2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6803/AL/18

Vastaaja: Kotimaa24

Asia: Journalistinen päätösvalta, yleisön tuottama aineisto

Ratkaistu: 19.9.2018

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Kantelu 8.3.2018

Kantelu kohdistuu Johanna Korhosen Kotimaa24-blogialustalla 25.2.2018 julkaiseman kirjoituksen kommenttien editointiin.

Kantelun mukaan Johanna Korhonen kirjoittaa bloginsa kommenteissa 27.2.2018 kello 08:59 seuraavasti: ”Havaitsin juuri, että minulla onkin valtuudet editoida tätä blogini keskustelua. Poistin (XX.XX.:n) puheenvuoron, koska hän solvaa siinä muita keskustelijoita. Poistan vastaisuudessakin asiattomat puheenvuorot, niin edes tämä palsta pysyy riittävän asiallisessa kunnossa.”

Kantelun mukaan antamalla Johanna Korhoselle oikeuden poistaa kommentteja bloginsa keskustelusta Kotimaa24 on luovuttanut hänelle oikeuden päättää Kotimaa24 sisällöstä. Kantelun mukaan sen näkee blogin muistakin kommenteista, jotka ovat etupäässä samaa törkyä kuin itse blogi. Kantelija epäilee, että mahdollisesti kommentteja ei toimituksessa kukaan lue, vaikka päätoimittaja vastaa niiden sisällöstä. Kantelija on pyytänyt päätoimittajaa poistamaan Korhoselta päätösvallan, mutta päätoimittaja ei ole vastannut hänen pyyntöönsä.


Päätoimittajan vastaus 30.4.2018

Kotimaan päätoimittajan Mari Teinilän mukaan Kotimaa24:n blogit ovat alusta saakka olleet kirjoittajien itsensä hallinnoimia mielipiteellisiä kirjoitusten kokoelmia. Johanna Korhonen ei ole ollut erityisasemassa suhteessa muihin blogisteihin moderoidessaan bloginsa keskustelua, vaan hän on toteuttanut kaikille Kotimaa24:n blogisteille annettua oikeutta. Korhosen moderoinnin kohteeksi joutunut henkilö ei myöskään ole itse ilmaissut tulleensa väärin kohdelluksi.

Päätoimittaja toteaa, että hän ei ole luovuttanut journalistista päätäntävaltaa toimituksen ulkopuolelle salliessaan Johanna Korhosen Kotimaa24:n bloggaajana hallinnoida omaa blogiaan.

Päätoimittajan mukaan Kotimaa24 perustettiin syyskuussa 2009 avoimeksi blogialustaksi. Tarkoitus oli yleisen bloggaamisen hengessä tarjota mahdollisuus kirkolliseen ja elämänkatsomukselliseen keskusteluun, mielipiteenvaihtoon ja itseilmaisuun.

Päätoimittajan mukaan vuonna 2015 Kotimaa24:sta tuli maksullinen sivusto ja silloin mukana oli vain kutsubloggaajia. Vuoden 2018 tammikuun puolivälistä sivusto on taas ollut avoin, ja bloggaaminen on kaikille vapaata.

Päätoimittajan mukaan koko Kotimaa24:n olemassaolon ajan bloggaajilla on ollut mahdollisuus paitsi valita omat aiheensa ja muokata jälkikäteen omaa tekstiään, myös puuttua sen alla käytävään keskusteluun, kuten bloggauksen periaatteisiin kuuluu. Bloggaaja on jo vuosien ajan ollut yksi osa moderoinnin toteuttamisen kokonaisuutta.

Päätoimittaja toteaa, että bloggaaja ei kuitenkaan ole yksin tässä tehtävässä, vaan koska kirjoittaminen tapahtuu Kotimaa24:n alustalla, ylläpito on seurannut blogitekstejä ja kommentteja ja tarvittaessa poistanut niitä suoraan tai keskustellut blogikirjoituksen vaatimista muutoksista bloggaajan kanssa. Bloggaajia on useita kertoja eri yhteyksissä ohjeistettu sekä yleisesti että yksityisesti, että heillä on oikeus poistaa asiaton tai muuten sivuraiteille johtava kommentointi. Myös lukijat voivat ilmoittaa ylläpidolle asiattomista kommenteista.

Päätoimittaja toteaa, että Kotimaa24:n blogialustan käyttöehdoissa sanotaan, että Kotimaa ei vastaa blogeissa esitetyistä mielipiteistä, mutta voi tarvittaessa poistaa sisältöohjeiden vastaiset kirjoitukset ja kommentit. Niin voi tehdä myös blogin kirjoittaja oman bloginsa keskustelussa.


Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla (2011)

Bloggaaja julkaisi Kotimaa24:n blogialustalla kirjoituksen ja poisti sen keskusteluketjusta kommentin.

Päätoimittajan vastauksen mukaan Kotimaa24:n blogialustalla julkaistut tekstit eivät ole toimituksellista sisältöä vaan yleisön tuottamaa aineistoa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toimitukselliseen päätösvaltaan kuuluu myös päätösvallan delegoiminen, kunhan tiedotusväline varmistaa, että julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeita.

Yleisön tuottaman aineiston osalta tiedotusväline voi delegoida päätösvaltaa, kunhan se varmistaa, että julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeiden liitettä, joka käsittelee yleisön tuottamaa aineistoa. Tässä tapauksessa delegoiminen oli tehty läpinäkyvästi eikä tapauksessa ole viitteitä siitä, että liitteen ohjeita ei olisi noudatettu.

Neuvosto muistuttaa, että yleisön tuottamaa aineistoa koskeva Journalistin ohjeiden liite edellyttää, että yleisölle varattujen palstojen raja on pidettävä selvänä tiedotusvälineen verkkosivuilla. Kotimaa24:n blogien luonne yleisön tuottamana aineistona oli blogin julkaisuajankohtana vaikeaa havaita. Kotimaa24 on kuitenkin tämän jälkeen selventänyt yleisön tuottaman aineiston merkitsemistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Kotimaa24 ei ole on rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Ismo Siikaluoma, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.
 

Tämä päätös on avattu 1126 kertaa