PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6843/SL/18
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksia käsittelevän jutun. Jutussa käytettiin epätarkkoja ja harhaanjohtavia ilmaisuja, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Äänestyspäätös 9–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.    

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Vapauttava 6827/MTV/18
MTV

Yksityisyyden suoja

MTV esitti televisiossa julkisuuden henkilöiden perhe-elämää heidän kotonaan esittelevän ohjelman. Osallistuessaan ohjelmaan julkisuuden henkilö otti riskin siitä, että asunnon sijainti saattaa käydä ohjelmasta ilmi.

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6811/SL/18
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi ulkomaalaiseen lähteeseen perustuvan jutun, jossa esitetyt lääketieteelliset tiedot eivät olleet uskottavia. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävästi eikä se pystynyt perustelemaan juttunsa tietojen oikeellisuutta. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.

Langettava 6806/SL/18
Iltalehti

Lähdekritiikki, virheen korjaus, yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa

Lehti julkaisi jutun, jossa tunnistettavissa olevan alaikäisen lapsen väitettiin syyllistyneen pahoinpitelyyn. Jutussa oli olennainen asiavirhe, jota ei ollut korjauspyynnöstä huolimatta korjattu. Jutun väite loukkasi lapsen yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6803/AL/18
Kotimaa24

Journalistinen päätösvalta, yleisön tuottama aineisto

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Langettava 6757/MTV/18
MTV

Otsikko, muu esittely

MTV mainosti keskusteluohjelmaansa televisiossa kanavajuonnoilla, joissa väitettiin, että kantelija olisi yksi ohjelman vieraista. Väitteelle ei löytynyt ohjelman sisällöstä katetta.

Langettava 6753/AL/18
Seiska

Oma kannanotto

Lehti myönsi erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneelle kantelijalle oikeuden vastineeseen eli omaan kannanottoon. Lehti ei kuitenkaan linkittänyt omaa kannanottoa kahteen verkkojuttuun, joihin se kohdistui.

Langettava 6747/SL/18
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi Facebook-tilillään päivityksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Päivityksessä näkyi jutun otsikko, jossa virhe oli. Lehti poisti päivityksen, mutta ei jakanut Facebookissa oikaisua, jonka se oli julkaissut verkkosivuillaan.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6803/AL/18

Vastaaja: Kotimaa24

Asia: Journalistinen päätösvalta, yleisön tuottama aineisto

Ratkaistu: 19.9.2018

Bloggaaja poisti kommentin keskustelusta verkkolehden tarjoamalla blogialustalla. Kommenttien editointimahdollisuuden delegoiminen kirjoittajalle ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Kantelu 8.3.2018

Kantelu kohdistuu Johanna Korhosen Kotimaa24-blogialustalla 25.2.2018 julkaiseman kirjoituksen kommenttien editointiin.

Kantelun mukaan Johanna Korhonen kirjoittaa bloginsa kommenteissa 27.2.2018 kello 08:59 seuraavasti: ”Havaitsin juuri, että minulla onkin valtuudet editoida tätä blogini keskustelua. Poistin (XX.XX.:n) puheenvuoron, koska hän solvaa siinä muita keskustelijoita. Poistan vastaisuudessakin asiattomat puheenvuorot, niin edes tämä palsta pysyy riittävän asiallisessa kunnossa.”

Kantelun mukaan antamalla Johanna Korhoselle oikeuden poistaa kommentteja bloginsa keskustelusta Kotimaa24 on luovuttanut hänelle oikeuden päättää Kotimaa24 sisällöstä. Kantelun mukaan sen näkee blogin muistakin kommenteista, jotka ovat etupäässä samaa törkyä kuin itse blogi. Kantelija epäilee, että mahdollisesti kommentteja ei toimituksessa kukaan lue, vaikka päätoimittaja vastaa niiden sisällöstä. Kantelija on pyytänyt päätoimittajaa poistamaan Korhoselta päätösvallan, mutta päätoimittaja ei ole vastannut hänen pyyntöönsä.


Päätoimittajan vastaus 30.4.2018

Kotimaan päätoimittajan Mari Teinilän mukaan Kotimaa24:n blogit ovat alusta saakka olleet kirjoittajien itsensä hallinnoimia mielipiteellisiä kirjoitusten kokoelmia. Johanna Korhonen ei ole ollut erityisasemassa suhteessa muihin blogisteihin moderoidessaan bloginsa keskustelua, vaan hän on toteuttanut kaikille Kotimaa24:n blogisteille annettua oikeutta. Korhosen moderoinnin kohteeksi joutunut henkilö ei myöskään ole itse ilmaissut tulleensa väärin kohdelluksi.

Päätoimittaja toteaa, että hän ei ole luovuttanut journalistista päätäntävaltaa toimituksen ulkopuolelle salliessaan Johanna Korhosen Kotimaa24:n bloggaajana hallinnoida omaa blogiaan.

Päätoimittajan mukaan Kotimaa24 perustettiin syyskuussa 2009 avoimeksi blogialustaksi. Tarkoitus oli yleisen bloggaamisen hengessä tarjota mahdollisuus kirkolliseen ja elämänkatsomukselliseen keskusteluun, mielipiteenvaihtoon ja itseilmaisuun.

Päätoimittajan mukaan vuonna 2015 Kotimaa24:sta tuli maksullinen sivusto ja silloin mukana oli vain kutsubloggaajia. Vuoden 2018 tammikuun puolivälistä sivusto on taas ollut avoin, ja bloggaaminen on kaikille vapaata.

Päätoimittajan mukaan koko Kotimaa24:n olemassaolon ajan bloggaajilla on ollut mahdollisuus paitsi valita omat aiheensa ja muokata jälkikäteen omaa tekstiään, myös puuttua sen alla käytävään keskusteluun, kuten bloggauksen periaatteisiin kuuluu. Bloggaaja on jo vuosien ajan ollut yksi osa moderoinnin toteuttamisen kokonaisuutta.

Päätoimittaja toteaa, että bloggaaja ei kuitenkaan ole yksin tässä tehtävässä, vaan koska kirjoittaminen tapahtuu Kotimaa24:n alustalla, ylläpito on seurannut blogitekstejä ja kommentteja ja tarvittaessa poistanut niitä suoraan tai keskustellut blogikirjoituksen vaatimista muutoksista bloggaajan kanssa. Bloggaajia on useita kertoja eri yhteyksissä ohjeistettu sekä yleisesti että yksityisesti, että heillä on oikeus poistaa asiaton tai muuten sivuraiteille johtava kommentointi. Myös lukijat voivat ilmoittaa ylläpidolle asiattomista kommenteista.

Päätoimittaja toteaa, että Kotimaa24:n blogialustan käyttöehdoissa sanotaan, että Kotimaa ei vastaa blogeissa esitetyistä mielipiteistä, mutta voi tarvittaessa poistaa sisältöohjeiden vastaiset kirjoitukset ja kommentit. Niin voi tehdä myös blogin kirjoittaja oman bloginsa keskustelussa.


Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla (2011)

Bloggaaja julkaisi Kotimaa24:n blogialustalla kirjoituksen ja poisti sen keskusteluketjusta kommentin.

Päätoimittajan vastauksen mukaan Kotimaa24:n blogialustalla julkaistut tekstit eivät ole toimituksellista sisältöä vaan yleisön tuottamaa aineistoa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toimitukselliseen päätösvaltaan kuuluu myös päätösvallan delegoiminen, kunhan tiedotusväline varmistaa, että julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeita.

Yleisön tuottaman aineiston osalta tiedotusväline voi delegoida päätösvaltaa, kunhan se varmistaa, että julkaisemisessa noudatetaan Journalistin ohjeiden liitettä, joka käsittelee yleisön tuottamaa aineistoa. Tässä tapauksessa delegoiminen oli tehty läpinäkyvästi eikä tapauksessa ole viitteitä siitä, että liitteen ohjeita ei olisi noudatettu.

Neuvosto muistuttaa, että yleisön tuottamaa aineistoa koskeva Journalistin ohjeiden liite edellyttää, että yleisölle varattujen palstojen raja on pidettävä selvänä tiedotusvälineen verkkosivuilla. Kotimaa24:n blogien luonne yleisön tuottamana aineistona oli blogin julkaisuajankohtana vaikeaa havaita. Kotimaa24 on kuitenkin tämän jälkeen selventänyt yleisön tuottaman aineiston merkitsemistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Kotimaa24 ei ole on rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Ismo Siikaluoma, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.
 

Tämä päätös on avattu 463 kertaa