2018 PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 >> 

Vapauttava 6717/YLE/17

Vastaaja: Yle

Asia: Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 11.4.2018

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 14.11.2017

Kantelu kohdistuu Ylen 23.10.2017 televisiossa lähettämään ja internetissä katsottavissa olevaan MOT-ohjelman jaksoon ”Luulosairaan käypä hoito”.

https://areena.yle.fi/1-3849190

Kantelun mukaan otsikko väittää selkeästi masennusta luulosairaudeksi, ja yhdistettynä jakson sisältöön, kyseenalaistaa sairauden lisäksi myös sen hoidon. Otsikko rikkoo ainakin Journalistin ohjeita 11 ja 15, koska journalistin työnkuvaan ei kuulu sairausluokitusten määrittäminen.

Kantelija kertoo ymmärtävänsä MOT-ohjelman tyylin ja formaatin hieman kohahduttamishakuisena, mutta katsoo, että jaksossa hyvän journalismin toimintatapoja rikottiin jo selkeästi. Kantelija ei pidä vääränä sitä, että MOT kyseenalaistaa jaksossa mielialalääkkeiden tehokkuutta, jota se on aiemminkin tehnyt, mutta jaksossa ohjelman otsikko muotoiltiin hyvin huonolla tavalla. 

Kantelija on pyytänyt Yleä korjaamaan ohjelman otsikkoa. Yle ei ole otsikkoa muuttanut eikä vastannut palautteeseen.


Vastaus 4.1.2018

Vastaavan toimittajan Ville Vilénin mukaan ohjelmassa pohditaan keskeisesti sitä, mitkä ovat terapian ja lääkityksen roolit masennuspotilaiden hoidossa. Ohjelman aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä.

MOT:n kaltaisen ohjelman eri jaksot otsikoidaan lähtökohtaisesti siten, että ne paitsi kertovat jakson teemasta samalla myös tuovat siihen katsojaa houkuttelevan yllätyksellisen näkökulman, uteliaisuutta herättävän ristiriidan tai viittaavat tapaan, jolla asiasisällöstä kerrotaan. Otsikko on myös osa jakson markkinointia.

Kyseisessä ohjelmassa tarinan kerronnan keskeisenä elementtinä on Tampereen Työväen Teatterin esitys ”Luulosairas”, josta poimittiin tiettyjä kohtauksia ohjelman kiinnostavuuden lisäämiseksi. Tämä tehtiin yhteistyössä teatterin kanssa. Kyseisessä näytelmässä Moliere käsittelee sairauksia sekä lääkäreiden että potilaiden näkövinkkeleistä. 

Ohjelman ennakkopuffissa eli ns. trailerissa näytettiin esityksen päähenkilöä ja siihen liitettiin otsikko ”Luulosairaan käypä hoito”.   

Vastaavan toimittajan mukaan journalismissa on perusteltua käyttää elementtejä, jotka tekevät käsiteltävästä aiheesta kiinnostavamman, kunhan fakta ja fiktio eivät sekoitu toisiinsa. Kyseisessä ohjelmassa teatteriesitystä on käytetty tarinankerronnallisesti tavalla, josta katsoja välittömästi ymmärtää mikä on tosiasiaa ja mikä sepitteellistä aineistoa.

Ohjelman sisällöstä löytyy erittäin vankka kate ohjelman otsikolle. Ohjelma käsittelee erittäin laajasti Suomen käypä hoito -järjestelmää ja siihen sisältyviä mielialasuosituksia. Ohjelmassa pohditaan keskeisesti sitä mitkä ovat terapian ja lääkityksen roolit masennuspotilaiden hoidossa. Ohjelma ei millään muotoa leimaa masennusta tai kyseenalaista sen hoitoa. Ohjelman otsikko onkin käsitettävä kuvainnollisena mutta sille löytyy kate ohjelman sisällöstä. Otsikon ei tarvitse kattaa koko ohjelman sisältöä.

Ohjelmassa on haastateltu Suomen johtavia masennusalan asiantuntijoita, kuten professorit Sami Pirkola (Tampereen yliopisto), Erkki Isometsä (Helsingin yliopisto), Jaakko Seikkula (Jyväskylän yliopisto), Jorma Komulainen (Duodecim) ja Teppo Järvinen (Helsingin yliopisto). Lisäksi asiantuntijoina ovat brittiläinen apulaisprofessori James Davis ja psykiatri Joanna Moncrieff. 

Kantelija on lähettänyt palautteensa Yleisradion yleiseen ohjelmapalautteeseen, josta se on välitetty edelleen MOT-toimitukselle. Vastaavan toimittajan mukaan toimitus käsitti viestin yleiseksi ohjelmapalautteeksi, eikä tämän vuoksi erityisesti vastannut siihen. Ohjelma ei myöskään käsitellyt kantelijaa tai hänen toimintaansa.

Toimitus ei kantelijan sähköpostin perusteella lähtenyt muuttamaan otsikkoa tai itse ohjelmaa, koska kummassakaan ei ole vastaavan toimittajan mukaan asiavirheitä. Ohjelman otsikko tai itse ohjelma ei kyseenalaistanut sairausluokituksia, vaan pyrki asiantuntijoiden avulla selvittämään julkisuudessa ollutta akuuttia keskusteluaihetta.

Näin ollen Yle katsoo, että se ei ole rikkonut kantelussa väitettyjä Journalistin ohjeiden kohtia.


Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Ylen MOT lähetti televisiossa ja julkaisi internetissä ohjelman, jonka otsikko oli ”Luulosairaan käypä hoito”.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä. Sana ”luulosairas” viittasi näytelmään, josta esitettiin katkelmia ohjelmassa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Riitta Raatikainen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Taina Tukia ja Juha Honkonen.


 

Tämä päätös on avattu 662 kertaa