2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6718/SL/17

Vastaaja: Savon Sanomat

Asia: Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 11.4.2018

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 19.11.2017

Kantelu kohdistuu Savon Sanomien verkkosivuillaan 8.11.2017 julkaisemaan pääkirjoitukseen ”Arveluttavaa hoitoa tieteen harmaalla alueella".

https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/Arveluttavaa-hoitoa-tieteen-harmaalla-alueella/1066597

Kantelija on jutussa nimeltä mainittu lääkäri. Hänen mukaansa jutussa rikotaan Journalistin ohjeita 2, 20 ja 21.

Kantelija epäilee, että journalistista oikeutta on annettu toimituksen ulkopuolelle, ja Savon Sanomat ei ole paljastanut kantelijan pyynnöistä huolimatta pääkirjoituksen kirjoittamiseen osallistuneiden henkilöiden nimiä.

Kantelijan mukaan pääkirjoituksessa on useita asiavirheitä, joita lehti ei ole kehotuksesta huolimatta suostunut korjaamaan. Asiavirheet vahingoittavat kantelijan mukaan tarpeettomasti hänen ja hänen yrityksensä mainetta. Kantelijan mukaan hänen ja hänen yrityksensä mainetta vahingoittaa vielä lisäksi se, että pääkirjoitus on julkaistu nimettömänä ja se edustaa koko lehden kantaa.

Kantelija on listannut pääkirjoituksessa hänen mielestään esiintyvät asiavirheet seuraavasti.

1.    Vaihtoehtohoitoja tarjoavat lääkärit ja kilpirauhashoitoihin liittyvä tieteellinen koulukuntakiista eivät liity millään muotoa toisiinsa. Kilpirauhashoitojen osalta käynnissä on koulukuntakiista, jonka voi huomata mm. endokrinologi Camila Schalin-Jäntin ja professori Matti Välimäen toisistaan poikkeavista kannanotoista.
2.    Kilpirauhashoidoissa ei ole uskomuslääkintää. Tieteelliset perusteet löytyvät ja kyseessä on lailliset lääkevalmisteet, joita käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti.
3.    Tekstissä annetaan ymmärtää, ettei lääkärillä ole esittää tieteellisiä perusteita potilastyytyväisyyden rinnalle. Se on valhe.
4.    T3-lääkitys ei ole testaamaton.
5.    T3-lääkitys on turvallinen. 

Kantelija perustelee väitteitä asiavirheistä linkittämällä oman yrityksensä verkkosivuille. 

Kantelijan mukaan pääkirjoituksessa esitetyt tiedot asettavat hänet ja hänen yrityksensä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijan mukaan kirjoitus on laadittu siten, että päätoimittaja voi väittää sen olevan yleinen kannanotto, mutta koska hänet ja hänen yrityksensä mainitaan nimeltä, syntyy lukijoille kuva, että kantelijan virheellisinä pitämät väitteet koskevat häntä lääkärinä ja hänen toimintaansa yrityksessään. Kantelijan mukaan myös pääkirjoituksen perään kirjoitetuista yleisökommenteista voi päätellä, että pääkirjoitus yhdistetään häneen.

Kantelijan mukaan häntä ei kuultu ennen pääkirjoituksen julkaisemista, eikä hänen vastinettaan julkaistu, eikä hänelle annettu myöskään myöhemmin mahdollisuutta vastineen julkaisuun.

Kantelija kertoo olleensa Savon Sanomien haastateltavana kerran pääkirjoituksen jälkeen (9.11.), mutta haastattelu ei liittynyt pääkirjoitukseen, eikä hän saanut kertomansa mukaan haastattelujen yhteydessä mahdollisuutta korjata pääkirjoituksessa esiintyviä asiavirheinä pitämiään kohtia.

Kantelijan mukaan pääkirjoituksessa rikotaan Journalistin ohjeiden kohtaa 21 myös, kun siinä hänen mukaansa vihjataan, että hänen potilaansa olisivat luulosairaita tai teeskentelijöitä. Kantelija pitää sitä erittäin harkitsemattomana ja potilaitaan loukkaavana. Tältä osin neuvosto ei käsittele kantelua, koska käsitteleminen vaatisi asianomistajien luvan.

Kantelija on pyytänyt Savon Sanomilta virheiden korjaamista ja on liittänyt kanteluunsa lehden kanssa käymänsä sähköpostikirjeenvaihdon. Kantelija on lähettänyt lehdelle vastineen, jota lehti ei ole julkaissut.

 

Päätoimittajan vastaus 29.12.2017

Savon Sanomien vastaavan päätoimittajan Seppo Rönkön mukaan pääkirjoitus käsittelee Savon Sanomissa 7.11. julkaistua uutisjuttua ”Hoitojen jatko uhattuna”, jossa kerrotaan yleislääkärin joutumisesta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran tarkkailuun kroonisen väsymysoireyhtymän ja kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitsemisestä vastoin virallisia hoitosuosituksia. Lääkäri oli tullut asiassa julkisuuteen aiemmin lukemalla edellisenä lauantaina Youtubessa Valviralta saamansa kirjeen.

Päätoimittajan mukaan pääkirjoituksessa on hyödynnetty lisäksi laajasti aiempaa uutisointia koskien jo muutaman vuoden jatkuneita kiistoja kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidoista. Lisäksi kirjoituksen taustana on käytetty muun muassa Duodecimin Terveyskirjastoa sekä kantelun tehneen lääkärin edustaman yrityksen kuvausta toiminnastaan omilla nettisivuillaan.

Väitteeseen koskien Journalistin ohjeiden 2. kohdan rikkomista päätoimittaja toteaa, että journalistista päätösvaltaa ei ole luovutettu toimituksen ulkopuolisille. Pääkirjoitus on laadittu asianmukaisesti lehden toimituksessa, ja se esittää lehden kannan käsiteltävänä olevaan asiaan lehden linjan mukaisesti. Päätoimittajan mukaan artikkelitoimitus voi hyödyntää kirjoituksia varten asiantuntijoiden taustahaastatteluja, mutta käsiteltävä kirjoitus perustuu yleisesti saatavilla oleviin lähteisiin.

Väitteeseen koskien Journalistin ohjeiden 20. kohdan rikkomista päätoimittaja toteaa, ettei pääkirjoitus sisällä korjaamista vaativia olennaisia asiavirheitä.

Kantelijan väittämistä asiavirheistä kohdasta 1 päätoimittaja toteaa, että lehti ilmaisee mielipiteenään kannan, jonka mukaan kilpirauhashoitoja koskevaa kiistaa ei voida pitää tieteellisenä koulukuntakiistana. Päätoimittajan mukaan lehden kanta ei ole poikkeuksellinen vaan edustaa hänen käsityksensä mukaan lääketieteen edustajien, lääkärikunnan sekä tieteenfilosofian asiantuntijoiden yleistä mielipidettä. Suuren oppiriidan tai koulukuntakiistan väittämistä pidetään päätoimittajan mukaan tyypillisenä tapana hankkia arvovaltaa virallisen lääketieteen ulkopuolella annettaville hoidoille tai yleisesti vallitsevan tieteellisen konsensuksen haastaville vaihtoehtoteorioille.

Päätoimittaja viittaa tieteen ja valetieteen eroon perehtyneen filosofian tohtori Tiina Raevaaran arvioon, ettei suomalaisessa lääkärikunnassa ole olemassa suurta koulukuntaeroa siitä, kannattaako ihmisiä lääkitä T4- vai T3-kilpirauhashormonilla. T3-hormonin kannalla on pieni joukko, jota Raevaara nimittää uskomushoitopiiriksi (Suomen Kuvalehden blogi Tarinoita tieteestä 23.9.2014  ”Mitä MOT unohti kertoa”). Lisäksi päätoimittaja ottaa esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan endokrinologi, dosentti Leena Moilasen arvion, että yksityisvastaanotoille T3-monoterapiaan hakeutuminen ”lienee samanlainen muoti kuin karppaaminen”. Moilasen mukaan ”tieto on usein hankittu verkosta tai saatu vinkki puskaradiosta omilta tuttavilta” (Savon Sanomat 24.9.2015, ”Kilpirauhashoidosta vääntöä”). Päätoimittajan mukaan pääkirjoituksessa esitetty lehden kanta asiaan perustuu edellä mainittuihin ja vastaaviin asiantuntija-arvioihin.

Asiavirheväitteiden kohtaan 2 päätoimittaja toteaa, että lehden kantaa edustava väite uskomuslääkinnästä vaihtoehtoisten kilpirauhashoitojen yhteydessä ei ole poikkeuksellinen vaan mukailee valtavirran tieteellistä ymmärrystä. Päätoimittajan mukaan esimerkiksi Helsingin Sanomien reportaasissa kilpirauhasongelmien tai väsymysoireyhtymän hoito suositusten vastaisella tavalla liitetään samaan ilmiökenttään uskomushoitojen, kuten homeopatian kanssa. Jutun mukaan uskomushoitoja, kuten homeopatiaa tai funktionaaliseksi lääketieteeksi kutsuttuja hoitoja, tarjoavat nykyisin myös monet lääkärit. Jutun mukaan kilpirauhasongelmien epäasiallisessa hoidossa ei tosin ole kyse varsinaisista uskomushoidoista vaan lähinnä lääketieteellisesti perustelemattomista hoidoista (HS 20.10. ”Väärä asenne ja padotut tunteet saavat kehon sairastumaan, luennoi lääkäri tänä viikonloppuna Messukeskuksessa – Miten uskomushoitoja tarjoaviin lääkäreihin tulisi suhtautua?”).

Uskomushoito-termin käyttö lehden kannanottona on päätoimittajan mukaan kuitenkin perusteltua asiayhteydessään sekä laajemmassa niin sanotun funktionaalisen lääketieteen yhteydessä. Kantelijan yritys kertoo nettisivuillaan edustavansa funktionaalista lääketiedettä (yrityksen termein myös yksilöllinen ja biokemiallinen lääketiede), joka on yrityksen mukaan uusi, ”vaihtoehtoinen lähestymistapa perinteiselle elinjärjestelmä- ja diagnoosikeskeiselle toimintamallille”.

Asiavirheväitteiden kohtiin 3 ja 4 päätoimittaja toteaa, ettei kantelijan tarjoamilla hoidoilla ole yleistä lääketieteellistä hyväksyntää, kuten alkuperäisessä uutisjutussa kerrotusta Valviran puuttumisesta hänen toimintaansa käy ilmi (SS 7.11.). Päätoimittajan mukaan lisäksi esimerkiksi Tyksin endokrinologian vastuualueen ylilääkärin, professori Pirjo Nuutilan mukaan ei ole olemassa kliinisiä tutkimuksia, joissa T3-monoterapia olisi osoitettu toimivaksi tavaksi hoitaa kilpirauhasen vajaatoimintaa (Turun Sanomat 10.10.2014, ”Lääkehoito vaaransi kilpirauhaspotilaita Turussa”).

Liittyen asiavirheväitteiden kohtaan 5 eli kantelijan väitteeseen T3-lääkityksen turvallisuudesta päätoimittaja viittaa Savon Sanomien alkuperäiseen uutisjuttuun (SS 7.11.), jonka mukaan keskussairaaloiden sisätautilääkärit ovat hoitaneet potilaita, joille on aiheutunut vakava vaaratilanne heidän saatuaan T3-hormonihoidosta kilpirauhasen liikatoimintaa vastaavan tilan. Vastaavista tapauksista on kerrottu aiemmin muun muassa edellä mainitussa Turun Sanomien (10.10.2014) uutisessa. Valviran puuttuminen hoitoihin johtuu kyseisistä kilpirauhaslääkityksen vakavien komplikaatioiden riskeistä. Päätoimittajan mukaan pääkirjoitus perustuu Valviran tiedotteisiin sekä edellä mainittujen uutisjuttujen lisäksi useisiin muihin uutisjuttuihin aiheesta (Mm. Yle 12.2.2016 ”Valvira on rajoittanut 5 lääkärin oikeuksia hoitaa kilpirauhaspotilaita”). 

Väitteeseen koskien Journalistin ohjeiden 21. kohdan rikkomista päätoimittaja toteaa, ettei pääkirjoitus kielteisestä arviostaan huolimatta esitä aiheesta uusia tietoja, jotka asettavat kohteen erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelija on itse tullut julkisuuteen alun perin Youtubessa ja sittemmin Savon Sanomien (7.11.) haastattelussa. Päätoimittajan mukaan pääkirjoitus esittää kantelijan toiminnasta kielteisen kannan, joka perustuu lehdessä ja muissa medioissa aiemmin esitettyihin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin sekä Valviran kannanottoon. Päätoimittajan mukaan pääkirjoitus ei sisällä uusia tietoja käsiteltävästä kiistasta vaan viittaa aiheesta jo aiemmin laajasti käytyyn julkiseen keskusteluun, kommentoiden aihetta tavalla, jota voi pitää valtavirran tieteellisen näkemyksen mukaisena.

Kantelija on vaatinut tarjoamansa vastineen julkaisemista anteeksipyynnön kera sanatarkasti hänen esittämässään muodossa ilman, että sitä saa muokata tai lyhentää ilman hänen lupaansa. Päätoimittajan mukaan Savon Sanomat katsoo, ettei pääkirjotus synnytä kantelijalle automaattisesti vastineoikeutta, Journalistin ohjeiden kohdan 24 nojalla: ”Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.” Kantelijaa on kuitenkin haastateltu aihetta käsittelevissä jutuissa (Mm. SS 10.11.). Savon Sanomat on jatkanut aiheen käsittelyä myös muissa jutuissa muun muassa lääkärikunnan haastatteluilla (10.11. ”Hoidon riskeinä ovat eteisvärinä ja aivoinfarkti”), ja kilpirauhasyhdistyksen näkemysten esittelyllä (13.11. ”Potilailla epätietoisuus siitä missä mennään”).
 
Päätoimittajan mukaan Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

Savon Sanomat julkaisi verkkosivuillaan pääkirjoituksen, jossa se arvioi kriittisesti vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Pääkirjoitus nosti esiin yksityisen lääkärikeskuksen ja sen vastaavan lääkärin, jotka olivat tunnistettavissa. 

Lääkäri oli itse tuonut julkisuuteen pääkirjoituksessa käsitellyn tapauksen ja häntä oli haastateltu siitä Savon Sanomiin pääkirjoituksen julkaisemista edeltävänä päivänä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että pääkirjoituksessa ei esitetty uusia tietoja, jotka olisivat asettaneet lääkärin ja hänen yrityksensä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Neuvoston mukaan pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, joka ei synnyttänyt oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai oman kannanoton julkaisemiseen.

Lehti käytti kärjistävää ilmaisua puhuessaan ”uskomuslääkinnästä”, mutta tiedotusvälineillä on oikeus valita käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Neuvosto toteaa, että pääkirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eikä tapauksessa ole viitteitä siitä, että journalistista päätösvaltaa olisi luovutettu toimituksen ulkopuolisille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Juha Honkonen.
 

Tämä päätös on avattu 1651 kertaa