PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6730/SL/17

Vastaaja: STT

Asia: Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Ratkaistu: 16.5.2018

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Kantelu 11.12.2017

Kantelu kohdistuu STT:n 25.10.2017 kello 9.02 julkaisemaan juttuun ”Lääkejakelun ongelmat kurmottivat Oriolaa – liikevoitto putosi 9,7 miljoonaan”.

Jutussa on kantelun mukaan virhe, kun siinä kirjoitetaan: ”Lokakuussa lääkkeiden jakelu on toiminut normaalisti, Oriola kertoo.”

Kantelun mukaan osakeyhtiö pyrkii kuvaamaan omaa tilannettaan huomattavan paljon paremmaksi, kuin mitä se oikeasti on. Tässä tapauksessa puhutaan niin ihmisten terveydestä lääkkeiden saatavuuden ongelmassa, kuin osakkeen omistajien rahallisista menetyksistä.

Kantelun mukaan tietoa Oriolan huomattavan paljon suuremmista ongelmista lääketoimituksissa on ollut saatavilla esimerkiksi Apteekkari.fi-nettisivuilta. Heillä on ollut julkaistuina 10.10. ja 18.10. jo tietoa, että lääketoimitukset eivät ole toimineet mitenkään normaalilla tavalla lokakuun aikana. STT:n uutinen on julkaistu 25.10.

Kantelun mukaan osakeyhtiö pyrkii pimittämään lääketoimitusten ongelmiaan ja vähentämään riskiä oman tuloksensa heikentymisestä. Samalla, kun lääkefirman tulos voisi kärsiä, kärsivät myös omia peruslääkkeitä noutavat yksityishenkilöt. Pohjois-Suomessa välimatkaa apteekkiin voi hyvinkin tulla 100 kilometriä suuntaansa, jonka jälkeen asiakas ei välttämättä saanutkaan omaa lääkettään mukaansa.

Kantelun mukaan STT olisi voinut lisätä uutiseensa Apteekkariliiton apteekeista tulevan tiedon. Kantelun mukaan millään apteekilla ei ole tarvetta olla kertomassa valheellista tietoa lääkkeiden saamattomuudesta. STT ei reagoinut millään tavalla, vaan antoi osakeyhtiön paistatella omassa totuudessaan – tässä tapauksessa puhutaan vaihtoehtoisesta totuudesta, kantelija kirjoittaa.

Kantelija on liittänyt kanteluunsa samat linkit, jotka hän on lähettänyt myös STT:lle oikaisupyynnössään.

http://www.apteekkari.fi/uutiset/oriolan-laakkeettomien-tuotteiden-jakelussa-yha-puutteita.html

http://www.apteekkari.fi/uutiset/oriolan-toimitusten-odotetaan-normalisoituvan-lokakuun-aikana.html

Kantelija on liittänyt kanteluunsa STT:n kanssa käymänsä kirjeenvaihdon.

Kantelija viittaa kantelussaan Journalistin ohjeiden kohtiin 1, 10, 12 ja 13. Julkisen sanan neuvosto on lisännyt kanteluun Journalistin ohjeiden kohdan 20 kantelun käsittelyynottovaiheessa. Neuvosto ei käsittele kantelua kohdan 1 näkökulmasta, koska kantelussa ei tuoda esiin perusteita sille, että STT olisi luovuttanut journalistista päätösvaltaa.


Päätoimittajan vastaus 19.1.2018

STT:n vastaava päätoimittaja Mika Pettersson vastaa kanteluun seuraavasti:

”STT seurasi alkusyksyn aikana tiiviisti lääketukku Oriolan toimitusvaikeuksia. Kun yhtiö 25. lokakuuta julkaisi tulosvaroituksensa, toimitusjohtajaa haastateltiin ongelmien syystä ja niistä aiheutuneista toimenpiteistä.

Jutussa mainittiin lyhyesti myös hänen kertomansa, sittemmin vääräksi osoittautunut tieto, että lääketoimitukset olisi jo saatu kuntoon. Jälkikäteen arvioituna tieto olisi ollut syytä tarkistaa muualta. Tuossa yhteydessä sitä ei ensi alkuun tehty, koska ongelmat eivät olleet enää silloin olleet julkisuudessa.

Toimituksen saatua yhteydenoton asiasta yhteydenottajaa kiitettiin palautteesta ja hänelle luvattiin selvittää tilanne. Näin myös tehtiin, ja juttuun lisättiin klo 21.47 Apteekkariliiton tieto toimitusten kangertelusta.

Ajankohdan myöhäisyyden takia kaikki STT:n asiakkaat eivät enää huomanneet päivittää juttua. STT ei pysty vaikuttamaan tähän muuten kuin niiden asiakkaiden verkkosivuilla, joissa julkaisemme uutisemme itse. Näissä ns. nettiuutisissamme uutinen julkaistiin päivitettynä klo 21.48.

Palautteen antajalle ei enää tuolloin kerrottu muutoksesta, joten hän jäi väärään käsitykseen siitä, oliko yhteydenottoon reagoitu. Olemme olleet häneen yhteydessä kanteluun vastaamisen yhteydessä.

STT jatkoi myös tämän jälkeen Oriolan toimitusvaikeuksien seuraamista.”


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

STT julkaisi ja välitti asiakkailleen useita juttuversioita lääketukun toimitusvaikeuksista. Kantelun kohteena oleva juttuversio perustui lääketukun tiedotteeseen, ja siinä kerrottiin, että yhtiön mukaan lääkkeiden jakelu on toiminut lokakuussa normaalisti. STT lisäsi myöhempään juttuversioon Apteekkariliiton näkemyksen, jonka mukaan lääketoimituksissa oli tapahtunut parannusta mutta normaalitilanteessa ei apteekeissa lokakuussa oltu.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan lääketukun yksipuolinen näkemys, joka saattoi antaa tilanteesta epätarkan kuvan. Jutusta tuli ilmi, että kyse oli yhtiön näkemyksestä. Lisäksi STT täydensi juttuaan saatuaan aiheesta lisää tietoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että STT ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.
 

Tämä päätös on avattu 675 kertaa