistolle, jota Suomessa edustaa MV-photos. Lukijan palaute tekstin huonosta lähdekreditoinnista ei ole saavuttanut Iltalehden toimituksessa oikeaa tahoa, minkä vuoksi viittaus alkuperäislähteeseen on lisätty vasta asian tultua lehden tietoon kantelun myötä. Päätoimittajan mukaan Iltalehden toimituksessa ei siis ole tehty erillistä päätöstä siitä, ettei lähde olisi näkyvissä.

Pyrkimys totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, tietojen mahdollisimman hyvään tarkastamiseen ja tietolähdettä koskevaan kriittiseen suhtautumiseen täyttyvät päätoimittajan mukaan Iltalehden uutisoinnissa. Juttua ei ole julkaistu ilman toimittajan omaa perehtymistä asiaan. Taustaselvitysten pohjalta hänellä ei ole ollut mitään syytä epäillä jutun paikkansapitävyyttä. Asiaa on tarkasteltu päätoimittajan mukaan myös julkaisun jälkeen, eikä tämäkään prosessi ole muuttanut käsitystä jutun oikeellisuudesta.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin Venäjän Tatarstanissa asuvan naisen menettäneen muistinsa akuutin porfyrian seurauksena.

Jutussa ei mainittu sen lähdettä muutoin kuin kuvien osalta. Neuvosto toteaa, että toisen työn käyttämisen näkökulmasta puute oli vähäinen, koska lähde oli uutispalvelu ja se oli merkitty kuviin. Iltalehti myös lisäsi lähteen tekstiin saatuaan vastauspyynnön kanteluun. Vaikka ratkaisu on toisen työn käyttämisen osalta vapauttava, neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden olisi hyvä merkitä viihdeuutispalveluista tai verkosta poimimiensa kertomusten lähteet selkeästi, jotta yleisö voi arvioida juttujen alkuperää.

Neuvosto ei voi ottaa kantaa Iltalehden käyttämän uutispalvelun luotettavuuteen. Neuvosto kuitenkin korostaa, että tiedotusväline on itse vastuussa julkaisemiensa tietojen oikeellisuudesta.
Mikäli tiedotusväline saa korjauspyynnön, sen tulee kyetä varmistamaan tietojen oikeellisuus. Jos jutun uskottavuus ja lähteet on perustellusti kyseenalaistettu, tiedotusväline ei voi jäädä odottamaan, että joku muu todistaa jutun vääräksi.

Neuvoston asiantuntijalta saaman selvityksen mukaan akuutti porfyria ei aiheuta jutussa kuvatun kaltaista muistin menetystä. Myös venäläisissä verkkolähteissä tarinasta kerrotaan versiota, jonka mukaan muistiongelmat eivät johdu tästä sairaudesta vaan erillisestä aivovauriosta. Jutun tietoja ei ollut tarkistettu riittävän hyvin eikä tietolähteisiin ollut suhtauduttu riittävän kriittisesti. Neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, joka Iltalehden olisi pitänyt korjata saatuaan korjauspyyntöjä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeita 8, 10, 12 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.
 

Tämä päätös on avattu 2669 kertaa