2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 6711/PL/17

Vastaaja: Länsi-Uusimaa

Asia: Virheen korjaaminen

Ratkaistu: 11.4.2018

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Kantelu 9.11.2017

Kantelu kohdistuu Länsi-Uusimaan verkkosivuillaan 23.10.2017 julkaisemaan juttuun ”Lohjan Ratsastajien Mia von Schantz Horse Show´ssa kolmas” sekä lehden printtiversiossaan 24.10.2017 julkaisemaan juttuun ”Von Schantz kolmanneksi”. 

Kantelijan mukaan lehden toimitus oli editoinut hänen jutustaan kaksi versiota, yhden verkkosivulleen ja toisen lehden printtiversioon siten, että julkaistuissa jutuissa on sekä hevosen että ratsastajan nimi kirjoitettu väärin monella eri tavalla. Hän kantelee myös siitä, että jutuista oli poistettu toinen haastattelu käytännössä kokonaan. 

Kantelija kertoo pyytäneensä lehteä oikaisemaan jutuissa olleet virheet puhelimitse heti, kun juttu oli julkaistu ja myöhemmin myös sähköpostitse. Kantelijan mukaan Länsi-Uusimaa ei ole vastannut hänen pyyntöönsä eikä ole oikaissut juttujaan. 


Päätoimittajan vastaus 24.1.2018

Länsi-Uusimaan päätoimittaja Päivi Kallo vastaa kanteluun seuraavasti: 

”Länsi-Uusimaan urheilutoimituksen esimies oli lokakuussa 2017 puhelimitse sopinut kantelijan kanssa, että tämä voi toimittaa lehden käyttöön tekstiä tulevasta Helsinki Horse Show’sta. Jutun pituudesta ei sovittu tarkemmin. 
Länsi-Uusimaan urheilu- ja uutistoimituksessa on tapana editoida (juttukärjet, pituus) avustajien juttuja tarvittaessa ennen julkaisua. Käytäntö on ollut kantelijan tiedossa, sillä hän on avustanut toimitusta ennenkin.

Kantelijan toimittama teksti ei ollut julkaisukelpoinen sellaisenaan, vaan se käsiteltiin sille varattuun tilaan sopivaksi ja sisällöltään julkaistavaan muotoon normaalien uutiskriteerien mukaisesti. Artikkeliin oli jäänyt epähuomiossa kaksi kertaa kantelijan alkuperäistekstissä olleet nimivirheet (von Scantz, po. von Schantz), lisäksi nimi on käsittelyn yhteydessä yhden kerran muuttunut muotoon von Wendt. 
Hevosen nimi Zatal on kuvatekstissä epähuomiossa muodossa Zetel. 

Julkaistun jutun kirjoittajaksi on artikkeliin tehtyjen lisäysten ja muutosten vuoksi lisätty kantelijan lisäksi Länsi-Uusimaan urheilutoimittaja. Kantelijalle on kuitenkin maksettu toimitetusta tekstistä normaali juttupalkkio.

Artikkeli on julkaistu Länsi-Uusimaan printtilehdessä 24.10.2017 ja verkkosivulla edellisenä iltana 23.10.2017.

Kantelija on ollut urheilutoimitukseen yhteydessä puhelimitse jutun julkaisun jälkeen, mutta ajankohta ei ole enää tiedossa. Tuolloin hän on huomauttanut nimen muuttumisesta muotoon von Wendt, mutta tarkemmin ei keskustelua enää toimituksessa muisteta. Kantelija on 3.11.17 lähettänyt urheilutoimituksen esimiehelle sähköpostiviestin, jossa hän toteaa: ”Tiistai 24.10 julkaisemassanne jutussa ratsastuksesta lohjalaisratsastajan (seuran mukaan) nimi vaihtuu välillä. Se ei ole Won Wendt. Ainakin kuvatekstissä hevosen nimi on väärin Zetel. Tekstini on muokattu jutuksi, virheet eivät ole ainakaan tällä kertaa minun. --- Olettehan oikaisseet nimivirheet?”

Kantelija ei tämän jälkeen ole ollut asiassa yhteydessä toimitukseen.

Nimivirhe von Wendt oli korjattu lehden verkkosivulla olleeseen juttuun puhelun jälkeen ennen kantelijan sähköpostiviestiä. Muotoa von Scantz ei ole siinä yhteydessä huomattu, mutta se on korjattu verkkouutiseen myöhemmin.

Oikaisua ei julkaistu printtilehdessä, koska toimitus katsoi, ettei kyseessä ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus. 
Lukijalle ei ole jäänyt epäselväksi kenestä ratsastajasta on kyse. Alkuperäisessä 24.10.17 julkaistussa jutussa ratsastajan nimi von Schantz on mainittu otsikossa, tulosfaktassa (3 kertaa) ja kuvatekstissä oikein. Tekstissä nimi oli oikein kolme kertaa (myös heti jutun alussa), kaksi kertaa kantelijan kirjoittamassa muodossa von Scantz ja vain kerran von Wendt.

Hevosen nimi Zatal oli kirjoitettu oikein itse jutussa ja tulosfaktassa (3 kertaa), mutta kuvatekstissä se oli muodossa Zetel. Kyse on ollut huolimattomuudesta. Lukijalle ei ole jutun perusteella jäänyt epäselväksi, mikä on hevosen nimi, eikä kuvatekstin virheestä ei tehty kantelijan sähköpostiviestin jälkeen oikaisua printtijulkaisuun. Virhe on myöhemmin korjattu verkkojulkaisun kuvatekstiin.”


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Länsi-Uusimaa julkaisi avustajan kirjoittaman uutisen paikallisen kilparatsastajan menestyksestä kansainvälisissä kisoissa. Ratsastajan nimi oli kirjoitettu jutun käsikirjoituksessa väärin kahdella tavalla. Toinen käsikirjoituksessa olleista epätarkkuuksista ratsastajan nimessä jäi lehden verkkosivuilla ja printtiversiossa julkaistuihin juttuihin. Lisäksi lehti käytti ratsastajasta yhdessä kohtaa kokonaan väärää sukunimeä. Hevosen nimessä oli kirjoitusvirhe jutun kuvatekstissä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että nimissä olleet yhden kirjaimen kirjoitusvirheet olivat huolimattomuudesta johtuneita epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta lehden ei tarvinnut kertoa. 

Sen sijaan jutussa oli olennainen asiavirhe, kun ratsastajasta käytettiin kokonaan väärää nimeä. Tässä tapauksessa nimi saattoi sekoittua toiseen ratsastajaan ja virhe saattoi antaa lukijalle väärän käsityksen ratsastajan henkilöllisyydestä.

Länsi-Uusimaa korjasi virheen verkkojutussa, mutta ei kertonut korjauksesta lukijoille Journalistin ohjeiden mukaisesti. Printtijuttua lehti ei korjannut lainkaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Uusimaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Riitta Raatikainen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Juha Honkonen.
 

Tämä päätös on avattu 1580 kertaa