2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6730/SL/17

Vastaaja: STT

Asia: Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 16.5.2018

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Kantelu 11.12.2017

Kantelu kohdistuu STT:n 25.10.2017 kello 9.02 julkaisemaan juttuun ”Lääkejakelun ongelmat kurmottivat Oriolaa – liikevoitto putosi 9,7 miljoonaan”.

Jutussa on kantelun mukaan virhe, kun siinä kirjoitetaan: ”Lokakuussa lääkkeiden jakelu on toiminut normaalisti, Oriola kertoo.”

Kantelun mukaan osakeyhtiö pyrkii kuvaamaan omaa tilannettaan huomattavan paljon paremmaksi, kuin mitä se oikeasti on. Tässä tapauksessa puhutaan niin ihmisten terveydestä lääkkeiden saatavuuden ongelmassa, kuin osakkeen omistajien rahallisista menetyksistä.

Kantelun mukaan tietoa Oriolan huomattavan paljon suuremmista ongelmista lääketoimituksissa on ollut saatavilla esimerkiksi Apteekkari.fi-nettisivuilta. Heillä on ollut julkaistuina 10.10. ja 18.10. jo tietoa, että lääketoimitukset eivät ole toimineet mitenkään normaalilla tavalla lokakuun aikana. STT:n uutinen on julkaistu 25.10.

Kantelun mukaan osakeyhtiö pyrkii pimittämään lääketoimitusten ongelmiaan ja vähentämään riskiä oman tuloksensa heikentymisestä. Samalla, kun lääkefirman tulos voisi kärsiä, kärsivät myös omia peruslääkkeitä noutavat yksityishenkilöt. Pohjois-Suomessa välimatkaa apteekkiin voi hyvinkin tulla 100 kilometriä suuntaansa, jonka jälkeen asiakas ei välttämättä saanutkaan omaa lääkettään mukaansa.

Kantelun mukaan STT olisi voinut lisätä uutiseensa Apteekkariliiton apteekeista tulevan tiedon. Kantelun mukaan millään apteekilla ei ole tarvetta olla kertomassa valheellista tietoa lääkkeiden saamattomuudesta. STT ei reagoinut millään tavalla, vaan antoi osakeyhtiön paistatella omassa totuudessaan – tässä tapauksessa puhutaan vaihtoehtoisesta totuudesta, kantelija kirjoittaa.

Kantelija on liittänyt kanteluunsa samat linkit, jotka hän on lähettänyt myös STT:lle oikaisupyynnössään.

http://www.apteekkari.fi/uutiset/oriolan-laakkeettomien-tuotteiden-jakelussa-yha-puutteita.html

http://www.apteekkari.fi/uutiset/oriolan-toimitusten-odotetaan-normalisoituvan-lokakuun-aikana.html

Kantelija on liittänyt kanteluunsa STT:n kanssa käymänsä kirjeenvaihdon.

Kantelija viittaa kantelussaan Journalistin ohjeiden kohtiin 1, 10, 12 ja 13. Julkisen sanan neuvosto on lisännyt kanteluun Journalistin ohjeiden kohdan 20 kantelun käsittelyynottovaiheessa. Neuvosto ei käsittele kantelua kohdan 1 näkökulmasta, koska kantelussa ei tuoda esiin perusteita sille, että STT olisi luovuttanut journalistista päätösvaltaa.


Päätoimittajan vastaus 19.1.2018

STT:n vastaava päätoimittaja Mika Pettersson vastaa kanteluun seuraavasti:

”STT seurasi alkusyksyn aikana tiiviisti lääketukku Oriolan toimitusvaikeuksia. Kun yhtiö 25. lokakuuta julkaisi tulosvaroituksensa, toimitusjohtajaa haastateltiin ongelmien syystä ja niistä aiheutuneista toimenpiteistä.

Jutussa mainittiin lyhyesti myös hänen kertomansa, sittemmin vääräksi osoittautunut tieto, että lääketoimitukset olisi jo saatu kuntoon. Jälkikäteen arvioituna tieto olisi ollut syytä tarkistaa muualta. Tuossa yhteydessä sitä ei ensi alkuun tehty, koska ongelmat eivät olleet enää silloin olleet julkisuudessa.

Toimituksen saatua yhteydenoton asiasta yhteydenottajaa kiitettiin palautteesta ja hänelle luvattiin selvittää tilanne. Näin myös tehtiin, ja juttuun lisättiin klo 21.47 Apteekkariliiton tieto toimitusten kangertelusta.

Ajankohdan myöhäisyyden takia kaikki STT:n asiakkaat eivät enää huomanneet päivittää juttua. STT ei pysty vaikuttamaan tähän muuten kuin niiden asiakkaiden verkkosivuilla, joissa julkaisemme uutisemme itse. Näissä ns. nettiuutisissamme uutinen julkaistiin päivitettynä klo 21.48.

Palautteen antajalle ei enää tuolloin kerrottu muutoksesta, joten hän jäi väärään käsitykseen siitä, oliko yhteydenottoon reagoitu. Olemme olleet häneen yhteydessä kanteluun vastaamisen yhteydessä.

STT jatkoi myös tämän jälkeen Oriolan toimitusvaikeuksien seuraamista.”


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

STT julkaisi ja välitti asiakkailleen useita juttuversioita lääketukun toimitusvaikeuksista. Kantelun kohteena oleva juttuversio perustui lääketukun tiedotteeseen, ja siinä kerrottiin, että yhtiön mukaan lääkkeiden jakelu on toiminut lokakuussa normaalisti. STT lisäsi myöhempään juttuversioon Apteekkariliiton näkemyksen, jonka mukaan lääketoimituksissa oli tapahtunut parannusta mutta normaalitilanteessa ei apteekeissa lokakuussa oltu.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan lääketukun yksipuolinen näkemys, joka saattoi antaa tilanteesta epätarkan kuvan. Jutusta tuli ilmi, että kyse oli yhtiön näkemyksestä. Lisäksi STT täydensi juttuaan saatuaan aiheesta lisää tietoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että STT ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.
 

Tämä päätös on avattu 1645 kertaa