2018 PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 >> 

Langettava 6711/PL/17

Vastaaja: Länsi-Uusimaa

Asia: Virheen korjaaminen

Ratkaistu: 11.4.2018

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Kantelu 9.11.2017

Kantelu kohdistuu Länsi-Uusimaan verkkosivuillaan 23.10.2017 julkaisemaan juttuun ”Lohjan Ratsastajien Mia von Schantz Horse Show´ssa kolmas” sekä lehden printtiversiossaan 24.10.2017 julkaisemaan juttuun ”Von Schantz kolmanneksi”. 

Kantelijan mukaan lehden toimitus oli editoinut hänen jutustaan kaksi versiota, yhden verkkosivulleen ja toisen lehden printtiversioon siten, että julkaistuissa jutuissa on sekä hevosen että ratsastajan nimi kirjoitettu väärin monella eri tavalla. Hän kantelee myös siitä, että jutuista oli poistettu toinen haastattelu käytännössä kokonaan. 

Kantelija kertoo pyytäneensä lehteä oikaisemaan jutuissa olleet virheet puhelimitse heti, kun juttu oli julkaistu ja myöhemmin myös sähköpostitse. Kantelijan mukaan Länsi-Uusimaa ei ole vastannut hänen pyyntöönsä eikä ole oikaissut juttujaan. 


Päätoimittajan vastaus 24.1.2018

Länsi-Uusimaan päätoimittaja Päivi Kallo vastaa kanteluun seuraavasti: 

”Länsi-Uusimaan urheilutoimituksen esimies oli lokakuussa 2017 puhelimitse sopinut kantelijan kanssa, että tämä voi toimittaa lehden käyttöön tekstiä tulevasta Helsinki Horse Show’sta. Jutun pituudesta ei sovittu tarkemmin. 
Länsi-Uusimaan urheilu- ja uutistoimituksessa on tapana editoida (juttukärjet, pituus) avustajien juttuja tarvittaessa ennen julkaisua. Käytäntö on ollut kantelijan tiedossa, sillä hän on avustanut toimitusta ennenkin.

Kantelijan toimittama teksti ei ollut julkaisukelpoinen sellaisenaan, vaan se käsiteltiin sille varattuun tilaan sopivaksi ja sisällöltään julkaistavaan muotoon normaalien uutiskriteerien mukaisesti. Artikkeliin oli jäänyt epähuomiossa kaksi kertaa kantelijan alkuperäistekstissä olleet nimivirheet (von Scantz, po. von Schantz), lisäksi nimi on käsittelyn yhteydessä yhden kerran muuttunut muotoon von Wendt. 
Hevosen nimi Zatal on kuvatekstissä epähuomiossa muodossa Zetel. 

Julkaistun jutun kirjoittajaksi on artikkeliin tehtyjen lisäysten ja muutosten vuoksi lisätty kantelijan lisäksi Länsi-Uusimaan urheilutoimittaja. Kantelijalle on kuitenkin maksettu toimitetusta tekstistä normaali juttupalkkio.

Artikkeli on julkaistu Länsi-Uusimaan printtilehdessä 24.10.2017 ja verkkosivulla edellisenä iltana 23.10.2017.

Kantelija on ollut urheilutoimitukseen yhteydessä puhelimitse jutun julkaisun jälkeen, mutta ajankohta ei ole enää tiedossa. Tuolloin hän on huomauttanut nimen muuttumisesta muotoon von Wendt, mutta tarkemmin ei keskustelua enää toimituksessa muisteta. Kantelija on 3.11.17 lähettänyt urheilutoimituksen esimiehelle sähköpostiviestin, jossa hän toteaa: ”Tiistai 24.10 julkaisemassanne jutussa ratsastuksesta lohjalaisratsastajan (seuran mukaan) nimi vaihtuu välillä. Se ei ole Won Wendt. Ainakin kuvatekstissä hevosen nimi on väärin Zetel. Tekstini on muokattu jutuksi, virheet eivät ole ainakaan tällä kertaa minun. --- Olettehan oikaisseet nimivirheet?”

Kantelija ei tämän jälkeen ole ollut asiassa yhteydessä toimitukseen.

Nimivirhe von Wendt oli korjattu lehden verkkosivulla olleeseen juttuun puhelun jälkeen ennen kantelijan sähköpostiviestiä. Muotoa von Scantz ei ole siinä yhteydessä huomattu, mutta se on korjattu verkkouutiseen myöhemmin.

Oikaisua ei julkaistu printtilehdessä, koska toimitus katsoi, ettei kyseessä ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus. 
Lukijalle ei ole jäänyt epäselväksi kenestä ratsastajasta on kyse. Alkuperäisessä 24.10.17 julkaistussa jutussa ratsastajan nimi von Schantz on mainittu otsikossa, tulosfaktassa (3 kertaa) ja kuvatekstissä oikein. Tekstissä nimi oli oikein kolme kertaa (myös heti jutun alussa), kaksi kertaa kantelijan kirjoittamassa muodossa von Scantz ja vain kerran von Wendt.

Hevosen nimi Zatal oli kirjoitettu oikein itse jutussa ja tulosfaktassa (3 kertaa), mutta kuvatekstissä se oli muodossa Zetel. Kyse on ollut huolimattomuudesta. Lukijalle ei ole jutun perusteella jäänyt epäselväksi, mikä on hevosen nimi, eikä kuvatekstin virheestä ei tehty kantelijan sähköpostiviestin jälkeen oikaisua printtijulkaisuun. Virhe on myöhemmin korjattu verkkojulkaisun kuvatekstiin.”


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Länsi-Uusimaa julkaisi avustajan kirjoittaman uutisen paikallisen kilparatsastajan menestyksestä kansainvälisissä kisoissa. Ratsastajan nimi oli kirjoitettu jutun käsikirjoituksessa väärin kahdella tavalla. Toinen käsikirjoituksessa olleista epätarkkuuksista ratsastajan nimessä jäi lehden verkkosivuilla ja printtiversiossa julkaistuihin juttuihin. Lisäksi lehti käytti ratsastajasta yhdessä kohtaa kokonaan väärää sukunimeä. Hevosen nimessä oli kirjoitusvirhe jutun kuvatekstissä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että nimissä olleet yhden kirjaimen kirjoitusvirheet olivat huolimattomuudesta johtuneita epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta lehden ei tarvinnut kertoa. 

Sen sijaan jutussa oli olennainen asiavirhe, kun ratsastajasta käytettiin kokonaan väärää nimeä. Tässä tapauksessa nimi saattoi sekoittua toiseen ratsastajaan ja virhe saattoi antaa lukijalle väärän käsityksen ratsastajan henkilöllisyydestä.

Länsi-Uusimaa korjasi virheen verkkojutussa, mutta ei kertonut korjauksesta lukijoille Journalistin ohjeiden mukaisesti. Printtijuttua lehti ei korjannut lainkaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Uusimaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Riitta Raatikainen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Juha Honkonen.
 

Tämä päätös on avattu 763 kertaa